MNEMOTECHNIKI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Ganczarska, Małgorzata : Metoda rysunkowych ogniw ortograficznych : wykorzystanie mnemotechniki w kształceniu zintegrowanym. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2004
 • Modrak, Małgorzata : Blok zadań dla osób zagrożonych demencją. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016
 • Phillips, Charles : Pamięć doskonała ! : 50 łamigłówek, które wytrenują Twój mózg i pozwolą Ci zapamiętać wszystko. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016
 • Skibska, Joanna : Mnemoliterki : ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu a-o, m-n-u-w, l-ł-t, b-d-g-p z wykorzystaniem mnemotechnik.  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

 • Ganczarska, Małgorzata : Mnemotechnika jako alternatywa w nauczaniu i uczeniu się na szczeblu kształcenia zintegrowanego, [w:] Dziecko : sukcesy i porażki / red. Rafał Piwowarski. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 456-464
 • Ganczarska, Małgorzata : Możliwości stosowania mnemotechniki w edukacji dzieci przedszkolnych, [w:] Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch. Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. - S. 229-234
 • Ganczarska, Małgorzata : Rola mnemotechniki w nabywaniu wiedzy arbitralnej przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Efektywność kształcenia zintegrowanego : implikacje dla teorii i praktyki : praca zbiorowa / red. nauk. Helena Siwek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Warszawa : Wydawnictwo Komandor, 2007. - S. 133-138
 • Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : O sposobach wspomagania dzieci w świadomym zapamiętywaniu informacji : niektóre hipotezy i wyniki badań,[w:] Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / [pod red.] Stanisława Juszczyka, Ireny Polewczyk. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. - S. 69-93
 • Jurkowski, Jakub :  Zastosowanie metody Mind Mappingu w przekazywaniu informacji i wspieraniu kreatywności podczas rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji, [w:] Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 351-359

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Araszczuk, Zofia : Superpamięć – poznajemy efektywne techniki zapamiętywania : konspekt lekcji z zakresu organizacji i technik pracy umysłowej ucznia w szkole ponadpodstawowej. Biblioteka w Szkole 2000 nr 10 s. 21-23
 • Baranowska, Ewa : Mnemotechniki w ortografii. Życie Szkoły 2007 nr 5 s. 21-23
 • Chmurzyński, Bogusław : Mnemotechniki w terapii dysortografii. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 10 s. 34-38
 • Dąbrowska, Halina : Techniki mnemotechniczne w nauczaniu fizyki. Fizyka w Szkole 2009 nr 3 s. 55-60
 • Gąsiorkiewicz, Agnieszka : Aby pamięć nam sprzyjała. Psychologia w Szkole 2008 nr 1 s. 77-86
 • Gmerek-Biniek, Gabriela : Uczymy się. Konspekt zajęć. Biblioteka w Szkole 2000 nr 2 s. 10-11
 • Just, Monika : Wykorzystanie pamięci w procesach twórczych. Życie Szkoły 2011 nr 1 s. 37-42
 • Kondrat, Dorota : Techniki pamięciowe. Remedium 2005 nr 3 s. 8-9
 • Kosiba, Grażyna, Szalewski Jacek : Mapy pamięciowe jako sposób przekazu wiadomości w realizacji zadań na lekcji wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005 nr 11 s. 21-24
 • Łuba, Małgorzata : Nauczanie samego siebie. Życie Szkoły 2015 nr 4 s. 30-32
 • Minge, Natalia, Minge, Krzysztof : Jak uczyć zapamiętywania wielu informacji? Życie Szkoły 2014 nr 11 s.16-17
 • Ostarek, Ewa : Mapa myśli jako przykład mnemotechniki w nauczaniu dzieci młodszych. Życie Szkoły 2017 nr 6 s. 12-16
 • Ostrowska, Jolanta : Superpamięć, superczytanie cz. 2. Matematyka w Szkole 2008 nr 44 s. 18-20
 • Pawlak-Kindler, Agnieszka : Mnemotechniki w codzienności szkolnej. Nowa Szkoła 2016 nr 3 s. 14-26
 • Prędka-Pawlun, Ewelina : Mapy myśli w domu – scenariusz z ćwiczeniami. Remedium 2019 nr 5 s. 30-32
 • Sommerfeld, Aleksandra : Wystarczy zabawny komiks. Życie Szkoły 2008 nr 1 s. 12-18
 • Stępień-Rejszel, Kamila Olga :  Czas na mnemotechniki, czyli zapamiętaj więcej!  Życie Szkoły 2019 nr 4 s. 29-32
 • Urbańska, Agata : Chmurka, gałązka czy drzewko? : nowe strategie pracy z tekstem. Życie Szkoły 2012 nr 11 s. 8-10
 • Ziółkowska, Anna : Przeczytaj, zrozum - na pewno zapamiętasz. Psychologia w Szkole 2011 nr 3 s. 59-60

 

Opracowała: Anna Wesołowska

 

 

 

 

 

Copyright