WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
 2. Borecka, Irena : Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych : "Unus", 2002
 3. Borecka, Irena, Wontorowska-Roter, Sylwia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych : „Unus”, 2003
 4. Brett, Doris : Bajki, które leczą. Cz. 1. Gdańsk : GWP, 2003
 5. Brett, Doris : Bajki, które leczą. Cz. 2. Gdańsk : GWP, 2003
 6. Franaszuk – Truszkowska, Marta : Biblioterapia dla klasy IV – VI szkoły podstawowej. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006
 7. Handford, Olga, Karola, Wiesław : Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. Łódź : Wydaw. WSH-E, 2007
 8. Kozłowska, Anna : Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2007
 9. Molicka, Maria : Bajki terapeutyczne dla dzieci. Poznań : „Media Rodzina”, cop. 1999
 10. Molicka, Maria : Bajki terapeutyczne. Cz. 2. Poznań : „Media Rodzina”, cop. 2003
 11. Molicka, Maria : Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań : „Media Rodzina”, cop. 2002
 12. Niesłuchowska, Anna : Bajki i opowiadania w terapii i psychoedukacji dzieci. Płock : „Iwanowski”, [2006]
 13. Okońska, Halina, Pawijska, Magdalena : Skąd przychodzi bajka : scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje. Rzeszów : „Fosze”, cop. 2005
 14. Szeliga, Katarzyna : Historia Guziołka czyli jak tworzyc i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców rodziców nauczycieli. Kraków : Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2005
 15. Wilamowska, Ewa, Walczak, Joanna : Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno – wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I – III szkoły podstawowej. Lublin : Wydaw. Klanza, 2005

