PAMIĘĆ, UCZENIE SIĘ, KONCENTRACJA – EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Anderson, John R. :  Uczenie się i pamięć : integracja zagadnień. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
 • Binder, Gislind, Michaelis, Richard :  Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem : pomóż swojemu dziecku. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003
 • Bläsius, Jutta :  Jak rozwijać spostrzegawczość i koncentrację? : zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007
 • Bradway, Lauren Carlile, Hill, Barbara Albers :  Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla twojego dziecka. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012
 • Bragdon, Allen D., Gamon, David : Ćwicz swój umysł : sprawniejszy mózg w 3 miesiące! 176 wskazówek i łamigłówek ćwiczących pamięć oraz zdolności matematyczne i językowe. Warszawa : Wydaw. K.E. Liber, 2008
 • Doświadczenie indywidualne : szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci / pod red. Krzysztof Krzyżewski.  Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003
 • Fisher, Robert : Uczymy, jak się uczyć. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999
 • Fontana, David :  Psychologia dla nauczycieli. Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw, cop. 1998
 • Fry, Ronald W. : Jak się uczyć. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016
 • Fuller, Cheri : Jak zachęcić dziecko do nauki.  Warszawa : "Vocatio", cop. 2003
 • Ganczarska, Małgorzata : Metoda rysunkowych ogniw ortograficznych : wykorzystanie mnemotechniki w kształceniu zintegrowanym. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2004
 • Gamon, David, Bragdon, Allen D. : Ucz się szybciej, zapamiętuj więcej. Warszawa : Klub dla Ciebie "Medium", 2003
 • Glasser, William :  Każdy uczeń może osiągnąć sukces. Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, cop. 2005
 • Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta, Zielińska, Ewa : Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005
 • Jagodzińska, Maria : Rozwój pamięci w dzieciństwie. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 • Jaworska-Jamruszkiewicz, Jolanta : Szybkie czytanie : poradnik z ćwiczeniami. Warszawa : Edgard, 2015
 • Karolak, Wiesław :  Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii .  Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009
 • Kubiczek, Bożena : Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się?. – Wyd. 4. – Opole : Wydawnictwo Nowik, 2009
 • Kurcz, Ida : Pamięć, uczenie się, język. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995
 • Kupaj, Lilianna, Krysa, Wiesława :  Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. Warszawa : Wolters Kluwer, 2014
 • Levine, Mel : Jak nie tracić głowy w szkole : o zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia się. Poznań : Media Rodzina, cop. 2004
 • Leviton, Richard : Jak zwiększyć moc mózgu : metody, techniki i ćwiczenia podwyższające sprawność umysłu. Konstancin-Jeziorna : Wydaw. Medium, 2001
 • Locke, Edwin A. :  Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik. Poznań : "RK", 2004
 • Michelmann, Rotrau, Michelmann, Walter Uwe : Techniki szybkiego czytania. Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2005
 • Mietzel, Gerd : Psychologia kształcenia. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002
 • Oelszlaeger, Beata : Jak uczyć uczenia się ? : środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej.  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
 • Phillips, Charles : Pamięć doskonała ! : 50 łamigłówek, które wytrenują Twój mózg i pozwolą Ci zapamiętać wszystko. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016
 • Phillips, D. C., Soltis, Jonas F. : Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 • Psychologia uczenia się : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Ziemowita Włodarskiego. - 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998
 • Rose, Colin, Nicholl, Malcolm J. : Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku : sześciostopniowy plan obudzenia twojego mistrzowskiego umysłu. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Logos, cop. 2003
 • Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / pod red. Ewy Filipiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008
 • Rudniański, Jarosław :  Jak się uczyć? Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001
 • Skiba, Dorota : Koncentracja uwagi. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017
 • Sokołowska, Ewa : Gdy dziecko zdaje egzamin : scenariusze warsztatów psychologicznych dla rodziców. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008
 • Sternberg, Robert J., Spear-Swerling, Louise : Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 • Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci / pod redakcją Anny Mikler-Chwastek. Warszawa : Difin, 2017
 • Włodarski, Ziemowit :  Psychologia uczenia się. T. 1. – Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998
 • Wood, David : Jak dzieci uczą się i myślą : społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006
 • Yates, Frances A. : Sztuka pamięci /; tł. z fr. Witold Radwański ; posłowie Lech Szczucki. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

 • Rozwój uwagi, [w:] Vasta, Ross, Haith, Marshall M., Miller, Scott A. : Psychologia dziecka Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – S. 257-265
 • Rozwój uwagi, wyobraźni i pamięci, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży / pod red. Marii Żebrowskiej. - Wyd. 11. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – S. 446-454
 • Żyła, Katarzyna : Czy pamięć pomaga w twórczym myśleniu?, [w:] Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / Krzysztof J. Szmidt (red.). Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 193-206

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Adamek, Irena: Od nauczania do uczenia się - wspieranie rozwoju dziecka.Nowa Szkoła 2009 nr 4 s. 4-7
 • Araszczuk Zofia : Super pamięć – poznajemy efektywne techniki zapamiętywania. Biblioteka w Szkole 2000 nr 10 s. 21–23
 • Bałachowicz, Józefa : Poznawcze i społeczne wymiary projektowania środowiska skutecznego uczenia się dzieci. Edukacja Wczesnoszkolna 2018/2019 nr 4 s. 7-20
 • Baranowska, Ewa : Mnemotechniki w ortografii. Życie Szkoły 2007 nr 5 s. 21-23
 • Basińska, Anna : Uczenie się metodą storyline.  Życie Szkoły 2009 nr 3 s. 26-30 
 • Boksa, Ewa : Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego. Nauczanie Początkowe 2012/2013 nr 3 s. 62-66
 • Brzezińska, Anna: Kiedy lider staje się tutorem a kiedy nauczycielem? Cz. 1.Remedium 2005 nr 11/12 s. 16-17
 • Brzeziński, Artur : Jak uczyć myślenia? Nowa Szkoła 2013 nr 5 s. 36-37
 • Chmurzyński, Bogusław : Mnemotechniki w terapii dysortografii. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 10 s. 34-39
 • Chojnacka, Kaja : Trudności w koncentrowaniu uwagi u dzieci cz. 1. Remedium 2018 nr 7/8 s. 14-15
 • Chojnacka, Kaja : Trudności w koncentrowaniu uwagi u dzieci cz. 2. Remedium 2018 nr 11 s. 10-12
 • Czerniawska, Ewa : I wszystko zapamiętasz? Psychologia w Szkole 2008 nr 3 s. 111-116
 • Czerniawska, Ewa, Zawadzki, Bogdan: Jaki uczeń, takie osiągnięcia?Psychologia w Szkole 2007 nr 3 s. 69-76
 • Czerwoniec, Bożena : Usprawnianie technik uczenia się. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2001 nr 9 s. 36–38
 • Dębska, Urszula, Guła-Kubiszewska, Halina : Strateg w szkolnej ławce. Psychologia w Szkole 2010 nr 4 s. 5-14
 • Dyląg, Jerzy : Uczenie się przez przeżywanie jako strategia kształcenia muzycznego w edukacji zintegrowanej.Nowa Szkoła 2009 nr 4 s. 23-28
 • Dziamska, Dorota : Naturalne strategie uczenia się dzieci : wiercipięta przekształca informacje. Wychowanie w Przedszkolu 2017 nr 8 s. 3-7
 • Filipiak, Ewa : Motywacja i strategie uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Edukacja 2011 nr 2 s. 28-35
 • Gąsiorkiewicz, Agnieszka : Aby pamięć nam sprzyjała. Psychologia w Szkole 2008 nr 1 s. 77-86
 • Gmerek-Biniek, Gabriela : „Uczymy się, aby poznać świat i dać się poznać światu” : (jak wyszukać i zapamiętać potrzebną informację). Biblioteka w Szkole 2000 nr 2 s. 11
 • Gruszczyk–Kolczyńska, Edyta, Zielińska, Ewa : Jak przebiega proces uczenia się dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 1 s. 11–20
 • Jagodzińska, Maria : Pamięć w szkole. Psychologia w Szkole 2009 nr 1 s. 117-125
 • Jak obudzić uwagę : o zaburzeniach koncentracji / Katarzyna Klimek-Michno ; rozm. Małgorzata Stańczyk. Życie Szkoły 2014 nr 8 s. 4-6
