MOWA I JEJ ZABURZENIA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZAWARTE

1.Balejko, Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski c-cz : dyslalia – dysleksja. - Wyd. 2. - Białystok : "Orthdruk" : [Wydaw. Logopedyczne], 2004

2.Balejko, Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski z-ż (rz) dz-dż : dyslalia – dysleksja. Białystok : [Wydaw. Logopedyczne], 2005

3.Balejko, Antoni : Jak usuwać wady mowy : porady dla nauczycieli i rodziców. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Białystok : [nakł. aut.], 1992

4.Biała, Monika : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008

5.Błachnio, Krystyna : Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki. - Wyd. 3. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003

6.Chęciek, Mieczysław : Jąkanie : diagnoza - terapia – program. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

7.Chrzanowska, Anna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : f, w : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2005

8.Chrzanowska, Anna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : s/ , /z/, /c/, /dz : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2002

9.Chrzanowska, Anna, Szoplik, Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : k/, /g/, /t/, /d : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2004

10.Chrzanowska, Anna, Szoplik, Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : l/ , /l'/, /r : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2003

11.Chrzanowska, Anna, Szoplik, Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : s-sz, z-ż, c-cz, dz-dż : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. Warszawa : Wydaw. Akademickie, cop. 2006

12.Chrzanowska, Anna, Szoplik, Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : / ś/, /ź/, /ć/, /dź/ : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2002

13.Ćwiczenia i zabawy usprawniające mówienie, czytanie i pisanie : zeszyt do pracy z uczniem / [aut. Elżbieta Chmielewska]. Kielce : "Mac" Edukacja, 1995

14.Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

15.Dryżałowska, Grażyna : Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

16.Gunia, Grażyna : Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

17.Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbieta M. Minczakiewicz. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005

18.Kamińska, Barbara : Samogłoski nosowe w wymowie dzieci w wieku przedszkolnym. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

19.Komunikacja, mowa, język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002

20.Krasowicz-Kupis, Grażyna : Rozwój świadomości językowej dziecka : teoria i praktyka. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

21.Lichota, Edyta Joanna : Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

22.McMinn, Jill : Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej. Warszawa : K.E.Liber, 2006

23.Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logiki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003

24.Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003

25.Logopedia : teoria i praktyka / pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki ; Podyplomowe Studium Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław : Agencja Wydawnicza a linea, 2005

26.Okońska, Halina, Pawińska, Magdalena : Skąd przychodzi bajka : scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje. Rzeszów : "Fosze", cop. 2005

27.Oszwa, Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

28.Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005

29.Rokitiańska, Mirosława : Podstawy ortodoncji dla logopedów. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004

30.Skorek, Ewa Małgorzata : Ćwiczenia w wymowie samogłosek nosowych. Kraków : "Impuls", 2000

31.Skorek, Ewa Małgorzata : (Nie)trudne wierszyki : pomoc logopedyczna do utrwalania głoski r. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002

32.Skorek, Ewa Małgorzata : Oblicza wad wymowy. Warszawa : "Żak", 2001

33.Skorek, Ewa Małgorzata : Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003

34.Skorek, Ewa Małgorzata : 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2005

35.Skorek, Ewa Małgorzata : Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004

36.Słodowik-Rycaj, Ewa : O mowie dziecka czyli Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju. Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2000

37.Słodowik-Rycaj, Ewa : Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka. Warszawa : "Żak", 1998

38.Słodowik-Rycaj, Ewa : System opieki logopedycznej w Polsce i Anglii. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007

39.Smith, Deborah Deutsch : Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 1 / ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. Tomasz Hołówka, Andrzej P. Zakrzewski]. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo APS ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

40.Sprawka, Roman, Graban, Joanna : Logopedyczne zabawy grupowe : dla dzieci od 4 do 7 lat. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2005

41.Styczek, Irena : Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego : (komentarz i tablice). Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

42.Styczek, Irena : Logopedia. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

43.Szoplik, Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : p, b : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2005

44.Szoplik, Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : sz/ , /ż/, /cz/, /dż : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2002

45.Tarkowski, Zbigniew : Jąkanie. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

46.Toczyska, Bogumiła : Głośno i wyraźnie : 9 lekcji dobrego mówienia. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

47.Zaburzenia mowy / pod red. Stanisława Grabiasa. Lublin : Wydaw. UMCS-Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Amborska-Głowacka, Dorota : Afazja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 37-39

2.Błeszyński, Jacek J. : Wykorzystanie metody Ułatwionej Komunikacji, [w:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 375-384

3.Błeszyński, Jacek J. : Znaki graficzne – Piktogramy, [w:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 319-322

4.Grochowska, Joanna, Łasocha, Angelika, Werpachowska, Renata : Metoda Ułatwionej Komunikacji – studium przypadku, [w:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 385-408

5.Jaklewicz, Hanna : Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, [w:] Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. - S. 178-185

6.Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława : Dyslalia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. S. 845-849

7.Kaczmarek, Bogusława Beata : Teoretyczne i praktyczne podstawy metody Makaton, [w:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 245-283

8.Kaniecka, Katarzyna : Picture Communication Symbols, [w:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 323-331

9.Lechowicz, Anna : System komunikacji symbolicznej Bliss – twórca systemu, budowa, użytkownicy, rozwój systemu w Polsce, [w:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 409-425

10.Minczakiewicz, Elżbieta Maria : Pedagogika osób z zaburzeniami mowy – logopedia, [w:] Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 7. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2007. - S. 263-274

11.Minczakiewicz, Elżbieta Maria : Syndrom ożywienia i jego miejsce w procesie rozwoju funkcji mowy i języka u dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi, [w:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 45-69

12.Niżnik, Małgorzata, Milczarek, Beata : Różnicowanie głosek sz – s, [w:] Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 94-98

13.Niżnik, Małgorzata, Milczarek, Beata : Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski sz, [w:] Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 90-93

14.Podeszewska-Mateńko, Maria : Piktogramy : istota, charakterystyka ogólna, [w:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 333-373

15.Popek, Lidia : Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym, [w:] Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. S. 152-170

16.Pytka, Marta : Reranie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 5 tomu Franciszek Adamski et. al]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006. - S. 262-264

17.Słodowik-Rycaj, Ewa : Wady wymowy, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008. - S. 18-23

18.Sobocińska, Róża : Profilaktyka jąkania i wczesna pomoc dziecku z jąkaniem, [w:] Wczesna interwencja w logopedii / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. - S. 145-157

19.Szamburski, Krzysztof : Jąkanie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 462-468

20.Szamburski, Krzysztof : Mowa bezładna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 3. t. Franciszek Adamski et al.]. - Warszawa : "Żak", 2004. - S. 430-431

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Boksa, Beata : Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie logopedycznym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 4 s. 47-49

2.Boksa, Beata : Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 8 s. 41-45

3.Doniec, Jadwiga : Dlaczego dziecko źle mówi. Życie Szkoły 2004 nr 10 s. 31-33

4.Doniec, Jadwiga : Nieprawidłowości mowy. Życie Szkoły 2005 nr 1 s. 36-38

5.Doniec, Zofia : Gimnastyka buzi – zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 2 s. 97-99

6.Doniec, Zofia : Terapia logopedyczna w domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 10 s. 32-34

7.Emiluta-Rozya, Danuta : Projekt "Badania mowy" Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego. Szkoła Specjalna 2002 nr 3 s. 142-154

8.Feder, Aldona : Praca nauczyciela logopedy z dzieckiem z wadą wymowy. Życie Szkoły 2000 nr 6 s. 329-333

9.Frąckiewicz, Joanna : Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej. Szkoła Specjalna 2007 nr 4 s. 260-268

10.Górzyńska, Anastazja : Nieprawidłowości rozwoju mowy : powstawanie i profilaktyka. Życie Szkoły 2002 nr 1 s. 22-26

11.Grzywniak, Celestyna : Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy. Życie Szkoły 2000 nr 9 s. 539-542

12.Iwanowna-Łałajewa, Raisa : Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci z alalią i niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła Specjalna 2009 nr 3 s. 184-191

13.Kania, Magdalena : Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej. Wychowanie w Przedszkolu 2014 nr 2 s. 5-9

14.Kierska, Mirosława : Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy. Życie Szkoły 2002 nr 3 s. 164-167

15.Kubacik, Małgorzata : Profilaktyka logopedyczna. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 6 s. 48-49

16.Kulczycka-Wiśniewska, Anna : Czy jąkanie to choroba? Remedium 2014 nr 9 s. 10-11