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Białoń-Siuda, Alicja, Lewandowska, Monika : Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego: program wychowawczy z elementami biblioterapii. Biblioteka w Szkole 2007 nr 5 s. 20-21
 2. Błaszczyk – Smolec, Aneta : Edukacja czytelnicza, a biblioterapia. Biblioteka w Szkole 2002 nr 6 s. 4-5
 3. Borawska, Marianna : Terapeutyczna rola utworu literackiego literackiego możliwości jej wykorzystania w pracy bibliotekarzy. Biblioteka w Szkole 1994 nr 2 s. 5-9
 4. Borecka, Irena : Bibliotekarz – biblioterapeuta. Poradnik Bibliotekarza 1991 nr 6 s. 13-15
 5. Borecka, Irena : Biblioterapia – poglądy, doświadczenia. Poradnik Bibliotekarza 1991 nr 1-2, s. 10-12
 6. Borecka, Irena : Biblioterapia w szkole, czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy. Biblioteka w Szkole 2000 nr 9 s. 22-23
 7. Borecka, Irena : Elementy biblioterapii w domach dziecka. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 1995 nr 9 s. 25-27
 8. Borecka, Irena : Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa. Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 10 s. 16-18
 9. Borecka, Irena : Są takie ogrody : program biblioterapeutyczny dla seniorów. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 6 s. 29-32
 10. Bukowska, Iwona : Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne? Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 6 s. 22-23
 11. Bukowska, Iwona : Pracownie biblioterapeutyczne są potrzebne. Biblioteka w Szkole 1998 nr 6 s. 22
 12. Chachuła, Maria : Każdy z nas jest wyjątkowy! : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2007 nr 11 s. 8-10
 13. Chmielewska, Olga : Biblioterapia. Życie Szkoły 2005 nr 10 s. 29-31
 14. Cicho – Piasecka, Małgorzata : Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo. szkoła Specjalna 2005 nr 1 s. 53-58
 15. Cybulska, Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej- seminarium WSPS. Szkoła Specjalna 1997 nr 3 s. 176-177
 16. Diduszko, Hanna : Natura prezentów. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s. 37-39
 17. Drawnel, Ewa : Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych. Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 7/8 s. 38-40
 18. Droździewicz, Krystyna, Gerc, Krzysztof, Świątek, Roman : Leczyć i wychowywać książką. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s. 18-19
 19. Drzewiecki, Marcin, Gosiewski, Jan : Książka wobec chorych. Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 1 s. 8-10
 20. Dudzikowa, Maria, Tomasik, Ewa : O biblioterapii reminiscencyjnej 1998 nr 4 s. 279-284
 21. Gajek, Grażyna : Haiku – słowa – motyle, słowa – kropelki rosy, słowa – szum strumyka : przykłady poezjoterapii. Biblioteka w Szkole 2008 nr 4 s. 13-14
 22. Gajek, Grażyna : Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniow klas V i VI szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2008 nr 4 s. 10-12
 23. Gajek, Grażyna : Na niepowodzenia w szkole – magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem Bajki o mróweczce Marii Molickiej. Biblioteka w Szkole 2008 nr 5 s. 15-16
 24. Gajek, Grażyna : Wysyłaj ludziom eksperymentalne sygnały dobra : scenariusz zajęć na podstawie fragmentu powieści Małgorzaty Musierowicz „Kwiat kalafiora”. Biblioteka w Szkole 2008 nr 6 s. 18-19
 25. Gromek, Renata : Bajkoterapia w szkole podstawowej. Biblioteka w Szkole 2009 nr 12 s. 5-6
 26. Gromek, Renata : Rozmowa z innymi. scenariusz biblioterapeutyczny. Biblioteka w Szkole 2009 nr 12 s. 7
 27. Gromek, Renata : Rozmowa z samym sobą. Scenariusz biblioterapeutyczny. Biblioteka w Szkole 2009 nr 12 s. 6-7
 28. Gryniuk – Toruń, Iwona : Czytanie jako klucz do świata. Psychologia w Szkole 2005 nr 4 s. 73-76
 29. Grzybowiska, Adela : Opowiadamy bajki metodą Carla Orffa. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 2 s. 102-103
 30. Ippoldt, Lidia : Terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci. Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 2 s. 1-5
 31. Ippoldt, Lidia : Wartości terapeutyczne lektur szkolnych. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 9 s. 1-3
 32. Irena Borecka 1948-2008. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 5 s. 33-34
 33. Iwan, Bożena : Biblioterapia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s. 29-30
 34. Janeczko – Witkowska, Krystyna : Ja tez coś potrafię. Poradnik Bibliotekarza 2010 nr 10 s. 41-42
 35. Janeczko – Witkowska, Krystyna : Pokonywanie słabości : konspekt zajęć z biblioterapii. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 9 s. 39-40
 36. Jasiak, Elżbieta : Program biblioterapii dla ucznia z nauczycielem indywidualnym. Biblioteka w Szkole 2009 nr 12 s. 11-13
 37. John, Katarzyna : Frant z Czubkiem. Warsztaty z biblioterapii. Biblioteka w Szkole 2011 nr 1 s. 18-19
 38. John, Katarzyna : Igła do cerowania. Czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości. Scenariusz baśnioterapii. Biblioteka w Szkole 2009 nr 12 s. 14-15
 39. John, Katarzyna : Księżniczka na ziarnku grochu. Czyli o prawdzie w życiu. Scenariusz baśnioterapii. Biblioteka w Szkole 2009 nr 12 s. 14
 40. Klein, Aldona : Książka – zabawka w biblioterapii. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 1 s. 27-28
 41. Konopnicka, Iwona : Terapia czytelnicza. Życie Szkoły 2007 nr 5 s. 12-16
 42. Kramarczyk, Ewa : Bajki szczególne, bajki terapeutyczne. Życie Szkoły 2007 nr 10 s. 10-13
 43. Labryga, sonia : Biblioterapia w pracy domu dziecka. Problemy Opiekuńczo – wychowawcze 2005 nr 8 s. 36-37
 44. Lachowska, Edyta : „Każdy z nas jest inny”. Poradnik Bibliotekarza 2010 nr 10 s. 39-41
 45. Leśniak, Alicja : Ksiazka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia – czyli parę słów o biblioterapii. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 6 s. 10-11
 46. Matras-Mastalerz, Wanda : Kiedy boję się szkoły?. Poradnik Bibliotekarza 2009 nr 6 s. 36-39
 47. Michalska, Ewa : Biblioterapia może pomóc : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Biblioteka w Szkole 2002 nr 2 s. 27
 48. Molicka, Maria : Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 1 s. 40-44
 49. Molicka, Maria : Bajki terapeutyczne. Życie Szkoły 2004 nr 2 s. 9-14
 50. Molicka, Maria : Baśniowa terapia. Psychologia w Szkole 2005 nr 4 s. 63-71
 51. Niedźwiecka, Maria : Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego. Szkoła Specjalna 1992 nr 4 s. 211-214
 52. Pietrzykowska, Lilia : „Komputer nie jest realnym światem” : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 5 s. 31-32
 53. Puhalska, Urszula : Warsztaty z biblioterapii w MBP we Włocławku. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s. 31
 54. Rudnicka, Izabela : Rola baśni w życiu dziecka. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 4. Dod. „Świat książki dziecięcej” s. 1-3
 55. Rzeszowski, Mirosław : Biblioterapia i Biblioteka. Odrodzenie i nowa szansa. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s. 20
 56. Siwek, Teresa : Zajęcia z uczniem upośledzonym umysłowo. Biblioteka w Szkole 2007 nr 11 s. 12
 57. Surniak, Genowefa : Bajki terapeutyczne w pracy z dziećmi. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 Dod. „Świat książki dziecięcej”, s. 1-2
 58. Surniak, Genowefa : Biblioterapia: bibliografia zalecająca (wybór). Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 11 s. 18
 59. Szefler, Elżbieta : Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2010 nr 8 s. 35-47
 60. Szulc, Wita : Biblioterapia z Internetu : na podstawie opowiadania Noli Koster Aiex. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 11 s. 11-13
 61. Świerczyńska, Mariola : Biblioterapia. Szkolenie dla nauczycieli. Biblioteka w Szkole 2008 nr 12 s. 13-15
 62. Tomisk, Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : (podsumowanie programu z lat 1989-1996). Szkoła Specjalna 1998 nr 1 s. 16-20
 63. Trella, Violetta, Wojciechowska, Katarzyna : Zastosowanie komputera w biblioterapii : współpraca między terapeutą i informatykiem w bibliotece dziecięco – młodzieżowej – bibliografia. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 7/8 s. 10-12
 64. Widerowa, Maria : Tworzenie książki łatwej w czytaniu i książki zabawki : scenariusz zajęć warsztatowych. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s. 37
 65. Widerowska, Maria : Warsztat biblioterapeuty. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s. 34-36
 66. Wnęk, Joanna : O bajkoterapii. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2004 nr 9 s. 56-58
 67. Wyględowska, Emilia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Biblioteka w Szkole 2010 nr 6 s. 12-14
 68. Wyględowska, Emilia : Co znaczy opiekować się kimś? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2007 nr 11 s. 11-12
 69. Wyględowska, Emilia : Księżniczka : scenariusze zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2007 nr 9 s. 14-15
 70. Zawadzka, Renata : zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku. Biblioteka w Szkole 2002 nr 5 s. 16
 71. Zych, Agnieszka, Tuk, Renata : „Książka leczy” – biblioterapeutyczne działanie książki. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 6 s. 25-26

 

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright