22 listopada 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli-bibliotekarzy powiatu mławskiego. Tym razem poświęcone ono było Innowacyjnym metodom pracy z użytkownikiem w bibliotece. Agata Mierzwa- koordynator sieci, wspomagając się przygotowaną prezentacją przybliżyła zagadnienie „innowacji pedagogicznych” , „innowacji w bibliotece”, oraz ich szczególnej roli w środowisku. Następnie przedstawiła kilka inspirujących działań mogących wpłynąć na wzrost czytelnictwa oraz poprawę wizerunku biblioteki.

Copyright