KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE

Zestawienie bibliograficzne

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Al-Khamisy, Danuta : Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006
 2. Chodkowska, Maria : Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004
 3. Dryżałowska, Grażyna : Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997
 4. Grygier, Urszula : Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjum. Kraków : "Impuls", 2004
 5. Idea integracji a wychowanie : ku pedagogice integralnej / pod red. Bogusławy Jodłowskiej. Gliwice : Kolegium Nauczycielskie ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004
 6. Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003
 7. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Dryżałowskiej, Hanny Żuraw. Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2004
 8. Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002
 9. Kształcenie zintegrowane : problemy teorii i praktyki / pod red. Małgorzaty Żytko. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002
 10. Naprawa, Renata, Tanajewska, Alicja, Korzeniewska, Ewa : Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : dla klas I-III .Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009
 11. Nowicka, Agnieszka : Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej. Kraków : "Impuls" : ["Poligrafia Salezjańska"], 2001
 12. Palak, Zofia : Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 13. Popławska, Joanna, Sierpińska, Bożena : Zacznijmy razem : dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych. -Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001
 14. Sadowska, Sławomira : Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005
 15. Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2009
 16. Tomkiewicz-Bętkowska, Aleksandra, Krztoń, Alicja : ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
 17. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001
 18. Zabłocki, Kazimierz Jack : Integracja szansą wychowania nowego pokolenia. Płock : Wydaw. Naukowe "Novum", 2002

 

ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW ZWARTYCH

 

 1. Al-Khamisy, Danuta : Gotowość nauczycieli do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2002. – S. 9-16
 2. Bieńkowska, Izabela : Komputerowe wspomaganie nauczania dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, [w:] Jakość życia w niepełnosprawności : mity a rzeczywistość / pod red. Marii Flanczewskiej-Wolny. Gliwice : Kolegium Nauczycielskie ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. – S. 185-193
 3. Bobeł, Bożena : Integracyjne oddziały przedszkolne szansą integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych, [w:] Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006. – S. 393-399
 4. Chodkowska, Maria : Problemy pedagogicznego wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie społecznego funkcjonowania w klasie szkolnej, [w:] Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – S. 63-72
 5. Cieplińska, Anna : Kształcenie integracyjne w mikroregionie - teoria i praktyka, [w:] Edukacja - praca - prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz. Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009. – S. 115-125
 6. Czerwińska, Elżbieta Dorota : Współpraca dwóch pedagogów w klasach integracyjnych, [w:]. Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2002. - S. 68-74
 7. Duplaga, Barbara : Dziecko nadpobudliwe w klasie integracyjnej, [w:] Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2002. – S. 75-87
 8. Dziurda-Multan, Amelia : Edukacja dziecka niesłyszącego w szkole ogólnodostępnej wyzwaniem nie tylko dla surdopedagoga, [w:] Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 165-171
 9. Gajdzika, Zenon : Od aprobaty po patologię, czyli o opiniach nauczycieli na temat roli instytucji szkoły w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych, [w:] Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009. – S. 45-54
 10. Głodzik, Magdalena : Postrzeganie funkcjonowania społecznego dzieci niepełnosprawnych na tle klasy integracyjnej przez ich rodziców i wychowawców, [w:] Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 172-180
 11. Gromadzka, Anna : Integracja jako proces społecznego i emocjonalnego dojrzewania dzieci sprawnych i niepełnosprawnych, [w:] Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2002. – S. 48-67
 12. Integracja dzieci, [w:] Bogusła, Śliwerski : Edukacja pod prąd. Kraków : "Impuls", 2001. – S. 187-201
 13. Kołodziejczyk, Renata : Nowe wyzwania dla pedagoga specjalnego w kontakcie z uczniem niesłyszącym i słabo słyszącym w procesie edukacji integracyjnej i włączającej, [w:] Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 185-196
 14. Lipińska, Lokś, Jolanta : Psychospołeczne funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, [w:] Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. Warszawa : "Żak", 2004. – S. 81-92
 15. Łabuń, Małgorzata : Integracja szansą dla wszystkich dzieci, czy izolacją uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julitty Nowak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. – S. 153-159
 16. Michalski, Jarosław : Relacja nauczyciel – uczeń w nauczaniu integracyjnym, [w:] Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : "Żak", 2004. – S. 93-106
 17. Osik, Chudowolska, Danuta : Ustosunkowania emocjonalne uczniów pełnosprawnych do niepełnosprawnych rówieśników w szkole z oddziałami integracyjnymi, [w:] Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. – S. 139-145
 18. Pręcikowska, Hanna : Jesteśmy razem (klasa w szkole masowej a klasa integracyjna), [w:] Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2002. – S. 38-47
 19. Tchórzewska, Wioletta : Integracyjna edukacja dzieci w młodszym wieku szkolnym. Teoretyczne założenia kształcenia integracyjnego, [w:] Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – S. 77-90
 20. Wyczesany, Janina : Postawy nauczycieli wobec kształcenia integracyjnego a wsparcie pedagogiczne, [w:] Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza ; [aut. Janusz Kirenko et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – S. 23-28
 21. Zacharuk, Tamara : Integracyjne kształcenie osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym szansą na ich integrację społeczną, [w:] Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – S. 177-181
 22. Zając, Aneta : Moje kroki ku integracji, [w:] Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2002. –S. 17-37
 23. Zamkowska, Anna : Kompetencje nauczyciela wymagane w pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym w procesie edukacji inkluzyjnej, [w:] Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 79-88

