PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Craggs-Hinton, Christine : Jak radzić sobie z zaburzeniami jedzenia. Łódź : JK : Wydawnictwo Feeria, 2008
 2. Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001
 3. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006
 4. Dziewiecki, Marek : Nowoczesna profilaktyka uzależnień. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2001
 5. Elliott, Julian, Place, Marice : Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000
 6. Gaś, Zbigniew B. : Profilaktyka uzależnień. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
 7. Goszczyńska, Maryla : Człowiek wobec zagrożeń. Psychospołeczne uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka. Warszawa : Wydawnictwo „Żak”, 1997
 8. Grzesiak, Ewa, Janicka-Szyszko, Renata, Steblecka, Magdalena : Trudne tematy. Propozycje godzin wychowawczych. Gdańsk : GWP, 2005
 9. Jakubowska, Hanna : Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002
 10. Juczyński, Zygfryd : Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003
 11. Karasowska, Aleksandra : Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne "PARPA", 2005
 12. Kiełbasa, Beata : Profilaktyka uzależnień. [Narkotyki, Alkohol, Leki, Sterydy. Dla pedagogów i terapeutów]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2007
 13. Kiełbasa, Beata : Profilaktyka uzależnień. [Narkotyki, Alkohol, Leki, Sterydy. Dla rodziców]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2007
 14. Kosińska, Ewa, Zachara, Barbara : Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami. Kraków : "Rubikon", 2003
 15. Kowalczuk, Marta : Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiana się u młodzieży szkolnej. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008
 16. Kozak, Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
 17. Kurdziej, Michał : Alkoholizm. Przewodnik po terapii do użytku wewnętrznego. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2007
 18. Kurzeja, Anna : Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń. Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2008
 19. Łakomski, Marian : Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole. Pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004
 20. McGill, Tom : Przezwyciężyć uzależnienie. Poradnik dla rodziców. Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2002
 21. Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. Kraków : Akademia Pedagogiczna. Instytut Nauk o Wychowaniu, 2001
 22. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999
 1. Moczydłowska, Joanna, Pełszyńska, Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Rzeszów : „Fosze”, [2004]
 2. Olweus, Dan : Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007
 3. Piotrowski, Przemysław, Zajączkowski, Krzysztof : Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003
 4. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - Wyd. 3. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004
 5. Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / red. Bożenna Kamińska-Buśko, Joanna Szymańska. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005
 6. Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka / pod red. Maryli Goszczyńskiej i Ryszarda Studenskiego. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006
 7. Rylke, Hanna, Tuszewski, Tomasz : Powrót do źródeł. O profilaktyce w szkołach. Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004
 8. Widstrand, Towe : Porozumienie bez przemocy czyli Język żyrafy w szkole. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005
 9. Wieczorek-Stachowicz, Mirosława : Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007
 10. Wojcieszek, Krzysztof : Wygrać życie : szkolny program profilaktyki. Kraków : "Rubikon", 2002
 11. Wycisk, Jowita, Ziółkowska, Beata : Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole. Warszawa : Difin, 2010
 12. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Wyd. 2. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007
 13. Zajączkowski, Krzysztof : Nikotyna, alkohol, narkotyki. Profilaktyka uzależnień. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków : „Rubikon”, 2001
 14. Zajączkowski, Krzysztof : Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. - Wyd. 3. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999
 15. Zapobieganie uzależnieniom uczniów : publikacja dla pracowników oświaty / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1997

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

 1. Krawczyński, Roman : Wybrane problemy zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród młodzieży studiującej, [w:] Zjawiska patologiczne wśród studentów / pod red. Teresy Sołtysik. Bydgoszcz : Wydawnictwo uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. – S. 144-153
 2. Pilecka, Barbara : Agresja w kontekście zachowania autodestrukcyjnego u dorastającej młodzieży, [w:] Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – S. 187-193
 3. Śledzianowski, Jan : Działalność Jana Pawła II skuteczną profilaktyką w zakresie patologii w życiu studentów, [w:] Zjawiska patologiczne wśród studentów / pod red. Teresy Sołtysik. Bydgoszcz : Wydawnictwo uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. – S. 119-128
 4. Wilczyńska-Kwiatek, Agnieszka, Bargiel-Matusiewicz, Kamila : Młodzież w obliczu zagrożeń społecznych, [w:] Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – S. 21-33
 5. Wilk, Marta : Ryzykowne zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych w opiniach młodzieży, [w:] Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rejznera. Warszawa : WSP TWP, 2008. - S. 197-205

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Badora, Sylwia : Profilaktyka pedagogiczna. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 7 s. 21-32
 2. Badora, Sylwia, Róg, Anna : Profilaktyka w gimnazjum – przykład szkoły tarnobrzeskiej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 1 s. 22-29
 3. Czyżewska, Monika : Wyjątkowa pozycja. O możliwościach nauczycieli na przykładzie amerykańskim. Niebieska Linia 2006 nr 5 s. 7-9
 4. Deptuła, Maria : Indywidualne ścieżki ryzyka a profilaktyka. Remedium 2005 nr7/8 s.1-3
 5. Dmowska, Bogusława : „Paląca butelka” czyli o szkodliwości palenia papierosów. Nowa Szkoła 2004 nr 1 s. 44-45
 6. Fidelus, Anna : Fenomenologiczna metoda pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie. Nowa Szkoła 2008 nr 3 s. 22-27
 7. Frankiewicz-Duda, Zofia, Laskowska, Alicja : Palenie jest „uleczalne”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 1 s. 32-34
 8. Franusz, Barbara : Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2004 nr 1 s. 44-46
 9. Gołek, Magdalena : Profilaktyka uzależnień psychoaktywnych wśród młodzieży. Nowa Szkoła 2011 nr 7 s. 35-38
 10. Grabiec, Mariusz : Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2004 nr 7 s. 35-38
 11. Kamińska-Juckiewicz, Małgorzata : Zagrożone dzieciństwo – problemy opieki i wychowania dzieci ulicy. Nowa Szkoła 2011 nr 10 s. 3-10
 12. Kaniowska, Teresa : Profilaktyka przemocy w szkołach. Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze 2004 nr 3 s. 14-16
 13. Knap, Joanna, Retko, Małgorzata : Szkoła bez przemocy. Niebieska Linia 2006 nr 5 s. 16-17
 14. Kowalczuk, Marta : Anoreksja – bulimia (pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży). Nowa Szkoła 2007 nr 9 s. 35-43
 15. Macko, Maciej : Bulling – przemoc szkolna. Rozpoznawanie i zapobieganie. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2003 nr 3 s. 80-88
 16. Matyjas, Bożena : Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2002 nr 9 s. 16-19
 17. Mikucka, Beata : Dymnicka, Urszula, Kisielewska, Monika : Skuteczność profilaktyki zaburzeń odżywiania się dziewcząt w wieku gimnazjalnym. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2009 nr 4 s. 76-85
 18. Piekarska, Anna : Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka. Psychologia w Szkole 2010 nr 2 s. 49-60
 19. Profilaktyka w szkole – możliwości, bariery i wyzwania / oprac. M. J. Sochocki. Remedium 2011 nr 1 s. 1-3
 20. Rudzińska, Zofia : Zapobiegajmy! Chrońmy! (profilaktyka alkoholowa). Nowa Szkoła 2006 nr 6 s. 41-44. - Bibliogr.
 21. Rylke, Hanna : Profilaktyka w szkole i środowisku. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 9 s. 12-16
 22. Sochocki, Marcin J. : Profilaktyka patologii, uzależnień, problemowa. Remedium 2008 nr 3 s. 32
 23. Springer, Monika : Rodzina jako miejsce integralnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2006 nr 3 s. 29-46
 24. Springer, Monika : Szkolna profilaktyka zachowań patologicznych w opinii nauczycieli. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2003 nr 2 s. 58-69
 25. Straub, Renata : Zagrożenie cywilizacyjne młodzieży szkolnej – profilaktyka. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2003 nr 3 s. 24-27
 26. Tomasik, Beata : Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 2 s. 27-28
 27. Wojciechowski, Mieczysław : Wychowanie i profilaktyka uzależnień mają wspólne podstawy. Nowa Szkoła 1999 nr 6 s. 38-43
 28. Ziółkowska, Beata : Czego gołym okiem nie widać? Zaburzenia łaknienia. Psychologia w Szkole 2007 nr 3 s. 135-142
 29. Ziółkowska, Beata : Potrzeba działań profilaktycznych pierwszego stopnia na terenie szkoły. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2003 nr 3 s. 71-79

Opracowała:

Anna Wesołowska