17.Kuszak-Kinga : Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy - o trudnościach w określeniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym. Szkoła Specjalna 2007 nr 3 s. 206-213

18.Kuszak-Kinga : Kompetencje dzieci w rozmowie z dorosłym i rówieśnikiem. Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 1 s. 5-10

19.Kuszak-Kinga : Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową. Szkoła Specjalna 2007 nr 2 s. 92-104

20.Kuszak-Kinga : Sytuacja trudna, zmęczenie, kryzys w terapii logopedycznej. Szkoła Specjalna 2005 nr 5 s.380-386

21.Kwiatkowska, Małgorzata, Kawalec, Iwona, Ohnsorge, Magdalena : Gimnastyka buzi i języka. Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 1 s. 41-43

22.Latoszewska, Marta : Rola środowiska w rozwoju mowy i myślenia pojęciowego u dzieci. Życie Szkoły 2013 nr 3 s. 16-18

23.Loebl, Wirginia : Refleksje wokół komunikacji międzyludzkiej – implikacje dla interwencji językowej osób z problemami porozumiewania się : [ref.]. Szkoła Specjalna 2001 nr 3 s. 137-140

24.Olkusz, Jolanta: O budowaniu świadomości językowej. Wychowanie w Przedszkolu 2014 nr 1 s. 16-19

25.Opler-Kłusek, Grażyna : Zajęcia logopedyczne. Życie Szkoły 2002 nr 1 s. 28-34

26.Oszwa, Urszula : Jąkanie. Remedium 2003 nr 5 s. 10-11

27.Piasecka, Katarzyna : Wspieranie metodami komputerowymi alternatywnego porozumiewania się za pomocą piktogramów. Szkoła Specjalna 2005 nr 5 s. 372-380

28.Prajsner, Mira : Specyficzne zaburzenia językowe SLI. Remedium 2012 nr 10 s. 1- 3

29.Prittinen, Justyna K. : Stan mowy i funkcjonowanie emocjonalno-społeczne osób z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego. Szkoła Specjalna 2013 nr 2 s. 106- 115

30.Romanowska, Aneta, Kruszewska, Katarzyna : Profilaktyka logopedyczna. Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 4 s. 42-45

31.Sawicka, Iwona : Utrwalanie poprawnej wymowy głoski r – wykorzystanie zabaw dydaktycznych. Życie Szkoły 2004 nr 1 s. 42-44

32.Sienicka-Czerepow, Ewa : Pomoc sześciolatkom z trudnościami artykulacyjnymi. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 10 s. 31-32

33.Słodowik-Rycaj, Ewa : Dzieci z trudnościami w nabywaniu języka a system opieki logopedycznej na szczeblu edukacji przedszkolnej. Kwartalnik Pedagogiczny 2004 nr 4 s. 143-164

34.Słodowik-Rycaj, Ewa : Problemy opieki logopedycznej nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Kwartalnik Pedagogiczny 2005 nr 3 s. 115-131

35.Solecka-Głodek, Justyna : Dziecko jąkające się w szkole. Remedium 2004 nr 10 s. 10-11

36.Szwanka, Maja : Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy. Szkoła Specjalna 2004 nr 1 s. 54-58

37.Ścibor, Agnieszka : Spotkania z logopedą. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 2 s. 96- 98

38.Tomaszewski, Piotr : Język dzieci głuchych - wskazówki dla edukacji szkolnej. Szkoła Specjalna 2005 nr 3 s. 167-181

39.Tomczyk, Joanna : Gdy uczeń uporczywie milczy. Życie Szkoły 2011 nr 7 s. 5-10

40.Tomczyk, Joanna : Profilaktyka i terapia jąkania. Życie Szkoły 2004 nr 6 s. 9-14

41.Zielińska, Jolanta : Techniki komputerowe w diagnozie i terapii mowy dzieci z wadą słuchu. Szkoła Specjalna 2000 nr 2/3 s. 95-100

42.Zielińska, Monika, Jaroszewska, Karolina : Gdy dziecko nie mówi : [alalia]. Psychologia w Szkole 2008 nr 2 s. 101-108

43.Zielińska, Monika : Porozmawiaj ze mną. Psychologia w Szkole 2008 nr 4 s. 129-135

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

 

Copyright