DYDAKTYKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

I. DYDAKTYKA OGÓLNA

 

 1. Andrukowicz, Wiesław : Dydaktyka komplementarna. Warszawa : WSP TWP, 2004
 2. Andrukowicz, Wiesław : Edukacja integralna. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001
 3. Arends, Richard I. : Uczymy się nauczać. Warszawa : WSiP, 2000
 4. Barnes, Duglas : Nauczyciel i uczniowie : od porozumiewania się do kształcenia. Warszawa : WSiP, 1988
 5. Bąbel, Przemysław, Wiśniak, Marzena : Jak uczyć, żeby nauczyć. Warszawa : WSiP, 2008
 6. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
 7. Bereźnicki, Franciszek : Podstawy dydaktyki. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
 8. Bernacka, Danuta : Od słowa do działania. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2001
 9. Brudnik, Edyta, Muszyńska, Anna, Owczarska, Beata : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2010
 10. Budzeń, Henryk : Usprawnianie procesu nauczania. Radom : ITE, 2003
 11. Chałas, Krystyna : Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa : Wydaw. Nowa Era, 2000
 12. Cohen, Louis, Manion, Lawrence, Morrison, Keith : Wprowadzenie do nauczania. Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, 1999
 13. Czy nasza szkoła jest dobra? / John MacBeath [et al.]. Warszawa : WSiP, cop. 2003
 14. Dembińki, Mariusz : Rytualne oblicze lekcji : studium teoretyczno-empiryczne. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
 15. Gołębniak, Bogusława D., Teusz, Grażyna : Edukacja poprzez język : o całościowym uczeniu się. Warszawa : CODN, 1999
 16. Fenstermacher, Gary D., Soltis, Jonas F. : Style nauczania. Warszawa : WSiP, 2000
 17. Fisher, Robert : Uczymy, jak się uczyć. Warszawa : WSiP, 1999
 18. Gagne, Robert M., Briggs, Leslie J., Wagner, Walter W. : Zasady projektowania dydaktycznego. Warszawa : WSiP, 1992
 19. Gęsicki, Janusz : Jak nie zwariować w szkole? Warszawa : WSiP, 1999
 20. Glasser, William : Każdy uczeń może osiągnąć sukces. Łódź : PAW, 2005
 21. Green, Gordon W. : Zostań celującym uczniem i studentem. Warszawa : WSiP, 1996
 22. Gożlińska, Elżbieta : Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa : WSiP, 2004
 23. Gożlińska, Elżbieta : Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne. Warszawa : WSiP, 2004
 24. Hamer, Hanna : Klucz do efektywności nauczania : poradnik dla nauczycieli. Warszawa : Wydaw. Veda, 1994
 25. Hessen, Sergiusz : Struktura i treść szkoły współczesnej : zarys dydaktyki ogólnej. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 1997
 26. Inspiracje, pomysły : książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela / Alicja Bacowska [et al.]. Wrocław : Wydaw. „Siedmioróg”, 2002
 27. Interaktywne metody nauczania : z przykładowymi konspektami : w nauczaniu przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły zawodowej i średniej : opracowanie zbiorowe / red. Maria Jadczak. Toruń : Bea-Bleja, 2001
 28. Janowski, Andrzej : Pedagogika praktyczna : zarys problematyki, zdrowy rozsadek, wyniki badań. Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2004
 29. Kawecki, Ireneusz : Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003
 30. Klus-Stańska, Dorota : Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2010
 31. Kosinska, Anna, Polak, Anna, Żiżka, Dorota : Uczę metodą ośrodków pracy : materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa : WSiP, 1999
 32. Kostera, Monika, Rosiak, Agnieszka : Zajęcia dydaktyczne. Gdańsk : GWP, 2005
 33. Królikowski, Jacek : Projekt edukacyjny : materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych. Warszawa : CODN, 2001
 34. Kruszewski, Krzysztof : 45 (Czterdzieści pięć) minut : prawie cała historia pewnej lekcji. Warszawa : PWN, 1993
 35. Kształcenie otwarte od A do Z / Cliv Jefferies [et al.]. Radom : Inst.. Technologii Eksploatacji, 1997
 36. Kubiczek, Bożena : Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się? Opole : Wydaw. NOWIK, 2009
 37. Kupisiewicz, Czesław : Dydaktyka ogólna. Warszawa : GRAF PUNKT, 2000
 38. Kupisiewicz, Czesław : Dydaktyka ogólna : repetytorium. Warszawa : IBE, 2003
 39. Kupisiewicz, Czesław : Podstawy dydaktyki. Warszawa : WSiP, 2005
 40. Kupisiewicz, Czesław : Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa : BGW, 1996
 41. Kupisiewicz, Czesław : Rzecz o kształceniu : wybór rozpraw i artykułów. Warszawa : WSP ZNP, 1999
 42. Łojek, Jadwiga, Panfil, Violetta : Ścieżki edukacyjne w szkole ponadgimnazjalnej. Warszawa : WSiP, 2003
 43. Metody wspierania rozwoju ucznia : niezbędnik dyrektora / Małgorzata Taraszkiewicz [et al.]. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009
 44. Mieszalski, Stefan : O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej. Warszawa : WSiP, 1997
 45. Mikina, Agnieszka, Zając, Bożena : Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
 46. Nalaskowski, Stanisław : Metody nauczania. Toruń : Wydaw. „Adam Marszałek”, 1999
 47. Noltnig, Hans-Peter : Jak zachować porządek w klasie. Gdańsk : GWP, 2004
 48. Okoń, Wincenty : Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2003
 49. Painter, Frieda : Kim są wybitni? : charakterystyka, identyfikacja, kształcenia. Warszawa : WSiP, 1993
 50. Paris, Scott G., Ayres, Linda : Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem. Warszawa : WSiP, 1997
 51. Perrott, Elizabeth : Efektywne nauczanie : praktyczny przewodnik doskonalenia nauczania. Warszawa : WSiP, 1995
 52. Petlak, Erach, Komora, Juraj : Nauczanie w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2006
 53. Phillips D. C., Soltis, J. F. : Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk : GWP, 2003
 54. Półturzycki, Józef : Dydaktyka dla nauczycieli. Płock : Wydaw. „Novum”, 2002
 55. Putkiewicz, Elżbieta : Proces komunikowania się na lekcji. Warszawa : APS, 2002
 56. Putkiewicz, Elżbieta : Proces komunikowania się na lekcji : analiza wypowiedzi nauczycieli i uczniów. Warszawa : WSiP, 1990
 57. Pyżalski, Jacek : Nauczyciele – uczniowie : dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
 58. Reid, Jo-Anne, Forrestal, Peter, Cook, Jonatan : Uczenie się w małych grupach w klasie. Warszawa : WSiP, 1996
 59. Renesans (?) nauczania całościowego : współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego / red. Dorota Klus-Stańska, Mirosław J. Szamański, Mirosław S. Szamański. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2003
 60. Robertson, John : Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie. Warszawa : WSiP, 2004
 61. Rodek, Violetta : Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej. Katowice : UŚ, 2003
 62. Rylke, Hanna : W zgodzie z sobą i z uczniem : z doświadczeń nauczycieli i psychologów. Warszawa : WSiP, 1993
 63. Strykowski, Wacław, Strykowska, Justyna, Pielachowski, Józef : Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań : Wydaw. eMPi2, 2003
 64. Sztuka nauczania : podręcznik akademicki. [T. 1], Czynności nauczyciela / red. nauk. Krzysztof Kruszewski. Warszawa : PWN, 2007
 65. Sztuka nauczania : podręcznik akademicki. [T. 2], Szkoła / red. nauk. Krzysztof Konarzewski. Warszawa : PWN, 2004
 66. Szymański, Mirosław S. : O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2010
 67. Światy dziecięcych znaczeń / red. nauk. Dorota Klus-Stańska. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, cop. 2004
 68. Taraszkiewicz, Małgorzata : Jak uczyć jeszcze lepiej! : szkoła pełna ludzi. Poznań : Wydaw. „Arka”, 2001
 69. Teml, Hubert : Relaks w nauczaniu. Warszawa : WSiP, 1997
 70. Tripp, Dawid : Zdarzenia krytyczne w nauczaniu : kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa : WSiP, 1996
 71. Turska, Dorota : Skuteczność ucznia : od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych? Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
 72. Uczenie metodą projektów / red. Bogusława D. Gołębniak. Warszawa : WSiP, 2002
 73. Węglińska, Maria : Jak przygotować się do lekcji? : wybór materiałów dydaktycznych. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
 74. Żegnałek, Kazimierz : Dydaktyka ogólna : wybrane zagadnienia. Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2005

