ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. ADHD – prawie normalne życie / pod red. Wandy Baranowskiej. Łódź : Wydaw. WSH-E, 2007
 2. ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / A. Kołakowski  i in. Gdańsk : GWP, 2007
 3. Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej. Lublin : Wydaw. UMCS, 2004
 4. Barkley Russell A. : ADHD podjąć wyzwanie : kompletny przewodnik dla rodziców. Poznań : Zysk i S-ka, 2009
 5. Bernau Sabine : ADHD u dorosłych : poradnik – jak z tym żyć. Kraków : Wydaw. WAM, cop. 2007
 6. Bogdanowicz Marta, Kisiel Bożena, Przasnyska Maria : Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa : WSiP, 2004
 7. Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna : Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Warszawa : Difin, 2006
 8. Dobson James : Uparte dziecko : od narodzin do wieku młodzieńczego. Warszawa : Alfa-Omega, 1992
 9. Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. Stanisławy Mihilewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2001
 10. Elliott Julian, Place Maurice : Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa : WSiP, 2003
 11. Geldard Kathryn, Geldard David : Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi : przewodnik dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych. Gdańsk : GWP, 2005
 12.  Hallowell Edward M., Ratey John J. : W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. Poznań : „Media Rodzina”, 2004
 13. Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al.-Khamisy. Warszawa : „Żak”, 2002
 14. Kendall Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk : GWP, 2004
 15. Kutscher Martin L. : ADHD : naucz się żyć z ADHD : poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa : Wydawnictwo Liber, 2009
 16. Kutscher Martin L., Attwood Tony, Wolff Robert R. : Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. Warszawa : Wydaw. Liber, 2007
 17. Kovacs Heike, Kaltenthaler Birgit : Moje dziecko ma ADHD. Kielce : Wydaw. Jedność, cop. 2008
 18. Marczak Anna : Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006
 19. Misiak Agnieszka, Kossakowska-Petrycka Karolina : Mam nadpobudliwe dziecko... I co dalej? Warszawa : WSiP, 2006
 20. Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2003
 21. Mosetter Kurt, Mosetter Reiner : Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych. Łódź : Wydawnictwo JK-Feeria, 2006
 22. Munden Alison, Arcelus Jan : ADHD nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów. Warszawa : Bellona, 2008
 23. Nartowska Hanna : Wychowanie dziecka nadpobudliwego. Warszawa : Nasza Księgarnia, 1996
 24. Neuhas Cordula : Dziecko nadpobudliwe. Warszawa : Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2005
 25. Pawlak Piotr : Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006
 26. Pentecost Dawid : Wychować dziecko z ADD i ADHD : praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007
 27. Portmann Rosemarie : ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia. Kielce : Wydaw. Jedność, cop. 2006
 28. Serfontein Gordon : Twoje nadpobudliwe dziecko : poradnik dla rodziców. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999
 29. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. Warszawa : CMPP-P MEN, 1998
 30. Tomaszek Bożena : Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? : scenariusze zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD). Kraków : Wydaw. Rubikon, 2005
 31. Wiącek Renata : Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004
 32. Wolańczyk Tomasz, Kołakowski Artur, Skotnicka Magdalena : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci : prawie wszystko co chcielibyści wiedzieć. Lublin : BiFolium, 1999
 33. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. Lublin : Wydaw. UMCS, 2001

 

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Anielska Agnieszka : O nadpobudliwości psychoruchowej. Życie Szkoły 2005 nr4 s. 58-60
 2. Baczyńska Ewa, Borowiec-Janczak Beata, Kuchciak Anna : Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Życie Szkoły 2002 nr 1 s. 10-14
 3. Biegajczyk Beata : Można pracować z dzieckiem z ADHD! Nowa Szkoła 2005 nr 7 s 45-48
 4. Bobik Bogumiła : Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2010 nr 5 s. 42-47
 5. Choroś Dorota : Dzieci, którym trudno się uczyć. Nowa Szkoła 2005 nr 7 s. 41-44
 6. Czapiewska Barbara : Dziecko z zespołem ADHD w otoczeniu edukacyjnym. Cz. 1. Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 7/8 s. 37-39
 7. Czapiewska Barbara : Formy pracy z dzieckiem dotkniętym ADHD w praktyce bibliotekarza szkolnego. Cz. 2. Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 9 s. 37-38
 8. Garstecka Julia : Nadpobudliwość psychoruchowa. Życie Szkoły 2004 nr 7 s. 58-59
 9. Gelleta-Mac Izabela : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 6 s. 18-22
 10. Glinka Anna Magdalena : Dziecko nadpobudliwe. Życie Szkoły 2004 nr 1 s. 45-47
 11.  Gorczyca Robert : Czym ADHD nie jest. Niebieska Linia 2006 nr 3 s. 4-6
 12. Grzywniak Celestyna : Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne. Życie Szkoły 2000 nr 6 s. 334-338
 13. Hanć Tomasz : Biologiczne podłoże ADHD. Remedium 2006 nr 7/8 s. 56-57
 14. Hanć Tomasz : Czego boi się dziecko nadpobudliwe? Remedium 2006 nr 4 s. 30-31
 15. Hanć Tomasz : Dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym. Remedium 2006 nr 10 s. 28-29
 16. Hawrylewicz Karolina : Niegrzeczny czy chory na ADHD? Problem ADHD w szkole. Życie Szkoły 2010 nr 4 s. 60-61
 17. Hebel Małgorzata : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Życie Szkoły 2005 nr 10 s. 16-20
 18. Jaskułowska Ewa : Nadpobudliwość psychoruchowa – opis i analiza przypadku. Życie Szkoły 2004 nr 1 s. 45-47
 19. Kaleta-Witusiak Małgorzata : Niegrzeczne czy nadpobudliwe? Problemy adaptacji emocjonalnej dziecka w szkole. Nauczanie Początkowe 2010/2011 nr 4
 20. Kolber Grażyna : Zajęcia z gliną jako terapia dla dzieci nadpobudliwych. Wychowanie w Przedszkolu 1997 nr 5 s. 289-292
 21. Krawiec Wiesława, Szadkowska Anna : Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 2 s. 21-22
 22. Krupińska Marta : Dzieci z ADHD – sprawcy i ofiary przemocy. Niebieska Linia 2007 nr 5 s. 27-29
 23. Kunert Joanna : Nowe podejście w wychowaniu dzieci z ADHD. Szkoła Specjalna 2006 nr 3 s. 210-215
 24. Lelito Ilona : Nie przegapić Einsteina. Niebieska Linia 2006 nr 3 s. 3-4
 25. Limont Wiesława : Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych. Psychologia w Szkole 2009 nr 4 s. 37-44
 26. Miłkowska Monika : Dziecko z zespołem ADHD – dylemat zreformowanej szkoły i rodziców. Nowa Szkoła 2006 nr 9 s. 46-49
 27. Nowak Renata : Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu? Wychowanie w Przedszkolu 1996 nr 5 s. 285-289
 28. Paszkiewicz Aneta : Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 1 s. 32-37
 29. Paszkiewicz Aneta : Oswajanie ADHD. Psychologia w Szkole 2012 nr 3 s. 91-97
 30. Patycka Bożenna : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Życie Szkoły 2002 nr 7 s. 414-419
 31. Pawlak Piotr : Model postępowania terapeutycznego z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Edukacja 2008 nr 2 s. 96-104
 32. Połeć Bożena : Jak pracowałam z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Życie Szkoły 2006 nr 1 s. 35-39
 33. Prajsner Mira : Jak pomóc dziecku, gdy na drodze stają ... rodzice? Remedium, 2007 nr 2/3 s. 29-31
 34. Prajsner Mira : Jak skutecznie pracować z dziećmi z ADHD? Cz. 1. Remedium 2007 nr 1 s. 13-15
 35. Prajsner Mira : Jak skutecznie pracować z dziećmi z ADHD? Cz. 2. Remedium 2007 nr 2/3 s. 25-28
 36. Siemieniuk Halina : Dziecko nadpobudliwe czy z ADHD. Nowa Szkoła 2005 nr 5 s. 61-62
 37. Skórczyńska Małgorzata : Dziecko z zespołem deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD) : symptomy diagnostyczne i wybrane metody terapii. Szkoła Specjalna 2003 nr 5 s. 280-287
 38. Słowikowska Teresa : Moda na ADHD? Nowa Szkoła 2008 nr 2 s. 23-25
 39. Sobczyńska Karolina : Nadpobudliwe dziecko wyzwaniem dla oświaty i medycyny. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 1 s. 57-59
 40. Szmalec Danuta : Potrzebne są rozwiązania prawne. Nowa Szkoła 2003 nr 10 s. 9-11
 41. Szulska-Wyrwa Ewa : Kuba – dziecko nadpobudliwe. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 7 s. 419-421
 42. Turbiarz Iwona : Droga do diagnozy ADHD. Cz. 1. Remedium 2004 nr 12 s. 20-21
 43. Turbiarz Iwona : Droga do diagnozy ADHD. Cz. 2. Remedium 2005 nr 2 s. 18-19
 44. Turbiarz Iwona : Dziecko nadpobudliwe w szkole. Remedium 2004 nr 9 s. 22-23
 45. Turbiarz Iwona : Metody nauczania dzieci z zespołem ADHD. Remedium 2006 nr 1 s. 30-31
 46. Turbiarz Iwona : Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem ADHD. Remedium 2006 nr6 s. 10-11
 47. Turbiarz Iwona : Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD. Remedium  2005 nr 4 s. 20-21
 48. Turbiarz Iwona : Sytuacja rodziców dziecka z ADHD. Remedium 2004 nr 2 s. 18-19
 49. Wielowiejska-Comi Irena : ADHD – z szacunkiem dla genów. Psychologia w Szkole 2010 nr 4 s. 122-131
 50. Wielowiejska-Comi Irena : Praca z klasą wspierającą ucznia z ADHD. Remedium 2003 nr 9 s. 12
 51. Wielowiejska-Comi Irena : Praktyka w ADHD i ADD. Remedium 2002 nr 4 s. 12
 52. Wielowiejska-Comi Irena : Społeczność rodziców wobec pomocy dziecku z ADHD. Remedium 2003 nr 10 s. 12
 53. Więckowski Ryszard : Praca terapeutyczna w systemie edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szkoły 2001 nr 1 s. 3-10
 54. Wojciechowska Katarzyna : Nadpobudliwość psychoruchowa. Życie Szkoły 2009 nr 2 s. 19-22
 55. Wolańczyk Tomasz, Skotnicka Magdalena, Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 9 s. 3-10
 56. Wójcik Magda : ADHD – jak budować system wsparcia. Remedium 2006 nr 11 s. 20
 57. Wójcik Magda : ADHD – świat to za mało. Remedium 2006 nr 6 s. 20
 58. Zbyrad Teresa : Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 1 s. 25-32

 

                                                                                                             Opracowała

 Bogumiła Tańska

 

Copyright