7 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu mławskiego. Celem spotkania była prezentacja oferty edukacyjnej naszej placówki oraz określenie kierunków pracy sieci w roku szkolnym 2017/18.

Koordynator sieci –Agata Mierzwa przedstawiła bibliotekarzom rolę bibliotek szkolnych i pedagogicznych w nowym prawie oświatowym. Przekazała również  przygotowane na zajęcia materiały. Spotkanie było także okazja do wymiany uwag i doświadczeń.

 

 

Copyright