ZARZĄDZANIE I MARKETING W BIBLIOTECE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

1.      Saniewska, Danuta : Vademecum nauczyciela bibliotekarza. Warszawa : Agencja Sukurs, 2007

2.      Wojciechowska, Maja : Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2006

3. Zarządzanie kadrami w bibliotece / red. Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król.  Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2008

4.  Zarządzanie marketingowe biblioteką / red. Marlena Pigla. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2008

5.   Zarządzanie strategiczne i marketing w bibliotece / komitet red. Mariusz Nowak, Paweł Pioterek, Janina Przybysz. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

1.      Adamska, Alina : Działania marketingowe w bibliotece szkolnej. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 5 s. 28

2.      Arkabus , Agata : Zarządzanie w  bibliotekach. Cz. 1. Poradnik Bibliotekarza 2007 nr 3 s. 3-7

3.      Arkabus, Agata : Zarządzanie w bibliotece. Cz. 2. Poradnik Bibliotekarza 2007 nr 4 s. 6-9

4.      Beller, Robert : Public relations   biblioteki. Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 12 s. 13-15

5.      Budnik, Magdalena : Marketing w  bibliotece. Życie Szkoły 2007 nr 10 s. 42-45

6.      Cichowska, Iwona : Koncepcja marketingowa w bibliotece szkolnej. Biblioteka w Szkole 2004 nr 1 s. 2-3

7.      Cichowska, Iwona :  Marketing mix w bibliotece szkolnej. Koncepcja 4 K. Biblioteka w Szkole 2005 nr 2 s. 28

8.      Frankiewicz, Elżbieta : Zarządzanie marketingowe biblioteką. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 4 s. 16-18

9.      Hall, Hanna : Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie Biblioteki. Cz. 1. Poradnik Bibliotekarza 2007 nr 7-8 s. 5-9

10.  Hall, Hanna : Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie Biblioteki. Cz. 2. Poradnik Bibliotekarza 2007 nr 12 s. 3-7

11.  Hall, Hanna : Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie Biblioteki. Cz. 3. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 6 s. 9-13

12.  Hall, Hanna : Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie Biblioteki. Cz 4.Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 11 s. 9-11

13.  Kamińska, Sylwia : Organizacja i zarządzanie bibliotekami we Francji. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 7-8 s. 22-24

14.  Klimuk, Maria : Działania marketingowe w bibliotece szkolnej. Biblioteka w Szkole 2004 nr 10 s. 13

15.  Klimuk, Maria, Trybińska, Hanna : Marketing  w bibliotece szkolnej : na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu. Biblioteka w Szkole 2003 nr 6 s. 20-21

16.  Kubów, Stefan : Marketing usług biblioteki fachowej. Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 5 s. 16-17

17.  Kuźmińska, Krystyna : Zarządzać biblioteką. Wywiad z Janiną Jagielską. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 12 s. 12-15

18.  Paradowski, Mateusz : Dekoracja wnętrza jako element marketingu bibliotecznego. Biblioteka w Szkole 2011 nr 5 s. 5-7

19.  Rejmer-Szala, Maria : Działania marketingowe w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 9 s. 8-11

20.  Rygiel, Halina : Promocja biblioteki pedagogicznej-współpraca ze środowiskiem. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 10 s. 21-22

21.  Seta, Magdalena : Badania marketingowe  w bibliotece. Cz. 1. Podział badań i projektowanie procesu badawczego. Poradnik Bibliotekarza 2011 nr 10 s. 33-36

22.  Seta, Magdalena :  Badania marketingowe w bibliotekach. Cz. 2. Dobór metody badawczej i próby. Poradnik Bibliotekarza 2011 nr 11 s. 35-38

23.  Stoma, Grażyna : System zarządzania jakością wg ISO 9001 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. Biblioteka w Szkole 2003 nr 1 s. 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

24.  Szulc-Krajka, Beata : Zakładki do książki  w służbie reklamy. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 4 s. 28-30

25.  Wojnar, Małgorzata : Promujmy naszą pracę . Biblioteka w Szkole 2004 nr 3 s. 8

26.  Zając, Michał : Marketing w bibliotekach publicznych : bariery i wyzwania. Poradnik Bibliotekarza  2005 nr 12 s. 4-9

27.  Żarów, Anna : Metody badań jakości pracy biblioteki. Biblioteka w Szkole 2004 nr 6 s. 6-9

                

 

                                                                                                Opracowała:

                                                                                                Agata Mierzwa

Copyright