MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZAWARTE

 1. Arends, Richard I. : Uczymy się nauczać. Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, [2002]
 2. Bąbel, Przemysław, Wiśniak, Marzena : Jak uczyć, żeby nauczyć. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008
 3. Brophy, Jere : Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002
 4. Covington, Martin V., Teel, Karen Manheim : Motywacja do nauki. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 5. Dembo, Myron H. : Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
 6. Franken, Robert E. : Psychologia motywacji. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006
 7. Glasser, William : Każdy uczeń może osiągnąć sukces. Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, cop. 2005
 8. Hamer, Hanna : Klucz do efektywności nauczania. Warszawa : "Veda", 1994
 9. Hamer, Hanna : Psychologia społeczna : teoria i praktyka. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005
 10. Jąder, Mariola : Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013
 11. Mietzel, Gerd : Psychologia kształcenia. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002
 12. Locke, Edwin E. : Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik. Poznań : "RK", 2004
 13. Maslow, Abraham : Motywacja i osobowość. - Wyd. 2 (PWN - 1), dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 14. Paris, Scott G., Ayres, Linda R. : Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
 15. Skura, Małgorzata, Lisicki, Michał : Za progiem : jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011
 16. Wood, David : Jak dzieci uczą się i myślą : społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006
 17. Za progiem : jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela klasy IV / pod red. Małgorzaty Skura i Michała Lisickiego. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
 18. Żylińska, Marzena : Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

 1. Amborska-Głowacka, Dorota : Motywacja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 3. t. Franciszek Adamski et al.]. Warszawa : "Żak", 2004. - S. 422-423
 2. Kruszewski, Krzysztof : Zasady dotyczące motywacji, [w:] Sztuka nauczania : podręcznik akademicki / [T. 1], Czynności nauczyciela / red. nauk. Krzysztof Kruszewski. - Wyd. 7 zm, 2 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - S. 249-253
 3. Kwiatkowski Piotr P., Kwiatkowska, Dorota : Motywacja do nauki i obraz samego siebie studentów online, [w:] Psychologiczne konteksty internetu / red. nauk. Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. - S. 28-47

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Adamus, Jadwiga : Motywować bez ocen. Życie Szkoły 2002 nr 8 s. 497-501
 2. Bielecki, Robert : Imperatyw neurobiologiczny z perspaktywy dydaktyki. Nowa Szkoła 2015 nr 3 s. 11-19
 3. Brzezińska, Anna, Resler-Maj, Anna : Aby chciało się chcieć. Psychologia w Szkole 2009 nr 3 s. 5-12
 4. Bąbel, Przemysław, Wiśniak, Marzena : Bez motywacji nie ma efektów. Psychologia w Szkole 2008 nr 3 s. 57-67
 5. Bąbel, Przemysław : O motywowaniu punktami. Psychologia w Szkole 2009 nr 2 s. 99-106
 6. Czajkowska, Monika : Kontrola wyników nauczania, a motywowanie uczniów. Matematyka 2000 nr 2 s. 102-106
 7. Filipiak, Ewa : Motywacja i strategie uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2011 nr 2 s. 28-35
 8. Glinka, Anna Magdalena : Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów. Życie Szkoły 2010 nr 2 s. 43-46
 9. Glinka, Anna Magdalena : Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów. Cz. 2. Życie Szkoły 2010 nr 3 s. 44-47
 10. Głoskowska-Sołdatow, Małgorzata : Motywacja do uczenia się - wybrane konstruktywistyczne konteksty. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2011 nr 3 s. 106 - 112
 11. Godlewska, Aleksandra : Dobre i złe chwalenie. Życie Szkoły 2014 nr 9 s. 23-24
 12. Godlewska, Aleksandra : Zdolne ale leniwe. Życie Szkoły 2014 nr 2 s. 30-31
 13. Grygier, Urszula : Zmotywowana klasa czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia. Nowa Szkoła 2008 nr 3 s. 28-34
 14. Jankowwska, Mariola : Co robić, aby moje dziecko nie miało trudności w szkole ? Życie Szkoły 1999 nr 4 s. 259-263
 15. Jurkiewicz, Ewa : Neurodydaktyka : motywacja, koncentracja i substancje szczęścia. Życie Szkoły 2012 nr 2 s. 4-5
 16. Kadzikowska-Wrzosek, Roma : Jak zmotywować uczniów do działania. Psychologia w Szkole 2010 nr 1 s. 15-24
 17. Komorowska, Maria : Motywacja do nauki z perspektywy neurobiologicznej. Cz. 2. Remedium 2008 nr 9 s. 8-9
 18. Kondrat, Dorota : Motywacja do nauki. Remedium 2006 nr 12 s. 9-11
 19. Kopaczyńska, Iwona : O poczuciu sprawstwa w procesie uczenia się. Życie Szkoły 2010 nr 5 s. 5-13
 20. Korczyński, Stanisław : Wspomaganie motywacji do uczenia się. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 6 s. 8-19
 21. Kossakowska, Karolina : Gdy dziecku brakuje motywacji. Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 8 s. 16-19
 22. Kotlarski, Kazimierz : Sukces ucznia zależy od ciebie. Psychologia w Szkole 2009 nr 1 s. 79-89
 23. Korczyński, Stanisław : Wspomaganie motywacji do uczenia się. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 6 s. 8-19
 24. Kozłowski, Waldemar : Cele i strategie uczenia się. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2010 nr 3 s. 42-57
 25. Kozłowski, Waldemar : Chwalić, ale za co? Motywacyjne aspekty pochwał. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2007 nr 5 s. 14-18
 26. Kryk, Gabriela : Motywacja w samokształceniu uczniów. Życie Szkoły 2007 nr 9 s. 10-14
 27. Kuśpit, Małgorzata : Motywacja w szkole. Remedium 2009 nr 7/8 s. 58-59
 28. Łada, Danuta : Motywacja do nauki motywacją do życia. Życie Szkoły 2001 nr 10 s. 627-628
 29. Masna, Danuta : Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? Nowa Szkoła 2006 nr 3 s. 32-35
 30. Michalak, Renata : Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia. Życie Szkoły 2010 nr 2 s. 11-17
 31. Paszkiewicz, Anna : Motywowanie ucznia do nauki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 4 s. 28-33
 32. Radwańska, Jadwiga : Szkolny ,,wyścig szczurów''. Psychologia w Szkole 2008 nr 4 s. 19-20
 33. Radwańska, Lidia : Czy przymus musi demotywować. Remedium 2011 nr 4 s. 10-11
 34. Sawiński, Julian Piotr : Jak ciekawiej motywować do uczenia się geografii? Geografia w Szkole 2011 nr 2 s. 5-10
 35. Sawiński, Julian Piotr : Jak lepiej motywować do uczenia się biologii? Biologia w Szkole 2011 nr 2 s. 53-58
 36. Sawiński, Julian Piotr : Jak uczyć uczenia się biologii ? Biologia w Szkole 2007 nr 5 s. 54-59
 37. Sawiński, Julian Piotr : Jak wykorzystać uczniowskie pragnienia i marzrzenia. Geografia w Szkole 2008 nr 6 s. 11-18
 38. Sawiński, Julian Piotr : Zaintrygować ucznia - jak i dlaczego? Nowa Szkoła 2013 nr 1 s. 45-49
 39. Siekańska, Małgorzata : Zrozumieć problem motywacji. Psychologia w Szkole 2010 nr 4 s. 15- 24
 40. Sitkowski, Dariusz : Jak motywować uczniów do nauki - poradnik dla młodych nauczycieli wf. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009 nr 11 s. 37-42
 41. Stojak-Ślęczek, Ewa : Wzmocnienie motywacji uczniów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 9 s. 31-33
 42. Strycharska-Gać, Berta : Lekcje twórczej krytyki i monitorowania uczniów. Nowa Szkoła 2005 nr 2 s. 45-49
 43. Szalewski, Jacek : Motywacja a cele w szkolnej edukacji fizycznej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006 nr 3 s. 21-23
 44. Szyling, Grażyna : Wybrane aspekty funkcji motywacyjnej oceny widzianej z perspektywy uczniów i nauczycieli. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2008 nr 1 s. 23-33
 45. Śleboda, Renata, Król-Zielińska, Magdalena : Trudne sytuacje – sposoby motywowania dzieci na zajęciach ruchowych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007 nr 12 s. 38-41
 46. Taraszkiewicz, Małgorzata : Uczenie bierne czy aktywne ? Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 117-123
 47. Tkocz, Grażyna : Konkurs – motywacja do sukcesu. Życie Szkołynr 3 s. 48-50
 48. Tulczyńska, Anna : Marzą mi się aktywni i zainteresowani lekcją uczniowie... . Biologia w Szkole 2011 nr 6 s. 26-30
 49. Turska, Dorota : Dlaczego uczeń nie wie, gdzie podpisano unię lubelską. Psychologia w Szkole 2008 nr 2 s. 51-56
 50. Walkiewicz, Maria : Opis i analiza przypadku z niską motywacją do nauki. Nowa Szkoła 2003 nr 1 s. 45-48
 51. Więckowski, Ryszard : Udział nauczyciela w stymulowaniu rozwoju dziecka. Życie Szkoły 2001 nr 9 s. 515-517
 52. Woźny, Paweł : Jak motywować ucznia do wysiłku fizycznego, aby był przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem? Lider 2009 nr 11 s. 22-23
 53. Żuk, Jowita : Motywacja i ograniczenie percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego : (doniesienia z badań). Szkoła Specjalna 2008 nr 1 s. 19-38
 54. Żylińska, Marzena : Bez przyjemności nie ma nauki. Psychologia w Szkole 2012 nr 3 s. 44-54
 55. Żylińska, Marzena : Mózg uczy się, gdy chce. Psychologia w Szkole 2012 nr 2 s. 90-99

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright