Ojcostwo

              Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte:

1. Biddulph Steve : Męskość nowe spojrzenie. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2012

2. Burrett : Rodzicielstwo po rozwodzie. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006

3. Edukacja prorodzinna. Księga dedykowana profesorowi Marianowi Śnieżyńskiemu / pod red. Marii Chymuk i  Danuty Topy. Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2000

4. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku.  T. 3. M-O / red. nauk. Tadeusz Pilch. Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2004

5. Oblicza ojcostwa / red. Dorota Kornas-Biela. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2001

6. Pospiszyl Kazimierz : Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2007

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Arcimowicz Krzysztof : Obraz ojca w polskich mediach. Remedium 2004 nr 1 s. 9-12

2. Baran Sławomir : O nową koncepcję ojcostwa. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2001 nr 9 s. 49-54

3. Bieńko Mariola : Spór o instynkt macierzyński. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2003 nr 3 s. 13-16

4. Bieńko Mariola : Tęsknota za ojcem. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2003 nr 10 s. 20-24

5. Borowiec  Marta : Ojcostwo. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2010 nr 2 s. 47-50

6. Dodziuk Anna : Trzeźwiejący ojcowie o swojej przeszłości i teraźniejszości. Niebieska Linia 2004 nr 1 s. 17-19

7. Grodecka Ewa : Jak ojciec  z synem, czyli jak?. Język Polski w Gimnazjum 2007/2008 nr 2 s. 55-60

8. Jankowska Maria : Rola ojca w wychowaniu dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 6 s.4-12

9. Kaniok Przemysław E. : Ojcostwo w świetle najnowszych badań zagranicznych. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2011 nr 3 s. 47-51

10. Kasprzak Tomasz : Tajemnica ojcostwa. Remedium 2004 nr 1 s. 3-6

11. Kmiecik-Jusięga Karolina : Kobiece spojrzenie na ojcostwo. Remedium 2012 nr 9 s.20

12. Kucharski Robert : Czy sądy dyskryminują ojców?. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2003 nr 3 s.38-40

13. Mandal Eugenia Ewa : Stereotypy matki i ojca w różnym wieku. Psychologia Wychowawcza 1998 nr 4 s. 332-338

14. Napora Elżbieta : Mężczyzna w roli ojca. Niebieska Linia 2007 nr 6 s. 8-11

15. Paruzel Eugeniusz : Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie – zarys historyczny. Edukacja 2001 nr 4 s. 20-27

16.  Prajsner Mira : Ojciec i syn, czyli… o przełamywaniu lęku. Remedium 2012 nr 5 s. 20

17. Przeperski Jarosław : Program „Ku dojrzałemu ojcostwu”. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2001 nr 9 s. 54-55

18. Róziewicz Grażyna : Opis i analiza przypadku wychowawczego (przemoc fizyczna stosowana przez ojca wobec syna). Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2001 nr 5 s. 43-45

19. Ruszkiewicz Dorota : Stymulowanie rozwoju umysłowego dzieci i młodzieży w rodzinie samotnego ojca. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2004 nr 9 s. 30-33

20. Skórczyńska Małgorzata : Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa. Szkoła Specjalna 2001 nr 2 s. 67-75

21. Stańczak Irena : Ojciec a problem jakości wychowawczego systemu rodziny. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 2 s. 15-23

22. Stańczak Irena : Rola ojca w procesie wychowawczym. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 2 s. 26-33

23. Stojanowska Wanda : Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca ( rola ojca w wychowaniu dziecka – omówienie badań). Szkoła Specjalna 2002 nr 1 s. 17-21

24. Zbyrad Teresa : Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2011 nr 6 s.28-34

                                                                                   Opracowała : Agata Mierzwa

Copyright