 • Jurkiewicz, Ewa : Neurodydaktyka: motywacja, koncentracja i substancje szczęścia. Życie Szkoły 2012 nr 2 s. 4-5
 • Just, Monika : Uwaga - wrota świadomości. – Bibliogr. Życie Szkoły 2010 nr 11 s. 47 – 51
 • Just, Monika : Wykorzystanie pamięci w procesach twórczych. Życie Szkoły 2011 nr 1 s.37-42
 • Kasprzyszak, Elżbieta :  Trening pamięci - metody efektywnego uczenia się : scenariusz zajęć dla uczniów liceum przeprowadzonych w bibliotece szkolnej.  Biblioteka w Szkole 2018 nr 6 s. 31-32
 • Komorowska, Marta : Pamięć u dzieci szkolnych z perspektywy neurobiologicznej. Cz. 1. Remedium 2008 nr 7/8 s. 16-17
 • Komorowska, Marta : Zastosowanie uważności w pracy z dzieckiem. Remedium 2013 nr 1 s. 4-5
 • Kondrat, Dorota : Style uczenia się. Remedium 2005 nr 1 s. 10-11
 • Kondrat, Dorota : Techniki pamięciowe. Remedium 2005 nr 3 s. 8-9
 • Kondrat, Dorota : Warsztaty twórczości : Cz. 5. Remedium 2008 nr 6 s. 10-11
 • Kondrat, Dorota : Wyryte w pamięci. Wizualizacje w nauce języka angielskiego. Języki obce w szkole 2019 nr 2 s. 89-91
 • Korczyński, Stanisław : Motywowanie uczniów do nauki. Cz. 1.  Remedium 2016 nr 9 s. 1-4
 • Korczyński, Stanisław : Motywowanie uczniów do nauki. Cz. 2.  Remedium 2016 nr 10 s. 14-16
 • Korczyński, Stanisław :  Motywowanie uczniów do nauki - cd.  Remedium 2016 nr 11 s. 8-10
 • Korczyński, Stanisław :  Motywowanie uczniów do nauki - cd.  Remedium 2016 nr 12 s. 12-13
 • Kosiba Grażyna, Szalewski Jacek : Mapy pamięciowe jako sposób przekazu wiadomości w realizacji zadań na lekcji wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005 nr 11 s. 21-24
 • Kossowska, Małgorzata: Bezradność intelektualna w szkole.Psychologia w Szkole 2010 nr 2 s. 14-19
 • Kozłowski, Waldemar : Style uczenia się nauczycieli. Nowa Szkoła 2003 nr 6 s. 39-42
 • Kryk, Gabriela : Motywacja w samokształceniu uczniów.Życie Szkoły 2007 nr 9 s. 10-14
 • Kubala-Kulpińska, Aleksandra : Tajemnice ludzkiego mózgu, czyli słów kilka o neurodydaktyce. Życie Szkoły 2014 nr 8 s. 8-11
 • Kuryła, Krystyna : „Gimnastyka mózgu" i doskonalenie umysłu. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2001 nr 10 s. 39–42
 • Kwiatkowski, Stefan Michał : Konwersja wiedzy - implikacje edukacyjne. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2006 nr 3 s. 5-11
 • Ledzińska Maria, Czerniawska Ewa: Jak psychologia rozumie uczenie się. Psychologia w Szkole 2011 nr 4 s. 77-83
 • Majcher, Magdalena : Organizacja zajęć ze względu na style uczenia się. Edukacja Wczesnoszkolna 2018/2019 nr 4 s. 87-93
 • Meslin, Anna : Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem, czyli metody aktywizujące w szkole. Życie Szkoły 2018 nr 11 s. 40-44
 • Meslin, Anna : Wspomaganie koncentracji u dziecka. Życie Szkoły 2018 nr 3 s. 28-32
 • Morbitzer, Janusz : Nowa kultura uczenia się – ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie. Nowa Szkoła 2015 nr 2 s. 8-18
 • Olszewska, Margareta : Cele i kryteria sukcesu – planowany efekt w procesie uczenia się. Życie Szkoły 2018 nr 3 s. 18-19
 • Olszewska, Margareta, Oterman, Marzena : Uczę ciekawiej – kodowanie i programowanie. Życie Szkoły 2018 nr 5 s. 19-23
 • Ostarek, Ewa : Efektywne sposoby na naukę języka przez dzieci. Życie Szkoły 2018 nr 2 s. 23-26
 • Ostarek, Ewa : Mapy marzeń. Życie Szkoły 2018 nr 10 s. 22-25
