24 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie nauczycieli-bibliotekarzy powiatu mławskiego. Agata Mierzwa- koordynator sieci, przeprowadziła warsztaty szkoleniowe na temat „Biblioterapii w pracy nauczyciela- bibliotekarza”. Uczestnicy w przystępny sposób uzyskali podstawowe informacje odnoszące się do powyższego zagadnienia, ale przede wszystkim praktyczne przykłady pracy biblioterapeutycznej. Poznali metody i techniki działań biblioterapeutycznych, jak również przykłady doboru i wykorzystania literatury fachowej na zajęciach z grupą. Prowadząca zaprezentowała także ciekawe: zabawy integracyjne, teksty m.in. serię „Bajek filozoficznych”, muzykę relaksacyjną i in. Spotkanie, jak zawsze stanowiło okazję do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami wszystkich bibliotekarzy.

Copyright