ROZWÓJ CZŁOWIEKA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZAWARTE

1.Al-Khamisy, Danuta : Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Wyd. Akad. „Żak”, 2006

2.Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005

3.Birch, Ann : Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości. - Wyd. 1 nowe, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

4.Boyd, Denise, Bee, Helen : Psychologia rozwoju człowieka. - Wyd. popr. i uzup. na podst. 4 wyd. oryg. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw, cop. 2008

5.Brazelton, Thomas B., Sparrow, Joshua D. : Rozwój dziecka : od 3 do 6 lat. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013

6.Brzezińska, Anna : Społeczna psychologia rozwoju. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2007

7.Dembo, Myron H. : Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

8.Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta, Zielińska, Ewa : Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005

9.Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta, Zielińska, Ewa : Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

10.Herbert, Martin : Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

11.Hurlock, Elizabeth Bergner : Rozwój dziecka. [T.] 1. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985

12.Hurlock, Elizabeth Bergner : Rozwój dziecka. [T.] 2. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985

13.Ilg, Frances L., Ames, Louise Bates, Baker, Sidney M. : Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. - Wyd. 8 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015

14.Ilg, Frances L., Ames, Louise Bates, Baker, Sidney M. : Rozwój psychiczny dziecka : od 10 do 14 lat. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998

15.Jagodzińska, Maria : Rozwój pamięci w dzieciństwie. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

16.Jopkiewicz, Andrzej, Suliga, Edyta : Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Radom- Kielce : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2005

17.Komosińska, Krystyna : Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw., 1995

18.Kozłowska, Anna : Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka : diagnoza i terapia. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000

19.Krasowicz-Kupis, Grażyna : Rozwój świadomości językowej dziecka : teoria i praktyka. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

20.Majewska-Tworek, Anna : Rozwój sprawności artykulacyjnej dziecka w wieku przedszkolnym : Dialogowy Test Artykulacji : podręcznik. Lublin : Wydawnictwo Fundacji "Orator", 2001

21.Malim, Tony, Birch, Ann, Wadeley, Alison : Wprowadzenie do psychologii. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997

22.Matczak, Anna : Zarys psychologii rozwoju : podręcznik dla nauczycieli. Warszawa : "Żak", cop. 2003

23.Minczakiewicz, Elżbieta Maria : Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia : [logopedia]. Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, cop. 1996

24.Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004

25.Obuchowska, Irena, Jaczewski, Andrzej : Rozwój erotyczny. Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2002

26.Oleś, Piotr K. : Psychologia człowieka dorosłego : ciągłość, zmiana, integracja. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

27.Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009

28.Piaget, Jean : Mowa i myślenie dziecka. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005

29.Piaget, Jean, Inhelder, Barbel : Psychologia dziecka. Wrocław : "Siedmioróg", 1993

30.Pietrasiński, Zbigniew : Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990

31.Przetacznik-Gierowska, Maria : Makiełło-Jarża, Grażyna : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

32.Przetacznik-Gierowska, Maria, Tyszkowa, Maria : Psychologia rozwoju człowieka. T. 1, Zagadnienia ogólne. - Wyd. 4 - 3 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007

33.Przetacznik-Gierowska, Maria, Włodarski, Ziemowit : Psychologia wychowawcza. 1. - Wyd. 7, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

34.Przetacznik-Gierowska, Maria, Włodarski, Ziemowit : Psychologia wychowawcza. 2. - Wyd. 7, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

35.Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

36.Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. T. 1 / pod red. Marii Żebrowskiej. - Wyd. 12. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

37.Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. T. 2 / pod red. Marii Żebrowskiej. - Wyd. 12. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

38.Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. T. 3 / pod red. Marii Żebrowskiej. - Wyd. 12. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

39.Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3 - 3 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007

40.Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 2, dodr. 1. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006

41.Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004

42.Rodzina a rozwój człowieka dorosłego / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003

43.Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005

44.Schaffer, Rudolph H. : Psychologia dziecka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005

45.Schaffer, Rudolph H. : Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

46.Stuart-Hamilton, Ian : Psychologia starzenia się : wprowadzenie. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

49.Śniadecki, Jędrzej : O fizycznym wychowaniu dzieci. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", [2002]

50.Turner, Jeffrey S., Helms, Donald B. : Rozwój człowieka. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

51.Vasta, Ross, Haith, Marshall M., Miller, Scott A. : Psychologia dziecka. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004

52.Wadsworth, Barry J. : Teoria Piageta : poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

53.Włoch, Stanisława, Włoch, Agnieszka : Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009

54.Wolański, Napoleon : Rozwój biologiczny człowieka : podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. - Wyd. 7 zm., dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

55.Wood, David : Jak dzieci uczą się i myślą : społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

56.Woynarowska, Barbara [et al.] : Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

57.Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 1 / red. Barbara Kaja. Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 1997

58.Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 2 / red. Barbara Kaja. Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 2000

59.Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / red. Barbara Kaja. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001

60.Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego / red. prowadząca Krystyna Zielińska, Beata Krysiak ; zespół aut. Beata Krysiak [et al.]. ; il. Lidia Nowak-Chomicz [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Domżalska-Popadiuk, Iwona : Wpływ stanów chorobowych u noworodka na rozwój mowy, [w:] Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - S. 62-67

2.Hottowy, Agnieszka : Od symbiozy do indywiduacji: prawidłowe i nieprawidłowe warunki rozwoju tożsamości dziecka w pierwszych latach życia, [w:] Idea integracji a wychowanie : ku pedagogice integralnej / pod red. Bogusławy Jodłowskiej. - Gliwice : Kolegium Nauczycielskie ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - S. 75-89

3.Kalinowska, Agata : Niekorzystny wpływ nieakceptacji ze strony grupy na rozwój uczuciowy i społeczny dziecka w młodszym wieku szkolnym , [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2009. - S. 39-48

4.Pawelec, Lidia : Wpływ tańca na rozwój dzieci i młodzieży, [w:] Dziecko i sztuka / pod red. Władysława Szlufika i Anny Pękali. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - S. 87-93

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Adamek, Irena : Od nauczania do uczenia się - wspieranie rozwoju dziecka. Nowa Szkoła 2009 nr 4 s. 4-7

2.Adamek, Irena : Wspieranie rozwoju dziecka : implikacje teorii Wygotskiego w praktyce. Życie Szkoły 2007 nr 2 s. 5-10

3.Adamus, Mariusz : Rozwój fizyczny a środowisko życia dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 9 s. 39-43

4.Al-Khamisy, Danuta : Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej. Szkoła Specjalna 2010 nr 5 s. 346-357

5.Andrzejewska, Jolanta : Kompetencje poznawcze pięciolatków. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 9 s. 5-12

6.Appelt, Karolina : Osoby znaczące w rozwoju człowieka. Remedium 2004 nr 12 s. 4-5

7.Appelt, Karolina : Środkowa dorosłość. Remedium 2004 nr 4 s. 4-5

8.Bardziejewska, Mariola : Okres dorastania. Remedium 2003 nr 11 s. 4-5

9.Becelewska, Daniela : Trudności w rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 9 s. 46 -51

10.Biernacka, Beata : Teoria rozwoju Piageta w nauczaniu dzieci. Remedium 2003 nr 11 s. 6-7

11.Biernacka, Beata : Teoria rozwoju Piageta w nauczaniu dzieci. Remedium 2004 nr 1 s. 6-7

12.Bogdanowicz, Marta, Kulka, Dorota, Łockiewicz, Marta : Wspomaganie w rozwoju psychomotorycznym trzy- i czterolatków. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 8 s. 14-18

13.Brzezińska, Anna : Jak człowiek zmienia się w ciągu życia? Remedium 2003 nr 4 s. 1-3

14.Brzezińska, Anna, Rękosiewicz, Małgorzata : Jak zmienia się dziecko w wieku przedszkolnym? Remedium 2011 nr 5 s. 4-5

15.Brzezińska, Anna : Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka. Remedium 2003 nr 5 s. 4-5