 • Ostarek, Ewa : Uczenie przy pomocy chmury. Życie Szkoły 2018 nr 9 s. 36-41
 • Pawlak, Agnieszka : Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego. Nowa Szkoła 2007 nr 3 s. 29-34
 • Prędka-Pawlun, Ewelina : Mapy myśli w domu – scenariusz z ćwiczeniami. Remedium 2019 nr 5 s. 30-32
 • Prędka-Pawlun, Ewelina : Mapy myśli w szkole – scenariusz z ćwiczeniami. Remedium 2019 nr 6 s. 26-27
 • Prędka-Pawlun, Ewelina : Techniki szybkiego czytania - trening dla ucznia. Cz. 1.  Remedium 2018 nr 4 s. 26-27
 • Prędka-Pawlun, Ewelina : Techniki szybkiego czytania - trening dla ucznia. Cz. 2.  Remedium 2018 nr 5 s. 16-17
 • Prędka-Pawlun, Ewelina : Techniki szybkiego czytania. Cz. 3. Remedium 2018 nr 6 s. 24-25
 • Pytel, Karolina : Nauka może być zabawą! Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 9 s. 12-16
 • Ratajek, Aneta : Uczenie się i... ŚMIECH - duet marzeń. O pozytywnym wpływie śmiechu i humoru na proces uczenia się oraz o ich walorach edukacyjnych.  Edukacja Wczesnoszkolna 2018/2019 nr 4 s. 43-52
 • Ratajek, Aneta : Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji. Nauczanie Początkowe 2010/2011 nr 2 s. 23-31
 • Rusin, Agata : Bibliografia tematyczna „Organizowanie środowiska uczenia się”. Edukacja Wczesnoszkolna 2018/2019 nr 4 s. 107-109
 • Sawiński, Julian Piotr: Jak uczyć uczenia się biologii? Biologia w Szkole 2007 nr 5 s. 54-59
 • Sawiński, Julian Piotr : Nowa, wolna kultura uczenia się. Nowa szkoła 2013 nr 2 s. 19-23
 • Sofulak-Skibińska, Magdalena, Pohorecka, Ina : Jak uczyć uczenia się. Psychologia w Szkole 2008 nr 1 s. 133-137
 • Sosin, Irena : Metody i techniki usprawniające koncentrację uwagi. Życie Szkoły 2014 nr 3 s. 24
 • Stępień-Rejszel, Kamila Olga : Czas na mnemotechniki, czyli zapamiętaj więcej! Życie Szkoły 2019 nr 4 s. 29-32
 • Stępień-Rejszel, Kamila Olga : Pamięć – fenomen i zagadka! Wychowanie w Przedszkolu 2019 nr 2 s. 25-28
 • Szczepkowska, Edyta : Efektywna nauka dzieci z dysleksją. Życie Szkoły 2018 nr 11 s. 35-37
 • Szczepkowska, Edyta : Jak rozwinąć umiejętność uczenia się dzieci z dysleksją? Życie Szkoły 2018 nr 10 s. 26-30
 • Szplit, Agnieszka : Jak wychować Zosię samosię, czyli o trenowaniu strategii uczenia się języka angielskiego i wspomaganiu samodzielności małych uczniów. Edukacja Wczesnoszkolna 2018/2019 nr 4 s. 94-103
 • Taraszkiewicz, Małgorzata: Uczenie bierne czy aktywne? Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 117-123
 • Tendej, Jacek : Od nauczania tradycyjnego do uczenia się w grupie jako wspólnocie. Nowa Szkoła 2007 nr 2 s. 12 -16
 • Trojan, Elżbieta : Jak uczyć uczenia się? O książce Beaty Oelszlaeger-Kosturek „Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej”. Edukacja Wczesnoszkolna 2018/2019 nr 4 s. 104-106
 • Turska, Dorota : Dlaczego uczeń nie wie, gdzie podpisano unię lubelską. Psychologia w Szkole 2008 nr 2 s. 51-56
 • Zając, Maria Anna: Jak wykorzystać wiedzę potoczną ucznia.Psychologia w Szkole 2007 nr 2 s. 79-84
 • Ziółkowska, Anna M.:Pamięć o pamięci. Psychologia w Szkole 2011 nr 2 s. 49-60
 • Ziółkowska, Anna M: Przeczytaj, zrozum - na pewno zapamiętasz.Psychologia w Szkole 2011 nr 3 s. 59-69
 • Żylińska, Marzena: Dlaczego ściągi są lepsze od zeszytów ćwiczeń. Psychologia w Szkole 2011 nr 4 s. 84-94

 

Opracowała: Anna Wesołowska

 

 

 

Copyright