NIEŚMIAŁOŚĆ

 

Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.

„Książka podejmuje ważny i aktualny problem, jakim jest nieśmiałość u dzieci w wieku szkolnym. Jej celem jest przede wszystkim ukazanie autorskiego programu wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych oraz prezentacja wyników badania jego skuteczności.

Program adresowany jest do dzieci w wieku 10-12 lat. Jego podstawą jest poznawcze podejście do rozwoju i zmiany rozwojowej. Opiera się na założeniu, że przyczyny nieśmiałości tkwią zazwyczaj w specyficznym ukształtowaniu struktur poznawczych, co oznacza, że u podstaw nieśmiałości leżą niewłaściwe nawyki myślenia o sobie, o innych, o zadaniach. Pokonywanie nieśmiałości jest możliwe dzięki stworzeniu dzieciom nieśmiałym warunków umożliwiających nabywanie odmiennych od dotychczasowych doświadczeń.

Autorka przedstawia teoretyczne podstawy programu, cele i sposoby ich osiągania, wykorzystywane w trakcie zajęć metody pracy, scenariusze zajęć, jak również wskazówki metodyczne dla realizatorów programu.

Książka przeznaczona jest dla pedagogów, socjoterapeutów, nauczycieli i wychowawców poszukujących sposobów pracy z tymi właśnie dziećmi”.

Z okładki książki

 

 

Jak oswoić potwory? : opowiadania terapeutyczne / Monika Drużyńska ; ilustrowała Justyna Hołubowska-Chrząszczak. Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, copyright 2018.

„Każdy ma swoje "potwory". Może być nim nowy braciszek, niemiły kolega, koszmar senny czy pierwszy dzień w przedszkolu. Razem z Nikoliną i Alkiem zajrzyj do "kącika poskramiania złości", przygotuj ciasteczka i mleko dla nocnego stworka i pozbądź się swoich lęków!”.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

 

Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. Warszawa : Difin, 2013.

„(…) recenzowana publikacja, przybliżając bogatą w tradycję wychowawczą funkcję szkoły, bardzo dobrze wpisuje się w potrzebę chwili obecnej, w której tak wiele mówi się o potrzebie edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Publikacja posiada logiczną i przejrzystą strukturę, co świadczy o pogłębionej znajomości analizowanej problematyki, a jej treść odpowiada zawartemu w temacie problemowi. (…) Książka pt. „Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej” adresowana jest do wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców, którym leży na sercu troska o dobro dziecka. Dotyczy uczniów, którzy z różnych powodów mogą czuć się niekomfortowo w środowisku szkolnym, wymagać dodatkowych form oddziaływań wychowawczych. Okazać się ona może również przydatna studentom pedagogiki i psychologii, ponieważ w swojej przyszłej pracy zawodowej niejednokrotnie zetkną się oni z dzieckiem wymagającym zintensyfikowanych oddziaływań wychowawczych. Dla nauczycieli i wychowawców może okazać się pomocna przy konstruowaniu Planów Działań Wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Z recenzji dr hab. prof. nadzw. Aliny Rynio zamieszczonej na okładce książki

 

 

Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

„Inspiracją do podjęcia niniejszego tematu były moje wieloletnie doświadczenia w stosowaniu wizualizacji z wybranymi technikami arteterapii w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci (m.in. niewidomych, z zaburzeniami integracji sensorycznej, cierpiących na choroby psychosomatyczne). Celem naukowym mojej pracy jest poszerzanie wiadomości dotyczących problematyki wyobraźni. Celem praktycznym natomiast – zaproponowanie nowej metody przydatnej w pracy terapeutyczno-wychowawczej z dziećmi nieśmiałymi”.

Fragment Wstępu

 

 

 

 

Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. Hanna Dankiewicz. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

„Książka skierowana do rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom w rozwiązywaniu nurtujących ich problemów. Doris Brett przedstawia w niej opowiadania, które rodzice mogą opowiadać (i czytać ) swoim pociechom. Historie dotyczą jedenastu zagadnień, między innymi stosunków pomiędzy rodzeństwem, rozwodu, nowej rodziny, nieśmiałości, popędliwości. Autorka tworzy bajki, które same w sobie stanowią prostą, skuteczną, a co najważniejsze, domową technikę terapii dzieci. Terapeutami w tym przypadku są rodzice, którzy mogą nie tylko przeczytać swoim pociechom przykładowe opowiadanie o Ani, lecz również na podstawie książki nauczyć się zasad tej techniki, dostosowywania jej do potrzeb własnego dziecka, a reszcie – samodzielnego opowiadania historii”.

Z okładki książki

 

 

 

Nieśmiałość : co to jest ? : jak sobie z nią radzić ? / Philip G. Zimbardo ; przeł. Anna Sikorzyńska. - Wyd. 3. -Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

„Autorem książki jest wybitny psycholog amerykański, autor znanego na świecie i w Polsce podręcznika „Psychologia i życie”, założyciela Kliniki Nieśmiałości w Stanford, jeden z najsłynniejszych badaczy zjawiska nieśmiałości. W sposób niezwykle atrakcyjny łączy psychologiczną analizę nieśmiałości z prezentacją typów osobowości i czynników zewnętrznych sprzyjających jej powstawaniu. Książka jest próbą odpowiedzi na pytania: Co to jest nieśmiałość i jak sobie z nią radzić? Zawiera wiele cennych rad i propozycji pomagających w przezwyciężaniu nieśmiałości”.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Oswoić nieśmiałość : scenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum, 17 tematów / Hanna Hamer. Warszawa : "Veda", 2000.

„Co można znaleźć w tej książce?

Można nauczyć się z niej:

- nawiązywania przyjaznych więzi z ludźmi i zwierzętami,

- sztuki publicznej prezentacji,

- precyzyjnego wyjaśniania,

- błyskotliwego włączania się do rozmów towarzyskich,

- opanowania lęku i gniewu w trudnych sytuacjach społecznych,

- skuteczniejszych sposobów obrony, także przed typowymi i nietypowymi uzależnieniami,

- dojrzalszego reagowania na cudze nieprzyjemne zachowania, w tym agresję

- pomagania innym w przezwyciężaniu nieśmiałości”

Ze Wstępu

 

 

Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998.

Jeden z rozdziałów niniejszej publikacji, autorstwa M. Cieślickiej, traktuje o „Zajęciach socjoterapeutycznych jako pomocy w korygowaniu obrazu własnej osoby dzieci nieśmiałych.

 

 

 

 

 

 

oprac. A. Wesołowska