CELESTYN FREINET
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Filipiak, Ewa, Smolińska-Rębas, Halina : Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej : w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji, czyli o tym jak organizować sytuacje edukacyjne wyzwalające aktywność własną dziecka. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 2000
 2. Frankiewicz, Wanda : Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego. Warszawa : WSiP, 1983
 3. Kłosińska, Tatiana : Droga do twórczości : wdrażanie technik Celestyna Freineta. Kraków : "Impuls", 2000
 4. Lewin, Aleksander : Tryptyk pedagogiczny - Korczak, Makarenko, Freinet. Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986
 5. Łuczak, Bogumiła : Nauczanie integralne w klasach I-III z wykorzystaniem technik Freineta. Poznań : Wydaw. G&P, 2000
 6. Semenowicz, Halina : Freinet w Polsce : próby realizacji koncepcji pedagogicznej C. Freineta w szkole polskiej. Warszawa : WSiP, 1980
 7. Semenowicz, Halina : Nowoczesna szkoła francuska technik Freineta. Warszawa : Wydaw. "Nasza Księgarnia", 1966

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

 

 1. Krzesińska-Żach, Beata : Szkoła Freinetowska, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. – S. 263-264
 2. Krzesińska-Żach, Beata : Techniki Freineta, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. – S. 517-519
 3. Łobocki, Mieczysław : Koncepcja Celestyna Freineta, [w:] Łobocki, Mieczysław : ABC wychowania. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - S. 66-70
 4. Mikrut, Adam : Ruch współczesnej szkoły C. Freineta, [w:] Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2002. - S. 19-25
 5. "Nowoczesna szkoła francuska" - technik Celestyna Freineta, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, księga 1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn. - Wyd. 2 zm. – Kielce : Dom Wydawniczy Strzelec, 1998. - S. 285-310
 6. Okoń. Wincenty : École moderne Celestyna Freineta, [w:] Okoń, Wincenty : Dziesięć szkół alternatywnych. -Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1999. - S. 81-102

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Barańska, Ewa : Freinet i ekologia. Życie Szkoły 1997 nr 2 s. 106-108
 2. Borawska, Katarzyna : Recepta na edukacyjny sukces, czyli Ecole Freinet w Vence. Życie Szkoły 2000 nr 8 s. 522-526
 3. Brzana, Mirosław : Czego nauczyłem się w Ecole Freinet w Vence. Życie Szkoły 1999 nr 10 s. 793-795
 4. Brzana, Mirosław : Dlaczego Freinet? Życie Szkoły 1997 nr 5 s. 265-268
 5. Chmurzyska, Wanda : Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna. Życie Szkoły 1998 nr 4 s. 204-205
 6. Chorn, Regina : Z francuskiego atelier – RIDEF 2008 w Meksyku. Życie Szkoły 2009 nr 10 s. 30-33
 7. Ciombor, Anna : Swobodne teksty jako jedna z technik Celestyna Freineta. Życie Szkoły 1996 nr 8 s. 464-465
 8. Filipiak, Ewa, Smolińska-Rębas Halina : Organizowanie sytuacji edukacyjnych inspirowanych freinetowską techniką doświadczeń poszukujących. Życie Szkoły 1997 nr 6 s. 330-334
 9. Graboś, Iwona : Korespondencja międzyszkolna. Życie Szkoły 2005 nr 1 s. 45-49
 10. Guzikowska, Grażyna : Scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik Freineta. Życie Szkoły 1998 nr 3 s. 158-160
 11. Jabłoński, Iwona : Koncepcje pedagogiczne Celestyna Freineta. Życie Szkoły 2011 nr 6 s. 31-33
 12. Kędra, Marzena : Moim laboratorium jest dziecko. Życie Szkoły 2010 nr 11 s. 20-26
 13. Kłeczek, Dorota : Swobodna ekspresja plastyczna. Życie Szkoły 2009 nr 10 s. 34-39
 14. Kłosińska, Natalia : Pionierzy i animatorzy ruchu freinetowskiego w Polsce. Życie Szkoły 2010 nr 11 s. 12-18
 15. Kłosińska, Tatiana : Nauczyciele kreatywni. Animatorzy pedagogiki Celestyna Freineta. Życie Szkoły 2009 nr 10 s. 5-8
 16. Kłosińska, Tatiana : Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta. Życie Szkoły 2003 nr 7 s. 442-446
 17. Kłosińska, Tatiana : W kolebce ruchu freinetowskiego. Życie Szkoły 2009 nr 10 s. 40-48
 18. Kolowca, Krystyna : I ty możesz zostać poetą. Życie Szkoły 2010 nr 11 s. 36-46
 19. Konopnicka, Iwona : Rola edukacji środowiskowej w kształceniu zintegrowanym w kontekście pedagogiki Celestyna Freineta. Życie Szkoły 2009 nr 10 s. 25-29
 20. Koperny, Bożena : Poznawanie świata - bez lekcji. Życie szkoły 2000 nr 1 s. 23-25
 21. Kościuszko Maria : Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej im. C. Freineta w Otwocku. Szkoła Specjalna 1997 nr 1 s. 53-55
 22. Lewin, Aleksander : Korczak i Freinet - co ich łączy, a co różni? Nowa Szkoła 1997 nr 2 s. 16-20
 23. Lubaszka, Dorota : Wykorzystanie technik Freineta : scenariusz zajęć w klasie III. Życie Szkoły 2002 nr 3 s. 159-160
 24. Lubaszka, Dorota : Wykorzystanie technik Freineta oraz pedagogiki zabawy : scenariusz zajęć w klasie II. Życie Szkoły 2002 nr 1 s. 34-35
 25. Magda, Marzenna : Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta. Życie Szkoły 1997 nr 9 s. 531-535
 26. Marek, Elżbieta : Freinet w Polsce. Życie Szkoły 2009 nr 10 s. 61-62
 27. Marek, Elżbieta : Rozpoczynamy od poznania dziecięcych oczekiwań. Wywiad z Michelem Mulatem. Życie Szkoły 2010 nr 11 s. 61-63
 28. Matuszewska, Mirosława : Zielona szkoła - wykorzystanie technik Freineta. Życie Szkoły 2004 nr 6 s. 27-30
 29. Napiórkowska, Zofia : Edukacja do demokracji. Życie Szkoły 2009 nr 10 s. 9-14
 30. Perek, Bronisława : Nauczanie integralne z wykorzystaniem technik Freineta : scenariusz zajęć w klasie III. Życie Szkoły 2000 nr 10 s. 610-613
 31. Piwko, Kazimiera : Miejsce dziecka w pedagogice Celestyna Freineta. Życie Szkoły 2010 nr 11 s. 5-11
 32. Piwko, Kazimiera : O doświadczeniach poszukujących. Życie Szkoły 2009 nr 10 s. 19-24
 33. Prekiel, Barbara : Elementy koncepcji Freineta w rozwijaniu świadomego stosunku dzieci do własnego ciała. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1996 nr 4 dod. s. 79-80
 34. Romanowska, Alicja : Zastosowanie technik Freineta w intelektualizacji procesu wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2001 nr 2 dod. s. 2-8
 35. Ruszkiewicz, Bożena, Wiszowata, Marta : Spójrz na dziecko oczami dziecka. Sprawozdanie z konferencji. Życie Szkoły 2010 nr 11 s. 64-65
 36. Semenowicz, Aleksandra : O mojej mamie Halinie. Życie Szkoły 2009 nr 10 s. 16-18
 37. Stawczyk-Mizińska, Renata : Miejsce dziecka w pedagogice C. Freineta. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 1 s. 54-55
 38. Stawczyk-Mizińska, Renata : Szkoła Celestyna Freineta w Vence. Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 2 s. 29-30
 39. Stawczyk-Mizińska, Renata, Korzeniewska, Anna : Zajęcia z wykorzystaniem technik Celestyna Freineta. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 8 s. 35-40
 40. Stawczyk-Mizińska, Renata : Życie i praca Haliny Semenowicz. Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 8 s. 22-24.
 41. Stępień, Bogumiła : Dziecięce marzenia. Tworzenie i pisanie swobodnych tekstów. Życie Szkoły 2010 nr 11 s. 31-34
 42. Sulisz, Seweryn : Elementy koncepcji pedagogicznej Freineta w wychowaniu fizycznym. Życie Szkoły 1996 nr 8 s. 460-463
 43. Szuchnik, Grażyna : Techniki Freineta w pracy z dziećmi klasy III : swobodny tekst. Życie Szkoły 2001 nr 3 s. 175-178
 44. Wasilewska, Hanna : Wizyta polskich freinetowców we francuskiej szkole Freineta w Vence. Życie Szkoły 1999 nr 9 s. 717-718
 45. Więckowski, Ryszard : Techniki Freineta we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szkoły 1998 nr 1 s. 3-6
 46. Więczkowska, Małgorzata : Technika Celestyna Freineta w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu 1998 nr 1 s. 46-50
 47. Wiśniewska, Krystyna : Moje doświadczenia z pedagogiką Freineta. Życie Szkoły  1997 nr 3 s. 159-161
 48. Zaworska, Małgorzata : Inspirowana pedagogiką Freineta. Życie Szkoły 2011 nr 3 s. 12-15

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright