Wydawnictwa zwarte

 1. Bąk Joanna, Wiewióra-Pyka Elżbieta : Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. Kraków : Rubikon, 2003
 2. Carr Allan : Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową. Gdańsk : GWP, 2004
 3. Cygal Krystyna, Kuczera Beata : W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej. Rzeszów : Wydaw. Oświatowe Fosze, cop. 2007
 4. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Bydgoszcz : Wydaw. UKW, 2006
 5. Gaś Zbigniew Bronisław : Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin : Wydaw. UMCS, 200
 6. Gwizdek Bożena, Sołtys Elżbieta : Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy. Warszawa : WSiP, cop. 2002
 7. Jakubowska Hanna : Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik dla nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum : ścieżka międzyprzedmiotowa. Warszawa : PWN, 2002
 8. Karasowska Aleksandra : Alkohol w życiu nastolatków : profilaktyka na co dzień. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, 2005
 9. Karasowska Aleksandra : Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzień. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, 2006
 10. Knez Renata, Słonina Wojciech : Poznaję – wybieram : programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Kraków : Rubikon, 2003
 11. Kosińska Ewa : Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego. Kraków : Rubikon, 2002
 12. Łakomski Marian : Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców. Kraków : Impuls, 2004
 13. Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003
 14. Paź Barbara, Paź Grzegorz : Szkoła, która ochrania : szkolny program profilaktyki. Kraków : Rubikon, 2002
 15. Piotrowski Przemysław, Zajączkowski Krzysztof : Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów. Kraków : Impuls, 2003
 16. Rylke Hanna, Tuszewski Tomasz : Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach. Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004
 17. Simm Małgorzata, Węgrzyn-Jonek Ewa : Budowanie szkolnego programu profilaktyki. Kraków : Rubikon, 2002
 18. Wieczorek-Stachowicz Mirosława : Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole. Warszawa : Wydaw. Eduk. Parpamedia : PARPA, 2007
 19. Wojcieszek Krzysztof : Wygrać życie : szkolny program profilaktyki. Kraków : Rubikon, 2002
 20. Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi / red. Anatol Bodanko. Kraków : Impuls, 1999
 21. Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / Jeffries J. McWhirter. Warszawa : PARPA, 2001
 22. Zajączkowski Krzysztof : Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny. Kraków : Rubikon, 2001
 23. Zajączkowski Krzysztof : Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999

 Artykuły z czasopism

 1. Babraj Jerzy, Zych Janina : Program szkoły podstawowej – profilaktyka i wychowanie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2002 nr 6/7 s. 16-18
 2. Bobik Bogumiła : Szkolna profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Szkoła Specjalna 1999 nr 3 s. 165-170
 3. Borkowska Anna, Szymańska Joanna : Standaryzacja, selekcja i rekomendowanie programów profilaktycznych.Remedium 2007 nr 2/3 s. 4-6
 4. Flajszok Iwona : Wokół szkolnego programu profilaktyki. Remedium 2003 nr 11 s. 22-23
 5. Franusz Barbara : Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 1 s. 44-46
 6. Garbiec Mariusz : Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 7 s. 41-44
 7. Gaś Zbigniew B. : Profilaktyka w zreformowanej szkole. Remedium 2001 nr 6 s. 2-7
 8. Gaś Zbigniew B. : Współczesny nauczyciel a wyzwania profilaktyki. Remedium 2006 nr 7 s. 6-7
 9. Gawroński Błażej : Sport jako ważny element profilaktyki. Remedium 2006 nr 11 s.

      4-5

 1. Głomski Zbigniew : Program profilaktyczno-wychowawczy „Czas wolny inaczej”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 6 s. 20-21
 2. Gwizdek Bożena : Programy ochrony przed przemocą. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 9 s. 23-30
 3. Gwizdek Bożena, Sołtys Elżbieta : Szkolne programy profilaktyczne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 2 s.13-17
 4. Jarosz Ewa : Rola szkoły w profilaktyce rodzinnej przemocy. Życie Szkoły 2002 nr 7 s. 394-401
 5. Kaczmarek Mirosław : Jaki model profilaktyki? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1998 nr 4 s. 18-20
 6. Kamińska-Buśko Bożenna : Zapobieganie uzależnieniom uczniów. Szkoła Zawodowa 1998 nr 6 s. 12-14
 7. Kaniowska Teresa : Profilaktyka przemocy w szkołach. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 3 s. 14-16
 8. Kloska Zdzisław E. : Profilaktyka zdrowotna w edukacji : program indywidualny. Życie Szkoły 1999 nr 5 s. 336-339
 9. Kołodziejczyk Jakub : Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy. Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 109-116
 10. Kosek-Nita Bogumiła, Raś Danuta : O problemach profilaktyki społecznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 1 s. 20-23
 11. Kostynowicz Janusz : Problemy profilaktyki w reformie oświaty. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 1 s. 4-11
 12. Kowal Anna, Zielińska Daria : „Konar” – program profilaktyki uzależnień alkoholowych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 1 s. 28-30
 13. Łuczak Elżbieta : Szkoła jako środowisko zapobiegania narkomanii. Edukacja 1999 nr 2 s. 71-80
 14. Matyjas Bożena : Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 9 s. 16-19
 15. Michalak Elżbieta, Glapka Iwona : Przygotowanie do tworzenia programu profilaktyki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 34-35
 16. Miłkowska Grażyna : O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 2 s. 22-30
 17. Nowak Małgorzata : Szkolny program profilaktyki. Nowa Szkoła 2002 nr 9 s. 10-13
 18. Oblacińska Anna, Małkowska Agnieszka : Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami – rola szkoły w jej wspieraniu. Nowa Szkoła 2003 nr 6 s. 10-12
 19. Ostaszewski Krzysztof : Polityka, pedagogika i profilaktyka przemocy w szkole. Remedium 2007 nr 11 s. 1-3
 20. Ostaszewski Krzysztof : Profilaktyka uzależnień w szkole humanistycznej : kurs czy program? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1996 nr 5 s. 22-25
 21. Ostaszewski Krzysztof : Sposób na profilaktykę : science-based czy science fiction? Remedium 2006 nr 6 s. 30-31
 22. Prajsner Bogusław : Rodzice – brakujące ogniwo szkolnej profilaktyki. Remedium 2007 nr 10 s. 4-5
 23. Prajsner Mira : Współczesna profilaktyka problemowa – nowe wyzwania. Remedium 2006 nr 9 s. 4-5
 24. Rylke Hanna : Profilaktyka w szkole i środowisku. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 9 s. 12-16
 25. Smyczek Alina C., Zajączkowski Krzysztof : Diagnoza środowiska rodzinnego podstawą projektu oddziaływań profilaktycznych. Kwartalnik Pedagogiczny 1996 nr 2 s. 169-188
 26. Sokołowska Maria : Edukacja zdrowotna a szkolny program profilaktyki. Remedium 2004 nr 2 s. 6-7
 27. Sokołowska Maria : Edukacja zdrowotna i szkolny program profilaktyki – sznse i ograniczenia. Remedium 2004 nr 4 s. 6-7
 28. Szpringer Monika : Rodzina jako miejsce integralnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Edukacja 2006 nr 3 s. 29-46
 29. Szpringer Monika : Szkolna profilaktyka zachowań patologicznych w opinii nauczycieli. Edukacja 2003 nr 2 s. 58-69
 30. Szymańska Joanna : Działania profilaktyczne a klimat szkoły. Remedium 2003 nr 2 s. 6-7
 31. Szymańska Joanna : Profilaktyka w szkole. Remedium 2002 nr 7/8 s. 9-11
 32. Szymańska Joanna : Warunki skuteczności szkolnej profilaktyki. Remedium 2007 nr 8 s. 6-7
 33. Szymańska Joanna : Zapobieganie ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży – elementarz zasad profilaktyki naukowej. Szkoła Zawodowa 1998 nr 6 s. 19-27
 34. Szymańska Joanna, Macander Dorota : Program „Golden Five”. Remedium 2007 nr 10 s. 8-9
 35. Świątek Beata : Profilaktyka uzależnień w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 9 s. 37-39
 36. Tatarowicz Jan : Lekceważona profilaktyka. Nowa Szkoła 1998 nr 9 s. 25-29
 37. Tomasik Beata : Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 2 s. 27-28
 38. Walendzik-Ostrowska Agnieszka : Seks i narkotyki nowe obszary profilaktyki. Remedium 2007 nr 8 s. 30-31
 39. Wardyńska-Ziółek Magdalena : Szkolny program profilaktyki w prawie oświatowym. Remedium 2003 nr1 s.22-24
 40. Weiss Magdalena : Profilaktyka – sposób na nudę? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 1 s. 46-47
 41. Wierzbowska Barbara : „Ja i inni” – cykl zajęć wychowawczo-profilaktycznych. Wychowanie w Przedszkolu 1999 nr 6 s. 432-434
 42. Więch Walerian : Programy profilaktyczne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 2 s. 15-18
 43. Wilczyńska Bronisława : Profilaktyka antynikotynowa. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 3 s. 164-165
 44. Wojciechowski Mieczysław : Wychowanie i profilaktyka uzależnień mają wspólne podstawy. Nowa Szkoła 1999 nr 6 s. 38-43
 45. Wojcieszek Krzysztof : Program „Noe” w profilaktyce szkolnej Remedium 2004 nr 2 s. 20-21
 46. Wojcieszek Krzysztof : Uniwersalne czynniki kulturowe w profilaktyce problemów alkoholowych młodzieży. Remedium 2006 nr 9 s. 6-7
 47. Zimecka Elżbieta : Scenariusze zajęć przeprowadzonych według programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej”. Życie Szkoły 1999 nr 5 s. 339-343
 48. Ziółkowska Beata : Potrzeba działań profilaktycznych pierwszego stopnia na terenie szkoły. Edukacja 2003 nr 3 s. 71-79

 

Oprac. Bogumiła Tańska

 

Copyright