Gotowość szkolna sześciolatka- zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1.Biała Monika : Przedszkolaki. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2008

2.Dziecko sześcioletnie w szkole / praca zbiorowa pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o., 2009

3.Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T.1. M-O / red. naukowy Tadeusz Pilch. Warszawa :Żak, 2003

4.Nadolna Beata : Przygotowanie przedszkolaka do szkoły. Rady dla rodziców i wychowawców. Poznań : Wydaw. Św. Wojciech, 2009

5.Nigdy nie jest za wcześnie- rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004

6.Okoń Wincenty : Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa : Żak, 2004

7.Pedagogika wczesnoszkolna-dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesionarne, 2009

8.Wczesna edukacja dziecka. Stan obecny- perspektywy- potrzeby. Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006

9.Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce / pod red. Władysława Puśleckiego. Opole :Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2004

 

Wydawnictwa ciągłe

1.Bilewicz-Kuźniak Barbara, Parczewska Teresa ; Wcześniejszy start szkolny wyzwaniem dla edukacji. Życie Szkoły 2009 nr 7 s. 63-65

2.Brejnak Wojciech : Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. II. Życie Szkoły 2009 nr 6 s. 40-46

3.Brejnak Wojciech : O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej. Życie Szkoły 2009 nr 8 s. 46-51

4.Brejnak Wojciech : Sześciolatki a nauka szkolna. Życie Szkoły 2009 nr 9 s. 48-52

5.Brejnak Wojciech : Sześciolatki a nauka szkolna. Życie Szkoły 2009 nr 10 s. 52-56

6.Brejnak Wojciech : Wybrane problemy dojrzałości szkolnej. Życie Szkoły 2009 nr 5 s. 46-51

7.Chojak Małgorzata : Gotowość czy dojrzałość szkolna? Kilka praktycznych i teoretycznych uwag. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 20-23

8.Dąbek Krystyna : Sześciolatek w szkole. Życie w Szkole 2001 nr 2 s.5-10

9.Gaweł Małgorzata : Sześciolatek do szkoły? Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 8 s. 56-57

10.Jagła Aleksandra : Dwa roczniki w jednej klasie : szansa czy wyzwanie? Życie Szkoły 2012 nr 2  s. 32-34

11.Jagła Aleksandra : Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czytania. Życie Szkoły 2012 nr 6 s. 36-38

12.Kamińska Krystyna : Sześciolatek na rozdrożu lata 2009-2012 w polskim ustawodawstwie oświatowym. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 1 s. 4-10

13.Kamińska Krystyna, Marek Elżbieta : Sześciolatek w szkole czy w przedszkolu? Życie Szkoły 2002 nr 9 s. 569-571

14.Malinowski Andrzej : Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej. Życie Szkoły 2006 nr 7 s. 12-14

15.Marek Elżbieta : Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka. Życie Szkoły 2007 nr 7 s. 16-17

16.Melon Alicja : Sześciolatek na progu szkoły. Alarm dla logopedów. Życie Szkoły 2009 nr 6 s. 22-25

17.Michałek Dorota : Czy posłać sześciolatka do szkoły. Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 7 s. 57

18.Nadratowska Katarzyna : Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego? Życie w Szkole 2011 nr 8 s . 48-56

19.Nadratowska Katarzyna : Jak wspierać sprawność manualną na starcie szkolnym? . Życie w Szkole 2011 nr 9 s. 54-62

20.Narożniak Małgorzata : Co dalej z sześciolatkami?  Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 35-36

21.Oterman Marzena : Badanie dojrzałości szkolnej. Życie Szkoły 2010 nr 6 s. 34-41

22.Ratajek Zdzisław : Dziecko 6-letnie w szkole. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 1 s.82-89

 23.Skowrońska Aleksandra : Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki. Życie Szkoły 2009 nr 7 s. 13-18

24.Skowrońska Aleksandra : Dojrzałość szkolna. Życie Szkoły 2007 nr 7 s. 5-11

25.Stój Elżbieta : Czy daleka droga sześciolatka do szkoły?. Życie Szkoły 2009 nr 7 s. 60-62

26.Szkolak Anna : Scenariusz spotkania adaptacyjnego z dziećmi 6-letnimi objętymi obowiązkiem szkolnym i ich rodzicami. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 2 s. 67-70

27.Szumilas Ewa Małgorzata : Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 6 s. 5-13

28.Waloszek Danuta : Sześciolatek w szkole – szanse czy zagrożenia. Życie Szkoły 2002 nr 6 s. 326-332

 

                                                                                               Opracowała: Agata Mierzwa

Copyright