 

II. DYDAKTYKI SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Dydaktyka twórczości : koncepcje – problemy – rozwiązania / red. Krzysztof J. Szmidt. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003
 2. Edukacja alternatywna : dylematy teorii i praktyki / red. Bogusław Śliwerski. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1992
 3. Kayser, Martina, Wagemann, Paul-Albert : Uczyliśmy w szkole waldorfskiej : o historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii. Warszawa : WSiP, 1998
 4. Koło polonistyczne i teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum : zbiór konspektów / red. Elżbieta Szczepańska. Płock : Wydaw. „Korepetytor” Marian Gałczyński, 1999
 5. Komorowska, Hanna : Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa : Wydaw. „Fraszka Edukacyjna”, 2004
 6. Komorowska, Hanna : Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego : kontrola – ocena – testowanie. Warszawa : Wydaw. „Fraszka Edukacyjna”, 2005
 7. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela : lekcje twórczości w klasie I / Elżbieta Płóciennik [et al.]. Warszawa : Difin, 2009
 8. Nehring, Alicja, Sawicka, Lidia, Szelągowska-Strzyga, Anna : Uczyć ciekawiej, to znaczy jak? : nauczanie zintegrowane – scenariusze zajęć metodami aktywizującymi. Toruń : Wydaw. „Aksjomat”, 2002
 9. Nowacki, Tadeusz W. : Podstawy dydaktyki pracy. Warszawa : WSP TWP, 2004
 10. Oelszlaeger, Beata : Jak uczyć uczenia się? : środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
 11. Okoń, Wincenty : Dziesięć szkół alternatywnych. Warszawa : WSiP, 1999
 12. Ożyńska-Zborowska, Anna : Antologia literatury dla najmłodszych. Warszawa : KAW, 2002
 13. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. Warszawa : WSP ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
 14. Popławska, Joanna, Sierpińska, Bożena : Zacznijmy razem : dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych. Warszawa : WSiP, cop. 2001
 15. Puślecki, Władysław : Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1996
 16. Wasiukiewicz, Jadwiga : Pedagogika waldorfska : w teorii i praktyce. Gdańsk : UG, 2003
 17. Węglińska, Maria : Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych? Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
 18. Wójcicka, Maria : Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki. Warszawa : Wydaw. „Fraszka Edukacyjna”, 2004
 19. Wójcik, Elżbieta : Metody aktywizujące w pedagogice grup. Kraków : Wydaw. Rubikon, 2008
 20. Wójtowiczowa, Janina : O wychowaniu językowym : (zbiór artykułów dla rodziców i nauczycieli. Warszawa : [b.w.], 1997

 

III. PRACA Z UCZNIEM

 

 1. Aichinger, Alfons, Holl, Walter : Psychodrama – terapia grupowa z dziećmi. Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2003
 2. Alfabet świetlicowy : scenariusze zajęć świetlicowych / Barbara Bartoszewska [et al.]. Warszawa : Wydaw. „Fraszka Edukacyjna”, 2005
 3. Binder, Gislind, Michaelis, Richard : Trudności w nauce : skuteczne metody pracy z dzieckiem : pomóż swojemu dziecku. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003
 4. Brophy, Jere : Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa : PWN, 2002
 5. Covington, Martin V., Teel, Karen M. : Motywacja do nauki. Gdańska : GWP, 2004
 6. Drama w stop-klatce : w kierunku pozytywnej zmiany społecznej / pod red. nauk. Adama Jagiełły-Rusiłowskiego. Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, 2010
 7. Dyrda, Beata : Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000
 8. Dziedzic, Anna : Drama a wychowanie. Warszawa : CODN, 2000
 9. Dziurzyńska, Teresa, Ratyńska, Hanna, Stójowa, Elżbieta : A jak będzie słońce...A jak będzie deszcz... : wiersze, opowiadania, teatrzyki, przysłowia i zagadki dla przedszkoli : wypisy. Warszawa : WSiP, 2001
 10. Dziurzyńska, Teresa, Ratyńska, Hanna, Stójowa, Elżbieta : Na słoneczne i deszczowe dni : wiersze, opowiadania, teatrzyki dla przedszkoli. Warszawa : WSiP, 1998
 11. Frostig, Marianne, Horne, David : Wzory i obrazki : program rozwijający percepcję wzrokową : podręcznik [3]. Poziom wyższy. Warszawa : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1994
 12. Jezierska-Wiejak, Elżbieta : Możliwości i ograniczenia dramy jako metody kształtowania rozumienia pojęć moralnych. Toruń : Wydaw. „Adam Marszałek”, 2004
 13. Kościelnik, Justyna : Zielone szkoły miejscem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007
 14. Krasoń, Katarzyna, Szafraniec, Grażyna : Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja – odkrywanie – poznawanie. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002
 15. Krzywoń, Danuta ; przy współpr. Hewilii Hetmańczyk : Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2008
 16. Marczyk, Anna : Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole. Warszawa : Wydaw. „Fraszka Edukacyjna”, 2006
 17. Modele opieki nad dzieckiem zdolnym : materiały z I i II Forum Wymiany Doświadczeń... / pod red. Mirosławy Partyki. Warszawa : CMPP-P MEN, 2000
 18. Nauczyciel – uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / red. Maria Dudzikowa. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1996
 19. Pankowska, Krystyna : Edukacja przez dramę. Warszawa : WSiP, 1997
 20. Pankowska, Krystyna : Pedagogika dramy : teoria i praktyka. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2000
 21. Rimm, Sylwia B. : Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? Warszawa : WSiP, 1994
 22. Stańczak, Małgorzata : Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole. Olsztyn : Wydaw. UW-M, 2009
 23. Szumski, Grzegorz : Dobór i kształcenie uczniów zdolnych : studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych. Warszawa : WSPS, 1995
 24. Świetlicowe zajęcia. T. 1, Wiersze, inscenizacje, zabawy, zagadki, zajęcia świetlicowe o tematyce edukacyjnej, polskie zwyczaje i tradycje, Polska w legendach / red. Barbara Bleja-Sosna. Toruń : Wydaw. BEA, 2005
 25. Świetlicowe zajęcia. T. 2, Wiersze, wierszyki, trudniki, inscenizacje przyrodnicze, prozdrowotne, ekologiczne, świąteczne, zajęcia edukacyjne, zagadki, gry i zabawy / red. Barbara Bleja-Sosna. Toruń : Wydaw. BEA, 2005
 26. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limonit. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004

 

IV. ORGANIZACJA NAUCZANIA

 

 1. Durda, Marek, Maciejewska, Jadwiga : Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły : poradnik dla dyrektorów... . Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2005
 2. Hanisz, Jadwiga, Grzegorzewska, Elżbieta : Ocena opisowa rozwoju ucznia : ćwiczenia wspomagające i sprawdziany : kształcenie zintegrowane w klasach 1-3. Warszawa : WSiP, 2005
 3. Jaśkiewicz, Małgorzata, Jędras, Zbigniew, Wudarska, Jadwiga U. : Mierzenie jakości wybranych obszarów pracy szkoły : szkolny program wychowawczy ; wewnątrzszkolny system oceniania. Toruń : Bea-Bleja, 2001
 4. Kordziński, Jarosław : Mierzenie jakości pracy w oświacie. Warszawa : WSiP, 2004
 5. Szaleniec, Henryk : Jak komunikować uczniom wyniki egzaminów. Warszawa : WSiP, 2004

 

V. E-LEARNING

 

 1. Clarke, Alan : E-learning : nauka na odległość. Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2007
 2. Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienieckiego. Toruń : Wydaw. „Adam Marszałek”, 2009
 3. Plebańska, Marlena : E-learning : tajniki edukacji na odległość. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011

 

VI. POZOSTAŁE

 

 1. Dziecko – nauczyciel – rodzice : konteksty edukacyjne / red. Rafał Piwowarski. Białystok i in. : IBE, 2003
 2. Kotarba-Kańczugowska, Marta : Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2009
 3. Kupisiewicz, Czesław : Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 1995
 4. Kupisiewicz, Czesław : Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 1995

 

 

Opracowała:

                                                                                              Anna Wesołowska

 

Copyright