BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Danowski, Bartosz, Krupińska, Alicja : Dziecko w sieci. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007
 2. Feibel, Thomas : Zabójca w dziecinnym pokoju : przemoc i gry komputerowe. Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 2006
 3. Golat, Rafał : Internet - aspekty prawne. Warszawa : "Difin", 2003
 4. Kowalski, Robin M.,  Limber, Susan P., Agatston, Patricia W. : Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
 5. Laniado, Nessia,  Pietra, Gianfilippo : Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2006
 6. Lawson, Sarah : Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006
 7. Lenardon, John : Zagrożenia w Internecie : chroń swoje dziecko : niezbędny poradnik dla odpowiedzialnych rodziców. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007
 8. Kunicka-Michalska, Barbara : Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego. Wrocław : Zakład Narodowy im Ossolińskich, 2004
 9. Oblicza Internetu / red. nauk. Marek Sokołowski. Elbląg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004
 10. Re: internet - społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje / red. nauk. Łukasz Jonak [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006
 11. Społeczeństwo informacyjne : istota, rozwój, wyzwania /aut. Tomasz Białobłocki [et al. ; red. nauk. Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006
 12. Zwoliński, Andrzej : Sekty w Internecie. Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2009

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

 1. Bednarek, Józef: Zagrożenia w cyberprzestrzeni, [w:] Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. – S. 83-147
 2. Cybernetyczne molestowanie – technologia nienawiści, [w:] Hołyst, Brunon : Wiktymologia. – Wyd. 3 zm. i poszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. – S. 726-732
 3. Cybernetyczne prześladowanie i molestowanie ofiar oraz typologia stalkingu, [w:] Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. – S. 1017-1034
 4. Lickiewicz, Jakub : „Skryptowe dzieciaki” i „crackerzy” – nowe oblicza przestępczości komputerowej, [w:] Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – S. 127-136
 5. Łaciak, Beata : Wirtualne dzieciństwo, [w:] Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Binczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. Kraków : Oficyna Wydawnicza : Impuls”, 2005. – S. 169-180
 6. Maj, Beata : Internet – Korzyści i zagrożenia dla wychowania, [w:] Oblicza Internetu / red. nauk. Marek Sokołowski. Elbląg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. – S. 189-200
 7. Majchrzak, Paweł, Ogińska-Bulik, Nina : Zachowania ryzykowne związane z cyberprzestrzenią – polska adaptacja Internet Addiction Test, [w:] Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Wyd. 2. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. – S. 59-78
 8. Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych, [w:] Hołyst, Brunon : Psychologia kryminalistyczna. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. – S. 861-875
 9. Siemieniecki, Bronisław : Media a patologie, [w:] Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. Cz. 1. / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 204-233
 10. Stalking – terror emocjonalny, moralny i fizyczny, [w:] Hołyst, Brunon : Psychologia kryminalistyczna. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. – S. 628-646
 11. Ulfik-Jaworska, Iwona : Cyberprzemoc czy cybermobbing? Kontrowersje terminologiczne i charakterystyka zjawiska, [w:] Psychologiczne konteksty Internetu  / red. nauk. Barbara Szmigielska, Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. – S. 197-215
 12. Wawrzak-Chodaczek, Mirosława, Dulewicz, Dariusz : Internet w społeczeństwie polskim. Możliwości jego wykorzystania i zagrożenia, [w:] Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005. – S. 373-380
 13. Zapobieganie cybernetycznemu molestowaniu. Rola ofiar i policji, [w:] Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. – S. 487-500