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Al-Khamisy, Danuta : Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych. Szkoła Specjalna 2009 nr 3 s. 173-183
 2. Bogucka, Jadwiga, Żyro, Dorota : Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiej szkole. Remedium 2006 nr 10 s. 1-3
 3. Brauze, Anna : Język ciszą zaklęty. Polonistyka 2007 nr 9 s. 49-54
 4. Brudnik, Maria : Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 nr 10 s. 13-15
 5. Brych, Teresa, Gołębiowska, Marzena : Międzyszkolny program integracyjny „Iskierka przyjaźni”. Szkoła Specjalna 2011 nr 4 s. 303-305
 6. Chodorowska, Monika : Zajęcia w zróżnicowanej grupie. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 9 s. 42-46
 7. Czarnowska, Marzena : Scenariusze zajęć słuchowo-ruchowych dla klas integracyjnych z uczniem niesłyszącym. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 4 s. 67-73
 8. Czerwińska, Kornelia : Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych. Szkoła Specjalna 2007 nr 3 s. 163-174
 9. Czosnyka, Olga : Szkoła specjalna czy klasa integracyjna. Remedium 2007 nr 1 s. 6-7
 10. Dobrzykowska, Elżbieta, Mizura, Agnieszka : Porozmawiajmy o integracji. Życie Szkoły 2005 nr 10 s. 32-35
 11. Doroba, Marta : Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 1, Edukacja. Szkoła Specjalna 2010 nr 1 s. 5-19
 12. Doroba, Marta : Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 2, Aktywność zawodowa i partycypacja kulturowa. Szkoła Specjalna 2010 nr 2 s. 85-97
 13. Edukacja dzieci o specjalnych potrzebach. Remedium 2009 nr 1 s. 4-5
 14. Erenc, Janusz : Dylematy nauczycieli. O skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi. Szkoła Specjalna 2008 nr 5 s. 346-359. Bibliogr.
 15. Firkowska-Mankiewicz, Anna : Edukacja włączająca – wyzwaniem dla polskiej szkoły. Szkoła Specjalna 2004 nr 1 s. 19-27
 16. Foder, Bożena, Trochimiak, Barbara : Szkoła integracyjna i szkoła specjalna w Danii. Szkoła Specjalna 2007 nr 4 s. 312-315
 17. Fundowicz, Elżbieta : Koalicja na rzecz dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 55-56
 18. Gajdzika, Zenon : Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2007 nr 5 s. 333-341
 19. Gawłowska, Agnieszka : Ogród – miejsce integracji. Wychowanie w przedszkolu 2009 nr 9 s. 14-16
 20. Gęga, Moniak : Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Nowa Szkoła 2013 nr 4 s. 31-33
 21. Głodkowska, Joanna : Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym. Szkoła Specjalna 2013 nr 1 s. 5-16
 22. Gołubiew, Monika, Prószyńska, Edyta : Integracja - razem ale osobno. Szkoła Specjalna 1998 nr 4 s. 287-292
 23. Guli, Małgorzata : Rzeczywistość szkolna z głęboko uszkodzonym słuchem w integracji.       Szkoła Specjalna 2010 nr 1 s. 47-51
 24. Kazanowski, Zdzisław : Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej. Szkoła Specjalna 2010 nr 1 s. 20-33
 25. Korus, Beata : Scenariusz zajęć integracyjnych w klasie I. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 3 s. 82-87
 26. Kosior, Edyta : Szkoła wobec potrzeb dziecka z Zespołem Aspergera – z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty. Szkoła Specjalna 2009 nr 3 s. 204-217
 27. Krasiejko, Izabela : Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 5 s. 30-36
 28. Kulik, Beata : Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 9 s. 38-40. Bibliogr.
 29. Kupisiewicz, Małgorzata : Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki. Szkoła Specjalna 2006 nr 5 s. 330-337
 30. Kwapisz, Jacek : Akty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła Specjalna 2006 nr 1 s. 3-14
 31. Kwapisz, Jacek : Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych. Nowa Szkoła 2002 nr 1 s. 4-6
 32. Lipińska, Jolanta : Dzieci niepełnosprawne w klasach integracyjnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 7 s. 39-41
 33. Łesyk, Bogdan : Publiczna Szkoła Podstawowa Z oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej (Juchowo). Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007 nr10 s. 55-59
 34. Łukaszewicz-Orzechowska, Agata : Czy społeczna integracja dzieci głuchych i słyszących jest możliwa ? Kwartalnik Pedagogiczny 2008 nr 3 s. 101-111. Bibliogr.
 35. Maszczak, Tadeusz : Kultura fizyczna – jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 nr 9 s. 10-15
 36. Materka, Ewa : Kształcenie integracyjne - perspektywa nauczyciela. Nowa Szkoła 2005 nr 9 s.37-43
 37. Mazur, Piotr : Osoby niepełnosprawne w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 1 s.19-24
 38. Minczakiewicz, Elżbieta M. : Miejsce i funkcje pedagoga specjalnego jako „innego” we wspólnym nurcie kształcenia pełno i niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2008 nr 5 s. 369-377
 39. Misztal, Marek : Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 3 s. 50-51
 40. Nadolna, Jolanta, Piętowska, Jolanta, Piętowski, Jarosław : Integracja środowiskowa - w pracy z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2010 nr 7 s. 17-19
 41. Nadolna, Urszula : Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole masowej. Życie Szkoły 2010 nr 1 s. 28-30
 42. Narewka, Jolanta, Woźniak, Elżbieta : Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 4 s. 43 – 44
 43. Nikolussi – Malicka, Mirella : Dobrze nam razem. Życie Szkoły 2006 nr 7 s. 19-21
 44. Oleszko, Teresa : Trudna droga integracji. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 3 s. 18-22
 45. Paszkiewicz, Aneta : Integracja wielowymiarowa uczniów z niepełnosprawnością. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 3 s. 27-34
 46. Patyk, Katarzyna : Dziecko autystyczne – metody i formy pracy w szkole. Nowa Szkoła 2009 nr 5 s. 45-53. Bibliogr.
 47. Patyk, Katarzyna : Metody i formy pracy z uczniem autystycznym. Nowa Szkoła 2012 nr 2 s. 19-28
 48. Porowska, Ewa : Po tęczy w ciekawy świat. Życie Szkoły 2009 nr 2 s. 59-61
 49. Rafalska-Kwalec, Jadwiga : Możliwość edukacji : autyzm u dzieci z małych środowisk. Życie Szkoły 2005 nr 10 s. 21-25
 50. Rutkowski, Mirosław : Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – warunek i efekt integracji. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 3 s. 56-62
 51. Rzepa, Magdalena : Edukacja dzieci z Zespołem Downa. Remedium 2007 nr 2-3 s. 56-57
 52. Sakowicz – Boboryko, Agnieszka : Segregacja w integracji edukacyjnej. Edukacja 2009 nr 3 s. 109-114
 53. Skipiała, Barbara : Wieczór wzruszeń : scenariusz zajęć. Życie Szkoły 2004 nr 10 s. 25-30
 54. Szumski, Grzegorz : Edukacja inkluzyjna – geneza, istota, perspektywy. Kwartalnik Pedagogiczny 2006 nr 1 s. 93-114
 55. Szymanowska, Joanna : Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole / Joanna Szymanowska. Edukacja 2009 nr 2 s. 38-49. – Bibliogr.
 56. Tomaszek, Bożena : Integracja w nauczaniu. Remedium 2005 nr 4 s. 10-11
 57. Tchórzewska, Wioletta : Klasy integracyjne. Z doświadczeń szkoły w Łęcznej. Życie Szkoły 2006 nr 9 s.35-40
 58. Wnuk, Aneta : Edukacja bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie Wielkiej Brytanii. Szkoła Specjalna 2011 nr 3 s. 209-215
 59. Wojtyczek, Beata : Pełno(s)prawny student. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 nr 3 s. 33-37
 60. Zamkowska, Anna : Kształcenie integracyjne - korzyści i bariery. Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 5-9
 61. Zawidniak, Nina : Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej. Życie Szkoły 2010 nr 10 s. 30-36
 62. Zdrojewska-Bielawska, Urszula : Integrowanie zespołu klasowego. Nowa Szkoła 2005 nr 4 s. 29-33
 63. Zięba, Urszula : Biblioteka szkolna, a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych. Szkoła Specjalna 2008 nr 4 s. 286-292. Bibliogr.
 64. Żuber, Anna : Uczeń niepełnosprawny w szkole. Nowa Szkoła 2003 nr 4 s. 17-21

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright