KREATYWNOŚĆ W PROCESIE NAUCZANIA i UCZENIA SIĘ

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

1.Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008

2.Bowkett, Stephen : Wyobraź sobie, że : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

3.Brudnik, Edyta, Moszczyńska, Anna, Owczarska, Beata : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2010

4.Cudowska, Agata : Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok : "Trans Humana", 2004

5.Dawid, Dorota : Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Kraków : "Impuls", 2004

6.Day, Christopher : Nauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

7.Dobrołowicz, Justyna : Kreatywność uczniów a ich osiągnięcia szkolne. Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2002

8.Dobrowolska, Barbara : Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów : pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009

9.Dorance, Sylvia : Zajęcia twórcze w przedszkolu : przedmioty i obrazy. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 1999

10.Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / Krzysztof J. Szmidt (red.). Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003

11.Filipiak, Ewa, Smolińska-Rębas Halina : Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej : w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji, czyli o tym jak organizować sytuacje edukacyjne wyzwalające aktywność własną dziecka. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 2000

12.Frołowicz, Elżbieta : Aktywny uczeń w świecie muzyki : propozycje dla nauczycieli. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

13.Gudro-Homicka, Maria : Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii. Warszawa : Difin, 2015

14.Handford, Olga, Karola, Wiesław : Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii . Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008

15.Jakubiec, Sylwia : Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania. Kraków : "Impuls", 2004

16.Jąder, Mariola : Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

17.Jąder, Mariola : Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

18.Kapłon, Małgorzata : Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

19.Karolak, Wiesław : Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii. - Wyd. 2 poszerz. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

20.Karolak, Wiesław : Rysunek w arteterapii. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005

21.Karpeta-Peć, Beata : Otwarty, aktywny, samodzielny... : alternatywne formy pracy : przewodnik dla nauczycieli języków obcych. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008

22.Kędra Marzena, Zatorska, Monika : Razem z dzieckiem. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

23.King, Gail : Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

24.Kłosińska, Tatiana : Droga do twórczości : wdrażanie technik Celestyna Freineta. Kraków : "Impuls", 2000

25.Kompetencje współczesnego nauczyciela / pod red. Kazimierza Żegnałka. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008

26.Kozłowski, Waldemar : Twórcze dziecko w szkole - możliwości rozwoju. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2004

27.Krzywoń, Danuta ; przy współpr. Hewilii Hetmańczyk : Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2008

28.Kubiczek, Bożena : Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się?. - Wyd. 4. - Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2009

29.Kuffner, Trish : Jak to zrobić? : 365 pomysłów na kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych. Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008

30.Laniado, Nessia : Zamiast telewizji : jak pobudzać i rozwijać zainteresowania dziecka oraz czym się kierować przy wyborze zajęć dodatkowych?. Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2006

31.Mason, John oraz Burton, Leone, Stacey, Kaye: Matematyczne myślenie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

32.Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela : lekcje twórczości w klasie I / Elżbieta Płóciennik [et al.]. Warszawa : Difin, 2009

33.Mitros, Katarzyna : Jak wychować geniusza przez zabawę. Poznań : Wydawnictwo Publicat, 2007

34.Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

35.Necka, Edward : Proces twórczy i jego ograniczenia. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999

36.Nęcka, Edward : Psychologia twórczości. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001

37.Necka, Edward : Trening twórczości : podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998

38.Proctor, Tony : Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

39.Puślecki, Władysław : Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999

40.Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży : poradnik dla wychowawców i nauczycieli / Beata Dyrda (red.). Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004

41.Schulz, Roman : Twórczość pedagogiczna : elementy teorii i badań. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994

42.Stączek, Marek : Kreatywność : jak ją rozwijać w sobie i w organizacji?. Warszawa : EdisonTeam.pl, 2012

43.Sternberg, Robert J., Spear-Swerling, Louise : Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

44.Strzelczyk, Elżbieta : Twórcze lekcje : scenariusze zajęć integralnych dla klas III. Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, 2002

45.Szeliga, Katarzyna : Historia Guziolka czyli Jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

46.Szmidt, Krzysztof J. : Pedagogika twórczości : idee, aplikacje, rady na twórczą drogę . - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005

47.Uszyńska-Jarmoc, Janina : Twórcza aktywność dziecka : teoria - rzeczywistość - perspektywy rozwoju. Białystok : "Trans Humana", 2003

48.Vopel, Klaus W. : Kreatywne rozwiązywanie konfliktów : zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce : "Jedność", 2003

49.W stronę kreatywności : praca zbiorowa / pod red. Witolda Dobrołowicza i Macieja Karwowskiego. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002

50.Wiszniakowa, Natalia : Akmeologia kreatywna : psychologia kreatywności i osiągania szczytowej dojrzałości twórczej człowieka dorosłego. - Wyd. 2 popr. - Łódź : Wydaw. Instytutu Postępowania Twórczego, 2003

51.Zawadzki, Roman : Psychologia i twórczość. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

 

ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW ZWARTYCH

1.Klaczak, Marzena : Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów niedosłyszących, [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 599-606

2.Klim-Klimaszewska, Anna : Twórcza aktywność, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 833-840

3.Parys, Katarzyna : Edukacja ku twórczości w systemie kształcenia specjalnego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, [w:] Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014. - S. 115-150

4.Sękowski, Andrzej E. : Inteligencja, twórczość, mądrość a wybitne zdolności, [w:] Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S. 173-189

5.Skowrońska, Aleksandra : Czy dziecko ma wpływ na kształtowanie własnej postawy twórczej? / Aleksandra Skowrońska, [w:] Dziecko i sztuka / pod red. Władysława Szlufika i Anny Pękali. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - S. 27-56

6.Szuścik, Urszula : Twórczość plastyczna dziecka - próba syntezy, [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2009. - S. 15-20

7.Wanat-Żołądek, Katarzyna : Oryginalność jako kryterium oceny zdolności twórczych uczniów z wadą słuchu, [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 607-618

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Adamek, Irena : Twórcze rozwiązywanie problemów. Życie Szkoły 2008 nr 3 s. 19-24

2.Adamiec, Iwona : "Odrabiacz lekcji", "maszyna do znajdowania rodziców wszędzie" i inne wynalazki : (warsztaty twórczości dla dzieci). Nowa Szkoła 2007 nr 7 s. 43-44

3.Andrzejkowska, Jolanta : Kreowanie aktywności ucznia. Życie Szkoły 2008 nr 2 s. 5-8

4.Arciszewska, Ewa : Bariery rozpoznawania innowacji pedagogicznych. Nowa Szkoła 2008 nr 10 s. 8-19

5.Baj, Agata : Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? Życie Szkoły 2010 nr 2 s. 27-31

6.Barańska, Paulina : Uczeń - mały naukowiec. Nauczanie Początkowe 2014/2015 nr 4 s. 48-55

7.Basińska, Anna : Uczenie się metodą storyline. Życie Szkoły 2009 nr 3 s. 26-30

8.Bernacka, Ryszarda Ewa : Nauczyciel – mistrz. Psychologia w Szkole 2007 nr 2 s. 13-20

9.Bilewicz, Barbara : Pobudzanie dyspozycji twórczych dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 8, s. 455-459

10.Biłous, Paweł : Wyobraźnia i jej rola w rozwoju twórczości dzieci. Nauczanie Początkowe 2006/2007 nr 3 s. 33-41

11.Bogacz, Mirosława : Traktując wyobraźnię poważnie. Biblioteka w Szkole 2012 nr 7/8 dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 3 s. 3-5

12.Bonar, Jolanta : Humor a twórczość czyli Dlaczego należy cenić uczniowskie poczucie humoru. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 2 s. 37-42

13.Budziak, Ewa : Aspekty twórcze w pracy pedagoga szkolnego. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2011 nr 9 s. 48-54

14.Bukowska, Jolanta : Jak rozpoznać twórcze dzieci w przedszkolu?. Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 5 s. 274-276

15.Bula, Renata : Twórczość jako terapia. Język Polski w Szkole IV_VI 2011/2012 nr 1 s. 29-39

16.Cygal, Anna : Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 6 s. 43-45

17.Cygan, Barbara : Kreatywność w pracy nauczyciela. Życie Szkoły 2011 nr 11 s. 14-17

18.Czarniecka, Renata : Jak rozwijać samodzielność i kreatywność ucznia na lekcjach wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 nr 3 s. 52-56

19.Czekalowska, Danuta : Kształtowanie postawy twórczej. Życie Szkoły 2002 nr 7 s. 402-406

20.Czekalowska, Danuta : Kształtowanie postawy twórczej uczniów w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2002 nr 2 dod. s. 23-27

21.Czekalowska, Danuta : O kreatywność uczniów. Życie Szkoły 2002 nr 9 s. 530-543

22.Czelakowska, Danuta : Stymulacja kreatywności uczniów w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym języka polskiego. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2001, nr 3. dod. s. 3-11

23.Florczykiewicz, Janina : Kompetencje twórcze wychowanków zakładów poprawczych o obniżonej sprawności intelektualnej. Szkoła Specjalna 2008 nr 5 s. 36-368. Bibliogr.

24.Gajek, Grażyna : Biblioteczne godziny twórczości czyli Porządek i przygoda w pracy z uczniem twórczym : program zajęć dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2008 nr 1 s. 6-8

25.Galej, Dorota : Wychowanie do twórczości. Język Polski w Szkole IV-VI 2006/2007 nr 3 s. 85-87

26.Gelleta-Mac, Izabela : Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 1 s. 28-29

27.Glinka, Anna Magdalena : Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów. Życie Szkoły 2010 nr 2 s. 43-46

28.Glinka, Anna Magdalena : Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów cz. 2. Życie Szkoły 2010 nr 3 s. 44-47

29.Głaz, Elżbieta : Jak rozwijam twórczą aktywność dziecka? Życie Szkoły 2007 nr 3 s. 46-53

30.Górka, Barbara : Współczesne zapotrzebowanie na twórczość. Nowa Szkoła 2006 nr 7 s. 18-21

31.Grabowska, Tatiana, Sobieszczyk, Maria : Nauczyciel wobec twórczych postaw uczniów. Życie Szkoły 2010 nr 7 s. 63-65

32.Hłobił, Agnieszka : Czy szkoła uczy twórczego myślenia? Nowa Szkoła 2004 nr 9 s. 30-31

33.Idkowiak, Karolina : Trening twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Remedium 2014 nr 7/8 s. 46-48

34.Jakubowska, Alina : Bezcenne odkrycia na rzecz bezpieczeństwa. Życie Szkoły 2016 nr 2 s. 43-48

35.Jakubowska, Alina : Chemiczne niespodzianki na Dzień Kobiet. Życie Szkoły 2016 nr 3 s. 44-48

36.Jakubowska, Alina : Mali odkrywcy – w trosce o przyszłość Ziemi i ludzi. Życie Szkoły 2016 nr 4 s. 43-48

37.Jakubowska, Alina : Mamo, tato – jestem inżynierem! Życie Szkoły 2016 nr 5 s. 44-48

38.Jakubowska, Alina : Lodowate eksperymenty. Życie Szkoły 2016 nr 1 s. 44-48

39.Jakubowska, Alina : Odkrywamy tajemnice kosmosu. Życie Szkoły 2016 nr 6 s. 45-48

40.Jakubowska, Alina : Proste eksperymenty – poważne odkrycia naukowe. Życie Szkoły 2016 nr 8 s. 44-48

41.Jakubowska, Alina : Śladami dziecięcej twórczości. Życie Szkoły 2015 nr 1 s. 9-12

42.Jałowiecka, Aneta: Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 3 s. 48-58

43.Jankowska, Dorota, Jagiełło, Maria : Warto towarzyszyć studentom (w drodze ich pedagogicznego kształcenia). Nowa Szkoła 2006 nr 2 s. 38-41

