AUTYZM

 

Wydawnictwa zwarte

 

 1. Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kosewskiej. Kraków : Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
 2. Bobkowicz-Lewartowska Lucyna :  Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków : Impuls, 2005
 3. Brauner Alfred i Francoise : Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasu baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna. Warszawa : WSiP, 1988
 4. Clercq  Hilde de  : Autyzm od wewnątrz : przewodnik. Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, cop. 2007
 5. Copeland James : Z miłości do Ani : krzyk i wyzwolenie : na podstawie dzienników Jamesa Hodgesa.  Warszawa : Fundacja "Synapsis", 1995
 6. Frith Uta : Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008
 7. Gałkowski Tadeusz : Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnymi szkolnym. Warszawa : WSiP, 1995
 1. Grandin Temple : Myślenie obrazami : oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006
 2. Grodzka Magdalena : Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty. Warszawa : PWN, 1984
 3. Hart Charles A. : Przewodnik dla rodziców dzieci autystycznych : odpowiedzi na najczęstsze pytania. [Łódź] : Fundacja im. Wojtka Wadowskiego, cop. 1995
 4. Jaklewicz Hanna : Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1993
 5. Lundine Vicki, Smith Catherine : Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju : dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół. Warszawa : Fraszka Edukacyjne: Fundacja Synapsis, cop. 2008
 6. Markiewicz Katarzyna : Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych. Lublin : Wyd. UMCS, 2004
 7. Olechnowicz Hanna : Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje. Warszawa : WSiP, 2004
 8. Pisula Ewa : Autyzm i przywiązanie. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 9. Pisula Ewa : Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000
 10. Pisula Ewa : Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
 11. Randall Peter, Parker Jonathan : Autyzm : jak pomóc rodzinie. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002
 12. Seach Diana, Lloyd Michale, Preston Miranda : Pomóż dziecku z ... autyzmem. Warszawa : K.E.Liber, 2006
 13. Terapia i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia / red. Dorota Danielewicz, Ewa Pisula. Warszawa : APS, 2003
 14. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 15. Winczura Barbara : Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008
 16. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria, metodyka, przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. Kraków : "Impuls", 2004
 17. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

 

Artykuły z czasopism

 

 1. Barłóg Krystyna : Dziecko autystyczne w klasie szkolnej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2001 nr 8/9 s. 26-28
 2. Biadosiewicz Małgorzata : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Szkoła Specjalna 2001 nr 2 s. 91-95
 3. Błaszczyk Sylwia : Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego. Problemy Opiek.-Wychowawcze 2008 nr 3 s. 40-44
 4. Błeszyński Jacek : Czy szkoła powinna otworzyć się na autyzm. Problemy Opiek.-Wychowawcze 1995 nr 3 s.25-27
 5. Błeszyński Jacek : Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu. Szkoła Specjalna 2007 nr 3 s. 175-183
 6. Błeszyński Jacek : Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja). Szkoła Specjalna 2009 nr 1 s. 18-24
 7. Cychowska Magdalena : Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem – z doświadczeń młodego nauczyciela. Szkoła Specjalna 2010 nr 5 s. 375-379
 8. Czy to możliwe : ułatwiona komunikacja jedną z metod porozumiewania się z dzieckiem autystycznym z zaburzeniami mowy. Szkoła Specjalna 1999  nr 3 s. 171 – 177
 9. Danielewicz Dorota, Rola Jarosław : Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem. Szkoła Specjalna 2011 nr 1 s. 32-41
 10. Gałkowski Tadeusz : Rozwój i wychowanie dziecka autystycznego. Wychowanie w Przedszkolu 1984 nr 9 s. 514-522
 11. Gelleta-Mac Izabela : Dzieci z autyzmem. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 4 s. 36-39
 12. Gelleta-Mac Izabela : Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Autyzm. Zespół Aspergera. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 5 s. 16-20
 13. Jędrzejczyk Iwona : Klub dla osób z autyzmem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 9 s. 54-56
 14. Klama Ramona : Praca z dzieckiem autystycznym. Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr  9 s. 554-555
 15. Kosior Edyta : Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera – z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty. szkoła Specjalna 2009 nr 3 s. 204-217
 16. Krasiejko Izabela : Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 5 s. 30-36
 17. Kruk-Lasocka Joann : Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Szkoła Specjalna 2007 nr 4 s. 295-305
 18. Ławicka Joanna : Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Szkoła Specjalna 2007 nr 4 s. 296-305
 19. Marczak Janina : Dzieci autystyczne. Problemy Opiek.-Wychowawcze 1994 nr 9 s. 22-24
 20. Marek Elżbieta : Zrozumieć autystyczny świat. Życie Szkoły 2003 nr 6 s. 376-378
 21. Mazur Agnieszka, Chojnowska-Ćwiąkała Izabela : Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 1 s. 62-68
 22. Miłkowska Grażyna : Autyzm znany czy nieznany. Szkoła Specjalna 1990 nr 2/3 s. 83-89
 23. Minczakiewicz Elżbieta : Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci autystycznych. Szkoła Specjalna 1998 nr 2 s. 67-74
 24. Narewka Izabela, Woźniak Elżbieta : Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 4 s. 43-44
 25. Ostiak Danuta : Ruch środkiem terapii dzieci autystycznych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1998 nr 5 s. 214-215
 26. Patyk Katarzyna :Dziecko autystyczne. Metody i formy pracy w szkole. Nowa Szkoła 2009 nr 5 s. 45-53
 27. Patyk Katarzyna : Metody i formy pracy z uczniem autystycznym. Nowa Szkoła 2012 nr 2 s. 19-28
 28. Patyk Katarzyna : Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 7 s. 34-42
 29. Pawłowska Halina : Właściwości mowy w autyzmie wczesnodziecięcym (na przykładzie wypowiedzi 8-letniego chłopca). Szkoła Specjalna 1999 nr 1 s. 40-46
 30. Pawłowska Halina : Zagadnienie mowy w autyzmie wczesnodziecięcym. Szkoła Specjalna 1997 nr 2 s. 67-70
 31. Pawłowska-Jaroń Halina : Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne. Szkoła Specjalna 2004 nr 3 s. 221-226
 32. Pągowska Marta : Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem – etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka. Szkoła Specjalna 2010 nr 4 s. 258-266
 33. Pągowska Marta : Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych. Szkoła Specjalna 2012 nr 3 s. 175-183
 34. Pisula Ewa : Dzieci zamknięte we własnym świecie. Życie Szkoły 2003 nr 6 s. 324-327
 35. Pisula Ewa : Spostrzeganie własnego dziecka przez rodziców dzieci autystycznych. Szkoła Specjalna 1991 nr 2/3 s. 76-83
 36. Pisula Ewa : Zaburzenia autystyczne u dzieci. Nowa Szkoła 1992 nr 7 s. 409-412
 37. Pura Maria : Moje spotkanie z dzieckiem autystycznym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 4 s. 44-45
 38. Rafalska-Kawalec Jadwiga : Możliwość edukacji. Autyzm u dzieci  z małych środowisk. Życie Szkoły 2005 nr 10 s. 21-24
 39. Słowińska Dominika : Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Życie Szkoły 2003 nr 6 s. 328-332
 40. Sowińska Magdalena : Kacper – dziecko autystyczne. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 10 s. 43-45
 41. Staszek Przemysław, Marchewka Aneta, Teległów Aneta, Wojtanowski Wiesław : Specyfika pracy nauczyciela wf z dziećmi autystycznymi. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009 nr 7 s. 34-42
 42. Święcicka Joanna : Nieproste życie z Aspergerem. Psychologia w Szkole 2010 nr 1 s. 92-97
 43. Terlecka Wanda : Edukacyjne i terapeutyczna filozofia Bruna Bettelheima (autyzm i terapia dzieci autystycznych). Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1994 nr 1 s. 36-41
 44. Waligórska Anna, Waligórski Michał : Autyzm. Czy wszystko o nim wiemy? Psychologia w Szkole 2011 nr 3 s.134-140
 45. Wilczura Barbara : Z badań nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych. Szkoła Specjalna 2000 nr 5 s. 235-240
 46. Zając Izabela, Grabara Małgorzata : Hipnoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2002 nr 11 s. 8-10
 47. Zaorska Marzenna : Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne? Szkoła Specjalna 2010 nr 4 s. 298 – 303
 48. Zawidniak Nina : Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej. Życie Szkoły 2010 nr 10 s. 30-36

 

 

 

Opracowała

Bogumiła Tańska

Copyright