27 września 2019 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy powiatu mławskiego. Tym razem zebrałyśmy się w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 4 w Mławie. Omówiłyśmy sprawy organizacyjne, tematykę spotkań oraz ofertę edukacyjną skierowaną do nauczycieli. W związku z tym, iż mławskie szkoły ponadpodstawowe uzyskały wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Agata Mierzwa- koordynator sieci przybliżyła koleżankom zasady jego realizacji. Zaproponowała szczegółowe formy współpracy w zakresie: organizacji wydarzeń promujących czytelnictwo wśród uczniów, jak też spotkania z rodzicami uwzględniającego tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Copyright