44.Jankowska, Maria : Jak wychować twórcze dziecko?. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 7 s. 5-14

45.Jaroszewski, Marcin: Kreatywność z wyboru. Remedium 2016 nr 7/8 s. 54-56

46.Just, Monika : Analogia -alternatywne, twórcze spojrzenie na świat obiektów. Życie Szkoły 2011 nr 5 s. 41-47

47.Just, Monika : Funkcja metafory w twórczości – inne bycie słowa. Życie Szkoły 2011 nr 6 s. 37-42

48.Just, Monika : Kreatywny nauczyciel - pozwólmy sobie na twórcze szaleństwo. Życie Szkoły 2010 nr 8 s. 43-48

49.Just, Monika : Myślenie pytajne jako eksplorowanie świata. Życie Szkoły 2011 nr 3 s. 33-39

50.Just, Monika : Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba : o niedocenianych technikach rozwijania kreatywności dzieci. Życie Szkoły 2010 nr 3 s. 18-25

51.Just, Monika : Twórcze rozwiązywanie problemów, czyli jak obalić jedyną słuszną odpowiedź. Życie Szkoły 2011 nr 4 s. 52-58

52.Just, Monika : Wykorzystanie pamięci w procesach twórczych. Życie Szkoły 2011 nr 1 s. 37‐42

53.Kałuba-Korczak, Anna : Zdolności twórcze, czyli sposób na niekonwencjonalne myślenie i działanie. Wychowanie w Przedszkolu 2016 nr 1 s. 59-61

54.Kapica, Gabriela : Enigmatyczny trening twórczości. Życie Szkoły 2008 nr 3 s. 5-9

55.Kapica, Gabriela : Zabawa zwiastunem kreatywności. Życie Szkoły 2003 nr 4 s. 195-201

56.Karwowski, Maciej : Kreatywny, czyli niegrzeczny?. Psychologia w Szkole 2010 nr 1 s. 70-77

57.Karwowski, Maciej : Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w Szkole 2009 nr 4 s. 5-15

58.Karwowski, Maciej : Pogoda na twórczość w szkole. Psychologia w Szkole 2009 nr 3 s. 98-103

59.Kazimierowicz, Marek : Innowacyjność nauczycieli. Nowa Szkoła 2008 nr 1 s. 4-8

60.Kondrat, Dorota : Myślenie twórcze. Remedium 2006 nr 5 s. 8-9

61.Kondrat, Dorota : Myślenie twórcze. Cz. 2. Remedium 2006 nr 7/8 s. 14-15

62.Kondrat, Dorota : Trening twórczości - warsztaty - cz.1. Remedium 2007 nr 2/3 s. 52-53

63.Kondrat, Dorota : Warsztaty twórcze. Cz. 2. Remedium 2007 nr 4 s. 8-9

64.Kondrat, Dorota : Warsztaty twórczości. Cz. 3. Remedium 2007 nr 7 s. 10-11

65.Kondrat, Dorota : Warsztaty twórczości - ćwiczenia językowe. Cz. 4. Remedium 2007 nr 12 s. 10-11

66.Kondrat, Dorota : Warsztaty twórczości : analogie. Cz. 5. Remedium 2008 nr 6 s. 10-11

67.Korecka, Lucyna : Odwaga bycia kreatywnym. Życie Szkoły 2002 nr 2 s. 12-14

68.Kozłowski, Mieczysław : Szkoła wyobraźni. Remedium 2015 nr 11 s. 32

69.Kozłowski, Waldemar : Intuicja jako zjawisko wspomagające twórcze myślenie ucznia. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2004 nr 2 s. 53-63

70.Krauze-Sikorska, Hanna, Kuszak, Kinga : Holenderski system wspierania rozwoju dziecka. Życie Szkoły 2008 nr 3 s. 52-59

71.Kuśpit, Małgorzata : Jak stymulować twórczość ucznia? Remedium 2003 nr 7/8 s. 32- 33

72.Lachiewicz, Elżbieta : Rozwijam aktywność twórczą. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 9 s. 33-35

73.Lebioda, Anna, Dobrowolska, Martyna : Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia. Remedium 2005 nr 11/12 s. 28-29

74.Leśniewska, Bożena : Stwarzamy warunki twórczej aktywności. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 3 s. 37-38

75.Lewińska, Joanna : Zabawy językowe : kształtowanie postawy twórczej. Życie Szkoły 2006 nr 2 s. 36-40

76.Limont, Wiesława : Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym. Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 8 s. 451-454

77.Lubomirska, Krystyna : Wspomaganie rozwoju dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 1 s. 5-9

78.Łopata, Andrzej : O sztuce wyzwalania kreatywności i jej pomiarze. Język Polski w Liceum 2011/2012 nr 3 s. 75-89

79.Łuba, Małgorzata : Głowa pełna pomysłów : jak ćwiczyć kreatywność. Życie Szkoły 2015 nr 2 s. 30-32

80.Łuba, Małgorzata : Głowa pełna pomysłów - jak ćwiczyć swoją kreatywność? Życie Szkoły 2016 nr 7 s. 28-32

81.Łukasik, Joanna : Nauczyciel-dydaktyk wobec wyzwań XXI wieku. Nowa Szkoła 2008 nr 4 s. 10-19

82.Majkut, Marzena : Twórczość plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Nauczanie Początkowe 2014/2015 nr 4 s. 20-28

83.Marek, Elżbieta : . Jak nauczyciele rozwijają twórczą aktywność uczniów. Życie Szkoły 2004 nr 9 s. 49-54

84.Masna, Danuta : Jak stymulować twórczą aktywność dziecka?. Nowa Szkoła 2006 nr 3 s. 32-35

85.Michalak, Renata : Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia. Życie Szkoły 2010 nr 2 s. 11-17

86.Michalicka, Marta, Janisiewicz, Bożena : Lekcje fizyki impulsem do rozwijania twórczości technicznej. Wychowanie Techniczne w Szkole 2005 nr 4 s. 32-33

87.Michalska, Bronisława : Przygoda ze sztuką. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 5 s. 280-283

88.Misiorna, Elżbieta : Rzeczywistość szkolna twórczego ucznia. Życie Szkoły 2010 nr 2 s. 5-10

89.Mitros, Katarzyna : Pozwólmy dzieciom eksperymentować. Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 8 s. 482-487

90.Muchacka, Bożena : O stymulowaniu aktywności poznawczej. Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 7 s. 387-390

91.Musiatewicz, Marta : O potrzebie rozwijania twórczej aktywności uczniów. Język Polski w Gimnazjum 2010/2011 nr 3 s. 9-19

92.Nęcka, Edward : . Edukacja dla twórczości. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 8 s. 451-454

93.Niemierko, Bolesław : Nasi uczniowie myślą twórczo. Nowa Szkoła 2013 nr 9 s. 23-24

94.Nowacka, Urszula, Frankowska, Małgorzata : Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz. 1. Wychowanie Techniczne w Szkole 2005 nr 2 s. 55-61

95.Nowacka, Urszula, Frankowska, Małgorzata : Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz. 2. Wychowanie Techniczne w Szkole 2005 nr 3 s. 14-19

96.Ogonowska, Agnieszka : Rozwijanie postawy twórczej u dzieci : myślenie przez analogię i myślenie kreatywne. Wychowanie w Przedszkolu 2014 nr 9 s. 12-15

97.Olkusz, Jolanta : Tekst literacki w kreatywnym odbiorze sześciolatków. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 5 s. 5-10

98.Otapowicz, Dorota : Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2009 nr 3 s. 104-109

99.Oziemblewska, Beata : Animacja teatralna źródłem aktywności edukacyjnej dziecka. Życie Szkoły 2001 nr 5 s. 297-301

100.Piechota, Feliksa, Miłek, Katarzyna : Pentomino rozwija wyobraźnię. Matematyka 2012 nr 10 s. 34-40

101.Piotrowski, Krzysztof T. : Ryzyko twórczości w szkole. Psychologia w Szkole 2008 nr 4 s. 113-121

102.Piotrowski, Krzysztof T. : To kreatywność - nie wygłupy. Psychologia w Szkole 2009 nr 3 s. 91-97

103.Polcyn, Katarzyna : Dzieci projektują gry dydaktyczne. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 4 s. 230-232

104.Potoczek, Grażyna : Twórczy rozwój uczniów. Życie Szkoły 2002 nr 9 s. 555-557

105.Pufal-Struzik, Irena : Potoczne (świadome i ukryte) teorie twórczości w edukacji a entropia rzeczywistości społecznej. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2010 nr 4 s. 17-27

106.Raźniak, Aleksandra : Myślenie dziecka. Życie Szkoły 2010 nr 6 s. 14-19

107.Rędzia, Krystyna : Innowacje pedagogiczne w wychowaniu fizycznym. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009 nr 2 s. 42-45

108.Rudnicka, Maria, Wawrzyniak, Ewa : Dzień twórczej aktywności. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 8 s. 478-479

109.Samsel, Małgorzata : Widzę, poznaję, tworzę. Dziecko odbiorcą i twórcą sztuki. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 4 s. 218-221

110.Sawicki, Julian P. : Projektowe myślenie – dlaczego, jak i kogo uczyć? Nowa Szkoła 2013 nr 9 s. 40-45

111.Skubis-Rafalska, Agnieszka : Gry dydaktyczne w procesie nauczania. Nowa Szkoła 2006 nr 7 s. 33-37

112.Skorecka, Justyna : Odwaga bycia kreatywnym. Życie Szkoły 2006 nr 2 s. 12-14

113.Słowikowska, Teresa : Kogo aktywizują metody aktywne? - z praktyki szkolnej nauczyciela polonisty. Nowa Szkoła 2006 nr 5 s. 29-32

114.Smogorzewska, Joana : Czy twórczość ma szansę zaistnieć we współczesnej szkole?. Nowa Szkoła 2008 nr 1 s. 13-16

115.Smogorzewska, Joana : Twórczy nauczyciel = twórczy uczeń? Nowa Szkoła 2008 nr 3 s. 35-37

116.Sommerfeld, Aleksandra : Odyseja umysłu. Życie Szkoły 2010 nr 2 s. 32-39

117.Stachnik Lucyna : Akcje plastyczne - co to takiego?. Życie Szkoły 2005 nr 3 s. 45-47

118.Stańko, Maja : Aktywność plastyczna jako metoda remediacji poznawczej. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 6 s. 18-22

119.Stawinoga, Renata : Aktywność twórcza we współczesnej edukacji. Nowa Szkoła 2002 nr 3 s. 29-31

120.Stawinoga, Renata : Istota i mechanizmy aktywności twórczej. Życie Szkoły 2001 nr 2 s. 73-80

121.Stawińska, Renata : Istota i mechanizmy aktywności twórczej. Życie Szkoły 2001 nr 2 s. 73-80

122.Stawiński, Julian Piotr :Jak rozbudzić kreatywność nauczycieli biologii? Biologia w Szkole 2010 nr 3 s. 46-52

123.Stawiński, Julian Piotr : O stowarzyszeniu kreatywnych nauczycieli. Nowa Szkoła 2015 nr 2 s. 34-37

124.Strugała, Agnieszka, Wierzbicka, Anna, Rademacher, Anna : Moja klasa, moja przestrzeń : twórczość w szkole. Życie Szkoły 2010 nr 2 s. 40-42

125.Strycharska-Gać, Beata : Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów. Nowa Szkoła 2005 nr 2 s. 45-49

126.Suświłło, Małgorzata : Twórczość przedszkolaka w teorii i praktyce edukacyjnej. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 3 s. 5-10

127.Synak, Ewa : Radość tworzenia. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 8 s. 471-472

128.Szal, Anna : Zabawy twórcze. Życie Szkoły 2004 nr 9 s. 37-48

129.Szalewski, Jacek : Strategia zadawania pytań : proces myślenia na lekcji wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007 nr 11 s. 51-54

130.Szkoła nie musi być nudna, a nauka nie musi boleć. Wywiad Anny Przybył z Agnieszką Tomasik z Inicjatywy Kreatywnej Pedagogiki. Życie Szkoły 2016 nr 3 s. 2-7

131.Szmidt, Krzysztof J. : Ciekawość - pierwszy stopień do twórczości. Psychologia w Szkole 2009 nr 1 s. 67-77

132.Szmidt, Krzysztof J. : Jak wyhodować wychuchola - czyli jak nauczać twórczości. Psychologia w Szkole 2008 nr 2 s. 77-86

133.Szmidt, Krzysztof J. : Szkoła rzeczywiście twórcza. Psychologia w Szkole 2007 nr 4 s. 113-124

134.Szmidt, Krzysztof J. : Uczniowie przeciwko kreatywności. Psychologia w Szkole 2008 nr 1 s. 55-64

135.Szmidt, Krzysztof J. : Umysł pod kluczem (maturalnym). Psychologia w Szkole 2008 nr 3 s. 117-124

136.Szplit, Agnieszka : Zdolności twórcze dzieci i ich rozwijanie w zabawach po angielsku. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 3 s. 72-79. Bibliogr.

137.Tadeusz. Ewa : Kreatywny nauczyciel. Wychowanie w Przedszkolu 2014 nr 3 s. 48-49

138.Tokarz, Aleksandra, Słabosz, Aleksandra : Cechy uczniów preferowane przez nauczycieli jako wymiar aktywności twórczej w szkole. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2001 nr 2 s. 68-76

139.Trojan, Elżbieta : Drama metodą twórczej edukacji : zestawienie bibliograficzne. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 6 s. 32-35

140.Uszyńska-Jarmoc, Janina : Metody wspierania aktywności edukacyjnej. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 9 s. 3-11

141.Uszyńska-Jarmoc, Janina : Szkoła gubi diamenty. Psychologia w Szkole 2010 nr 1 s. 61-69

142.Uzarska-Bielawska, Renata : Pobudzanie aktywności twórczej. Życie Szkoły 2009 nr 8 s. 40-45

143.Waloszek, Danuta : Mali artyści. Życie Szkoły 2004 nr 7 s. 3-10

144.Wietecha, Maria : Kreatywni. Nowa Szkoła 2010 nr 7 s. 56-58

145.Winczewska, Aneta : O uwarunkowaniach twórczości plastycznej dzieci. Życie Szkoły 2014 nr 10 s. 4-9

146.Wójtowicz, Małgorzata : Twórcze inspiracje. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 9 s. 28 - 30

147.Wrzochul-Stawinoga, Justyna : Nasz cel : szkoła aktywna, przyjazna i twórcza. Życie Szkoły 2014 nr 6 s. 8-10

148.Wrzochul-Stawinoga, Justyna : Szkoła aktywna, przyjazna i twórcza : nasz cel. Życie Szkoły 2014, nr 6, s. 8-10

149.Zaworska, Małgorzata : Inspirowana pedagogiką Freineta. Życie Szkoły 2011 nr 3 s. 12-15

150.Zielińska, Alina : Myslenie twórcze czy aktywność? Język Polski w Szkole IV-VI 2010/2011 nr 4 s. 68-73

151.Zielińska, Lucyna : Twórcza aktywność dzieci. Życie Szkoły 2000 nr 10 s. 645

152.Żelichowska, Katarzyna : Dziecko – artystą. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 5 s. 285-287

153.Żywno, Irena : Szkoła duńska jako miejsce rozwoju kreatywności dziecka. Życie Szkoły 2003 nr 9 s. 568-569

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

 

 

 

 

 

Copyright