Książki

 1. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania / red. Andrzej Jaczewski. Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2005
 2. Błajet Piotr : Ciało jako kategoria pedagogiczna : w poszukiwaniu integralnego modelu edukacji. Toruń : Wydaw. Uniwersytetu M. Kopernika, 2006
 3. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania / red. Napoleon Waloński. Warszawa : PWN, 1983
 4. Chopra Deepak : Twórzmy zdrowie  przez profilaktykę ku dorosłości. Warszawa : PWN,1994
 5. Dąbrowski Kazimierz : Nasze dzieci dorastają problemy wieku dojrzewania. Warszawa : WP, 1960
 6. Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży / red. J. Kopczyńska – Sikorka. Warszawa : PZWL, 1986
 7. Gromadzka-Ostrowska Joanna :  Edukacja prozdrowotna. Warszawa : SGGW, 2003
 8. Izdebka Helena : Przygotowanie do życia w rodzinie.  Warszawa : WP, 1972
 9. Jaczewski Andrzej : Kultura seksualne młodzieży. Warszawa : Młodzieży Agencja Wydawnicza, 1979
 10. Jaczewski Andrzej : Rozwój erotyczny. Warszawa : WSiP, 1992
 11. Jaczewski Andrzej : Wstęp do dorosłości. Warszawa : WSiP, 1990
 12. Jaczewski Andrzej : Wychowanie seksualne i problemy seksuologiczne. Warszawa : PZWL, 1986
 13. Jopkiewicz Andrzej, Suliga Edyta : Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Radom :  ITE  PIB, 2005
 14. Kozakiewicz Mikołaj : Młodzież wobec seksu, małżeństwa i rodziny: perspektywa europejska. Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985
 15. Kozakiewicz Mikołaj : U podstaw wychowania seksualnego. Warszawa : PZWL,1969
 16. Kozakiewicz Mikołaj : Zaproszenie do rozmowy: o seksie, o konfliktach, o dojrzewaniu. Warszawa : IW CRZZ, 1979
 17. Kwiek Maria, Iwona Nowak : Dorastanie do miłości: propozycja działań wychowawczych dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wrocław : Oficyna Współczesna, 1994
 18. Lemańska Wanda : O sile emocji pozytywnych i zapobieganiu depresji dzieci i młodzieży. Warszawa : PZWS, 2005
 19. Majda Aleksander : Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży: poradnik dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Warszawa : PZWS, 1961
 20. Obuchowska Irena : Rozwój erotyczny. Warszawa : Żak, 2002
 21. Pankowska Dorota : Wychowanie a role płciowe. Gdańsk : GWO, 2005
 22. Pankowska Dorota : Scenariusze godzin wychowawczych: wychowanie a role płciowe. Gdańsk : GWO, 2008
 23. Pawłowska Róża : Miłość i seks w percepcji uczniów. Koszalin : Miscellanea, 1999
 24. Rachalska Wanda : O miłości i rodzinie. Warszawa: PZWS, 1973
 25. Sieja Krzysztof :Wiedza o życiu seksualnym człowieka: wybrane zagadnienia. Koszalin : Miscellanea, 2003
 26. Starowicz - Lew Zbigniew : O seksie, partnerstwie i obyczajach. Warszawa : WW, 1988
 27. Woynarowska Barbara : Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki. Warszawa : PWN, 2007
 28. Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia (wybrane zagadnienia) / red. Józef K. Kubica. Warszawa : WSE, 2004

Artykuły z czasopism

 1. Bardziejewska Mariola : Okres dorastania, Remedium. 2003 nr 11 s. 4 – 2
 2. Chomczyńska-Miliszkiewicz Mariola: Edukacja seksualna w domu i w szkole. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2001 nr 3 s. 42 - 47
 3. Chomicz Roman : Między determinizmem a swawolą – prozdrowotne postawy styl życia młodzieży. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007 nr 10 s. 4 -8
 4. De Tchorzewski Andrzej : Wychowanie zdrowotne – jako kategoria pedagogicznych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 nr 9 s. 4 -9
 5. Dratwa Liliana : Dziewczyna to brzmi groźnie. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2002 nr 2 s. 34 - 36
 6. Grzelak Szymon : Neutralnie czy skutecznie. Remedium 2001 nr 1 s. 10 – 12
 7. Hejmanowski Szymon : Okres dorastania – wybrane problemy. Remedium 2004 nr 1 s. 4 – 5
 8. Huszc Mirosław, Cicho-Piasecka Małgorzata : Edukacja seksualna w szkole. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2001 nr 11 s. 22-24
 9. Izdebki Zbigniew : Zachowania seksualne młodzieży. Remedium 2001 nr 6 s. 20 – 24
 10. Konieczny Grazyna, Sokoluk Wiesław : Seks... to też młodzi ludzie. Remedium 2005 nr 7-8 s. 8 – 10
 11. Kuras Bożena : Realizacja edukacji seksualnej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2001 nr 11 s. 26-27
 12. Karczewska Joanna : Nauczyciel promujący zdrowie w szkole i w rodzinie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2002 nr 11 s. 15-19
 13. Nalaskowski Aleksander : Szkoła wobec cielesności. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2002 nr 4 s. 8 -15
 14. Przeperski Jarosław : Program „Ku dojrzałemu ojcostwu”. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2001 nr 11 s. 54 - 55
 15. Smykowski Błażej : Wczesna dorosłość. Remedium 2004 nr 2 s. 4 – 5
 16. Szczukiewicz Piotr : Kryzysowe dorastanie. Remedium 2001 nr 1 s. 8 – 10
 17. Szczukiewicz Piotr : Profilaktyka nieudanej miłości. Remedium 2001 nr 2 s. 10 – 12
 18. Szwed Magdalena : Socjalizacja płci w rodzinie. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2007 nr 6 s. 27 – 32
 19. Turska Dorota : Pracowite dziewczynki, inteligentni chłopcy. Psychologia w Szkole 2008 nr 1 s. 87 - 92
 20. Wojciechowski Mieczysław : Wakacje we dwoje. Remedium 2003 nr 6 s. 8 – 10
 21. Wróblewska Wiktoria : Postawy młodzieży w sferze seksualnej – cz. II. Remedium 2006  nr 12 s. 13 – 14

Zbiory audiowizualne

 1. Człowiek – istota płciowa [film] : scen. i reż. Izabela Drobtowicz – Orkisz. Kraków : Zakład „Wychowawca” Fundacji „Źródło”,   cop. 1999 
 2. Człowiek od poczęcia [film] : scen. Dorota Kornas – Biela. ; reż. Izabela Drobtowicz – Orkisz. Kraków : Zakład „Wychowawca” Fundacji „Źródło”, cop. 1999
 3. Etyka seksualności [film] :  reż. Izabela Drobtowicz – Orkisz. Kraków : Zakład „Wychowawca” Fundacji „Źródło”, cop. 1999
 4. Ja i moje życie  [film] : Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych : scen. Małgorzata Potocka, Barbara Jakubowska ; reż. Małgorzata Potocka. Warszawa : MENi S, 2004
 5. Miłość : scen. i reż. Izabela Drobtowicz – Orkisz. Kraków : Zakład „Wychowawca” Fundacji „Źródło”, cop. 1999
 6. Tajemnice męskości [film] : reż. Izabela Drobtowicz – Orkisz. Kraków : Zakład „Wychowawca” Fundacji „Źródło”, cop. 1999
 7. Wybierzmy razem [film] : Cz.1 ............ : scen. Barbara Puszczewicz, Krzysztof Wesołowski; reż. Krzysztof Wesołowski. Warszawa : MEN, 1999
 8. Wybierzmy razem [film] : Cz.2 Ja – Ty - My. : scen. Barbara Puszczewicz, Krzysztof Wesołowski; reż. Krzysztof Wesołowski. Warszawa : MEN, 1999
 9. Wybierzmy razem [film] : Cz.3, Refleksje. : scen. Barbara Puszczewicz, Krzysztof Wesołowski; reż. Krzysztof Wesołowski. Warszawa : MEN, 1999

 

 

                                              Opracowała:

                                                                                                              Katarzyna Chmielewska

Copyright