BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

1.      Bass, David, Baker, Rod : Pierwsza pomoc i opieka domowa : poradnik rodzinny. Warszawa : Wydawnictwo RM, 2006

2.      Frątczak, Emilia, Frątczak, Jan : Edukacja komunikacyjno-drogowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym : poradnik metodyczny dla nauczycieli klas I-III i wychowawców zajęć przedszkolnych oraz rodziców. Toruń : Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1993

3.      Frątczak, Emilia, Frątczak, Jan : Edukacja komunikacyjno-drogowa uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dydaktyczny dla nauczyciela. Warszawa : "Żak", 1995

4.      Klus-Stańska, Dorota, Nowicka, Marzena : Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli. – Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002

5.      Mizell, Louis R. : Jak ustrzec swoje dziecko? : ...przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym, utonięciem, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami. Warszawa : "Cyklady", 1996

 

BROSZURY

1.      Jak to działa? Biblioteka Pomocy dydaktycznych. Program nauczania jak „Jak to działa?” dla klas IV-VI. Roczne plany pracy zajęć technicznych dla klas IV-VI. Warszawa : Nowa Era, 2012

2.      Łabecki, Lech : Technika i wychowanie komunikacyjne klasa 4.

3.      Łabecki, Lech, Łabecka, Marta : Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Warszawa : Nowa Era, 2012

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      Bezpieczne poruszanie się po zmroku. Życie Szkoły 2009 nr 3 s. 48-49

2.      Bieś, Bronisław : Wychowanie komunikacyjne w klasach 0, I, II, III, IV szkoły podstawowej. Życie Szkoły 1996 nr 1 s. 10-20

3.      Bogacka-Osińska, Bogumiła : Edukacja dla bezpiecznego życia. Życie Szkoły 2009 nr 6 s. 12-16

4.      Bogacka-Osińska, Bogumiła : Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 4 s. 210-212

5.      Bokuniewicz, Jolanta : Bezpiecznie na drodze. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 7 s. 414-416

6.      Brych, Bogdan : Edukacja komunikacyjna w szkołach USA, stan Kalifornia. Wychowanie Techniczne w Szkole 2006 nr 2/3 s. 74-75

7.      Cichoń, Małgorzata : Bezpieczni bo widoczni : odblaskowa szkoła w Pcimiu. Życie Szkoły 2011 nr 1 s. 58-59

8.      Dubalin-Antos, Lucyna : Konspekt lekcji dla klasy piątej : Przygotowujemy wycieczkę rowerową. Wychowanie Techniczne w Szkole 2002 nr 1 s. 16-21

9.      Dziurla, Krzysztof : Popularność na bezpieczeństwo czyli korelacja wielu działań na rzecz wychowania komunikacyjnego. Wychowanie Techniczne w Szkole 2003 nr 1 s. 50-51

10.  Frąckowiak, Maria : Wychowanie komunikacyjne na lekcji informatyki. Wychowanie Techniczne w Szkole 2002 nr 4 s. 55-56

11.  Gaca, Lidia : Jestem bezpieczny. Życie Szkoły 2005 nr 2 s. 37-43

12.  Gierz, Magdalena : Bezpiecznie na drodze. Wychowanie w Przedszkolu 1997 nr 7 s. 437-439

13.  Górniak, Małgorzata : Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 3 s. 151-153

14.  Gromotowicz-Celińska, Wiesława : Bezpieczny przedszkolak. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 10 s. 53-55

15.  Gromotowicz-Celińska, Wiesława : Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 57-58

16.  Gryciuk, Dorota : Bądź bezpieczny – moje lekcje wychowania komunikacyjnego w szkole. Wychowanie Techniczne w Szkole 2002 nr 1 s. 14-15

17.  Herbik, Krystyna, Bogarczyk, Danuta : Zwiad drogowy dla uczniów. Wychowanie Techniczne w Szkole 2003 nr 3 s. 35-39

18.  Hinz, Iwona : Bezpieczny w drodze. Życie Szkoły 2004 nr 10 s. 43-45

19.  Jak się troszczyć o bezpieczeństwo dziecka. Rozmowa Małgorzaty Narożnik z podinspektorem Mariuszem Sokołowskim, rzecznikiem komendanta głównego policji. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 3 s. 16-21

20.  Jarota, Joanna, Omasta, Irena : Jak bezpiecznie wykonać manewr wyprzedzania. Scenariusz do lekcji z wychowania komunikacyjnego. Wychowanie Techniczne w Szkole 2002 nr 1 s. 22-24

21.  Jeżdżę bezpiecznie na rowerze. Życie Szkoły 2009 nr 4 s. 14-15

22.  Józefowicz, Halina : Dziecko uczestnikiem ruchu drogowego. Wychowanie Techniczne w Szkole 2006 nr 2/3 s. 68-70

23.  Junkier, Jolanta : Droga do szkoły z odblaskami : scenariusz inscenizacji dla klasy pierwszej. Życie Szkoły 2003 nr 7 s. 433-435

24.  Kamienowska, Renata : Bezpieczny przedszkolak. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 10 s. 37-39

25.  Kamienewska, Renata : Kolorowe znaki drogowe. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 9 s. 28-31

26.  Kapuściński, Dariusz : Projekt „Bezpieczne przejścia przez jezdnię”. Wychowanie Techniczne w Szkole 2005 nr 3 s. 52-53

27.  Kardasz, Izabela : Bezpieczne wakacje spacerem i rowerem. Wychowanie Techniczne w Szkole 2002 nr 2 s. 58

28.  Kleciek, Krystyna : Chcemy lepiej niż rodzice pieszo chodzić przez ulicę. Wychowanie w Przedszkolu 1999 nr 4 s.299

29.  Kolowca, Krystyna : „O swe bezpieczeństwo dbam…” – scenariusze zajęć. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 55-73

30.  Kołodziej, Bożena, Krzysztofczyk, Anna : Bezpieczna droga do przedszkola. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 4 s. 221-223

31.  Kołoło-Gruszka, Aleksandra : Żyj bezpiecznie. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 40-41

32.  Korczowska, Emanuela : Policjant ostrzega. Wychowanie w Przedszkolu 1999 nr 5 s. 373-374

33.  Korpikiewicz, Wiesław : Ruch drogowy – problem do rozwiązania. Wychowanie Techniczne w Szkole 2005 nr 3 s. 48-52

34.  Królicka, Ewa : Ćwiczenia do wykorzystania podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego. Wychowanie Techniczne w Szkole 2002 nr 3 s. 15-16

35.  Krzymuska, Renata : Cykl lekcji z wychowania komunikacyjnego. Wychowanie Techniczne w Szkole 2004 nr 5 s. 52-53

36.  Ks. Midura, Marian : Problem nietrzeźwych na naszych drogach. Wychowanie Techniczne w Szkole 2006 nr 1 s. 53-55

37.  Kwiecień, Małgorzata, Zadencka, Renata : Uwaga! Niebezpieczeństwo! Życie Szkoły 2010 nr 1 s. 34-35

38.  Łakoma, Kazimiera, Łakomy, Władysław : Pomoc dydaktyczna do nauczania wychowania komunikacyjnego w ramach techniki. Wychowanie Techniczne w Szkole 2002 nr 2 s. 57

39.  Łakoma, Kazimiera : Scenka z wychowania komunikacyjnego pt.: „Czy ubiegać się o kartę rowerową?”.  Wychowanie Techniczne w Szkole 2002 nr 1 s. 25-26

40.  Łazuchiewicz, Danuta : Bezpieczne wędrówki. Wychowanie Techniczne w Szkole 2005 nr 5 s. 29-33

41.  Marchlewicz, Aleksandra, Rządkowska, Ewa : Bezpieczeństwo komunikacyjne. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 7 s. 37-38

42.  Mazur, Joanna : Udzielanie pierwszej pomocy – szkolenie. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 41-46

43.  Mincewicz, Krzysztof : Wychowanie Komunikacyjne na lekcjach informatyki w gimnazjum. Wychowanie Techniczne w Szkole 2004 nr 3 s. 57-60

44.  Muszyński, Witold : Bądź bezpieczny na drodze. Wychowanie Techniczne w Szkole 2004 nr 4 s. 54-57

45.  Nowicka, Mieczysława : Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą. Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 5 s. 298-300

46.  Olejko, Jolanta : Informacja o wypadkach dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2001/2002. Wychowanie Techniczne w Szkole 2005 nr 2 s. 50-52

47.  Olejko, Jolanta : Informacja o wypadkach dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2003/2004. Wychowanie Techniczne w Szkole 2005 nr 3 s. 45-47

48.  Owierczuk, Grażyna : Program wychowania komunikacyjnego. Życie Szkoły 2001 nr 6 s. 366-372

49.  Piotrowska, Małgorzata : Przedszkolak zawsze bezpieczny. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 1 s. 55

50.  Podsiadła, Anna, Różycka, Anna : Bezpieczne ulice. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 2 s. 41-43

51.  Prus-Wiśniewska, Helena : Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 5 s. 32-37

52.  Robakowski, Marek : Bezpieczne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym. Życie Szkoły 2003 nr 7 s. 403-406

53.  Rossielewicz, Włodzimierz : Ćwiczenia z wychowania komunikacyjnego. Wychowanie Techniczne w Szkole 2002 nr 4 s. 57-60

54.  Rossielewicz, Włodzimierz : 10 świętych zasad ruchu drogowego. Wychowanie Techniczne w Szkole 1995 nr 3 s. 157-162

55.  Rybakowski, Marek : Bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego w warunkach ograniczonej widoczności. Wychowanie Techniczne w Szkole 2003 nr 5 s. 24-27

56.  Sabat, Marta, Szymczak, Maja : Bezpieczeństwo naszych dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 4 s. 51-54

57.  Skubij, Beata, Kopka, Renata : Bezpieczeństwo przedszkolaka. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 6 s. 353-354

58.  Skulska, Barbara : Ostrożnie na ulicy. Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 2 s. 111-112

59.  Smak-Kierus, Zdzisława : Mój dzielnicowy. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 8 s. 483-485

60.  Sosnowska-Rutka, Beata : Scenariusz zajęć z techniki dla klasy IV. Wychowanie Techniczne w Szkole 2002 nr 3 s. 56-59

61.  Stępińska-Sobolewska, Danuta : Poprawa bezpieczeństwa na drodze do szkoły oraz propozycja nowego znaku informacyjnego. Wychowanie Techniczne w Szkole 2003 nr 1 s. 54

62.  Szadkowska, Magdalena : Akcja „Bądź bezpieczny”. Wychowanie Techniczne w Szkole 2004 nr 3 s. 55-56

63.  Szałkowska, Elżbieta : Inwestycja na przyszłość. Wychowanie Techniczne w Szkole 2003 nr 4 s. 47-48

64.  Szynk, Małgorzata : Bezpieczna droga do szkoły – scenariusz lekcji. Życie Szkoły 2012 nr 1 s. 16-17

65.  Talarczyk, Tomasz : Audyt fotelikowy. Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 2 s. 56-58

66.  Trafas, Mirosława : Test dla uczniów kl. IV zdobywających kartę rowerową. Wychowanie Techniczne w Szkole 2003 nr 2 s. 53-55

67.  III edycja programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich”. Wychowanie Techniczne w Szkole 2003 nr 2 s. 56-57

68.  Tyszka, Anna : Jestem partnerem na drodze – zajęcia zintegrowane w klasie drugiej. Życie Szkoły 1999 nr 9 s. 658-664

69.  Wojcieszek, Krzysztof A. : Którędy do bezpiecznej szkoły? Remedium 2007 nr 6 s. 4-5

70.  Wróbel, Janusz : Sąd nad kierowcą. Wychowanie Techniczne w Szkole 2006 nr 2/3 s. 71-73

71.  Zalewska, Grażyna : Żyć bezpiecznie. Życie Szkoły 2011 nr 10 s. 36-37

72.  Zyzik, Elżbieta, Parlak, Mirosława : Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 47-50

73.  Żogała, Marta : Bezpieczny przedszkolak. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 8 s. 28-30

 

FILMY EDUKACYJNE

1.      Pierwsza pomoc [Dokument elektroniczny] : Cz. 1, Niebezpieczna ulica / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007

2.      Pierwsza pomoc [Dokument elektroniczny] : Cz. 2, Niebezpieczny dom / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007

3.      Pierwsza pomoc [Dokument elektroniczny] : Cz. 3, Niebezpieczna szkoła / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007

4.      Pierwsza pomoc [Dokument elektroniczny] : Przedmedyczne zabiegi ratujące życie / oprac. kursu Krystian Gruba, Marek Siuta, Bogusława Zajączkowska. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007

 

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright