Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego : zajęć wzmacniających dzieci z problemami sensorycznymi / Barbara Sher ; przekład Katarzyna Bereda-Rosołek. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

Osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego wykazują podwyższoną albo obniżoną wrażliwość na określone bodźce, co w różny sposób wpływa na ich codzienność. Dla rodziców zapewnienie odpowiedniego wsparcia dzieciom z trudnościami sensorycznymi może stanowić nie lada wyzwanie. Niniejsza publikacja zawiera propozycje sprawdzonych zabaw, które wzmocnią nie tylko układ sensoryczny dziecka, lecz także więzi rodzinne.

W książce znajdziesz:

·         sto prostych, wesołych i skutecznych zabaw dla dzieci i rodziców;

·         krótkie omówienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego w przyjaznej formie;

·         niebanalne pomysły, jak zainteresować dzieci zabawą, wykorzystując materiały, które są łatwo dostępne w każdym domu;

·         jasne wskazówki dotyczące wieku uczestników gier oraz modyfikacje wybranych zabaw dla starszych dzieci.

Z okładki książki

 

Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowegoi kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6- letnich / Jacek Szmalec. Warszawa : Difin, 2019.

Praca ma charakter empiryczny i składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę rozwoju dziecka pomiędzy 5. a 7. rokiem życia, czyli w okresie przejścia od wieku przedszkolnego do wczesnoszkolnego. Opisano w nim prawidłowości w zakresie rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka, rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i moralnego, a także zwrócono uwagę na sprawność językowąi komunikacyjną oraz czynniki wpływające na kształtowanie się osobowości dziecka. Scharakteryzowano również podstawowe formy aktywności dziecka w tym okresie.W rozdziale drugim zaprezentowano zagadnienia dotyczące gotowości i dojrzałości szkolnej, zaczynając od wyjaśnienia pojęć oraz omówienia ich podstawowych komponentów (dojrzałość fizyczna, intelektualna, społeczna oraz emocjonalno-motywacyjna). Następnie przedstawiono kompetencje, jakie posiada dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole, oraz omówiono rolę rodziny i przedszkola w przygotowaniu dziecka do podjęcia obowiązków ucznia. Na koniec zamieszczono informacje na temat trudności szkolnych, które się stają udziałem dzieci podejmujących naukę w klasie pierwszej bez posiadania dostatecznych kompetencji do wejścia w rolę ucznia, oraz zaprezentowano wyniki badań nad dojrzałością i gotowością szkolna dzieci 5-6-letnich. Rozdział trzeci poświęcono zagadnieniom związanym z integracja sensoryczną. Zaprezentowano w nim systemy zaangażowane w proces integracji sensorycznej, wyjaśniono, na czym polega przetwarzanie sensoryczne, omówiono zaburzenia integracji sensorycznej, które specjaliści z tego zakresu dostrzegli u dzieci mających trudności w uczeniu się. Przedstawiono też metodę terapii integracji sensorycznej oraz inne metody pracy z dziećmi stosowane wspomagająco w celu zwiększenia efektywności terapii. Rozdział czwarty jest rozdziałem metodologicznym. Zaprezentowano w nim warsztat metodologiczny, przedstawiono problemy i hipotezy badawcze oraz omówiono zastosowane metody i techniki. Rozdział piaty poświęcono analizie zgromadzonego materiału badawczego. Jego układ jest zgodny ze sformułowanymi problemami badawczymi i wysuniętymi hipotezami.

Fragment wstępu

 

Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / redakcja naukowa Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. Warszawa : Difin, 2019.

Książka stanowi kompendium informacji dotyczące integracji sensorycznej. Zamieszczone są w niej artykuły poparte badaniami oraz narzędzia diagnostyczne ułatwiające przeprowadzenie obserwacji dziecka pod kątem problemów z integracją sensoryczną. Czytelnik dowie się również o niepokojących zachowaniach uczniów w następstwie zaburzeń integracji sensorycznej, a także pozna przykłady zaburzeń integracji sensorycznej w szkole. Dodatkowo przedstawiono interesujący materiał dotyczący znaczenia dotyku w rozwoju małego dziecka.

Monografia jest odpowiedzią na wzrost zainteresowania problematyką integracji sensorycznej. Kierowana jest do szerokiego grona czytelników: pedagogów ogólnych i oligofrenopedagogów, psychologów, terapeutów, rehabilitantów i fizjoterapeutów, logopedów, nauczycieli wczesnej edukacji, opiekunów i rodziców.

Z okładki książki

 

 

Autyzm i problemy natury sensorycznej / Temple Grandin ; [przekład Juliusz Okuniewski]. Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017.

Temple Grandin – wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem, doktor zoologii i znana na świecie działaczka na rzecz dobrostanu zwierząt – opowiada o swoim dzieciństwie i problemach związanych z dorastaniem z perspektywy osoby z ASD. Doświadczenia autorki stanowią pretekst do przekazania Czytelnikowi rad dotyczących wychowania dziecka z autyzmem. W książce skupiono się na sposobie myślenia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich problemach sensorycznych. Grandin używa prostego języka, a jej narracja nie przetłacza nadmiarem faktów naukowych.

W publikacji omówiono zagadnienia takie jak:

·         nauka panowania nad gniewem,

·         nabywanie podstawowych umiejętności społecznych,

·         nauka interakcji,

·         rozumienie pojęć abstrakcyjnych,

·         kłopoty z przetwarzaniem słuchowym,

·         spowolnione przenoszenie uwagi,

·         kłopotliwe zachowania wywołane ukrytymi dolegliwościami,

·         wzbogacanie środowiska terapeutycznego.

Z okładki książki

 

Interwencje sensoryczno-motoryczne : jak za pomocą ruchu poprawić ogólne funkcjonowanie ciała / Cara Koscinski ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019.

Niniejsza książka skierowana jest przede wszystkim do terapeutów integracji sensorycznej, którzy chcą wzbogacić własny zasób pomysłów oraz zapewnić radosne doświadczenia sensoryczno-motoryczne swoim małych podopiecznym. Publikacja przyda się tez rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pozostałym specjalistom – mogą oni omówić opisane tu interwencje z terapeutą dziecka, a następnie wdrożyć je w innym otoczeniu.

„Cara Koscinski zdecydowanie zasłużyła sobie na miano autorytetu, jeśli chodzi o temat autyzmu, zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD) oraz innych odmienności rozwojowych. To osoba w wyjątkowej sytuacji: jest matka dwóch synów z SPD, autyzmem i ADHD, terapeutką z przygotowaniem z zakresu teorii integracji sensorycznej, stosującą terapię zajęciową z wykorzystaniem podejścia integracji sensorycznej (OT-SI) oraz wspaniałą autorką, obdarzoną umiejętnościami komunikacyjnymi”.

Z przedmowy Carol Kranowitz

Z okładki książki

 

Sensorycznie każdego dnia : propozycje zajęć dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Christine Meier, Judith Richle ; [przekład Marian Leon Kalinowski]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018.

Czym są zaburzenia przetwarzania sensorycznego? Jak można pomóc dziecku zmagającemu się z nimi? To kluczowe pytania w pracy terapeuty zajmującego się dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, dlatego autorki niniejszej książki, ergoterapeutki, przygotowały praktyczną pomoc dla każdego zainteresowanego tą problematyką. W publikacji przedstawiły w przystępny sposób najważniejsze informacje o wspomnianych zaburzeniach (oparte na teorii integracji sensorycznej A. Jean Ayres) oraz propozycje zajęć, skategoryzowane według obszarów stymulacji sensorycznej, które można zrealizować bez dużego wysiłku i zbędnych kosztów. Zawarły tu również wiele przydatnych wskazówek dla rodziców na temat trudnych sytuacji w życiu codziennym.

Książka została tak zaprojektowana, by zachęcić do aktywnego uczestniczenia w procesie terapeutycznym, między innymi poprzez notowanie na niezapełnionych stronach własnych pomysłów i modyfikacji zabaw, te ostatnie bowiem z łatwością dostosujemy do indywidualnych potrzeb dziecka. Takie podejście wzmacnia współpracę pomiędzy terapeutą a rodzicem, przyczyniając się do intensywniejszego i radośniejszego rozwoju małych pacjentów.

Z okładki książki

Pierwsze zabawy z integracji sensorycznej dla maluchów / Agata Perchalec-Wykręt, Magdalena Sabik ; ilustracje Adam Święcki. Gdańsk  Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018.

Zabawa jest podstawową formą aktywności każdego dziecka. To dzięki niej maluch poznaje świat oraz uczy się nowych umiejętności. Na co dzień dzieci bawią się rozmaitymi zabawkami, a także podejmują różne aktywności organizowane przez osoby dorosłe. Jednak odpowiednio dobrane zabawki oraz odpowiednio zaaranżowana zabawa stymulują rozwój każdego malucha… Nasza książka przeznaczona jest dla pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz dla rodziców i osób bawiących się z dziećmi. W skrócie przedstawia ona istotę integracji sensorycznej, jej wpływ na zachowanie każdego z nas oraz sposoby stymulacji poszczególnych systemów zmysłowych poprzez zabawę.

Zamieszczone w publikacji zabawy służą stymulacji (pobudzeniu) układu nerwowego małego dziecka. Dzięki nim mózg malucha będzie zdobywał coraz więcej doświadczeń zmysłowych, przez co będzie lepiej integrował docierające do niego bodźce, a jego organizm adekwatnie zareaguje na sytuację wokół niego.

Na początku książki krótko opisałyśmy zmysły, które stymulują nasze zabawy. W głównej mierze skupiają się one na systemie przedsionkowym, zmyśle propriocepcji, dotyku, wzroku i słuchu. Nie zawarłyśmy tu ćwiczeń pobudzających układ węchowy i smakowy. Niemniej warto podjąć z dziećmi aktywności polegające na wąchaniu różnych zapachów oraz próbowaniu różnorodnych smaków, co tak naprawdę z najmłodszymi każdy rodzic robi na co dzień. Po krótkiej charakterystyce systemów zmysłowych opisałyśmy wpływ systemu przedsionkowego na rozwój mowy oraz zależności między planowaniem motorycznyma znajomością schematu ciała. Aby w pełni zrozumieć istotę naszych zabaw, zalecamy przeczytanie każdego z tych opisów.

Autorki

Z wstępu

Dziecko a integracja sensoryczna / A. Jean Ayres ; przekład Juliusz Okuniewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

Wkład dr Jean Ayres w zrozumienie sensorycznych fundamentów pewnych problemówz zachowaniem i emocjami dzieci jest niepodważalny, a jej zawodowa uczciwość w dążeniu do prawdy naukowej – nieskazitelna.

Niniejsza publikacja w jasny sposób opisuje naturę zaburzeń integracji sensorycznej oraz pokazuje, jak te niedostrzegalne problemy niszczą życie chorym dzieciom i ich rodzicom, a także wskazuje, jak można pomóc takim osobom. Dzięki tej książce również dorośli od lat cierpiący na zaburzenia integracji sensorycznej mogą w większym stopniu zrozumieć to, co im się przytrafiło.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla terapeutów zajęciowych i innych specjalistów, a także dla rodziców dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz dla osób dorosłych, które podejrzewają u siebie problemy z przetwarzaniem sensorycznym i maja nadzieję lepiej sobie z nimi radzić w przyszłości.

Z okładki książki

 

Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka : podstawy neurofizjologiczne / Maria Borkowska. Wydanie I, dodruk. Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2020.

Książka ta powstała w wyniku zapotrzebowania na rynku na kompleksowe opracowanie dotyczące podstaw neurofizjologicznych oraz znaczenia integracji sensorycznej w rozwoju dziecka. Jest adresowana zarówno do specjalistów, osób przygotowujących się do kursówi szkoleń z zakresu SI, jak i tych wszystkich, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy o zmysłowo-ruchowym rozwoju dziecka.

Czytelnik znajdzie tu niezbędne informacje na temat:

·         rozwoju poszczególnych narządów zmysłów oraz przebiegu współpracy między nimi;

·         roli, budowy i funkcjonowania układu nerwowego;

·         genezy ruchu, koncepcji strategii ruchowych oraz rozwoju zmysłowo-ruchowego dziecka;

·         neuroplastyczności i jej znaczenia dla procesów pamięci, uczenia się oraz zdrowienia po uszkodzeniach mózgu;

·         wpływu stresu na organizm człowieka, a zwłaszcza na niedojrzały mózg i cały organizm dziecka.

Z okładki książki

 

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

 

Copyright