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina, Węgrzecka-Giluń. Remedium 2010 nr 2 s. 16-17
 2. Dobraczyński, Anna : Bądź bezpieczny w Internecie! : pomysł na projekt edukacyjny. Biblioteka w Szkole 2009 nr 1 s. 20-27
 3. Dobrołowicz, Justyna : Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 15-20
 4. Durda, Magdalena, Thiel, Michał : W sieci uzależnień. Remedium 2009 nr 3 s. 12
 5. Grabowska, Agata : Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 1 s. 38-43
 6. Grząba, Dorota, Michałuszko, Beata : Bezpieczny Internet : program profilaktyczny z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Biblioteka w Szkole 2009 nr 12 s. 16-18
 7. Igielska, Beata : Jestem cybertatą. Rozmowa z Jakubem Śpiewakiem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 7 s. 48-50
 8. Izdebska, Jadwiga : Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 2 s. 5-9
 9. Izdebska, Jadwiga : Dziecko i świat mediów elektronicznych. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 3 s. 5-8
 10. Izdebski, Zbigniew : Internetowa pedofilia. Niebieska Linia 2002 nr 3 s. 13-15
 11. Izdebski, Zbigniew, Malecka, Anna : Prostytucja i pornografia dziecięca. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2003 nr 4 s. 106-111
 12. Kaczmarek, Mirosław : Internet a prawna ochrona dziecka. Remedium 2006 nr 7/8 s. 34-35
 13. Kaliszewska-Czeremska, Katarzyna : Dzieci i młodzież w sieci. Remedium 2012 nr 5 s. 6-7
 14. Każdy ruch w Internecie zostawia ślad / MAR. Remedium 2010 nr 7/8 s. 63
 15. Kielar-Turska, Maria : Dziecko w świecie wirtualnym : szanse i zagrożenia. Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 3 s. 131-137
 16. Konol, Kamila : Czy Internet to świat bez zasad? Remedium 2012 nr 5 s. 4-5
 17. Kondracka, Marta : Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media elektroniczne. Nowa Szkoła 2008 nr 2 s. 40-46
 18. Kondracka, Marta : Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne. Życie Szkoły 2010 nr 1 s. 5-11
 19. Malesa, Wojciech : Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze : o prostytucji nieletnich. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 7 s. 17-20
 20. Małyska, Aleksandra, Mycka, Michał, Wadyńska, Marta, Wiśniewska Ewelina : Przedszkolak w sieci. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 10 s. 24-30
 21. Monks, Claire, Ortega, Rosario, Robinson, Suzanne, Worlidge, Penny : Cyberbulling (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych. Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 167-181
 22. Pomoc dla młodych internautów. Remedium 2007 nr 8 s. 12
 23. Prajzner, Ewa : Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu. Wychowanie Techniczne w Szkole 2004 nr 3 s. 9-10
 24. Róziewicz, Grażyna : Dzieci sieci – specyfika pokolenia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 1 s. 12-24
 25. Sadowska, Ewa : Wirtualne dzieci. Niebieska Linia 2006 nr 5 s. 18-20
 26. Starga, Adrianna : Jak to się robi w Ameryce? Przeciwdziałanie zjawisku bullyingu. Niebieska Linia 2003 nr 3 s. 30-31
 27. Supronowicz I. Dziecko w bezpiecznej Sieci, a nie w matni. Biblioteka w Szkole 2007 nr 5 s. 4-5
 28. Szczepańska, Barbara : Treści pornograficzne w Internecie zagrożeniem dla bibliotek. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 1 s. 3-5
 29. Szpunar, Magdalena : Flaming i rolling jako formy agresji werbalnej w Internecie. Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 s. 67-80
 30. Śpiewak, Jakub : Dziecko zagrożone on-line. Niebieska Linia 2004 nr 3 s. 27-29
 31. Śpiewak, Jakub : Internetowe stereotypy. Niebieska Linia 2006 nr 1 s. 30-31
 32. Taboł, Sebastian : Niebezpieczny Internet. Życie Szkoły 2004 nr 8 s. 15-17
 33. Uczeń bezpieczny w sieci / oprac. JAC. Remedium 2009 nr 5 s. 26-27
 34. W. M. : Zainteresowanie nastoletnich chłopców ofertami seksualnymi w Internecie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 5 s. 42-46
 35. Wojtasik, Łukasz : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Niebieska Linia 2004 nr 3 s. 25-27
 36. Wojtasik, Łukasz : Cyberprzemoc. Niebieska Linia 2007 nr 2 s. 27-29
 37. Wojtasik, Łukasz : Dzieci w sieci. Remedium 2007 nr 8 s. 10-11
 38. Wojtasik, Łukasz : Dziecko w Sieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 3 s. 32-36
 39. Wojtasik, Łukasz : Ogólnopolska kampania społeczna „Dziecko w sieci”. Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie. Niebieska Linia 2004 nr 3 s. 30-31
 40. Wojtasik, Łukasz : Sieciowe zagrożenia. Niebieska Linia 2006 nr 1 s. 32-33
 41. Wójcik, Magda : Bezpieczny Internet. Remedium 2006 nr 10 s. 20
 42. Wójcik, Magdalena : Profilaktyka WWW sieci. Remedium 2006 nr 10 s. 16-17

 

Opracowała: Anna Wesołowska

 

 

Copyright