WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Al – Khamisy, Danuta : Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2006
 2. Arciszewska, Ewa : Czytające przedszkolaki : mit czy norma? Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002
 3. Ashbrook, Peggy : Nauka jest prosta : ponad 250 propozycji zajęć dla przedszkolaków. Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, cop. 2007
 4. Bednarczuk, Beata : Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2007
 5. Biała, Monika : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2008
 6. Bläsius, Jutta : Jak rozwijać spostrzegawczość i koncentrację? : zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kielce : Wydaw. „Jedność”, cop. 2007
 7. Budnik, Alicja : Edukacja społeczno – przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Podręcznik dla studentów. Kraków : Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2009
 8. Bulera, Maria, Żuchelkowska Krystyna : Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców. Toruń : Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2006
 9. Buszkowski, Igor : Zabawy plastyczne : dla dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, cop. 2008
 10. Dźwięki mowy : program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Alicji Maurer. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
 11. Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Sabiny Guz. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2001
 12. Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006
 13. Edukacja przedszkolna w Polsce - szanse i zagrożenia / pod red. Marty Zahorskiej ; [aut. Szymon Grzelak et al.]. Warszawa : ISP, 2003
 14. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004
 15. Edukacyjne inspiracje dziecięcego przeżywania, doświadczania i poznawania muzyki : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława Kisiela. Dąbrowa Górnicza : Wyższa szkoła Biznesu, 2008
 16. Friedl, Johanna : Zabawy, które uczą : jak wspierać rozwój małego dziecka. Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2006
 17. Gruszczyk – Kolczyńska, Edyta, Zielińska, Ewa ; [red. Maria Krygowska] : Dziecięca matematyka : program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. Warszawa : WSiP, 2008
 18. Gruszczyk – Kolczyńska, Edyta, Zielińska, Ewa, Grafowska, Gustawa : Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i w placówkach integracyjnych : integracyjnych komentarzami psychologicznymi i metodycznymi. Warszawa : Wydaw. Nowa Era, 2008
 19. Guz, Sabina : Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2006
 20. Jąder, Mariola : Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009
 21. Jąder, Mariola : Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
 22. Kapłon, Małgorzata : Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
 23. Kasacova, Bronislava : Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym : wybrane problemy teoretyczne i praktyczne. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2007
 24. Klim-Klimaszewska, Anna : Pedagogika przedszkolna. Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005
 25. Kotarba, Marta : Przedszkolak, język obcy i ... ty : metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach. Pułtusk : Wydaw. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, 2007
 26. Królica, Maria : Drama i happening w edukacji przedszkolnej. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009
 27. Kuffner, Trish : Jak to zrobić? 365 pomysłów na kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych. Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2008
 28. Kusza, Kinga : Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym. Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006
 29. Lenartowska, Józefa : Przedszkolaki bawią się i śpiewają : książka metodyczna dla nauczycielek przedszkoli. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990
 30. Leżajska, Wiesława : Przedszkole jako środowisko wychowania estetycznego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990
 31. Lubomirska, Krystyna : Przedszkole - rzeczywistość i szansa. Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1997
 32. Marczyk, Anna : Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole. Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2006
 33. Merthan, Barbel : Z wody, waty i kostek cukru : pierwsze eksperymenty przedszkolaków. Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2006
 34. Mitros, Katarzyna : Jak wychować geniusza przez zabawę. Poznań :Wydaw. Publicat, 2007
 35. Nadolna, Beata : Przygotowanie przedszkolaka do szkoły. Poznań : Wydaw. Święty Wojciech, 2009
 36. Odkryjmy Montessori raz jeszcze... : program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w przedszkolu Miejskim nr 106 w łodzi / Aneta Albinoska [et. al.]. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008
 37. Parczewska, Teresa : Edukacja ekologiczna w przedszkolu. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2009
 38. Podolska, Beatrix : Muzyka w przedszkolu : metodyka. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008
 39. Podolska, Beatrix : Rytmika dla dzieci. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008
 40. Program edukacji teatralnej dla dzieci 3 – 6 letnich : jak zainteresować teatrem dziecko w wieku przedszkolnym / oprac. Mariola Kobus [et. al.]. Płock : Wydaw. „Iwanowski”, 2008
 41. Przedszkole przyjazne dzieciom : (scenariusze zajęć przedszkolnych) / pod red. Anny Blek. Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2001
 42. Skjold Wennerstrom, Kristina, Broderman Smeds, Mari : Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole. Kraków : Wydaw. „Impuls”, 2007
 43. Staniek, Marzena : Konspekty zajęć rytmiczno – muzycznych dla grupy 3 – 4 latków na cały rok szkolny. Cześć 1. Kraków : Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2007
 44. Trawińska, Hanna : Zabawy rozwijające dla małych dzieci. Cz. 1. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2006
 45. Wlaźlik, Barbara : Koncepcja pracy wychowawczo – dydaktycznej w edukacji przedszkolnej : plany pracy i scenariusze zajęć. Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2008

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Andrzejewska, Jolanta : Stanowisko OMEP w sprawie upowszechnienia wychowania przedszkolnego. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 5 s. 10 – 11
 2. Białecki, Ireneusz : Przedszkole wstęp do kariery edukacyjnej? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 1 s. 3-8
 3. Borodzicz, Wirginia, Latyńska, Hanna : Domowe Przedszkole – alternatywa forma przedszkolnej edukacji. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 1 s. 12 – 17
 4. Bot, Jolanta : Terapia bajką. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 5 s. 53 - 56
 5. Brańska, Ewa : Edukacja przedszkolna w procesie zmian. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 11 s. 5 – 8
 6. Brańska, Ewa : Jakie programy w edukacji przedszkolnej?. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 4 - 8
 7. Brańska, Ewa : Refleksje na temat przedszkolnych programów. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 7 s. 4 – 9
 8. Brańska, Ewa : Zagrożenia i szanse edukacji przedszkolnej. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 5 s. 5 – 8
 9. Chojak, Małgorzata : Gotowość czy dojrzałość szkolna? Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 20 - 23
 10. Czerwieńska – Klemie, Elżbieta : Superzajęcia w przedszkolu. Poradnik dla nauczycieli. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 9 s. 54 – 57
 11. Dittfeld, Bozena : Zróbmy to wspólnie, czyli aktywne metody pracy. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 8 s. 42 – 44
 12. Dziurzyńska, Teresa : Kossan - niepubliczne przedszkole w Szwecji. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 2 s. 17-22
 13. Frischmann, Sławomir : Zajęcia dodatkowe w świetle przepisów oświatowych. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 10 s. 12 – 17
 14. Gaweł, Małgorzata : Sześciolatek do szkoły?. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 8 s. 56 - 57
 15. Gniewkowski, Wacław : Metody twórcze WF w przedszkolu i ich znaczenie w rozwoju osobowości dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 10 s. 34 – 37
 16. Jacewicz, Agata : Edukacja przedszkolna w północnych Włoszech. Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 1 s. 24-26
 17. Jordan, Alicja : Stulecie pedagogiki Montessori. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 5 s. 10 – 13
 18. Kamieńska, Krystyna : Wielokulturowość w edukacji przedszkolnej. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 8 s. 5 - 7
 19. Kopik, Aldona : Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 9 s. 5 - 12
 20. Kucha, Ryszard : Maria Montessori – droga do sukcesu. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 2 s. 18 – 23
 21. Kubacka, Jolanta : Dogoterapia. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 2 s. 55 – 56
 22. Lipka, Maria : Baśnie w profilaktyce zagrożeń. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 5 s. 38 – 40
 23. Łęgowska, Hanna : Sanki, saneczki... . Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 1 s. 25 – 28
 24. Malewicz, Halina : Przyjazne przedszkole. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 6 s. 362-364.
 25. Marek, Elżbieta : Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 8 s. 59 – 60
 26. Minova, Monika : Edukacja przedszkolna na Słowacji. Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 3 s. 27-29
 27. Narożnik, Małgorzata : Co dalej z sześciolatkami? Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 35 - 36
 28. Narożnik, Małgorzata : Ewolucja czy rewolucja w edukacji najmłodszych. Refleksje z III debaty „Edukacja bez barier”. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 5 s. 57 – 60
 29. Narożnik, Małgorzata : Zabawy i gry dydaktyczne. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 7 s. 5 - 11
 30. Nielipińska, Elżbieta : Ku tradycji – program dla mniejszości narodowej. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 9 s. 49 – 50
 31. Kolczak, Agnieszka : Zdolne dziecko. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 11 s. 9 – 13
 32. Lubomirska, Krystyna : Edukacja przedszkolna w Finlandii. Wychowanie w Przedszkolu  2010 nr 5 s. 32-35
 33. Praczyk, Renata : Przedszkolaki w Unii Europejskiej. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 3 s. 34 – 36
 34. Röhner, Roel : Edukacja daltońska w grupach przedszkolnych. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 4 s. 26 - 29
 35. Rytel, Bożena : Dojrzałość szkolna. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 8 s. 58 – 59
 36. Rytel, Bożena : Przedszkole pod Brukselą. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 10 s. 24-27
 37. Sieńczewska, Małgorzata : Metoda projektów w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 1 s. 14 – 19
 38. Sobińska, Hanna : Elementy muzykoterapii. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 3 s. 35 – 36
 39. Stanowisko Zespołu Edukacji Elementarnej KNP PAN w sprawie wychowania przedszkolnego dzieci w Polsce. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 8 s. 8 – 10
 40. Stawczyk – Mizińska, Renata, Korzeniewska, Anna : Zajęcia z wykorzystaniem technik Celestyna Freineta. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 8 s. 35 - 40
 41. Stecz, Joanna : W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 8 s. 18 - 22
 42. Szurowska, Beata : Fale, spirale... . Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 8 s. 59
 43. Szurowska, Beata : Kropki, kreski... . Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 4 s. 61 – 62
 44. Wierucka, Jolanta, Zwierzchowska, Iwona : Maria Montessori o pisaniu i czytaniu dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 8 s. 17 - 23
 45. Woźniak, Małgorzata : Zabawy relaksacyjne z elementami muzykoterapii. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 3 s. 37 - 42
 46. Wyszkowska, Dawida, Kępa, Elżbieta : Przedszkole XXI wieku. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 5 s. 56 – 58
 47. Zawidniak, Ewa, Majewicz, Agata, Majewicz, Piotr : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w USA. Życie Szkoły 2005 nr 9 nr 53-58
 48. Zwierzchowska, Iwona : Metoda Montessori w przedszkolu i w szkole. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 5 s. 57 - 60

 

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright