WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Błeszyński, Jacek Jarosław : Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003
 2. Cattabeni,  Guido : Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2008
 3. Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005
 4. Gutowska, Antonina : Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008
 5. Ignatowicz, Jerzy, Nazar, Mirosław : Prawo rodzinne. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006
 6. Jarmołowska, Anna : Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2007
 7. Matejek, Józefa : Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008
 8. Milewska, Ewa : Kim są rodzice adopcyjni? : studium psychologiczne. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003
 9. Prawo rodzinne i nieletnich oraz inne akty prawne : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem sędziego Jacka Ignaczewskiego oraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008
 10. System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / pod red. Sylwii Badory i Danuty Marzec.  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002
 11. Wąsiński, Arkadiusz : Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 12. Winiarz, Jan : Prawo rodzinne. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Agatowska, Helena : O potrzebie modyfikacji prawa w opiece nad dzieckiem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 9 s. 21-25
 2. Boczek, Wanda : Moje doświadczenia z PRIDE. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2001 nr 6 s. 27-29
 3. Chruszcz, Romana : Kiedy adopcja jest jedynym wyjściem. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2004 nr 10 s. 16-18
 4. Ciżmowska, Jolanta : Pomoc rodzicom adopcyjnym. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2000 nr 8 s. 53
 5. Duda, Marian : System opieki nad dzieckiem w woj. krośnieńskim. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1997 nr 10 s. 22-24
 6. Furcz, Jolanta : Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2002 nr 7 s. 25-28
 7. Grempka, Grzegorz : Grupowe szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 8 s. 10-18
 8. Gempka, Grzegorz : Kryteria kwalifikowania rodzin adopcyjnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 8 s. 19-28
 9. Głowacka, Barbara : Zastępcze formy wychowania rodzinnego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1994 nr 8 s. 17-21
 10. Grempka, Grzegorz : Rola psychologa w przygotowaniu do adopcyjnego rodzicielstwa. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 1 s. 17-23
 11. Gralak, Gabriela : Kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze1999 nr 6 s. 21-23
 12. Holewińska – Łapińska, Elżbieta : Adopcja po nowelizacji. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 1996 nr 2 20-26
 13. Holewińska – Łapińska, Elżbieta : Adopcja zagraniczna w świetle polskiego prawa. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1993 nr 5 dod. „Przysposobienie do życia w Rodzinie i Społeczeństwie” s. 66-71
 14. Jabłoński, Bożena : Zastępcza opieka rodzinna w Łomżyńskiem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 3 s. 35-38
 15. Jankowska-Rachel, Agnieszka : Diagnozowanie kandydatów na rodziny adopcyjne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr1 s. 23-25
 16. Jankowska-Rachel, Agnieszka : Preferują małe dzieci. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2004 nr 8 s. 28-30
 17. Jaworska, Marta : Najważniejsze jest dobro dziecka. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2004 nr 1 s. 25-27
 18. Jaworska-Maj, Halina : Sytuacja życiowa byłych wychowanków rodzin zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1991 nr 2 s. 82-86
 19. Kalisz, Andrzej : Niepubliczne ośrodki adopcyjno – opiekuńcze. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 5 s. 82-86
 20. Karczmarek, Mirosław : Adopcja w latach 2000-2009. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 2 s. 3-10
 21. Karczmarek, Mirosław : Stan opieki nad dzieckiem ''na półmetku" reformy. Z perspektywy standardów prawa''. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 3 s. 3-13
 22. Karczmarek, Mirosław : Usprawnić adopcje : zasady i procedury postępowania. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 6 s. 39- 45.
 23. Kolankiewicz, Maria : Dzieci cudzoziemskie w Domu im. Księdza Baudouina. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 21-25
 24. Kotlarska, Wiesława : Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2000 nr 1 s. 31-32
 25. Król, Aleksandra : Pomoc Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego rodzinom zastępczym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 4 s. 22-25
 26. Makowska, Jolanta : Z historii adopcji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1996 nr 2 s. 42-44
 27. Lasok, Maria, Sacha, Danuta : Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1994 nr 7 s. 34-36
 28. Łabądź, Andrzej : Przygotowanie rodziców zastępczych i adopcyjnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 7 s. 44-47
 29. Ładyżyńska, Grażyna, Ładyżyński, Andrzej : Dzika adopcja. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2001 nr 10 s. 12-16
 30. Ładyżyński, Andrzej : Tajemnica adopcji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1996 nr 2 s. 27-30
 31. Owsiany, Ewa : Tyś do świata wrotami. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 2 s. 13-16
 32. Passini, Barbara : Ośrodek adopcyjno - opiekuńczy w powiecie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 7 s 19-22
 33. Passini, Barbara : Prorodzinny system opieki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1997 nr 3 s. 14-18
 34. Passini, Barbara : Rozwiązywanie problemów sieroctwa przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1992 nr 3 s. 107-112
 35. Pawłowska, Róża : Nieudane adopcje. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1991 nr 3 121 – 123
 36. Piasta, Wiesława : Problemy adopcji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 8 s. 363 – 365
 37. Podczalska, Elżbieta : Z ziemi polskiej do szwedzkiej. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2003 nr 10 s. 33-34
 38. Polkowski, Tomasz : PRIDE. Program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 8 s. 47-52
 39. Polkowski, Tomasz : Program PRIDE po czterech latach. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2003 nr 6 s. 12-20
 40. Polkowski, Tomasz : Program PRIDE w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 3 s. 17-24
 41. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 4 s. 57-61
 42. Sierankiewicz, Ewa : Tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 10 s. 9-12
 43. Skwarek, Beata : Polskie rodziny adopcyjne w świetle badań. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2005 nr 10 s.18-25
 44. Sobczyńska, Karolina : Kochaj mnie : adopcja w reklamie i rzeczywistości. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 3 s. 17-22
 45. Stelmaszczuk, Zofia Waleria : Współczesne problemy adopcji. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 1993 nr 7 dod. '' Przysposobienie do Życia w Rodzinie i Społeczeństwie" s. 114-117
 46. Szymańska, Katarzyna : Problemy otwartości w rodzinie adopcyjnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1990 nr 5/6, dod. '' Przysposobienie do Życia w Rodzinie i Społeczeństwie'' s. 74-79
 47. Wagner, Iwona : Przyczyna i następstwa rozwiązania adopcji. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 1994 nr 7 dod. '' Przysposobienie do Życia w Rodzinie'' s. 12-15
 48. Ziętek, Kornelia, Religia, Bożena : Przygotowanie do życia w rodzinach zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 7 s. 47-50

  

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright