Wydawnictwa zwarte

 

 1. Bałachowicz Józefa : Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych : między uprzedmiotowieniem a podmiotowością. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009
 2. Bednarczuk Beata : Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 3. Bogdanowicz Marta, Barańska Małgorzata, Jakucka Ewa : Metoda Dobrego Startu : od wierszyka do rysunku : ćwiczenia. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, [2008]
 4. Bogdanowicz Marta : Metoda Dobrego Startu. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
 5. Bogdanowicz Marta : Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria – diagnoza – terapia. – Wyd. 3. Warszawa : Centrum Metodyczne pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000
 6. Bogdanowicz Marta, Kisiel Bożena, Przasnyska Maria : Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. – Wyd. 6. Warszawa : WSiP, 2004
 7. Borawska Katarzyna : Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną. Białystok : Trans Humana, 2004
 8. Broich Josef : Zabawy na świeżym powietrzu. – Wyd. 2. Kielce : Jedność, 2001
 9. Bronikowski Michał, Muszkieta Radosław : Zabawy i gry ruchowe w kształceniu zintegrowanym. Poznań : Helvetica, 2002
 10. Budniak Alina : Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik dla studentów. Kraków : Impuls, 2009
 11. Bzowska Lucyna, Kownacka Renata : Uczymy się bawiąc : klasa pierwsza : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I-III. – Wyd. 2 popr. Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2004
 12. Bzowska Lucyna, Kownacka Renata : Uczymy się bawiąc : klasa trzecia : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I-III. Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2002
 13. Czaja–Chudoba Iwona : Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
 14. Czelakowska Danuta : Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. – Wyd. 2. Kraków : Impuls, 2010
 15. Davis Ronal D., Braun Eldon M. : Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć. Poznań : Zysk i S-ka, 2001
 16. Dolata Roman, Murawska Barbara, Putkiewicz Elżbieta : Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda wspierania lokalnego środowiska edukacyjnego. Warszawa : Żak, 2000
 17. Donelly Ann : Gry i zabawy dla dzieci : dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Warszawa : Liber, 2003
 18. Dziamska Dorota : Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki. Warszawa : WSiP, cop. 2005
 19. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009
 20. Dziecko : sukcesy i porażki / red. Rafał Piwowarski. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007
 21. Dziecko w świecie języka / aut. D. Bula , D. Krzyżak, B. Niesporek-Szamburska, H. Synowiec. Kraków : Impuls, 2004
 22. Dźwięki mowy : program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Alicji Maurer. – Wyd. 3. Kraków : Impuls, 2006
 23. Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka / red. Halina Sowińska, Renata Michalak. Kraków : Impuls, 2004
 24. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004
 25. Edukacyjne inspiracje dziecięcego przeżywania, doświadczania i poznawania muzyki : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Kisiela. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008
 26. Emocje na wodzy : scenariusze zajęć w klasach I-III z elementami kształcenia emocjonalnego / pod red. Romualdy Niemczal. Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, 2002
 27. Filipiak Ewa : Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz : AB, 2002
 28. Filipiak Ewa, Smolińska – Rębas Halina : Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej : w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji, czyli o tym jak organizować sytuacje edukacyjne wyzwalające aktywność własną dziecka. Bydgoszcz : WSP, 2000
 29. Gajdzica Anna : Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006
 30. Ganczarska Małgorzata : Metoda rysunkowych ogniw ortograficznych : wykorzystanie mnemotechniki w kształceniu zintegrowanym. Opole : UO, 2004
 31. Giacine Elio, Schiavetta Massimo : Zabawa na każdy dzień. – Wyd. 2. Kielce : Jedność, 2002
 32. Gruszczyk–Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Dziecięca matematyka : program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. – Wyd. 8. Warszawa : WSiP, 2008
 33. Gruszczyk–Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa, Grabowska Gustawa : Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i w placówkach integracyjnych : z komentarzami psychologicznymi i metodycznymi. – Wyd. 6. Warszawa : Nowa Era, 2008
 34. Gruszczyk–Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Warszawa : Edukacja Polska, 2009
 35. Guz Sabina : Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
 36. Hanisz Jadwiga, Grzegorzewska Elżbieta : Ocena opisowa rozwoju ucznia : ćwiczenia wspomagające i sprawdziany : kształcenie zintegrowane w klasach 1-3. Warszawa : WSiP, 2005
 37. Jakubiec Sylwia : Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania. Kraków : Impuls, 2004
 38. Jąder Mariola : Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków : Impuls, 2009
 39. Kapłon Małgorzata : Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi. Kraków : Impuls, 2006
 40. Klus-Stańska Dorota : Adaptacja szkolna siedmiolatków. – Wyd. 2 zm. Olsztyn : UWM, 2004
 41. Klus-Stańska Dorota, Nowicka Marzena : Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa : WSiP, cop. 2005
 42. Kłosińska Tatiana : Droga do twórczości : wdrażanie technik Celestyna Freineta. Kraków : Impuls, 2000
 43. Konopnicka Iwona : Czasopisma dziecięce w kształceniu wczesnoszkolnym. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006
 44. Kopaczyńska Iwona : Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia. Kraków : Impuls, 2004
 45. Kształcenie zintegrowane : problemy teorii i praktyki / red. Małgorzata Żytko. Warszawa : Żak, 2002
 46. Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2002
 47. Liebertz Charmaine : Zabawy do nauczania integracyjnego. Kielce : Jedność, 2002
 48. Łuczak Bogumiła : Nauczanie integralne w klasach I – III : z wykorzystaniem technik Freineta. Poznań : G&P, 2000
 49. Makowska Katarzyna : Jak inspirować myślenie matematyczne ucznia w szkole podstawowej. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009
 50. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela : lekcje twórczości w klasie I / Elżbieta Płóciennik [et al.]. Warszawa : Difin, 2009
 51. Mikrut Adam, Wyczesany Janina : Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków : Wydawnictwo AP, 2000
 52. modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : Wybrane próby / red. Marzenna Magda-Adamowicz. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004
 53. Montessori, Maria : Domy dziecięce : metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci. Warszawa : Żak, cop. 2005
 54. Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, Korzeniewska Ewa : Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : dla klas I-III. Gdańsk : Harmonia, 2009
 55. Nehring Alicja, Sawicka Lidia, Szelągowska-Strzyga Anna : Uczyć ciekawiej, to znaczy jak? : nauczanie zintegrowane – scenariusze zajęć metodami aktywizującymi. Toruń : Aksjomat, 2002
 56. Nęcka Monika : Spotkania dzieci ze sztuką : program zajęć w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
 57. Nigdy nie jest za wcześnie – rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004
 58. Nowak – Łojewska Agnieszka : Zintegrowane zadania w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków : Impuls, 2004
 59. O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / red. Krystyna Gąsiorek, Grochowalska Magdalena. Kraków : Wydawnictwo AP, 2003
 60. Oeszlaeger Beata : Jak uczyć uczenia się? : środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków : Impuls, 2007
 61. Okońska Halina, Pawińska Magdalena : Skąd przychodzi bajka : scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje. Rzeszów : Fosze, cop. 2005
 62. Pamuła Małgorzata : Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. – Wyd. 1, dodr. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004
 63. Parczewska Teresa : Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005
 64. Parlak Mirosława : Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego : założenia, program, propozycje metodyczne. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2005
 65. Pawlak Bożena : Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych. Kraków : Wydawnictwo AP, 2003
 66. Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
 67. Pertler Kordula, Reuys Eva : Dzieci świętują Dzień Matki. Kielce : Jedność, 2003
 68. Pertler Kordula, Reuys Eva : Dzieci świętują karnawał i ostatki. Kielce : Jedność, 2003
 69. Pertler Kordula, Reuys Eva : Dzieci świętują Wielkanoc. Kielce : Jedność, 2003
 70. Petlak Erich, Komora Juraj : Nauczanie w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa : Żak, 2006
 71. Pętlewska Halina : Przezwyciężanie trudności  w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna. – Wyd. 3 popr. Kraków : Impuls, 2003
 72. Płóciennik Elżbieta, Dobrakowska Anetta : Zabawy z wyobraźnią : scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009
 73. Podolska Beatrix : Rytmika dla dzieci. Kraków : Impuls, 2008
 74. Renesans (?) nauczania całościowego : współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego / red. Dorota Klus-Stańska, Mirosław J. Szymański, Mirosław S. Szymański. Warszawa : Żak, 2003
 75. Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005
 76. Drucker-Vennemann Ursula : Zabawy odprężające dla dzieci : pomysły, zabawy i ćwiczenia na każdy dzień. Kielce : Jedność, 2003
 77. Skjold Wennerstrom Kristina, Broderman Smeds Mari : Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole. Kraków : Impuls, 2007
 78. Słodownik-Rycaj Ewa : O mowie dziecka : czyli jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju. Warszawa : Żak, 2000
 79. Sochacka Krystyna : Rozwój umiejętności czytania. Białystok : Trans Humana, 2004
 80. Squires Garry, Mckeown Sally : Pomóż dziecku z … dysleksją. Warszawa : K.E. Liber, 2006
 81. Stasica Jadwiga : 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane relaksujących, rozwijających fantazję, zainteresowania i zdolności uczniów w klasach 1-3. – Wyd. 2. Kraków : Impuls, 2003
 82. Szefler Elżbieta : Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 1-2. Bydgoszcz : AB, 2003
 83. Szkoła na miarę możliwości dziecka / po red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. Sosnowiec : Humanista, 2009
 84. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Forkiewicz. – Wyd. 5. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007
 85. Umiastowska Danuta, Rutkowska Ewa : Żywe lekcje w nauczaniu zintegrowanym : podstawy teoretyczne, propozycje praktycznych rozwiązań. Kraków : Impuls, 2003
 86. Wczesna edukacja dziecka : stan obecny, perspektywy, potrzeby / pod red. Józefy Małachowicz i Anny Kowalskiej. Warszawa : WSP TWP, 2006
 87. Węglińska Maria : Jak pracować z obrazkiem. Kraków : Impuls, 2000
 88. Węglińska Maria : Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? Wyd. 2. Kraków : Impuls, 2005
 89. Wilanowska Ewa, Walczak Joanna : Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej. Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005
 90. Wilgocka _ Okoń Barbara : Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa : Żak, 2003
 91. Włoch Stanisława, Włoch Agnieszka : Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa, Żak, 2009
 92. Wojciechowska Krystyna : Zadania tekstowe w kształceniu zintegrowanym : jak pomagać dzieciom budować i rozwiązywać zadania tekstowe. Opole : NOWIK, 2007
 93. Wójcik Elżbieta : Metody aktywizujące w pedagogice grup. Kraków : Rubikon, 2000
 94. Wójcik Elżbieta : Raz, dwa, trzy Baba-Jaga patrzy : gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Warszawa : Adam, 2002
 95. Wprowadzenie do pedagogiki zabawy : wybór tekstów drukowanych „Kropli” w latach 1992-1994 / wybór i red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. – Wyd. 3. Lublin : Klanza, 2003
 96. Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka / Lucyna Bzowska [et al.]. Kraków : Impuls, 2004
 97. Zakrzewska Barbara : Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole. Warszawa : WSiP, cop. 2003
 98. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce / red. Władysław Puślecki. Opole : UO, 2004
 99. Zreformowana wczesna edukacja : od refleksji ku działaniom nauczyciela / red. nauk. Marzenna Nowicka. Warszawa : Żak, 2000
 100. Żmijewska Ewa : Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków : AP, 2002

 

Artykuły z czasopism

 

Nauczanie początkowe. Kształcenie Zintegrowane (spis treści roczników) 

Rocznik 2011/2012 nr 1

 

 1. Dobrołowicz Justyna : Współczesna szkoła wobec ekspansji mediów, s. 7
 2. Błaszkiewicz Ryszard : Gry komputerowe na poważnie, s. 14
 3. Stawecka Anna : Telewizja i jej znaczenie w wychowaniu dzieci, s. 22
 4. Chrost Sławomir : Media a wychowanie – blaski i cienie, s. 34
 5. Kwaśniewska Małgorzata : Nauka pisania dziś i jutro, s. 38
 6. Świątkiewicz-Trzcińska Danuta, Kępińska Wiesława, Kurkowska Krystyna, Storzysz Renata : Wiem, że potrafię, s. 44
 7. Ratajek Aneta : Uczeń z dysleksją w Internecie – zagrożenia i perspektywy rozwoju, s. 49
 8. Śliwińska Anna : Rola edukacji muzycznej w komunikacji społecznej, s. 58
 9. Wojteczek Monika : Wykorzystanie tablicy interaktywnej w klasach I-III, s. 64
 10. Gogolewska-Tośka Małgorzata : Kształcenie z wykorzystaniem technologii komputerowej – scenariusz zajęć dla klasy II, s. 78
 11. Szplit Agnieszka : Wycieczka po Londynie, czyli edukacja kulturowa z wykorzystaniem Internetu, s. 83
 12. Gabryela Ewa : Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich, s. 88
 13. Łojek Anna : Media w edukacji wczesnoszkolnej (wybór bibliografii), s. 94

 

Rocznik 2010/2011 nr 1

 

 1. Pawelec Lidia : Wychowanie dla zdrowia, s. 7
 2. Stańczak Irena : Lęk szkolny dziecka na etapie wczesnej edukacji, s. 14
 3. Nowak Elżbieta : Zdrowie psychiczne warunkiem właściwego funkcjonowania dziecka, s. 20
 4. Sordyl Barbara : Emigracja zarobkowa rodziców a zdrowie dziecka, s. 26
 5. Sytnik-Czetwertyński Janusz : Rozwój fizyczny poprzez pryzmat duszy, s. 31
 6. Błaszkiewicz Ryszard : Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym, s. 34
 7. Jarmułka Anna : Wpływ stresu na rozwój fizyczny dziecka, s. 44
 8. Stawecka Anna : Wspomaganie zdrowia w okresie późnego dzieciństwa przez ekspresję plastyczną, s. 49
 9. Cieślicka Katarzyna : Owoce i warzywa – odżywiajmy się zdrowo – scenariusz dla klasy II, s. 59
 10. Szplit Agnieszka : Zabawy ruchowe w nauce języka angielskiego – Techniki Promowania Ruchu, s. 66
 11. Stawecka Anna : Propozycja plastycznych zajęć terapeutycznych w klasie II, s. 71
 12. Wolny-Niedzielska Aleksandra : Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki – wybrane zagadnienia, s. 74
 13. Śliwińska Anna, Szymańska-Paruszkiewicz Teresa : Uwarunkowania zdrowotne sprawności narządów artykulacyjnych, s. 81
 14. Zbróg Zuzanna : Rozwój motoryczny – symptomy możliwych zaburzeń w przyszłej nauce czytania i pisania, s. 93
 15. Łojek Anna : Rozwój fizyczny i zdrowie dziecka a problemy edukacji (wybór bibliografii), s. 104

 

Rocznik 2010/2011 nr 2

 

 1. Stawecka Anna : Rozwój aktywności poznawczej dzieci wieku wczesnoszkolnym, s. 7
 2. Tyluś Urszula : Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kreatorem wszechstronnego rozwoju umysłowego wychowanków, s. 17
 3. Ratajek Aneta : Zaburzenia koncentracji a ryzyko dysleksji, s. 23
 4. Żeber-Dzikowska Ilona : Rozwijanie umiejętności intelektualnych w edukacji przyrodniczej, s. 32
 5. Żeber-Dzikowska Ilona : Propozycja zajęć terenowych w klasie II, s. 39
 6. Jarmułka Anna : Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I , s. 44
 7. Szefler Elżbieta, Szefler Jerzy : Scenariusz dnia aktywności – wycieczka w klasie III, s. 49
 8. Borycka Ewelina : I ja mogę być twórcą – propozycja zajęć w klasie III, s. 60
 9. Stańczak Irena : Propozycja ćwiczeń opartych na metodyce TRIZ dla klas I-III, s. 63
 10. Kwaśniewska Małgorzata : Kompetencje dziecka na progu szkoły określone nową podstawą programową, s. 69
 11. Bielska Beata : Powitaj szkołę z uśmiechem, s. 81
 12. Zbróg Zuzanna : Proces kształtowania się lateralizacji – nowe konteksty, s. 87
 13. Łojek Anna : Wspieranie rozwoju umysłowego dziecka w młodszym wieku szkolnym (Wybór bibliografii), s. 97

 

Rocznik 2010/2011 nr 3

 

 1. Tyluś Urszula : Praca nauczyciela w zakresie wspierania rozwoju społecznego ucznia, s. 7
 2. Bidziński Karol : Edukacja społeczno-moralna dzieci – istota i uwarunkowania, s. 19
 3. Chodów Marzena : Wspieranie rozwoju społeczno-moralnego w kształceniu zintegrowanym, s. 33
 4. Rembalski Andrzej : Zakładajmy drużyny zuchowe, s. 48
 5. Korus Beata : Jak konstruować karty obserwacji na wycieczki edukacyjne?, s.53
 6. Miernik Agnieszka : Na piastowskim dworze, s. 67
 7. Parlak Mirosława, Zyzik Elżbieta : „Ja i moi koledzy – razem uczymy się i bawimy” – propozycje scenariuszy zajęć dla klas I-III, s. 74
 8. Szplit Agnieszka : Wykorzystanie pracy grupowej w edukacji językowej – przykłady dobrej praktyki, s. 80
 9. Cyganiak Jolanta : Program Edukacyjny Wartości Życia – od nauczycieli dla nauczycieli, s. 86
 10. Głuszniewska Aneta : Uczymy wartości, s. 89
 11. Pichlak Joanna, Serzysko Agata : Jak realizujemy program Wartości Życia, s. 91
 12. Zbróg Zuzanna : Badania wzorca lateralizacji – dyskusyjność wyników, s. 93
 13. Łojek Anna : Rozwój społeczny dziecka w edukacji zintegrowanej (wybór bibliografii), s. 103

 

Rocznik 2010/2011 nr 4

 

 1. Tusznio Sława : Prawidłowości i zagrożenia rozwoju emocjonalnego dzieci, s. 7
 2. Kaleta-Witusiak Małgorzata : Niegrzeczne czy nadpobudliwe? Problemy adaptacji emocjonalnej dziecka w szkole, s. 18
 3. Górlicka Beata : Zaburzenia emocjonalne u dzieci i co dalej?, s. 26
 4. Biskup Barbara : Spojrzenie w głąb tornistra. O emocjonalnym bagażu wynoszonym z pierwszej klasy, s. 33
 5. Zyzik Elżbieta, Parlak Mirosława : Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów – przykłady zabaw, s. 44
 6. Nowak Marta : Program „Przyjaciele Zippiego”, czyli jak radzić sobie z trudnościami, s. 50
 7. Dębicka Izabela : Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych w stymulacji sfery emocjonalnej dziecka, s. 56
 8. Zyzik Elżbieta, Parlak Mirosława : Fragmenty scenariuszy zajęć kształtujące emocje uczniów klas I-III, s. 66
 9. Pichlak Joanna, Serzysko Agata : Nauczamy wartości – scenariusze zajęć dla klasy II i III, s. 70
 10. Jarmułka - Misior Anna : Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III wspomagający rozwój emocjonalny, s. 74
 11. Mazur Agnieszka, Chojnowska-Ćwiąkała Izabela : Adaptacja dzieci do środowiska szkolnego – opisy przypadków, s. 81
 12. Zbróg Zuzanna : Wybrane strategie nabywania umiejętności emocjonalno-społecznych w okresie dzieciństwa, s. 90
 13. Łojek Anna : Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka – wybór bibliografii, s. 101

 

Rocznik 2009/2010 nr 1

 

 1. Rusiecki Mieczysław : Dialog w szkole drogą do dojrzałości osobowej, s. 7
 2. Miernik Agnieszka : O dialogu międzypokoleniowym w literaturze dla dzieci, s. 21
 3. Bugajska - Jaszczołt Beata, Czajkowska Monika : Rozmowa heurystyczna jako specyficzny dialog w edukacji matematycznej, s. 26
 4. Wileczek Anna : W słowach i między słowami. Dialog szkolny w perspektywie pragmalingwistycznej, s. 41
 5. Nowak Marzena : Dialog formą kontaktu interpersonalnego, s. 47
 6. Chrost Sławomir : Dialog – moda czy konieczność? s. 52
 7. Jałowiecka Aneta : O potrzebie dialogu z dzieckiem z  trudnościami w nauce, s. 55
 8. Mazur Agnieszka, Chojnowska-Ćwiąkała Izabela : Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela, s. 62
 9. Wojda Kamila : Dialog zasadą życia społecznego. Scenariusz zajęć w klasie III, s. 69
 10. Kula Ewa : Dzieci mniejszości narodowych i imigrantów w polskich szkołach, s. 74
 11. Ratajek Zdzisław : Dziecko 6-letnie w szkole, s. 82
 12. Kwaśniewska Małgorzata : Rozwijanie postawy dialogowej dzieci sześcioletnich, s. 90
 13. Zbróg Zuzanna : Dialog czy monolog edukacyjny, s. 94
 14. Łojek Anna : Dialog jako forma kontaktu interpersonalnego (bibliografia w wyborze), s. 104

 

Rocznik 2009/2010 nr 2

 

 1. Chojak Małgorzata : Współpraca rodziców i nauczycieli – trudne, ważne i konieczne zadanie, s. 7
 2. Stańczak Irena : Ojciec a problem jakości wychowawczego systemu rodzinnego, s. 15
 3. Wolska – Długosz Małgorzata, Forma Paulina : Współpraca szkoły z rodziną dysfunkcyjną, s. 24
 4. Potaczała Katarzyna : Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne, s. 39
 5. Chrost Sławomir : Rodzice i nauczyciele – sprzymierzeńcy czy „wrogowie”? s. 45
 6. Cudak Sławomir : Formy pracy nauczyciela klas I –III z rodzicami pomocne w rozwijaniu rodzicielskiej świadomości wychowawczej, s. 48
 7. Jałowiecka Aneta : Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją, s. 54
 8. Zyzik Elżbieta : Tradycyjne i innowacyjne formy współpracy szkoły z rodzicami, s. 61
 9. Szkolak Anna : Scenariusz spotkania adaptacyjnego z dziećmi 6-letnimi objętymi obowiązkiem szkolnym i ich rodzicami, s. 67
 10. Dyjak Anna, Kula Ewa : Rodzice i nauczyciele wobec doświadczeń uczniów w edukacji za granicą, s. 71
 11. Pękowska Marzena : Rola rodziców w zarządzaniu szkołą na przykładzie Wielkiej Brytanii i Finlandii, s. 76
 12. Śliwińska Anna : Zabawy integracyjne dla dzieci 6-, 7-letnich oraz ich rodziców, s. 83
 13. Zbróg Zuzanna : Powiedz to pełnym zdaniem…, czyli o różnicach między językiem mówionym a pisanym, s. 89
 14. Łojek Anna : Rodzice partnerami szkoły w pierwszym etapie kształcenia (bibliografia w wyborze), s. 98

 

Rocznik 2009/2010 nr 3

 

 1. Stańczak Irena : Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w klasach I-III, s. 7
 2. Winiarczyk Anna : O specyfice pracy z uczniem zdolnym, s. 14
 3. Bonar Jolanta : Uczeń idealny a uczeń twórczy w percepcji nauczycieli wczesnej edukacji, s. 21
 4. Pawelec Lidia : Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III, s. 27
 5. Buła Anna : Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie, s. 33
 6. Chrost Sławomir : Talent – dar czy zadanie? S. 40
 7. Dyjak Anna : Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka, s. 43
 8. Jałowiecka Aneta : Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją, s. 48
 9. Korus Beata : Dzieci zdolne są w każdej klasie – aktywizująca rola dialogu, s. 59
 10. Szplit Agnieszka : Zdolności twórcze dzieci i ich rozwijanie w zabawach po angielsku, s. 72
 11. Stawiak  - Ososińska Małgorzata : Działalność Europejskiej rady do Spraw Uzdolnionych, s. 80
 12. Giza Teresa : Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci zdolnych, s. 86
 13. Zbróg Zuzanna : Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia dzieci szkolnych i przedszkolnych, s. 91
 14. Łojek Anna : Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach I-III (bibliografia w wyborze), s. 101

 

Rocznik 2009/2010 nr 4

 

 1. Parlak Mirosława : Rola wycieczki w integracji edukacji wczesnoszkolnej, s. 7
 2. Szefler Elżbieta, Szefler Jerzy : Wycieczki mentalne, czyli podróże palcem po mapie, s. 14
 3. Szkolak Anna : Rola rodziców jako przewodników po najbliższej okolicy, s. 31
 4. Pawelec Lidia : Wycieczka szkolna – rys historyczny, s. 37
 5. Chrost Sławomir : Wycieczka – przygoda czy wychowanie? S. 43
 6. Sytnik - Czetwertyński Janusz : W stronę nadziei, s. 46
 7. Jałowiecka Aneta : Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce – pytania i odpowiedzi, s. 49
 8. Grzela Małgorzata : Poznajemy Ziemię Świętokrzyską, s. 57
 9. Wojda Kamila : Wycieczka mentalna drogą do tolerancji – zajęcia w klasie III, s. 63
 10. Rogozińska Katarzyna : O czym śpiewał las – scenariusz zajęć dla sześciolatków, s. 69
 11. Sztaba Jadwiga : Wycieczka zagraniczna w nauczaniu zintegrowanym. Studium przypadku, s.72
 12. Dębicka Izabela : W poszukiwaniu muzycznego skarbu. Ćwiczenia muzyczne w rozwijaniu słuchu fonematycznego dzieci 6-letnich, s. 81
 13. Zbróg Zuzanna : Natura procesów poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, s. 91

 

Rocznik 2008/2009 nr 1

 

 1. Karczewska Joanna : Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka, s. 7
 2. Dobrołowicz Justyna : Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci, s. 15
 3. Cieśla Elżbieta, Markowska Małgorzata : Bezpieczeństwo ćwiczących na zajęciach ruchowych, s. 21
 4. Skawińska Mirosława : Powstrzymać przemoc wobec dzieci – procedura „Niebieskie Karty”, s. 28
 5. Zbróg Zuzanna : Konstruktywistyczna strategia aktywizowania uczniów, uczniów. 33
 6. Mazur Joanna : Udzielanie pierwszej pomocy – szkolenie, s. 41
 7. Zyzik Elżbieta, Parlak Mirosława : Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym, s. 47
 8. Zyzik Elżbieta, Parlak Mirosława : Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych, s. 51
 9. Kolowca Krystyna : „O swe bezpieczeństwo dbam...” – scenariusze zajęć, s. 55
 10. Cudzik Edyta, Wysoka Jolanta : Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole – metoda projektu, s. 74
 11. Stawiak – Ososińska Małgorzata : Przeciwdziałanie przemocy w szkole ( wybrane inicjatywy na szczeblu ogólnoeuropejskim), s. 88
 12. Sytnik – Czetwertyński Janusz : Lęk, s. 96
 13. Zbróg Zuzanna : Wojna z głosowaniem, s. 99
 14. Łojek Anna : Bezpieczeństwo dzieci w młodszym wieku szkolnym (wybór), s. 106

 

Rocznik 2008/2009 nr 2

 

 1. Palka Stanisław : Kształtowanie poczucia optymizmu u uczniów klas początkowych, s. 8
 2. Stańczak Irena : Szkoła a humor i optymizm uczniów, s.  17
 3. Karczewska Joanna : Podmiotowość ucznia warunkiem jego radości i optymizmu, s. 22
 4. Jałowiecka Aneta : O dysleksji...optymistycznie, s. 29
 5. Bonar Jolanta : Humor a twórczość, czyli dlaczego należy cenić uczniowskie poczucie humoru, s. 37
 6. Trębicka Katarzyna : Optymizm w poezji Joanny Kulmowej – refleksje, s. 43
 7. Stawiak – Ososińska Małgorzata : Czy szkoła może być miejscem szczęśliwym i radosnym? s. 48
 8. Zbróg Zuzanna : Gry i zabawy interakcyjne jako czynnik wspierania socjalizacji dziecka i kształtowania jego osobowości, s. 54
 9. Morawska Marta : W krainie uśmiechu – scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I, s. 67
 10. Rubacha Iwona : Scenariusze zajęć pozalekcyjnych w klasie I wykorzystujące technikę treningu twórczości, s. 72
 11. Słomińska Luiza : Boże Narodzenie – święta niezwykłych wzruszeń, radości i tajemnic – scenariusz zajęć otwartych dla rodziców, rodziców. 83
 12. Sytnik – Czetwertyński Janusz : O praktycznej stronie optymizmu, s. 89
 13. Zbróg Zuzanna : Jak doskonalić umiejętność czytania? s. 92
 14. Łojek Anna : Humor w edukacji wczesnoszkolnej – bibliografia w wyborze, s. 100

 

Rocznik 2008/2009 nr 3

 

 1. Szempruch Jolanta : Kształcenie wczesnoszkolne etapem integrującym podmioty edukacyjne, s. 7
 2. Zbróg Zuzanna : Potrzeba współuczestniczenia rodziców w życiu szkoły raport z badań własnych, s. 18
 3. Pawelec Lidia : Tematyka europejska w wychowaniu szkolnym, s. 28
 4. Wolska-Długosz Małgorzata, Forma Paulina : Rola pedagoga szkolnego w procesie wychowania dziecka, s. 37
 5. Jałowiecka Aneta : W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych, s. 46
 6. Winiarczyk Anna : Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych,  s. 58
 7. Chojak Małgorzata : Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami – szansa czy zagrożenie? s. 65
 8. Chimera Jadwiga : Podajmy sobie ręce – scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I, s. 72
 9. Mizielska Małgorzata : Najmilsze słowo – mama. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II, s. 77
 10. Stawiak- Ososińska Małgorzata : Przywracanie funkcji wychowawczych szkoły – rola środowiska katolickiego (wybrane inicjatywy), s. 82
 11. Sytnik – Czetwertyński Janusz : Inność, s. 87
 12. Zbróg Zuzanna : Wartości dodane w idei współpracy rodziców ze szkołą, s. 90
 13. Łojek Anna : Edukacja początkowa w zintegrowanym środowisku wychowawczym szkoły (bibliografia w wyborze), s. 103

 

Rocznik 2008/2009 nr 4

 

 1. Chyła – Szypułowa Irena : Twórczość muzyczna dzieci, s. 7
 2. Pawlińska Ewa : Rozwijanie wrażliwośći muzycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym, s. 15
 3. Śliwińska Anna : Stymulacyjna funkcja ruchu przy muzyce w nauczaniu zintegrowanym, s. 23
 4. Rogozińska Katarzyna : Szkolne instrumenty muzyczne, s. 31
 5. Parkita Ewa : Komputerowe wspomaganie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, s. 35
 6. Stańczak Irena : Znaczenie spostrzegawczości słuchowej w procesie czytania, s. 43
 7. Chyła – Szypułowa Irena : Muzyka Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej, s. 48
 8. Dębicka Izabela : Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w kształtowaniu funkcji manualnych dzieci, s. 55
 9. Barcicka Wiesława : Pedagogika zabawy w klasach młodszych, s. 61
 10. Czarnowska Marzena : Scenariusze zajęć słuchowo-ruchowych dla klas integracyjnych z uczniem niesłyszącym, s. 67
 11. Śliwińska Anna : Ptasie trele w maju – zajęcia zintegrowane w klasie III, s. 75
 12. Stawiak – Ososińska Małgorzata : Udział Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Muzycznej w popularyzacji kształcenia muzycznego, s. 78
 13. Sytnik – Czetwertyński Janusz : Prawda i odpowiedzialność w muzyce, s. 83
 14. Zbróg Zuzanna : Czytanie twórcze w młodszym wieku szkolnym, s. 85
 15. Łojek Anna : Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym (wybór bibliografii), s. 95

 

Rocznik 2007/2008 nr 1

 

 1. Kątny Marek : Wartości patriotyczne w literaturze dla dzieci młodszych, s. 7
 2. Chyła – Szypułowa Irena : Muzyka w służbie Ojczyźnie – ważny element edukacji wczesnoszkolnej, s. 16
 3. Rogozińska Katarzyna : Pieśni patriotyczne w edukacji dzieci, s. 23
 4. Szczerba Sebastian : Patriotyzm blokersów (?), s. 29
 5. Stańczak Irena : Wychowanie patriotyczne a treści programowe i proces nauczania, s. 35
 6. Ziołowicz Katarzyna : Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej, s. 42
 7. Śliwińska Anna : Polskie tańce narodowe – ważny składnik edukacji wczesnoszkolnej, s. 52
 8. Uznańska Marzena, Zyzik Elżbieta : Metody pracy zuchowej w kształtowaniu postaw patriotycznych, s. 63
 9. Uznańska Marzena : Przykładowy plan pracy gromady zuchowej, s. 68
 10. Stawiak – Ososińska Małgorzata : Istota i znaczenie wychowania patriotycznego w zintegrowanej Europie, s. 72
 11. Dąbrowa Ewa : Próby rekonstrukcji wychowania patriotycznego w Stanach Zjednoczonych po 11 września, s. 79
 12. Tadra Jolanta : Jesteśmy dumni z naszej  Ojczyzny – scenariusz zajęć dziennych dla klasy III, s. 87
 13. Parlak Mirosława : „Moja mała ojczyzna” – fragment scenariusza zajęć dla klasy III, s. 98
 14. Sytnik – Czetwertyński Janusz : Nauczyciel – patriota i wychowawca, s. 101
 15. Klimaszewska  Anna : Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat edukacji patriotycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, s. 104

 

Rocznik 2007/2008 nr 2

 

 1. Cudak Henryk : Makrospołeczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w Polsce, s. 7
 2. Wojciechowska Mariola : Wartość i sens współczesnej rodziny w opinii młodych rodziców, s. 14
 3. Pawelec Lidia : Rodzina wobec tradycyjnych wartości narodowych, s. 21
 4. Stańczak Irena : Rola ojca w procesie wychowawczym, s. 26
 5. Wilk Marta : Rodzina jako pierwotne środowisko profilaktyki uzależnień, s. 34
 6. Karczewska Joanna : Rodzina adopcyjna – szczególne środowisko wychowawcze, s. 41
 7. Kwaśniewska Małgorzata, Lipiec Justyna : Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania. Propozycja zajęć warsztatowych z  rodzicami dzieci dysgraficznych, s. 50
 8. Ratajek – Kolasa Iwona : Wywiadówka – spotkanie – dialog. Refleksje doświadczonego nauczyciela, s. 57
 9. Winiarczyk Anna : Praca domowa uczniów klas początkowych w opinii rodziców, s. 60
 10. Stawiak – Ososińska Małgorzata : Sytuacja i formy pomocy rodzinie we współczesnej Europie, s. 68
 11. Trafiałek Elżbieta : Rodzina a polityka – Polska a Europa, s. 78
 12. Zyzik Elżbieta, Parlak Mirosława : „Rodzinny piknik integracyjny – Chcemy się lepiej poznać” – propozycja zajęć dla uczniów klas I, rodziców i pracowników szkoły, s. 85
 13. Opalińska Mirosława : Ja i moja rodzina – scenariusz zajęć dla klasy II, s. 88
 14. Tadra Jolanta : Scenariusz zintegrowanych zajęć otwartych dla rodziców uczniów klasy III, s. 91
 15. Sytnik – Czetwertyński Janusz : Szkoła – mój dom, moja rodzina, s. 99

 

Rocznik 2007/2008 nr 3

 

 1. Pufal – Struzik Irena : potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci, s. 7
 2. Zyzik Elżbieta, Parlak Mirosława : Sposoby badania stosunków interpersonalnych uczniów, s. 14
 3. Szumna Dorota : Badanie pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń, s. 20
 4. Szempruch Jolanta : Kompetencje komunikacyjne nauczyciela wzorem zachowań interpersonalnych uczniów, s. 29
 5. Zbróg Zuzanna : Potrzeba kontaktu z rówieśnikami wśród uczniów klas I – III – wyniki badań własnych, s. 37
 6. Adamek Irena : Wspieranie ucznia w procesie uczenia się, s. 42
 7. Szplit Agnieszka : Kontakty interpersonalne w kontekście nauczania języka angielskiego, s. 51
 8. Rutkowski Mirosław : Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – warunek i efekt integracji, s. 56
 9. Stańczak Irena : Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? S. 63
 10. Stawiak – Ososińska Małgorzata : Europejski wymiar przeciwdziałania przestępczości nieletnich, s. 69
 11. Parlak Mirosława, Zyzik Elżbieta : Wycieczka – jedna z form integracji zespołu klasowego, s. 78
 12. Korus Beata : Scenariusz zajęć integracyjnych w klasie I, s. 82
 13. Szkolak Anna : Propozycja scenariusza zajęć dla klasy II, s. 88
 14. Opalińska Mirosława : Podobieństwa i różnice między nami – propozycja scenariusza zajęć w klasie III, s. 99
 15. Sytnik – Czetwertyński Janusz : W matni samotności, s. 103
 16. Łojek Anna : Grupa rówieśnicza jako obszar nabywania doświadczeń społecznych (bibliografia w wyborze), s. 106

 

Rocznik 2007/2008 nr 4

 

 1. Treliński Gustaw : Matematyzowanie jako wiodąca strategia nauczania matematyki w integralnym systemie kształcenia, s. 8
 2. Bugajska – Jaszczołt Beata : Trudności językowe związane z badaniem sytuacji realistycznych, s. 17
 3. Czajkowska Monika : Blokady emocjonalne w procesie rozwiązywania zadań tekstowych, s. 28
 4. Treliński Gustaw : Realistyczne nauczanie matematyki, s. 38
 5. Treliński Gustaw : Działania prowadzące do wyuczania bezradności matematycznej, s. 46
 6. Trelińska Urszula : Planowanie integrowania edukacji. Zagadnienie doboru i precyzowania celów, s. 62
 7. Trelińska Urszula : Wypracowywanie koncepcji zajęć zintegrowanych na przykładzie dnia aktywności ucznia w klasie drugiej, s. 69
 8. Treliński Gustaw : Dyktando matematyczne, s. 79
 9. Stawiak – Ososińska Małgorzata : Ku samodzielnemu odkrywaniu matematyki, s. 81
 10. Sytnik – Czetwertyński Janusz : O sposobie istnienia pojęć matematycznych, s. 86
 11. Łojek Anna : Przegląd literatury na temat współczesnej edukacji matematycznej, s. 89

 

Rocznik 2006/2007 nr 3

 

 1. Srebro Ewa, Wójcik Katarzyna : Świat baśni i wyobraźni dziecięcej w edukacji wczesnoszkolnej, s. 7
 2. Stawecka Anna : Stymulowanie rozwoju wyobraźni uczniów klas początkowych przez zajęcia plastyczne, s. 12
 3. Śliwińska Anna : Muzyczne podróże w wyobraźni – w trosce o równowagę emocjonalną naszych dzieci, s. 23
 4. Bielawska Alina : Teatr – animator dziecięcej wyobraźni, s. 29
 5. Biłous Paweł : Wyobraźnia i jej rola w rozwoju twórczości dzieci, s. 33
 6. Bielska Beata : Twórcza wizualizacja stymulatorem rozwoju osobowości, s. 42
 7. Ziołowicz Katarzyna : Rozwijanie wyobraźni twórczej w oparciu o edukację plastyczną, s. 52
 8. Świeca Marek : Znaczenie dramy dla rozwoju wyobraźni dziecka, s. 60
 9. Dębicka Izabela : Wyobraźnia muzyczna a zdrowie emocjonalne, s. 65
 10. Gawlik Barbara, Mazurczak Urszula : W baśniowej krainie Muminków – propozycje metodyczne (klasa I, II, III), s. 78
 11. Opalińska Mirosława : Wyobraźnia nam podpowie – propozycje scenariuszy zajęć dla klasy III, s. 88
 12. Sytnik – Czetwertyński Janusz : Wyobraźnia a sztuka kamuflażu, s. 96
 13. Łojek Anna : Rola wyobraźni w rozwoju dziecka i jego autokreacji (bibliografia w wyborze), s. 102

 

Rocznik 2006/2007 nr 4

 

 1. Markowska Małgorzata : Problemy aktywności fizycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym, s. 7
 2. Cieśla Elżbieta : Rozwój motoryczny dzieci w młodszym wieku szkolnym, s. 11
 3. Lelonek Magdalena : Wychowanie fizyczne w edukacji zintegrowanej – wskazówki metodyczne, s. 18
 4. Suliga Edyta : Żywienie a rozwój psychofizyczny i stan zdrowia uczniów klas I-III, s. 27
 5. Przychodni Agnieszka : Nadwaga i otyłość dzieci – przyczyny i zagrożenia, s. 35
 6. Stawiak – Ososińska Małgorzata : Miejsce wychowania fizycznego w międzynarodowych inicjatywach promujących aktywność fizyczną, s. 42
 7. Srebro Ewa, Wójcik Katarzyna : Stymulacja rozwoju psychomotorycznego w kontekście dynamiki rozwojowej w okresie wczesnoszkolnym, s. 52
 8. Kamińska Ewelina, Stadnicki Rafał : Postępowanie rehabilitacyjne w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa, s. 57
 9. Krzyżaniak Beata : Cykl zajęć utrwalających schemat ciała oraz orientację przestrzenną, s. 61
 10. Janaszek Monika, Lelonek Magdalena : Przykłady zabaw aktywizujących i uspokajających – wykorzystywanych podczas zajęć wychowania fizycznego, s. 72
 11. Pożoga Edyta : Scenariusz zajęć wychowania fizycznego z przewagą gier i zabaw ruchowych, s. 79
 12. Kwiatek Iwona : Propozycja zajęć ruchowych z wykorzystaniem piłki – dla klasy I, s. 83
 13. Śliwińska Anna : Propozycje zajęć muzyczno-ruchowych w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, s. 86
 14. Budz Stanisława : Scenariusz zajęć ruchowych w terenie dla klasy III, s. 91
 15. Sytnik – Czetwertyński Janusz : Metafizyczny wymiar pojęcia aktywności, s. 95
 16. Klimaszewska Anna : Przegląd literatury na temat aktywności fizycznej dzieci i jej wpływu na ich wszechstronny rozwój, s. 99

 

Artykuły z pozostałych czasopism

 

 1. Andrukowicz Wiesław : Filozofia pedagogiki wczesnoszkolnej Bronisława Trentowskiego. Życie Szkoły 2008 nr 7, s. 13-18
 2. Bilewicz – Kuźnia Barbara : Edukacja początkowa – obowiązek, szansa, czy zagrożenie? Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Życie Szkoły 2011 nr 1, s. 50-52
 3. Brejnak Wojciech : Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania. Życie Szkoły 2005 nr 2, s. 14-20
 4. Dąbkowska Elżbieta : Konkurs znajomości lektury w klasie pierwszej. Życie Szkoły 2003 nr 7, s. 412-413
 5. Dudzińska Bogumiła : Cele kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szkoły 2006 nr 4, s. 9-14
 6. Gaca Lidia, Kapluk Mariola, Lembicz Katarzyna : Wiadomości i umiejętności trzecioklasistów. Życie Szkoły 2004 nr 9, s. 594-597
 7. Gajdzika Anna : Gospodarowanie czasem zajęć w kształceniu zintegrowanym. Życie Szkoły 2006 nr 3, s. 10-15
 8. Głuszak Anna Maria : Podręcznik w edukacji wczesnoszkolnej alternatywa czy konieczność? Życie Szkoły 2010nr 6, s. 5-12
 9. Koliszek Grażyna : Pierwsza pomoc w klasach I-III. Życie Szkoły 2004 nr 2, s. 99-101
 10. Hanisz Jadwiga : Cele wczesnoszkolnej edukacji matematycznej. Życie Szkoły 2005 nr 2, s. 10-15
 11. Hassa Anna : Wykorzystanie edytora tekstowego i graficznego w klasie III. Życie szkoły 2004 nr 2, s. 104-110
 12. Jakubowicz - Bryx Anna : Początkowa nauka czytania i pisania. Życie Szkoły 2009 nr 8, s. 5-9
 13. Jakubowska Małgorzata : Pasowanie znaczy lanie? Życie Szkoły 2008 nr 7, s. 50-53
 14. Junkier Jolanta : Droga do szkoły z odblaskami. Scenariusz inscenizacji dla klasy pierwszej. Życie szkoły 2003 nr 7, s. 433-435
 15. Kamocka Izabela : Cele nauczania języka angielskiego w kształceniu zintegrowanym. Życie Szkoły 2006 nr 7, s. 39-41
 16. Kapica Gabriela : Optymalizacja systemu edukacji wczesnoszkolnej (cz. I). Życie Szkoły 2009 nr 4, s. 5-9
 17. Kapica Gabriela : Optymalizacja systemu edukacji wczesnoszkolnej (cz. II). Życie Szkoły 2009 nr 5, s. 5-9
 18. Klich Alicja : Matematyka w klasach I-III – nauczanie przedmiotowe czy zintegrowane? Życie Szkoły 2011 nr 5, s. 5-10
 19. Kmieć Anna : Integracja języka angielskiego z innymi przedmiotami w klasach I-III. Życie Szkoły 2006 nr 7, s. 44-47
 20. Kołodziejski Maciej : Głośno i cicho. Scenariusz zajęć muzycznych w klasie I według koncepcji Edwina E. Gordona. Życie Szkoły 2009 nr 1, s. 14-16
 21. Kopa Małgorzata : Puc, Bursztyn i goście. Scenariusz zajęć dla klasy II. Życie Szkoły 2004 nr 8, s. 541-542
 22. Kruszko Krzysztof : Osiągnięcia uczniów klas trzecich w zakresie edukacji środowiskowej. Życie Szkoły 2003 nr 9, s. 527-532
 23. Kurzawa Sabina : Całoroczny Konkurs Czytelniczy w klasie III. Życie Szkoły 2008 nr 10, s. 36-42
 24. Lembicz Katarzyna : Edukacja europejska w programie nauczania klas trzecich. Życie Szkoły 2004 nr 5, s. 335-339
 25. Liberadzka Marianna : Przygotowanie grafomotoryczne do pisania. Rozważania pedagoga terapeuty. Życie Szkoły 2009 nr 6, s. 26-31
 26. Lis Stanisław : Gimnastyka korekcyjna w klasie I. Życie Szkoły 2004 nr 3, s. 161-162
 27. Lis Stanisław : Gimnastyka korekcyjna w klasie II. Życie Szkoły 2004 nr 7, s. 482-485
 28. Marek Elżbieta : Diagnoza sześciolatków. Życie Szkoły 2007 nr 7, s. 16-17
 29. Marek Elżbieta : Wczesna edukacja dziecka – klucz do osobowości. Życie Szkoły 2008 nr 7, s. 57-58
 30. Mączka Marta : Matematyka na arabskim targu. Wprowadzenie równań z niewiadomą w postaci okienka. Życie Szkoły 2011 nr 5, s. 33-36
 31. Moroz Danuta : Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym. Życie Szkoły 2003 nr 2, s. 80-83
 32. Ogerman Marzena : Badanie dojrzałości szkolnej. Życie Szkoły 2010 nr 6, s. 34-45
 33. Popławska Wioletta : Konkurs recytatorski dla klas I-III. Życie Szkoły 2005 nr 2, s. 45-46
 34. Rura Grażyna : Co i jak integruje edukacja zintegrowana? Życie Szkoły 2008 nr 9, s. 5-9
 35. Sakowicz Wiesława Alina : Program adaptacji uczniów klasy pierwszej. Życie Szkoły 2007 nr 7, s. 21-25
 36. Skowrońska Aleksandra : Dojrzałość szkolna. Życie Szkoły 2007 nr 7, s. 5-11
 37. Strecker Beata : Klasy integracyjne w kształceniu zintegrowanym. Życie Szkoły 2003 nr 3, s. 179-184
 38. Treliński Gustaw : Elementy geometrii w nauczaniu początkowym. Życie Szkoły 2011 nr 5, s. 22-32
 39. Umiastowska Danuta : Wykorzystanie ruchu w nauczaniu zintegrowanym. Życie Szkoły 2006 nr 2, s. 21-26
 40. Uznańska – Skrzypczyk Lucyna : Metoda projektu w nauczaniu zintegrowanym. Życie Szkoły 2006 nr 3, s. 24-27
 41. Uździcka Hanna : Środowisko w edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szkoły 2006 nr 10, s. 14-19
 42. Wasiukiewicz Jadwiga : Pedagogika waldorfska w edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szkoły 2004 nr 3, s. 142-147
 43. Warś Katarzyna : Pasowanie pierwszoklasistów. Życie Szkoły 2003 nr 6, s. 346-348
 44. Wielocha Antonina, Biskup Anna, Borzęcka Lucyna : Zestaw zadań kontrolnych nr 5 – klasa III. Życie Szkoły 2009 nr 5, s. 37-43
 45. Witek – Pawlukojć Elżbieta : Klub Małego Ornitologa. Życie szkoły 2010 nr 6, s. 20-22
 46. Wojciechowska Katarzyna : Muzyka w klasach I-III. Życie Szkoły 2008 nr 3, s. 34-37
 47. Wójcik Aneta, Moskalik Elżbieta : Ślubowanie klas pierwszych. Życie Szkoły 2009 nr 8, s. 56-58
 48. Zając Gertruda : O dobre samopoczucie pierwszoklasisty. Życie Szkoły 2007 nr 7, s. 29-31
 49. Żebracka – Sztuka Joanna : Gry i zabawy ruchowe w kształceniu zintegrowanym matematyki w klasie I. Życie Szkoły 2004 nr 7, s. 476-478
 50. Żegnałek Kazimierz : Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szkoły 2006 nr 3, s. 4-9

 

 

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

 

Copyright