17.05.2018 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Mławie odbyło się rozstrzygnięcie  konkursu plastycznegoph. Chrońmy przyrodę”. Celem konkursu było m.in.:

  • promowanie działań dzieci na rzecz ochrony i odnowy środowiska
  • kształtowanie postaw proekologicznych

rozwijanie zdolności plastycznych i sprawności manualnej

  • promowanie młodych talentów

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych powiatu mławskiego, a prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI. Przy ocenie prac brano pod uwagę: kreatywność, pomysłowość, estetykę wykonania oraz zgodność z tematyką. Komisjaw składzie:

Ewa Przybysz- przewodnicząca, Bogumiła Tańska,  Agata Mierzwa spośród 87 pracpostanowiła nagrodzić:

w kategorii klas I-III

I miejsce Zuzanna Koźlakiewicz – SP nr 7 w Mławie

II miejsce Alicja Willenberg – KSP w Mławie

III miejsce Ewa Jackowska – SP nr 2 w Mławie

w kategorii klas IV-VI:

I miejsce- Sylwia Modzelewska – SP nr 7 w Mławie

II miejsce Marta Sztraube – SP w Dzierzgowie

III miejsce Julia Zalewska SP nr 2 w Mławie

Wyróżnienia otrzymali:

Kacper Wróbel- SP nr 7  w Mławie

Magdalena Brzozowska – SP Turza Mała

Gabriela Koźlakiewicz- SP nr 7 w Mławie

Jakub Bergolc- SP nr 3 w Mławie

Zuzanna Jankowska- SP nr 7 w Mławie

Karolina Suszek- SP nr 3 w Mławie

Marta Kwiatkowska – SP nr 7  Mławie

Wiktoria Wośko – SP Turza Mała

Karolina Gołębiewska- KSP w Mławie

Izabela Lech- ZPO nr 1 w Mławie

Ida Bral – KSP w Mławie

Wiktoria Willenberg- SK w Mławie

Daria Błachowiak –SP nr 6 w Mławie

Katarzyna Gąsiorowska- SP w Dzierzgowie

Antonina Zamojska – ZPO nr 1 w Mławie.

            Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez: Nadleśnictwo Dwukoły oraz Panią Marlenę Nowakowską (Biuro Usług Rachunkowo Księgowych). Słodki poczęstunek dla dzieci ufundowała Firma Carrfour.

Najciekawsze plakaty dzieci będzie można oglądać na wystawie w Czytelni naszej Biblioteki do 15 czerwca tego roku.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

 

Copyright