METODY AKTYWIZUJĄCE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZAWARTE

 1. Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008
 2. Brudnik, Elżbieta, Moszyńska, Anna, Owczarska, Beata : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2010
 3. Bzowska, Lucyna, Kownacka, Renata : Uczymy się bawiąc : klasa pierwsza : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I-III. - Wyd. 2 popr. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2004
 4. Bzowska, Lucyna, Kownacka, Renata : Uczymy się bawiąc : klasa trzecia : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I-III. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2002
 5. Chałas, Krystyna : Metoda projektów i jej egzemplikacja w praktyce : w poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2000
 6. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009
 7. Goźlińska, Elżbieta : Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004
 8. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta, Zielińska, Ewa : Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009
 9. Guz, Sabina : Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
 10. Handford, Olga, Karolak, Wiesław : Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008
 11. Jakubiec, Sylwia : Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania. Kraków : "Impuls", 2004
 12. Jąder, Mariola : Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013
 13. Karolak, Wiesław : Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii. - Wyd. 2 poszerz. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009
 14. Kierstein, Zdzisław : Aktywne metody w kształceniu matematycznym. - Wyd. 2. - Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2006
 15. Krzywoń, Danuta, przy współpr. Hewilii Hetmańczyk : Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2008
 16. Kubiczek, Bożena : Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się?. - Wyd. 4. - Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2009
 17. Locke, Edwin A. : Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik. Poznań : "RK", 2004
 18. Mikina, Agnieszka, Zając, Elżbieta : Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej. Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004
 19. Nalaskowski, Stanisław : Metody nauczania. - Wyd. 3. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999
 20. Nehring, Alicja, Sawicka, Lidia, Szelągowska-Strzyga, Anna : Uczyć ciekawiej, to znaczy jak? : nauczanie zintegrowane - scenariusze zajęć metodami aktywizującymi. Toruń : Wydawnictwo "Aksjomat", 2002
 21. Nęcka, Edward : Trening twórczości : podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998
 22. Palorames, Susanna, Schilling, Dianne, Winch, Cathy : Skrzynia skarbów : ćwiczenia grupowe. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008
 23. Pankowska, Krystyna : Edukacja przez dramę. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
 24. Pankowska, Krystyna : Pedagogika dramy : teoria i praktyka. Warszawa : "Żak", 2000
 25. Parczewska, Teresa : Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005
 26. Silberg, Jackie : Nauka czytania przez zabawę. Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005
 27. Skura, Małgorzata, Lisicki, Michał : Za progiem : jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011
 28. Szymański, Mirosław S. : O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Żak", 2010
 29. Taraszkiewicz, Małgorzata : Jak uczyć jeszcze lepiej! : szkoła pełna ludzi. Poznań : Wydawnictwo Szkolne Romy Koper ARKA, 2001
 30. Taraszkiewicz, Małgorzata : Jak uczyć lepiej? czyli Refleksyjny praktyk w działaniu. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa CODN - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2002
 31. Way, Brian : Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995
 32. Wójcicka, Maria : Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2004
 33. Wójcik, Elżbieta : Metody aktywizujące w pedagogice grup. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2008
 34. Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka / Lucyna Bzowska [et al.]. Kraków : "Impuls", 2004
 35. Za progiem : jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela klasy IV / pod red. Małgorzaty Skura i Michała Lisickiego. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
 36. Zreformowana wczesna edukacja : od refleksji ku działaniom nauczyciela / red. nauk. Marzenna Nowicka. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

 1. Kramek, Zbigniew, Smela, Krzysztof : Aktywizujące i praktyczne metody nauczania, [w:] Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 128-137
 2. Marszałek, Aleksander : Metody aktywizujące w kształceniu, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 3. t. Franciszek Adamski et al.]. Warszawa : "Żak", 2004. - S. 210-215
 3. Mieszalski, Stefan : Aktywizować uczniów – co to znaczy?, [w:] Pedagogika w pokoju nauczycielskim / Krzysztof Kruszewski (red.) ; [aut. zbioru Bożena Chrząstowska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. - S. 250-260
 4. Pankowska, Krystyna : Drama jako twórcza metoda edukacyjna, [w:] Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / Krzysztof J. Szmidt (red.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 159-176
 5. Smykowski, Janusz : Kompetencje nauczyciela historii w prowadzeniu lekcji metodami aktywnymi, [w:] Kompetencje współczesnego nauczyciela / pod red. Kazimierza Żegnałka. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - S. 181-188
 6. Stępień, Marcin : Metody aktywizujące w nauczaniu początkowym matematyki, [w:] Edukacja w jednoczącej się Europie : (wybrane aspekty) / pod red. Władysława Szlufika [et al.]. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003. - S. 59-68

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Adamek, Irena : Od nauczania do uczenia się - wspieranie rozwoju dziecka. Nowa Szkoła 2009 nr 4 s. 4-8
 2. Baj, Agata : Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? Życie Szkoły 2010 nr 2 s. 27-31
 3. Bąbel, Przemysław, Wiśniak, Marzena : Bez motywacji nie ma efektów. Psychologia w Szkole 2008 nr 3 s. 57-67
 4. Bąbel, Przemysław, Wiśniak, Marzena : Przeżyj to sam. Psychologia w Szkole 2010 nr 3 s. 85-91
 5. Błażejewska, Halina : Metoda projektu. Biblioteka w szkole 2001 nr 5 s. 12
 6. Bortnowski, Stanisław : Czy metody aktywizujące upowszechniły się w praktyce szkolnej? : (raport z badań). Język Polski w Gimnazjum 2009/2010 nr 1 s. 91-103
 7. Bryła, Ryszard : Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie w praktyce szkolnej. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2000 nr 3 s. 103-110
 8. Bucki, Piotr : Szkoła życia : o metodzie projektu. Psychologia w Szkole 2011 nr 2 s. 82-87
 9. Chmurska, Małgorzata : Mapy mentalne - metody aktywizujące w nauczaniu. Chemia w Szkole 2008 nr 5 s. 11-13
 10. Czaja-Chudyba, Iwona : Dziecko jako badacz - o uczeniu się przez krytyczną refleksję. Nowa Szkoła 2009 nr 4 s. 45-52
 11. Czos, Izabela : Drama w wychowaniu fizycznym dzieci. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005 nr 5 s. 22-24
 12. Dębicka, Izabela : Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w kształtowaniu funkcji manualnych dzieci. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 4 s. 55-60
 13. Dębska, Urszula, Guła-Kubiszewska, Halina : Strateg w szkolnej ławce. Psychologia w Szkole 2010 nr 4 s. 5-14
 14. Dittfeld, Bożena : Zróbmy to wspólnie, czyli Aktywne metody pracy. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 8 s. 42-44
 15. Dudek, Kamilla : Aktywizujące metody nauczania w pracy bibliotekarza. Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 2 s. 33-35
 16. Dziekanowski, Czesław : Poszukiwanie źródeł kreatywności. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2011 nr 3 s. 7-17
 17. Galjan, Monika : Rozbudzenie zainteresowań naukami ścisłymi. Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 10 s. 55-56
 18. Gawryluk, Krystyna : Metody aktywizujące w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 4 s. 32-33
 19. Gęga, Monika : Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Nowa Szkoła 2013 nr 4 31-33
 20. Gogolewska-Tośka, Małgorzata : Edukacja regionalna z wykorzystaniem metod aktywizujących (doniesienie z badań ). Nowa Szkoła 2011 nr 5 s. 9-12
 21. Grabowska, Dorota : Projekt jako metoda aktywizująca. Biblioteka w Szkole 2009 nr 1 s. 5-9
 22. Grygier, Urszula : Tajemnice skutecznej aktywizacji : (poradnik dla zniechęconych). Nowa Szkoła 2001 nr 10 s. 24-28
 23. Grygier, Urszula : Drama w wychowaniu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 6 s. 38-43
 24. Jacewicz, Agata : Przykłady metod aktywizujących. Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 2 s. 24-28
 25. Jurkiewicz, Ewa : Neurodydaktyka : motywacja, koncentracja i substancje szczęścia. Życie Szkoły 2012 nr 2 s. 4-5
 26. Just, Monika : Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba : o niedocenianych technikach rozwijania kreatywności dzieci. Życie Szkoły 2010 nr 3 s. 18-25
 27. Karasowska, Aleksandra : Jakie nadzieje możemy wiązać z metodą projektu? Remedium 2008 nr 12 s. 8-9
 28. Kierczak, Urszula : Metody aktywizujące na zajęciach wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2002 nr 10 s. 24-28
 29. Kopaczyńska, Iwona : O poczuciu sprawstwa w procesie uczenia się. Życie Szkoły 2010 nr 5 s. 5-13
 30. Kozłowski, Waldemar : Cele i strategie uczenia się. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2010 nr 3 s. 42-57
 31. Kubińska, Zofia, Danilewska, Jolanta : Metody aktywizujące jako sposób modelowania zachowań prozdrowotnych ucznia. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2003 nr 2 s. 17-20
 32. Lachowicz-Tabaczek, Kinga : Wiara w rozwój czyni cuda. Psychologia w Szkole 2010 nr 1 s. 5-14
 33. Lewandowska-Muller, Anna : Metoda stacji : jak przydzielać zadania o różnym poziomie trudności? Życie Szkoły 2012 nr 7 s. 8-9
 34. Maciaszek, Monika : Projekty projektem na życie.1. Remedium 2013 nr 1 s. 6-7
 35. Maciaszek, Monika : Projekty projektem na życie.2. Remedium. 2013 nr 3 s. 8-9
 36. Maciejowska, Iwona : Chemik: aktywizujące metody utrwalania wiadomości. Chemia w Szkole 2008 nr 4 s. 38-42
 37. Masna, Danuta : Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? Nowa Szkoła 2006 nr 3 s. 32-35
 38. Milczewska, Magdalena : Metoda projektów badawczych. Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 2 s. 30-35
 39. Nałęcka, Irena : Czy trzecioklasiści mogą pisać książki? Biblioteka w Szkole 2008 nr 2 s. 16-17
 40. Narożnik, Małgorzata : Zabawy i gry dydaktyczne. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 7 s. 5 - 11
 41. Piwko, Krystyna : Dlaczego powinniśmy stosować metody aktywizujące w pracy z dziećmi? Lider 2008 nr 2 s. 17-19
 42. Pokrzycka, Lidia : Metoda projektowa - podstawa efektywnej edukacji. Nowa Szkoła 2012 nr 8 s. 52-55
 43. Polcyn, Katarzyna : Dzieci projektują gry dydaktyczne. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 4 s. 230-232
 44. Ratyńska-Olechnowska, Krystyna : Metody aktywizujące: szkoleniowa rada pedagogiczna. Biblioteka w Szkole 2009 nr 4 s. 12-13
 45. Rewizorska, Elżbieta : Metody aktywne w nauczaniu. Nowa Szkoła 2001 nr 10 s. 52-53
 46. Sawiński, Julian Piotr : Zaintrygować ucznia - jak i dlaczego? Nowa Szkoła 2013 nr 1 s. 45-49
 47. Sieradzka, Agnieszka : Aktywizowanie uczniów na lekcjach (w kl. I-III gimnazjum). Nowa Szkoła 2004 nr 9 s. 27-29
 48. Skubis-Rafalska, Agnieszka : Gry dydaktyczne w procesie nauczania. Nowa Szkoła 2006 nr 7 s. 33-37
 49. Słowikowska, Teresa : Kogo aktywizują metody aktywne? : (z praktyki szkolnej nauczyciela – polonisty). Nowa Szkoła 2006 nr 4 s. 29-32
 50. Stańko, Maja : Aktywność plastyczna jako metoda remediacji poznawczej. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 6 s. 18-22. - Bibliogr.
 51. Stępień, Danuta : Metoda kapeluszy myślowych. Matematyka 2008 nr 9 s. 543-545
 52. Strawa, Ewelina : Czytanie jako twórcze działanie. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2012 nr 2 s. 60-67
 53. Stróżyński, Klemens : Projekt edukacyjny jako koń trojański. Nowa Szkoła 2011 nr 4 s. 5-11
 54. Syguła, Teresa : O aktywizowaniu uczniów. Życie Szkoły 2001 nr 10 s. 598-601
 55. Taraszkiewicz, Małgorzata : Uczenie bierne czy aktywne ? Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 117-123
 56. Tomczyk-Gąstoł, Izabella : Przeprowadzamy lekcje metodą projektu. Nowa Szkoła 2003 nr 7 s. 54-55
 57. Tulczyńska, Anna : Marzą mi się aktywni i zainteresowani lekcją uczniowie... . Biologia w Szkole 2011 nr 6 s. 26-30
 58. Turska, Dorota : Dlaczego uczeń nie wie, gdzie podpisano unię lubelską. Psychologia w Szkole 2008 nr 2 s. 51-56
 59. Wojdon, Joanna : Deser czy danie główne? : metoda projektu w edukacji. Wiadomości Historyczne 2011 nr 5 s. 5-12
 60. Woźniak, Gracjana :  Mały badacz czy uczeń w ławce? Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 2 s. 14-17
 61. Żylińska, Marzena : Bez przyjemności nie ma nauki. Psychologia w Szkole 2012 nr 3 s. 44-54

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright