7 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy powiatu mławskiego, podczas którego zatwierdzony został plan działań sieci na rok szkolny 2018/2019. Wskazywane przez nauczycieli zagadnienia to:

-100 rocznica odzyskania niepodległości- przykłady imprez bibliotecznych

- Atrakcyjne metody pracy z tekstem- biblioterapia

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

- Informacja w bibliotekach XXI wieku.

W drugiej części spotkania, koordynator sieci- Agata Mierzwa zaprezentowała zasoby informacyjne biblioteki: Polona 2000, Ibuk Libra oraz ACADEMICA. Omówiła zasady korzystania z nich oraz  zalety dla użytkowników.

Copyright