Wydawnictwa zwarte

 1. Encyklopedia pedagogiczna XX wieku. T. 1 A-F / red.nauk. Tadeusz Pilch. Warszawa : „Żak”, 2003
 2. Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel, Sylwii Badory. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005
 3. Kamińska Urszula : Zranione dzieciństwo. Wychowankowie Domu Dziecka mówią. Katowice :Wydaw. „Śląsk”,  2000
 4. Kelm Albin : Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa : „Żak”, 2000
 5. Kozak Stanisław : Sieroctwo społeczne. Psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka. Warszawa : PWN, 1986
 6. Łopatkowa Maria : Samotność dziecka. Warszawa : WSiP, 1983
 7. Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze. (Szkice historyczno-pedagogiczne) / pod red. Aleksandry Siedlaczek-Szwed, Iwony Wagner. Częstochowa : Wydaw. WSP w Częstochowie, 2002
 8. System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / pod red. Sylwii Badory, Danuty Marzec. Kraków : „Impuls”, 2002
 9. Wprowadzenie do metodyki opieki i wychowania w domu dziecka / pod red. Zdzisława Dąbrowskiego. Warszawa : PWN, 1985
 10. Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. Warszawa : WSiP, 1998

Wydawnictwa ciągłe 

 1. Bieńko Mariola : Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 4 s. 15-22
 2. Bieńko Mariola : Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 5 s. 21-30
 3.  Bronk Franciszek : Program wsparcia wychowanków i ich rodzin. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 8 s. 30-33
 4. Bursa Jacek : Dom dziecka a środki unijne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 8 s. 44-46
 5. Cierpiał Bożena : Przekształcanie domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 8 s. 27-30
 6. Czarnik Anna : Plan przekształceń domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 8 s. 26-32
 7. Czarnik Anna, Pszczoła Barbara : Funkcjonowanie przekształconego domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 8 s. 43-46
 8. Duda Mariola, Martynowicz Bernadetta, Bęben Joanna : Wychowankowie domów dziecka o agresji i przemocy. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2004 nr 10 s. 27-29
 9. Dukat Radosław, Wrocińska-Slawska Lidia : Domy dziecka w województwie wielkopolskim. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 6 s. 18-25
 10. Drzewiecki Ireneusz, Duda Mariola, Martynowicz Bernadeta : Indywidualny plan pracy z dzieckiem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 10 s. 44-46
 11. Fabiańska Maria, Piechowicz Elzbieta, Uziełło Witold : Funkcjonowanie domów dziecka w województwie warmińsko-mazurskim. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 6 s. 13-17
 12. Frątczak Elżbieta, Rykała Halina : Metoda W. Sherborne w domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 10 s. 22-24
 13. Gościewska Jolanta, Repczyńska Katarzyna : Projekt karty pobytu dziecka w placówce. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 4 s. 28-30
 14. Gumienny Beata : Wychowankowie domu dziecka w klasie szkolnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 2 s. 31-33
 15. Humelt Bożena, Olejnik Ewa : Integracja domu dziecka i domu pomocy społecznej. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2003 nr 9 s. 29-31
 16. Jaśkiewicz Anna : Wykorzystywanie socjometrii w domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 4 s. 25-27
 17. Kamińska Urszula : Społeczna percepcja wychowanków domów dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 5 s. 16-22
 18. Kolankiewicz Maria : Ośrodki opieki dla małych dzieci w Europie w XIX wieku. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 9 s. 40-43
 19. Kowalski Wiesław : Wioski dziecięce SOS w opinii usamodzielnionych wychowanków. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 10 s. 19-22
 20. Kowalski Wiesław : Zmiany w funkcjonowaniu wiosek dziecięcych SOS. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 6 s. 31-35
 21. Kurek Iwona : Przyjmowanie wychowanka do domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 6 s. 13-14
 22. Kusiak Karolina : Potrzeby poznawcze wychowanków domów dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 29-31
 23. Labryga Sonia : Biblioterapia w pracy domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 8 s. 36-37
 24. Maciarz  Aleksandra : Możliwości kompensacji sieroctwa w małym domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 4 s. 17-19
 25. Malik Maria : O domu dziecka z pozycji wychowanki i wychowawczyni. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 4 s. 40-42
 26. Marcinkowska Mariola : Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 2 s. 45-47
 27. Murawska Renata : Domy dziecka i plany ich w Małopolsce. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 6 s. 27-30
 28. Osowska Anna, Pochopień Anna : Realizacja programu „Rodzina przyjazna dziecku”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 10 s. 25-27
 29. Owczaruk Izabela : Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 9 s. 25-32
 30. Passini Barbara : Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 6 s. 3-6
 31. Perzanowski Tadeusz : Sqn, czyli narkotyki w domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 1 s. 22-27
 32. Pochopień Anna : Pracownik socjalny w domu dziecka . Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 9 s. 48-51
 33. Polkowski Tomasz : Nasz Dom” w latach 1992-2002. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 7 s.61-64
 34. Polkowski Tomasz: Przekształcanie domów dziecka w Ustce i Mrągowie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 9 s. 43-47
 35. Polkowski Tomasz:  Więź emocjonalna a wychowanie w domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 7 s. 31-38
 36. Posłuszna-Owcarz Maria : Praca domu dziecka z rodziną wychowanka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 4 s. 26-28
 37. Róg Anna : Fundacja „Maja”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 1 s. 27-32
 38. Rżysko Michał : Rodzinne domy dziecka. Raport z badań. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2005 nr 7 s. 27-30
 39. Sawicki Krzysztof : Program pracy domu rodzinnego „Nasz Dom”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 4 s. 23-24
 40. Skudniewska Teresa, Wójcik Jadwiga : Droga ku dorosłości. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 9 s. 18-20
 41. Skudniewska Teresa : Z historii towarzystwa „Nasz Dom”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 7 s. 56-60
 42. Skwarek Beata : Problemy domu małych dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 5 s. 31-34
 43. Wachowicz Janusz : Pomoc usamodzielnionym wychowankom. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 6 s. 20-24
 44. Wesołowska Zofia : Przekształcenie domu dziecka w placówkę wielofunkcyjną. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 6  s. 36-40
 45. Wolska Ewa : Współpraca domu dziecka z rodzinami wychowanków. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 7 s. 33-35
 46. Wszołek Jan : Z doświadczeń krakowskich domów dziecka w latach 1945-1956. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 10 s. 44-51
 47. Zelek Teresa : Osiągnięcia i problemy placówki rodzinnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 8 s. 32-35
 48. Żurowski Wojciech : Dom w Kożuchowie przyjazny dzieciom. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 6 s 40-42

 

  Opracowała: Agata Mierzwa