DEPRESJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Aleksandrowicz, Jerzy W. : Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości. - Wyd. 3 zm. i rozsz. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002
 2. Carr, Alan : Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
 3. Carson, Robert C., Butcher, James N., Mineka, Susan : Psychologia zaburzeń. Vol. 1. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006
 4. Collados, José : Depresja u dzieci i młodzieży : jak odzyskać radość życia?. - Wyd. 2. - Kraków : "eSPe", 2009
 5. Elliott, Julian, Place, Maurice : Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000
 6. Frankel, Lois P. : Kobieta i depresja : jak dotrzeć do swojej wewnętrznej siły. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 7. Gerrig, Richard J., Zimbardo, Philips G. : Psychologia i życie. - Wyd. 3 nowe - 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 8. Hammen, Konstance : Depresja. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 9. Hauck, Paul : Depresja : dlaczego powstaje i jak ją przezwyciężać. Warszawa : "Książka i Wiedza" : "Polczek", 1992
 10. Kendall, Philips C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 11. Kępiński, Antoni : Melancholia. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979
 12. Kępiński, Antoni : Psychopatologia nerwic. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979
 13. Kosslyn, Stephen M., Rosenberg, Robin S. : Psychologia : mózg, człowiek, świat. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006
 14. Kozak, Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
 15. Kozłowska, Anna : Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. Warszawa : "Żak", 1996
 16. Kutscher, Martin L., Attwood, Tony, Wolff, Robert R : Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. Warszawa : Liber, 2007
 17. Lemańska, Wanda : O sile emocji pozytywnych : zapobieganie depresji dzieci i młodzieży. Warszawa : Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 2005
 18. Maud, Vicky : Depresja w pracy. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006
 19. Meyer, Robert : Psychopatologia. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 20. Oszwa, Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
 21. Preston, John : Pokonać depresję. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 22. Hibner, Neil G. : Terapia nastolatków. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
 23. Rola, Jarosław : Depresja u dzieci. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001
 24. Rola, Jarosław : Melancholia rodzinna : psychologiczne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004
 25. Seligman, Martin E., Walker, Elaine F., Rosenhan, David L. : Psychopatologia. Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw, cop. 2003
 26. Yapko, Michael : Kiedy życie boli : dyrektywy w leczeniu depresji : strategiczna terapia krótkoterminowa. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1996

 

 

ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW ZWARTYCH

 

 1. Bomba, Jacek : Depresja młodzieńcza, [w:] Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. – S. 266-279
 2. Bron, Georgie W. : Emocja i depresja kliniczna – koncepcja środowiskowa, [w:] Psychologia emocji / red. Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – S. 108-159
 3. Ciżkowicz, Barbara : Sstyl wyjaśniania a podatność młodzieży na depresję, [w:] Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. – S.121-130
 4. Czas smutku, czas depresji, [w:] Człowiek i psychologia / [Krzysztof Bąk et al. ; oprac. i red. Justyna Rybakiewicz]. Bielsko-Biała : "Park", 2004. – S. 215-228
 5. Jundziłł, Elżbieta : Depresja wśród młodzieży studenckiej - pedagogiczna próba analizy zjawiska, [w:] Zjawiska patologiczne wśród studentów / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. - S. 99-107
 6. Kubica, Józef F. : Zdrowie psychiczne oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych, [w:] Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Józef F. Kubica ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. - Warszawa : WSE, 2004. – S. 103-110
 7. Psychoterapia pacjentów depresyjnych, [w:] Psychoterapia : podręcznik akademicki. 2, Praktyka / red. nauk. Lidia Grzesiuk. Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2006. – S. 245-354
 8. Radziwiłowicz, Wioletta, Szadziszewska, Barbara, Sulska, Ewa : Depresja młodzieży w kontekście funkcjonowania rodziny, [w:] Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 123-174
 9. Rola, Jarosław : Metody pomiaru depresji u dzieci, [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka / pod red. Jarosława Roli i Mariny Zalewskiej. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - S. 120-136
 10. Tatarowicz, Jan : Depresja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. – S. 643-649
 11. Wasilewska, Monika : Stany depresyjne u kobiet w okresie okołoporodowym jako jedna z przyczyn sytuacji kryzysowej w rodzinie, [w:] Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Psychologii Stosowanej. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - S. 43-57

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 

 1. Antoniak, Piotr : Życie zamarłych aniołów. Niebieska Linia 2007 nr 4 s. 3-4
 2. Banasiak-Parzych, Beata : Skutki depresji poporodowej. Remedium 2009 nr 2 s. 10-11
 3. Banasiak-Parzych, Beata : Skutki depresji poporodowej. Remedium 2009 nr 5 s. 22-23
 4. Choroś, Dorota : W pułapce stresu. Nowa Szkoła 2006 nr 1 s. 26-34
 5. Cyrulik, Boris : Dziecięca melancholia. Psychologia w Szkole 2008 nr 4 s. 137-142
 6. Czapczyńska, Agnieszka : Biologiczna natura lęku. Remedium 2003 nr 6 s. 20-21
 7. Czapczyńska, Agnieszka : Ciemne strony macierzyństwa. Remedium 2004 nr 4 s. 22-23
 8. Deptuła, Maria : Jak pracować z dziećmi, które straciły nadzieję. Remedium 2006 nr 12 s. 30-31
 9. Hańska, Małgorzata : O zaburzeniach zdrowia psychicznego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 7 s. 11-22
 10. Jałocho, Małgorzata : Jak pokonać depresję. Remedium 2004 nr 1, s. 14-15
 11. Jaszczak-Kuźmińska, Dorota : Baby blues. Niebieska Linia 2004 nr 2 s. 15-16
 12. Kampania - Forum przeciw depresji / oprac. Magda Wójcik. Remedium 2009 nr 3, s. 20
 13. Kluczyńska, Sylwia, Oblicza depresji. Niebieska Linia 2007 nr 4 s. 5-8
 14. Komorowska, Marta : Depresja u dzieci i młodzieży. Remedium 2010 nr 6 s. 8-9
 15. Krzyżanowska-Zbucka, Joanna : Zaburzenia nastroju u ofiar przemocy. Niebieska Linia 2007 nr 4 s. 8-9
 16. Mielnik, Justyna : Etiologia depresji u dzieci i młodzieży. Remedium 2013 nr 11 s. 22-23
 17. Mielnik, Justyna : Profilaktyka depresji jako zadanie dla szkoły. Remedium 2014 nr 1 s. 17-18
 18. Mielnik, Justyna : Rola szkoły w rozpoznawaniu depresji uczniów. Remedium 2013 nr 12 s. 26-27
 19. Molicka, Maria : Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 1. Remedium 2005 nr 2 s. 10-11
 20. Molicka, Maria : Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 2. Remedium 2005 nr 4 s. 8-9
 21. Oszwa, Urszula : Depresja u dzieci i młodzieży. Remedium 2004 nr 3 s. 10-11
 22. Pilarska, Aleksandra : Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 2 s. 36-42. Bibliogr.
 23. Prajsner, Mira : Zapobieganie depresji wśród nastolatków. Remedium 2009 nr 6 s. 24-25
 24. Prajsner, Mira : Zapobieganie i leczenie depresji u nastolatków. Remedium 2009 nr 9 s. 24-25
 25. Radziwiłowicz, Wioletta : Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 9 s. 60-62
 26. Ryszewska-Pokraśniewicz, Beata, Czyżewski, Michał : Droga do Itaki. Niebieska Linia 2007 nr 4 s. 10-11
 27. Sikora, Renata : Bezradność, która może doprowadzić do depresji. Nowa Szkoła 2004 nr 5 s. 52-53
 28. Sikorski, Wiesław : Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne. Edukacja 2001 nr 3 s. 49-63
 29. Staręga, Adrianna : Depresja matki a agresja dziecka. Niebieska Linia 2004 nr 2 s. 17-18
 30. Tadych, Natalia, Hanć, Tomasz : Czy depresja sezonowa występuje u dzieci?. Remedium 2011 nr 4 s. 4-5
 31. Tadych, Natalia, Hanć, Tomasz : Skąd się bierze zimowy smutek?. Remedium 2011 nr 3 s. 26-27
 32. Wichowska, Joanna : Kiedy życie boli. Remedium 2001 nr 9, s. 22-23

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright