"Tydzień zakazanych książek 2022 - 18 września (niedziela) - 24 września (sobota)"

"23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich"

"22 kwietnia - Dzień Ziemi"

"Rok 2020 rokiem Jana Pawła II"

"27 stycznia - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu"

"Literacka Nagroda Nobla - Olga Tokarczuk"

"Rok 2019 rokiem Stanisława Moniuszki"

"Rok 2019 rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego"

"160 Rocznica śmierci Zygmunta Krasińskiego"

"6 grudnia - 65 Rocznica śmierci K. I. Gałczyńskiego"

"125 Rocznica śmierci Jana Metejki"

"XVIII Dzień Papieski"

"Wystawa o Irenie Sendlerowej"

"Rok 2018 rokiem Zbigniewa Herberta"

"26 czerwca Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1987 roku w celu zwalczania narkomanii i uzależnienia od środków odurzających"


"Wystawy z okazji Tygodnia Bibliotek 2017 ph. "Biblioteka ocyzwiście!"


"Rok 2017 rokiem Piłsudskiego i Kościuszki"


"23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich"


"95 rocznica śmierci Zuzanny Morawskiej (11.08.1840 - 06.01.1922) pisarki, autorki książek dla dzieci i młodzieży"


"20 listopada - Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka obchodzony w rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku"


"9 października 2016 - XVI Dzień Papieski "Bądźcie świadkami Miłosierdzia"


"1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1990 roku"


"80-ta rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej (1936-1997)"


"Kto czyta książki, ten żyje podwójnie" - wystawa zorganizowana w związku z Dniem Głośnego Czytania


"Feliks Nowowiejski - kompozytor, organista, dyrygent, pedagog i organizator życia muzycznego - patronem roku 2016"


"Rok 2016 Rokiem Cichociemnych"


"Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza"


XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek "Wybieram bibliotekę" 8-15 maja 2015


"Rok Papieża Jana Pawła II"


"Rok Polskiego Teatru publicznego"


"Roka Jana Długosza - polskiego historyka, kronikarza, duchownego, geografa, dyplomaty"


"150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego (1864-1925), prozaika, dramatopisarza i publicysty"


Wystawy z okazji Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2014 - "Czytanie łączy pokolenia" oraz "Bookcrossing - uwalnianie książek"


Rok Anny Tomaszewicz-Dobrskiej


Rok 2014 rokiem Oskara Kolberga


"Kartki świąteczne i noworoczne ze zbiorów Janusza Dębskiego"

 

"13 października 2013 XIII Dzień Papieski - Jan Paweł II - Papież dialogu"

 

"2011 rok Czesława Miłosza"

 

"Rok 2010 rokiem Chopina"

 

"120 rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej (1889-1965) powieściopisarki i publicystki"


 

"Exlibris - znak własnościowy książki"

 

"210 rocznica urodzin Adama Mickiewicza (1798-1855) poety romantycznego"

Copyright