ALKOHOL A MŁODZIEŻ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2004
 2. Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga [et al.] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa : PARPA, 1999
 3. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania / [ red. Anna Szymanowska]. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne, 2004
 4. Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne / pod red. Ignacego Walda ; aut. Antoni Bielewicz [et al.]. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
 5. Cekiera, Czesław : Ryzyko uzależnień. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1994
 6. Cierpiałkowska, Lidia : Alkoholizm : przyczyny, leczenie, profilaktyka. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001
 7. Cungi, Charly : Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard. Warszawa : "Pax", 2007
 8. Dodziuk, Anna, Kamecki, Włodzimierz : Wyjść z matni : proste rozmowy o zgubnym nałogu. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1994
 9. Dziewiecki, Marek : Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2001
 10. Jakubowska, Hanna : Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002
 11. Krasowska, Aleksandra : Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne "PARPA", 2005
 12. Kinney, Jean, Lepton, Gwen : Zrozumieć alkohol. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1996
 13. Kozak, Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
 14. Kurdziej, Michał : Alkoholizm : przewodnik po terapii. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2007
 15. Lindenmeyer, Johannes : Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
 16. Lowe, Geoff, Foxcroft, David R., Sibley, David : Picie młodzieży a style życia w rodzinie. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000
 17. Łakomski, Marian : Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004
 18. Matczak, Beata : W kalejdoskopie nałogów, czyli Co łączy alkoholika, hazardzistę i telemaniaka. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2008
 19. Maxwell, Ruth : Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
 20. Miller, William R., Munoz, Ricardo F. : Picie kontrolowane : sposoby na umiarkowanie. Warszawa : Wydawnictwa Edukacyjne PARPA, 2006
 21. Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. Kraków : Akademia Pedagogiczna. Instytut Nauk o Wychowaniu, 2001
 22. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999
 23. Młodzież jako przedmiot badań naukowych : konteksty teoretyczne i metodologiczne : materiały z XII Ogólnopolskiej Letniej Szkoły Młodych Pedagogów : Waplewo 7-12 września 1998 / pod red. Józefa Górniewicza. Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999
 24. Moczydłowska, Joanna, Pełszyńska, Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Rzeszów : "Fosze", [2004]
 25. Niewiadomska, Iwona, Sikorska-Głodowicz, Marta : Alkohol. Lublin : "Gaudium", 2004
 26. Picie alkoholu w różnych okresach życia / [tł. Andrzej Bidziński ; red. Alicja Bartosik] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa : PARPA, 2000
 27. Pospiszyl, Irena : Patologie społeczne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 28. Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2004
 29. Przybysz-Zaremba, Małgorzata : Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym. Toruń : Wydawnictwo Enea Communication, 2006
 30. Seweryńska, Anna Maria : Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej : przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004
 31. Słowik-Gabryelska, Anna : Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm : opracowanie dla studentów uniwersytetu i lekarzy. - Wyd. 1 (dodr.). - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007
 32. Sommer, Viktor : Już dość ! : życie bez alkoholu. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2007
 33. Urban, Bronisław : Zachowania dewiacyjne młodzieży. - Wyd. 4. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000
 34. Vogler, Roger E., Wayne R. Bartz : Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie". Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999
 35. Wegscheider-Cruse, Sharon : Nowa szansa : nadzieja dla rodziny alkoholowej. Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2000
 36. Wieczorek-Stachowicz, Mirosława : Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007
 37. Wilmes, David J. : Jak wychować dziecko, które mówi - Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
 38. Woronowicz, Bohdan T. : Alkoholizm jest chorobą. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998
 39. Woronowicz, Bohdan T. : Na zdrowie! : jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu. Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2008
 40. Woronowicz, Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009
 41. Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005
 42. Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [et al.]. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005
 43. Zajączkowski, Krzysztof : Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny. Kraków : Wydawnictwo "Rubikon", 2001
 44. Zajączkowski, Krzysztof : Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. - Wyd. 3. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999
 45. Zapobieganie uzależnieniom uczniów : publikacja dla pracowników oświaty / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1997
 46. Zjawiska patologiczne wśród studentów / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Bobrowski, Krzysztof : Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych. Alkoholizm i Narkomania 2008 nr 4 s. 341-362
 2. Chańko, Anna : Stygmat społeczny osoby współuzależnionej. Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze 2011 nr 9 s. 24-32 Bibliogr.
 3. Dysfunkcje i patologie w rodzinie. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 1995 nr 9 s. 2-5
 4. Franusz, Barbara : Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2004 nr 1 s. 44-46
 5. Fronczyk, Krzysztof : O alkoholu i innych substancjach psychoaktywnych wśród studentów Świat Problemów 2000 nr 10 s. 42-46
 6. Fudała, Jagoda, Fudała, Marek : Postawy dorosłych wobec picia alkoholu i zażywania narkotyków. Świat Problemów 2001 nr 12 s. 17-21
 7. Gacek, Maria : Rozpowszechnienie napojów alkoholowych w środowisku młodzieży akademickiej w Krakowie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005 nr 6-7 s. 16-18
 8. Gołek, Magdalena : Profilaktyka uzależnień psychoaktywnych wśród młodzieży. Nowa Szkoła 2011 nr 7 s. 35-38
 9. Graniger, Joanna : Młodzież i alkohol. Psychologia w Szkole 2005 nr 1 s.111-118
 10. Iwanicka, Irena : Picie czyli życie. Nowa Szkoła 2000 nr 4 s. 37-39
 11. Jakubowska, Iwona : Inicjacja alkoholowa gimnazjalistów. Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze 2010 nr 6 s. 29-31
 12. Jonkowska, Ewa : Programy profilaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szkoły 2012 nr 4 s. 30-34
 13. Kowal, Anna, Zielińska, Daria : "Konar" - program profilaktyki uzależnień alkoholowych. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2000 nr 1 s. 28-30
 14. Krasowska, Małgorzata : Dziecko z rodziny alkoholowej. Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze 2006 nr 10 s. 34-38
 15. Kucharska-Żądło, Marta, Albin, Renata : Istota uzależnienia od alkoholu : scenariusz zajęć. Biblioteka w Szkole 2002 nr 9 s. 14-15
 16. Łukasik, Joanna : Współczesna młodzież a używanie alkoholu. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2007 nr 6 s. 19-23
 17. Marchwacka, Maria A., Plückhahn, Stephanie : Stanowisko młodzieży wobec alkoholu – badania empiryczne przeprowadzone wśród uczniów szkół berlińskich i warszawskich. Kwartalnik Pedagogiczny 2008 nr 4 s. 119-134
 18. Miesztalski, Stefan, Szymański, Mirosław S. : Cele i strategie wychowania w trzeźwości. Kwartalnik Pedagogiczny 1991 nr 4 s. 83-91
 19. Ostaszewski, Krzysztof : Specyfika zachowań problemowych a programy profilaktyczne. Świat Problemów 2001 nr 12 s. 4-6
 20. Płachcińska, Grażyna : Taki młody, a już alkoholik? Świat Problemów 2002 nr 4 s. 20-22
 21. Problemy związane z dostępnością alkoholu – środowiskowe metody zapobiegania  / oprac. Olga Dziewałtowska. Świat Problemów 2001 nr 4 s. 20-23
 22. Rudzińska, Zofia : Zapobiegajmy! Chrońmy! (profilaktyka alkoholowa). Nowa Szkoła 2006 nr 6 s. 41-44 - Bibliogr.
 23. Sierosławski, Janusz, Zieliński, Antoni : Młodzież i alkohol – wyniki badań szkoleniowych ESPAD. Świat Problemów 2000 nr 9 s. 4-7
 24. Sobecki, Władysław : Dzieci i alkohol. Nowa Szkoła 1998 nr 10 s. 33-34
 25. Szelewicka, Anna : Picie alkoholu przez studentów. Świat Problemów 2000 nr 3 s. 40-41
 26. Springer, Monika : Rodzina jako miejsce integralnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2006 nr 3 s. 29-46
 27. Szymańska, Bernadeta : Dzieci alkoholików w szkole. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2004 nr 4 s. 49-52
 28. Szymańska, Magdalena : Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2008 nr 4 s. 42-45
 29. Tatala, Małgorzata : Czynniki psychospołeczne w kształtowaniu postawy trzeźwości u młodzieży. Kwartalnik Pedagogiczny 2004 nr 4 s. 75-92
 30. Tatarowicz, Jan : Nietrudno uwikłać się w problem alkoholowy. Nowa Szkoła 2002 nr 4 s. 45-46
 31. Wilk, Marta : Rodzina jako pierwotne środowisko profilaktyki uzależnień. Nauczanie Początkowe 2007 nr 2 s. 34-40
 32. Wyrzykowski, Piotr : Środowisko rodzinne studentów a nadużywanie alkoholu. Świat Problemów 2001 nr 5 s.43-44

 

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

Copyright