TUTORING, MENTORING, COACHING

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZAWARTE

1.Armstrong, Michael : Zarządzanie ludźmi : praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007

2.Gawrecki, Lechosław : Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących. Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2003

3.Kreyenberg, Jutta : Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników : 99 porad, jak zwiększyć kompetencje zespołu : coaching jako cudowna broń?, przełożony w roli coacha, efektywne interwencje coachingowe. Warszawa : Wydawnictwo BC.edu, 2010

4.Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej / aut.: Lubomiła Aksamit [et al]. Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 2012

5.Sutherland, Jonathan, Canwell, Diane : Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi : najważniejsze teorie, pojęcia, postaci. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

6.Szmidt, Henryk : Coaching line : nowe wyzwania dla kadr, menedżerów i dla Ciebie. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2012

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Król, Henryk : Proces szkolenia pracowników, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński ; aut. Stanisława Borkowska [et al.]. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - S. 452-476

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Britzkow, Mirosława : Coaching rodziny. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 7 s. 47-52

2.Brzezińska, Anna : Kiedy lider staje się tutorem a kiedy nauczycielem? Cz.1. Remedium 2005 nr 11-12 s. 16-17

3.Brzeziński, Artur : Coaching - trzeba umieć się uczyć … Nowa Szkoła 2013 nr 9 s. 35-36

4.Fijałkowski, Adam : Z dziejów myślenia o tutoringu - krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowania. Kwartalnik Pedagogiczny. 2009 nr 2 s. 5-33

5.Konaszewski, Karol, Chańko, Anna : Coaching społeczny w pracy z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014 nr 3 s. 24-28

6.Kuszak, Kinga : Dziecko w roli nauczyciela. Wychowanie w Przedszkolu. 2007 nr 4 s. 14-17

7.Marchow, Marta : Tutoring rówieśniczy w edukacji elementarnej. Remedium 2014 nr 1 s. 1-4

8.Mysior, Radosław : Tutoring rówieśniczy : nowa jakość edukacyjna. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2014 nr 4 s. 11-16

9.Pawlak, Agnieszka : Interakcje rówieśnicze - zjawisko tutoringu dziecięcego. Nowa Szkoła 2006 nr 3 s. 41-47

10.Pawlak, Agnieszka : Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego?. Nowa Szkoła 2007 nr 3 s. 29-34

11.Pawlak, Gracjana : Z warsztatu trenera umiejętności społecznych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 7 s. 17-22

12.Peczko, Benedykt Krzysztof : Coaching a psychoterapia - podobieństwa i różnice. Remedium 2011 nr 2 s. 22-23

13.Pokrzycka, Lidia : Coaching w pracy nauczyciela. Nowa Szkoła 2012 nr 10 s. 46-49

14. Pokrzycka, Lidia : Mentoring w dydaktyce. Nowa Szkoła 2015 nr 8 s. 44-47

15.Rowicka, Agnieszka : Rozwój talentów wychowanków metodą tutoringu. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2015 nr 4 s. 28-40

16.Rowicka, Agnieszka : Tutoring akademicki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014 nr 4 s. 3-11

17.Sajdera, Jolanta : Nauczanie nieformalne : tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela. Nowa Szkoła 2005 nr 4 s. 23-26

18.Sarnat-Ciastko, Adrianna, Budzyński, Mariusz: Osobisty opiekun ucznia. Psychologia w Szkole 2012 nr 1 s. 131-139

19.Sawiński, Julian Piotr : Tutoring w szkole czy dobre doradztwo?. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2014 nr 4 s. 16-19

20.Sitko, Maria : Tutoring szansą dla systemu edukacji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 4 s. 27-32

21.Sitko, Maria : Tutoring we wrocławskichProblemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 5 s. 43-50

22.Tomczak, Anna : Dzieci – nasi naturalni życiowi coachowie. Życie Szkoły 2013 nr 7 s. 31

23.Trojan, Elżbieta : Coaching - rozwój ludzkiego potencjału : (bibliografia w wyborze). Nowa Szkoła 2015 nr 1 s. 55–60

24.Zając, Aleksandra : Tutoring i dziecko. Remedium 2013 nr 12 s. 6-7

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright