I.                  Dzieła Jana Pawła II 

 1. Jan Paweł II : Czas misji. – Poznań : Rebis, 2002
 2. Jan Paweł II : Elementarz Jana Pawła II : dla wierzącego, wątpiącego i szukającego. – Kraków : Wydaw. Literackie, cop. 2001
 3. Jan Paweł II : Encyklika „Contesimus Annus” Ojca Świętego Jana Pawła II  do czcigodnych braci w episkopacie … w setną rocznicę encykliki „Rerum nowarum”. – Wrocław : Wydaw. WKA, 1991
 4. Jan Paweł II : Encyklika „Evangelium Vitae” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów (…) o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. – Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1995
 5. Jan Paweł II : Ewangelia cierpienia. – Poznań : Rebis, 2002
 6. Jan Paweł II : Godzina Różańca. – Poznań : Rebis, 2002
 7. Jan Paweł II : I wy bądźcie radośni : przesłanie. – Kraków : eSPe, 2005
 8. Jan Paweł II w Polsce 1979-1983 : homilie i przemówienia. – Warszawa : PAX, 1986
 9. Jan Paweł II : Ku powołaniu miłości. – Poznań : Rebis, 2002
 10. Jan Paweł II : Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci. – Kraków : Znak, 2005
 11. Jan Paweł II Ł Posłaniec miłości. – Warszawa – Rzeszów : Agencja Wydawnicza Ad Oculos, 2005
 12. Jan Paweł II : Słowa do Polaków : myśli na każdy dzień. – Kraków : Wydaw. M, 2002
 13. Jan Paweł II : Słowa natchnienia. – Poznań : Rebis, 2002
 14. Jan Paweł II : Z wami jestem kapłanem. – Poznań : Rebis, 2002
 15. Sowiński Sławomir, Zenderowski Radosław : Jan Paweł II o Europie i europejskości. – Wrocław i in. : Ossolineum, 2003
 16. Wojtyła Karol : Poezje, dramaty, szkice. Jan Paweł II : Tryptyk rzymski. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2004

 

II. O Janie Pawle II

 

 1. Bilicki Tomasz : Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień. – Kraków : Impuls, 2000
 2. Chrobak Stanisław : Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II. – Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, 1999
 3. Galarowicz Jan : Człowiek jest osobą : podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły. – Kęty : Antyk, 2000
 4. Górny Jan-Jerzy : Jan Paweł II Wielki : z potrzeby serca. – Olsztyn : WAR-OL, 2005
 5. Kudasiewicz Józef, Jagiełka Jan, Rusiecki Tomasz : Jana Pawła II pielgrzymka miłosierdzi do Ojczyzny : pomoce duszpasterskie. – Kielce : Jedność, 2002
 6. Lecomte Bernard : Pasterz. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006
 7. Nowak Andrzej : Jan Paweł II : 1920-2005 : ilustrowana biografia. – Kraków : Kluszczyński, 2005
 8. Poniewierski Janusz : Pontyfikat : 1978-2005. – Kraków : Znak, 2005
 9. Skwarnicki Marek : Jan Paweł II. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2002
 10. Tischner Józef : Idąc przez puste Błonia. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2005

 

                                                                                        Oprac.   Bogumiła Tańska

Copyright