16.Brzezińska, Anna : Wczesne dzieciństwo - szanse i zagrożenia rozwoju. Remedium 2003 nr 4 s. 4-7

17.Cieślak, Elżbieta, Kopik, Aldona : Wpływ cech morfofunkcjonalnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2003 nr 2 s. 82-91

18.Cieślińska, Justyna, Skowrońska-Pućka, Agnieszka : Dysharmonie rozwojowe a indywidualizacja pracy z dzieckiem. Remedium 2014 nr 9 s. 8-9

19.Cygal, Anna : Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 6 s. 43-45

20.Gelleta-Mac, Izabela : Wspomaganie rozwoju dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 8 s. 12-17

21.Gelleta-Mac, Izabela : Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 1 s. 28-29

22.Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : O wspomaganiu rozwoju umysłowego pięciolatków. Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 7 s. 391-398

23.Gumińska, Małgorzata : Wspomaganie rozwoju mowy dziecka. Życie Szkoły 2010 nr 8 s. 18-24

24.Hejmanowski, Szymon : Okres późnej dorosłości. Remedium 2004 nr 7-8 s. 4-5

25.Hejmanowski, Szymon : Wczesne dzieciństwo - szanse i zagrożenia rozwoju. Remedium 2003 nr 5 s. 4-5

26.Idkowiak, Karolina, Szczepaniak, Joanna : Negatywne czynniki środowiskowe a rozwój dziecka. Remedium 2014 nr 6 s. 8-10

27.Izdebski, Zbigniew : Na progu dorosłości. Remedium 2006 nr 2 s. 1-3

28.Jabłoński, Sławomir : Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego. Remedium 2003 nr 7/8 s. 6-7

29.Jabłoński, Sławomir : Mechanizmy zmian rozwojowych na początku wieku przedszkolnego a proces edukacji dzieci. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2007 nr 1 s. 102-119

30.Jarmuła, Anna : Wpływ stresu na rozwój fizyczny dziecka. Nauczanie Początkowe 2010/2011 nr 1 s. 44-48

31.Jósewicz, Marta : Samotność dorastania w epoce późnej nowoczesności. Remedium 2008 nr 7-8 s. 18-19

32.Kapica, Gabriela : Dzieciństwo czyni człowieka. Życie Szkoły 2005 nr 6 s. 4-9

33.Karwowska-Struczyk, Małgorzata : Rozwój dzieci a ich aktywność. Cz. 1. Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 4s. 206-210

34.Karwowska-Struczyk, Małgorzata : Rozwój dzieci a ich aktywność. Cz. 2. Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 5 s. 263-268

35.Kielar-Turska, Maria : Zmiany rozwojowe w okresie dzieciństwa. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 3 s. 4-11

36.Kolasińska, Justyna, Kurkowska, Julia : Rozwój poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym. Remedium 2012 nr 1 s. 4-5

37.Komorowska, Marta : Jakość życia małżeńskiego a rozwój dzieci. Remedium 2010 nr 7/8 s. 8-9

38.Kopczyńska-Sikorska, Jadwiga : Charakterystyka okresów rozwojowych. Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 5 s. 269-273

39.Kopczyńska-Sikorska, Jadwiga : Czynniki wpływające na rozwój dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 1 s. 12-16

40.Kopczyńska-Sikorska, Jadwiga : O rozwoju dziecka w perspektywie auksologii. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 7 s. 8-11

41.Kopczyńska-Sikorska, Jadwiga : Racjonalne żywienie czynnikiem prawidłowego rozwoju dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 7 s. 397-403

42.Kopczyńska-Sikorska, Jadwiga : Wychowanie fizyczne podstawą harmonijnego rozwoju dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 1 s. 10-12

43.Kozera, Agnieszka : Wspomaganie samodzielności poznawczej. Życie Szkoły 2005 nr 6 s. 34-34

44.Kuszak, Kinga : Profil rozwoju samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym. Kwartalnik Pedagogiczny 2007 nr 3 s. 101-113

45.Lewandowska, Ewa : Rozwój sprawności motorycznych dzieci pięcioletnich. Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 5 s. 10-16

46.Lewandowska, Katarzyna, Szczepaniak, Agata : Rozwój seksualny w wieku przedszkolnym. Remedium 2011 nr 10 s. 4-5

47.Lorenc, Daria, Wieszczyńska, Martyna : Rozwój fizyczny w wieku przedszkolnym. Remedium 2011 nr 9 s. 4-5

48.Lubomirska, Krystyna : Wspomaganie rozwoju dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 1 s. 5-9

49.Marchow, Marta : Późna dorosłość. Remedium 2004 nr 6 s. 4-5

50.Minczakiewicz, Elżbieta Maria : Jak człowiek zmienia się w ciągu życia?. Remedium 2003 nr 4 s. 1-3

51.Mogielnicka, Małgorzata : Tożsamość wieku dojrzałego jako suma dokonań wcześniejszych etapów. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2006 nr 4 s. 77-82

52.Morawska, Karolina : Co jest dobre, a co złe? O rozwoju dziecięcej moralności. Życie Szkoły 2015 nr 4 s. 22-25

53.Nadrowska, Katarzyna : Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego?. - Bibliogr. Życie Szkoły 2011 nr 8 s. 48-56

54.Nikratowicz, Małgorzata : Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 3 s. 45-56

55.Nowak, Marta : Stymulowanie rozwoju podstawą oddziaływań prewencyjnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 1 s. 22-25

56.Obuchowska, Irena : Portret psychologiczny dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 1. Remedium 2009 nr 7/8 s. 4-5

57.Pawlak, Gracjana : Wpływ pracy grupowej na rozwój indywidualny. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2008 nr 5 s. 37-39

58.Pietrzak, Magdalena, Rybacka, Agnieszka, Sławicz, Ewa : Rozwój małych dzieci w grupie przez zabawę. Remedium 2016 nr 2 s. 20-21

59.Piotrowska, Aleksandra : O rozwoju sześciolatka. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 6 s. 14-20

60.Puślecki, Władysław : Wspieranie rozwoju uczniów. Życie Szkoły 2006 nr 9 s. 5-11

61.Rawecka, Joanna : Jak tworzyć przestrzeń sprzyjającą rozwojowi dziecka? Remedium 2009 nr 10 s. 6-7

62.Rawecka, Joanna, Wojciechowska, Małgorzata, Brzezińska, Anna Izabela : Okres prenatalny i perinatalny. Remedium 2009 nr 12 s. 4-5

63.Sikorska, Iwona : Jak stymulować rozwój dziecka. Psychologia w Szkole 2007 nr 3 s. 81-87

64.Smykowski, Błażej : Wiek przedszkolny - zagrożenia rozwoju. Remedium 2003 nr 7/8 s. 8-9

65.Szczepaniak, Agata, Wasik, Anna : Rozwój emocjonalny w wieku przedszkolnym. Remedium 2011 nr 12 s. 6-7

66.Tomczyk, Joanna : Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka. Życie Szkoły 2006 nr 5 s. 56-60

67.Trzaska, Leszek : Autonomia a rozwój. Remedium 2000 nr 5 s. 5-7

68.Trzcińska, Dorota, Olszewska, Elżbieta : Poziom rozwoju fizycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Wychowanie Fizyczne i Sport 2007 nr 4 s. 273-279

69.Twardowski, Andrzej : Strategie nauczania wspierające rozwój psychiczny dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 4 s. 3-9

70.Twardowski, Andrzej : Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 10 s. 4-12

71.Wojciechowska, Julita : Wczesne dzieciństwo - zagrożenia rozwoju. Remedium 2003 nr 6 s. 4-5

72.Wójcik, Magda : Optymalny dorosły. Remedium 2004 nr 7-8 dod. s.10-13

73.Zwierzchowska, Iwona : Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia. Życie Szkoły 2004 nr 6 s. 46-49

74.Ziółkowska, Beata : Środkowa dorosłość. Remedium 2004 nr 5 s. 4-5

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

 

Copyright