Płeć

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Aktorzy życia publicznego : płeć jako czynnik różnicujący / red. Renata Siemińska. Warszawa : Scholar , 2003

2. Beauvoir  Simone de : Druga płeć . Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007

3. Bradley Harriet : Płeć. Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008

4. Buregren Sassa : Mała książka o feminizmie. Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007

5. Dillon Stephanie, Benson Christina M. : Kobieta i poczucie własnej wartości. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2004

6. Dobson James C. : Co każdy mąż chciałby aby jego żona wiedziała o mężczyźnie. Warszawa : Vocatio, 1995

7. Firlit- Fesnak Grażyna, Magnuszewska-Otulak Grażyna : Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, równe prawa, nierówne szanse ; Nierówny status kobiet i mężczyzn w świecie pracy jako przykład dyskryminacji ze względu na płeć; Symptomy dyskryminacji kobiet w świecie pracy [w:] Polityka społeczna.  Podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.- s. 267-269

8. Forward Susan, Torres Joan : Dlaczego on nie kocha , a ona za nim szaleje. Poznań : Rebis, 2001

9. Frankiel Lois P. : Kobieta i depresja : jak dotrzeć do swojej wewnętrznej siły. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

10. Fromm Erich : Miłość, płeć i matriarchat. Poznań : Rebis, 1999

11. Good Nancy : Jak kochać trudnego mężczyznę. Gdańsk : Atext, 1995

12. Grabowska Magdalena : Stereotypy płci we wczesnej dorosłości : wybrane uwarunkowania. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007

13. Graff Agnieszka : Świat bez kobiet : płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008

14. Gray John : Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus : jak dochodzić do porozumienia i uzyskiwać to, czego się pragnie. Poznań : Zysk i S-ka, 2002

15. Gruszczyńska Beata : Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawno kryminologiczne. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007

16. Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / pod red. Roberta Fudali i Mirosława Kowalskiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006

17. Kobiety i mężczyźni : odmienne spojrzenia na różnice / red. Bogdan Wojciszke. Gdańsk : GWP, 2002

18. Lew-Starowicz Zbigniew : O kobiecie. Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2011

19. Lisowska Ewa : Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2008

20. Mandal Eugenia : Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2000

21. Moir Anne, Jessel David : Płeć mózgu : o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą. – Wyd. 5. Warszawa : PIW, 2010

22. Nierówności płciowe [w:] Hill Michael : Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza. Warszawa, Difin, 2010.- s. 240-261

23. Nikt nie rodzi się kobietą / wybrała, przeł.[z ang.] i wstępem opatrzyła Teresa Hołówka. Warszawa : Czytelnik, 1982

24. Norwood Robin : Kobiety, które kochają za bardzo i ciągle liczą na to, że on się zmieni. – Wyd. 3 popr. Poznań : Rebis, 2004

25. Pankowska Dorota : Wychowanie a role płciowe. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

26. Pease Allan i Barbara : Dlaczego mężczyźni kłamią, a kobiety płaczą. Poznań : Rebis, 2010

27. Płeć w życiu publicznym : różnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej.  Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009

28. Przywiązanie i przekraczanie : płeć w studiach empirycznych / pod red. Joanny Ostrouch. Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2006

29. Reszke Irena : Nierówności płci w teoriach : teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej. Warszawa : IFiS PAN, 1991

30. Siemieńska Renata : Przemiany płci kulturowej. Między systemami wartości a rolami społecznymi [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009.- s. 318-343

31. Tomaszewska Liliana : Edukacja kobiet w Polsce. Płock : „Novum”, 2004

32. Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. Nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik.- Wyd. 2. Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007

 

Artykuły z czasopism

 

1. Arcimowicz Krzysztof : Męźczyzna w mediach. Niebieska Linia 2004 nr 3/32 s. 7-10

2. Bieńko Mariola : Dyskusja wokół tożsamości płciowej między naturą a kulturą. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 10 s. 12-16

3. Charzyńska Edyta : Stereotypy płci a przemoc domowa. Niebieska Linia 2007 nr 6/53 s. 13-14

4. Czapczyńska Agnieszka : Autyzm a płeć. Remedium 2005 nr 3 s. 22-23

5. Czapczyńska Agnieszka : Grzeczni chłopcy i milutkie dziewczynki. Niebieska Linia 2000 nr 2/7 s. 17-18

6. Czapczyńska Agnieszka : Kobiece ścieżki. Niebieska Linia 2002 nr 5/22 s. 22-24

7. Czapczyńska Agnieszka : Oczy innych. Niebieska Linia 2002 nr 1/18 s. 8-10

8. Dobroczyński Bartłomiej : Zmierzch Bogów czyli nikt nie rodzi się mężczyzną. Charaktery 2007 nr 4 s. 10-16

9. Doroba-Sawa Marta : Socjalizacja i wychowanie jako enklawy zastanej myśli patriarchalnej. Młoda męskość w obliczu braku adekwatnych modeli i ról płciowych. Kwartalnik Pedagogiczny 2008 nr 4 s. 33-62

10. Fijewski Piotr : Siedem cnót głównych. Charaktery 2007 nr 4 s. 21-23

11. Grabowska Anna : Mózgi różne, choć takie same. Charaktery 2002 nr 8 s. 16-18

12. Hamer-Gutowska Katarzyna, Gutowski Jakub : Czy chłopcy to łobuziaki, a dziewczynki to beksy? Psychologia w Szkole 2006 nr 4 s. 9-21

13. Hildt-Ciupińska, Wojnarowska Barbara : Zdrowie w hierarchii wartości dorastających dziewcząt i ich matek. Remedium 2011 nr 1 s. 8-9

14. Jurewicz Monika : Płeć a poziom czytania ze zrozumieniem. Nowa Szkoła 2007 nr 2 s. 45-48

15. Kluczyńska Sylwia : Dlaczego kobiety zostają? Niebieska Linia 2000 nr 4/9 s. 8-10

16. Kluczyńska Sylwia : Męskość, kobiecość, androginia. Niebieska Linia 2001 nr 4/15 s. 6-7

17. Kozłowski Mieczysław : Powołanie kobiet – cz. I. Remedium 2012 nr 4 s. 32

18. Ksieniewicz Monika : Damsko-męskie drogowskazy w Europie. Niebieska Linia 2007 nr 5/52 s. 33-34

19. Lachowicz-Tabaczek Kinga : Portret kobiecy we wnętrzu. Charaktery 2000 nr 7 s. 18-19

20. Ludyan Karolina : Kim jest kobieta. Remedium 2001 nr 7-8 s. 50

21. Mandal Eugenia : Wybrane zachowania autodestruktywne a stereotypy płci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 1 s. 13-17

22. Mellibruda Jerzy : Męskość i seks. Niebieska Linia 2002 nr 1/18 s. 6-8

23. Mellibruda Jerzy : Być prawdziwym mężczyzną – krok drugi. Niebieska Linia 2001 nr 6/17 s. 6-8

24. Mellibruda Jerzy : W labiryncie męskości – krok pierwszy. Niebieska Linia 2001 nr 4/15 s. 8-10

25. Mikos Anna : Droga do płci. Charaktery 2002 nr 8 s. 31

26. Napora Elżbieta : Mężczyzna w roli ojca. Niebieska Linia 2007 nr 6/53 s. 8-11

27. Napora Elżbieta : Cień wielkiej góry. Relacje z ojcem a psychospołeczne funkcjonowanie dorosłego syna. Niebieska Linia 2007 nr 2/49 s. 16-18

28. Napora Elżbieta : Z kompasem czy bez? Odczuwanie kobiecości i męskości przez dorastające dziewczęta wychowywane w różnych typach rodzin. Niebieska Linia 2005 nr 1/36 s. 9-12

29. Pauluk Dorota : Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego. Kwartalnik Pedagogiczny 2007 nr 3 s. 153-165

30. Pietrzak Małgorzata : Postawy i wartości a płeć uczniów. Nowa Szkoła 2009 nr 6 s. 44-51

31. Pisula Wojciech : Chłopcy mają gorzej. Psychologia w Szkole 2006 nr 4 s. 3-8

32. Poraj Grażyna : Płeć nauczycieli. Psychologia w Szkole 2010 nr 1 s. 107-113

33. Prajsner Mira : Kobiety a problem HIV/AIDS. Remedium 2006 nr 1 s. 10-11

34. Prusak Jacek : Wieczny chłopiec musi wybrać…Charaktery 2007 nr 4 s. 80-81

35. Rawa-Kochanowska Anita : Uczeń to człowiek czy jego płeć? Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 41-50

36. Sawiński Julian Piotr : W stronę jednopłciowej edukacji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 3 s. 26-29

37. Sierota Agata : Płeć a strategia samoutrudniania – cz. I. Remedium 2009 nr 1 s. 10-11

38. Sierota Agata : Płeć a strategia samoutrudniania. Remedium 2009 nr 2 s. 12

39. Staręga Adrianna : Mężczyźni jako ofiary napaści seksualnych. Z badań amerykańskich. Niebieska Linia 2002 nr 1/18 s. 28-29

40. Stróżyński Klemens : Płeć ucznia czyli równość w szkole. Nowa Szkoła 2005 nr 7 s. 16-19

41. Streb Małgorzata : Zabawy a role związane z płcią u dzieci przedszkolnych. Remedium 2011 nr 7/8 s. 16-17

42. Sygulla Ewa : Kobiece oblicze dyrektora szkoły. Nowa Szkoła 2011 nr 4 s. 59-62

43. Szarzyńska-Lichtoń Małgorzata : Oswajanie płci. Charaktery 2002 nr 8 s. 18-19

44. Sztander Wanda : Dyskusje o kobiecości i męskości. Niebieska Linia 2001 nr 4/15 s. 4-5

45. Szwed Magdalena : Socjalizacja płci w rodzinie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 6 s. 27-32

46. Szymański Mirosław : Płeć w ujęciu kulturowym a edukacja. Nowa Szkoła 2005 nr 9 s. 4-6

47. Walendzik-Ostrowska Agnieszka : Profilaktyka HIV a płeć. Remedium 2009 nr 2 s. 26-27

48. Walendzik-Ostrowska Agnieszka : Profilaktyka HIV a płeć – cz. II. Remedium 2009 nr 3 s. 26-27

49. Wiśniewski Andrzej, Milska-Wrzosińska Zofia : Mężczyźni mają gorzej. Charaktery 2007 nr 4 s. 17-20

50. Wojciszke Bogdan, Krzemionka-Brózda Dorota : Dla mężczyzny sercem jest świat, dla kobiety – serce światem. Charaktery 2002 nr 8 s. 10-15

51. Wosińska Wilhelmina : Z powodu płci… Charaktery 2000 nr 12 s. 26-27

 

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

 

 

Copyright