18 kwietnia 2018 r. w mławskiej filii Biblioteki Pedagogicznej odbyło się kolejne spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy powiatu mławskiego. Tym razem bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniu:  „Biblioteka szkolna w cyfrowej rzeczywistości”  przeprowadzonym przez Annę Mieszkowską z Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.   Pani Mieszkowska  zwróciła szczególna uwagę na zmianę  wizerunku biblioteki i samego bibliotekarza. Wiele uwagi poświęciła Bibliotece 2.0, wpływowi nowych technologii  na zmiany nawyków czytelniczych. Podkreśliła, iż w Bibliotece 2.0 najważniejszy jest użytkownik, a nie odwrotnie.  Zaprezentowała narzędzia 2.0 do wykorzystania w promocji biblioteki takie jak: publikacje internetowe (newslettery, e-gazetki, elektroniczne zaproszenia), strona internetowa, blogi, Facebook i in.

Spotkanie zakończyło się dyskusją i wymianą doświadczeń na temat wykorzystania nowych technologii w bibliotekach szkolnych w których pracują uczestnicy sieci.

Copyright