27 marca 2018 r.  odbyło się kolejne  spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy powiatu mławskiego.  Tym razem bibliotekarze wzięli udział w szkoleni z ekspertem  dr Grzegorzem Gmiterkiem- adiunktem w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia miały na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych w instytucjach bibliotecznych. Podczas szkolenia uczestnicy  sieci uzyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat: efektywnego wykorzystania nowych technologii w pracy z młodym czytelnikiem, współtworzenia multimedialnych treści i szybkiego ich udostępniania,zjawiska Web 2.0 i Biblioteka 2.0 oraz konsekwencji rozwoju tych zjawisk.

Copyright