30 maja 2019 r. odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy powiatu mławskiego. Jego tematem była rola baśni i bajek w życiu młodego człowieka. Członkowie sieci mieli okazję uczestniczyć w zajęciach otwartych przeprowadzonych przez polonistkę z ZPO nr 1 w Mławie, Agnieszkę Wysocką.  Nauczycielka w bardzo interesujący sposób przybliżyła zagadnienie bajkoterapii wykorzystując metody aktywizujące uczniów. W drugiej część lekcji Dorota Tadrzyńska, nauczyciel bibliotekarz tejże szkoły poprowadziła praktyczne zajęcia z elementami biblioterapii. Wykorzystała przy tym teksty literackie, zabawę z tytułami książek  oraz  muzykę relaksacyjną.

Na zakończenie spotkania Agata Mierzwa – koordynator sieci, omówiła zasady przygotowania i realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i opinii związanych z powyższym zagadnieniem.

 

Copyright