CYBERPRZEMOC
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Braun-Gałkowska, Maria, Ulfik, Iwona : Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Warszawa : Krupski i S-ka, 2001

2. Danowski, Bartosz, Krupińska, Alicja : Dziecko w sieci. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007

3. Feibel, Thomas : Zabójca w dziecinnym pokoju : przemoc i gry komputerowe. Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 2006

4. Golat, Rafał : Internet - aspekty prawne. Warszawa : "Difin", 2003

5. Kowalski, Robin M.,  Limber, Susan P., Agatston, Patricia W. : Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

6. Krahe, Barbara : Agresja. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006

7.Kunicka-Michalska, Barbara : Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego. Wrocław : Zakład Narodowy im Ossolińskich, 2004

8. Laniado, Nessia,  Pietra, Gianfilippo : Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2006

9. Lawson, Sarah : Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

10. Lenardon, John : Zagrożenia w Internecie : chroń swoje dziecko : niezbędny poradnik dla odpowiedzialnych rodziców. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007

11. Oblicza Internetu / red. nauk. Marek Sokołowski. Elbląg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004

12.  Re: internet - społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje / red. nauk. Łukasz Jonak [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

13. Rogge, Jan-Uwe : Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

14. Społeczeństwo informacyjne : istota, rozwój, wyzwania / aut. Tomasz Białobłocki [et al. ; red. nauk. Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006

15. Zwoliński, Andrzej : Sekty w Internecie. Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2009 

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1. Bednarek, Józef : Zagrożenia w cyberprzestrzeni, [w:] Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. – S. 83-147

2. Cybernetyczne molestowanie – technologia nienawiści, [w:] Hołyst, Brunon : Wiktymologia. – Wyd. 3 zm. i poszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. – S. 726-732

3. Cybernetyczne prześladowanie i molestowanie ofiar oraz typologia stalkingu, [w:] Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. – S. 1017-1034

4. Jędrzejko, Mariusz : Gry komputerowe i sieciowe jako stymulator zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, [w:] Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rejznera. Warszawa : WSP TWP, 2008. - S.139-152

5. Krzystanek, Katarzyna : Wpływ agresywnych gier komputerowych na poziom agresywności gracza, [w:] Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. Warszawa : WSP TWP, 2004. – S. 145-152

6. Lickiewicz, Jakub : „Skryptowe dzieciaki” i „crackerzy” – nowe oblicza przestępczości komputerowej, [w:] Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – S. 127-136

7. Łaciak, Beata : Wirtualne dzieciństwo, [w:] Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Binczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. Kraków : Oficyna Wydawnicza : Impuls”, 2005. – S. 169-180

8. Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych, [w:] Hołyst, Brunon : Psychologia kryminalistyczna. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. – S. 861-875

9. Siemieniecki, Bronisław : Media a patologie, [w:] Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. Cz. 1. / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 204-233

10. Stalking – terror emocjonalny, moralny i fizyczny, [w:] Hołyst, Brunon : Psychologia kryminalistyczna. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. – S. 628-646

11. Strzała, Dariusz : Elektroniczne multimedia jako źródło agresji, [w:] Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. Warszawa : WSP TWP, 2004. – S. 125-144

12. Teoplitz-Winiewska, Małgorzata : Gry komputerowe a agresywność młodzieży, [w:] Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – S. 137-144

13. Ulfik-Jaworska, Iwona : Cyberprzemoc czy cybermobbing? Kontrowersje terminologiczne i charakterystyka zjawiska, [w:] Psychologiczne konteksty Internetu  / red. nauk. Barbara Szmigielska, Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. – S. 197-215

14. Zapobieganie cybernetycznemu molestowaniu. Rola ofiar i policji, [w:] Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. – S. 487-500

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina, Węgrzecka-Giluń. Remedium 2010 nr 2 s. 16-17

2. Barlińska, Julia : Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej? Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 s. 53-66

3. Dobrołowicz, Justyna : Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 15-20

4. Grabowska, Agata : Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 1 s. 38-43

5. Igielska, Beata : Jestem cybertatą. Rozmowa z Jakubem Śpiewakiem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 7 s. 48-50

6. Izdebski, Zbigniew : Internetowa pedofilia. Niebieska Linia 2002 nr 3 s. 13-15

7. Izdebski, Zbigniew, Malecka, Anna : Prostytucja i pornografia dziecięca. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2003 nr 4 s. 106-111

8. Knol, Kamila : Agresja elektroniczna – nowe wyzwania. Remedium 2010 nr 2 s. 30-31

9. Konol, Kamila : Czy Internet to świat bez zasad? Remedium 2012 nr 5 s. 4-5

10. Marczewska, Elżbieta : Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 5 s. 51-55

11. Monks, Claire, Ortega, Rosario, Robinson, Suzanne, Worlidge, Penny : Cyberbulling (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych. Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 167-181

12. Prajzner, Ewa : Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu. Wychowanie Techniczne w Szkole 2004 nr 3 s. 9-10

13. Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna i lobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych. Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 s. 31-51

14. Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany – cz. I. Remedium 2008 nr 9 s. 26-27

15. Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany – cz. II. Remedium 2008 nr 10 s. 28-29

16. Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany – cz. III. Remedium 2009 nr 10 s. 10-12

17. Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany – cz. IV. Remedium  2010 nr 7/8 s. 6-7

18. Sałapata, Marta Anna : Ekran monitora czarodziejskim lustrem? – Pytanie o tożsamość mordującego myszką. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2005 nr 2 s. 103-116

19. Starga, Adrianna : Jak to się robi w Ameryce? Przeciwdziałanie zjawisku bullyingu. Niebieska Linia 2003 nr 3 s. 30-31

20. Steffen, Georges, König, Andreas, Pfetsch, Jan, Melzer, André : Znaczenie empatii w wyjaśnianiu zjawiska cyberbullingu wśród młodzieży. Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 s. 183-198

21. Szpunar, Magdalena : Flaming i rolling jako formy agresji werbalnej w Internecie. Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 s. 67-80

22. Śpiewak, Jakub : Dziecko zagrożone on-line. Niebieska Linia 2004 nr 3 s. 27-29

23. Śpiewak, Jakub : Internetowe stereotypy. Niebieska Linia 2006 nr 1 s. 30-31

24. Tłuściak-Deliowska, Aleksandra T. : Funkcje Internetu w kreowaniu zachowań agresywnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 8 s. 30-34

25. Trojan, Elżbieta : Nowe czasy – nowe zagrożenia: cyberprzemoc, uzależnienie do komputera i Internetu: (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Nowa Szkoła 2011 nr 5 s. 49-55

26. Uczeń bezpieczny w sieci / oprac. JAC. Remedium 2009 nr 5 s. 26-27

27. Wojtasik, Łukasz : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Niebieska Linia 2004 nr 3 s. 25-27

28. Wojtasik, Łukasz : Cyberprzemoc. Niebieska Linia 2007 nr 2 s. 27-29

29. Wojtasik, Łukasz : Cyberprzemoc. Remedium 2008 nr 2 s. 4-5

30. Wojtasik, Łukasz : Dzieci w sieci. Remedium 2007 nr 8 s. 10-11

31. Wojtasik, Łukasz : Dziecko w Sieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 3 s. 32-36

32. Wojtasik, Łukasz : Ogólnopolska kampania społeczna „Dziecko w sieci”. Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie. Niebieska Linia 2004 nr 3 s. 30-31

33. Wojtasik, Łukasz : Sieciowe zagrożenia. Niebieska Linia 2006 nr 1 s. 32-33

34. Wójcik, Magda : Bezpieczny Internet. Remedium 2006 nr 10 s. 20

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright