DEPRESJA I PRÓBY SAMOBÓJCZE MŁODZIEŻY

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Ambroziak, Konrad, Kołakowski, Artur, Siwek, Klaudia : Depresja nastolatków : jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać. - Wydanie pierwsze 2018 rok. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019
 • Bednarski, Leszek : Śmierć samobójcza : perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna. – Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
 • Carr, Alan : Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
 • Chatizow, Joanna : Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży : żyć, nie umierać : poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa : Difin, 2018
 • Collados Zorraquino, José : Depresja u dzieci i młodzieży : jak odzyskać radość życia?. - Wyd. 2. - Kraków : "eSPe", 2009
 • Fox, Claudine : Jak - dlaczego - kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009
 • Hammen, Constance : Depresja.  Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 • Hayes, Steven C., Smith, Spencer : W pułapce myśli : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019
 • Hołyst, Brunon : Suicydologia. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : "LexisNexis", 2012
 • Jamison, Kay Redfield : Noc szybko nadchodzi : zrozumieć samobójstwo, by mu zapobiec. Poznań : Zysk i S-ka Wydaw, 2004
 • Kendall, Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 • Kijaczko, Stanisław : Wobec bycia : filozoficzny problem samobójstwa. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005
 • Lemańska, Wanda : O sile emocji pozytywnych : zapobieganie depresji dzieci i młodzieży. Warszawa : Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 2005
 • Malicka-Gorzelańczyk, Hanna : Opinie młodzieży o samobójstwie. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002
 • O'Connor, Rory, Sheehy, Noel : Zrozumieć samobójcę. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
 • Parkinson, Monika, Reynolds, Shirley : Depresja u nastolatka : poradnik dla rodziców. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018
 • Preston, John : Pokonać depresję. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 • Rola, Jarosław : Depresja u dzieci. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001
 • Ślipko, Tadeusz : Etyczny problem samobójstwa. Kraków : Wydawnictwo PETRUS, 2008
 • Zubrzycka, Elżbieta : Tajemnice pod lupą : o czym młodzież mówi, a nie powinna : o czym młodzież nie mówi, a powinna. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2018]

ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW ZWARTYCH

 • Cichecka, Wilk : Zaburzenia emocjonalne w przebiegu depresji u dzieci i młodzieży, [w:] Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / redakcja naukowa Barbara Winczura. – Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. – S. 61-80
 • Grochmal-Bach, Bożena : Traumatyczne więzi międzyludzkie a zachowania suicydalne, [w:] Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Psychologii Stosowanej. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. – S. 104-120
 • Hołyst, Brunon, Zapobieganie samobójstwom, [w:] Hołyst, Brunon, Socjologia kryminalistyczna. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. – S. 392-409
 • Jundziłł, Elżbieta : Depresja wśród młodzieży studenckiej - pedagogiczna próba analizy zjawiska, [w:] Zjawiska patologiczne wśród studentów / pod red. Teresy Sołtysiak.  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. – S. 99-107
 • Pilecka, Barbara : Profilaktyka samobójstw w kontekście procesu wychowawczego, [w:] Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. – S. 45-51
 • Radziwiłłowicz, Wioletta, Szadziewska, Barbara, Sulska, Ewa : Depresja młodzieży w kontekście funkcjonowania rodziny, [w:] Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 123-174
 • Radziwiłłowicz, Wioletta, Wilczewska, Bożena : Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi przez młodzież podejmującą próbę samobójczą, [w:] Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 215-251
 • Rola, Jarosław : Metody pomiaru depresji u dzieci, [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka / pod red. Jarosława Roli i Mariny Zalewskiej. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - S. 120-136
 • Senejko, Alicja : Społeczne i podmiotowe uwarunkowania aktów suicydalnych dzieci i młodzieży, [w:] Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. – S. 279-287

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Badowska, Katarzyna : Przyczyny samobójstw. Remedium 2012 nr 4 s. 12
 • Badowska, Katarzyna : Typy i klasyfikacje samobójstw. Remedium 2012 nr 3 s. 12
 • Bernacka, Ryszarda Ewa : Zachowania samobójcze młodzieży. Remedium 2011 nr 10 s. 21-23
 • Błaszczyk, Luiza Monika : Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych. Nowa Szkoła 2005 nr 2 s. 33-36
 • Błaszczyk, Luiza Monika : Utwórzmy poradnię pomocy wychowawczej! Nowa Szkoła 2001 nr 6 s. 43-45
 • Błaszczyk, Luiza Monika : Wezwanie do działania - projekt akcji prewencji samobójstw USA. Nowa Szkoła 2001 nr 2 s. 37-39
 • Brodniak, Włodzimierz Adam : Problemy i kontrowersje wokół zapobiegania samobójstwom. Remedium 2008 nr 9 s. 1-3
 • Chmielewski, Grzegorz : Możliwości i sposoby zapobiegania samobójstwom. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2010 nr 2 s. 43-47
 • Cyrulnik, Boris : Dziecięca melancholia. Psychologia w Szkole 2008 nr 4 s. 137-142
 • Gmitrowicz, Agnieszka : Depresje i samobójstwa młodzieży: co zrobić, zanim będzie za późno. Psychologia w Szkole 2004 nr 4 s. 12
 • Główczak-Polak, Monika, Mastalerz, Magda : Kiedy gaśnie nadzieja. Cz. I. Remedium 2013 nr 7/8 s. 44-46
 • Główczak, Monika, Mastalerz, Magda : Jak zatrzymać przy życiu? Cz. II. Remedium 2013 nr 9 s. 20-21
 • Jakubowicz, Edward : Dlaczego dzieci odbierają sobie życie ? Psychologia w Szkole 2011 nr 1 s. 142-149
 • Jałocho, Małgorzata : Jak pokonać depresję. Remedium 2004 nr 1 s. 14-15
 • Kawula, Stanisław : Samobójstwa. Co może zrobić pedagog? Nowa Szkoła 2005 nr 2 s. 4-13
 • Kluczyńska, Sylwia : Oblicza depresji. Niebieska Linia 2007 nr 4 s. 5-8
 • Komorowska, Marta : Nadmierne korzystanie ze smartfonów i tabletów a samobójstwa wśród młodzieży. Remedium 2019 nr 9 s. 6-7
 • Kula-Lic, Justyna : Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2009 nr 6 s. 19-22
 • Kuśpit, Małgorzata : Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. Remedium 2016 nr 11 s. 1-5
 • Mielnik, Justyna : Etiologia depresji u dzieci i młodzieży. Remedium 2013 nr 11 s. 22-23
 • Młodożeniec, Anita, Janiak, Jarosław : Uwarunkowania zachowań samobójczych dzieci i młodzieży. Cz. 1. Remedium 2009 nr 7/8 s. 1-3
 • Młodożeniec, Anita : Uwarunkowania zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży. Cz. 2. Remedium 2009 nr 9 s. 1-3
 • Molicka, Maria : Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 1. Remedium 2005 nr 2 s. 10-11
 • Molicka, Maria : Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 2. Remedium 2005 nr 4 s. 8-9
 • Nowak-Kluczyński, Konrad : Dlaczego dzieci i młodzież popełniają samobójstwa ? Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2012 nr 5 s. 44-51
 • Osiński, Rafał : Zagrożenie samobójstwem. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2005 nr 6 s. 61-63
 • Oszwa, Urszula : Depresja u dzieci i młodzieży. Remedium 2004 nr 3 s. 10-11
 • Pawłowska, Małgorzata, Sadłowska, Anna : Ciemny świat depresji. Psychologia w szkole 2005 nr 4 s. 131-140
 • Pawłowska, Sylwia : Depresja wśród dzieci i młodzieży. Remedium 2018 nr 10 s. 2-4
 • Pawłowska, Sylwia : Depresyjnym nastolatkom można pomóc, cz. 1. Remedium 2018 nr 9 s. 10-11
 • Pawłowska, Sylwia : 13 powodów, by nie chcieć żyć - o przyczynach samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Remedium 2018 nr 12 s. 8-10
 • Pilarska, Aleksandra : Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2010 nr 2 s. 36-42. Bibliogr.
 • Prajsner, Mira : Zapobieganie depresji wśród nastolatków. Remedium 2009 nr 6 s. 24-25
 • Prajsner, Mira : Zapobieganie i leczenie depresji u nastolatków. Remedium 2009 nr 9 s. 24-25
 • Rapp, Natalia, Vogt-Kostecka, Maja : Dzieci rodziców chorujących na depresję. Remedium 2016 nr 11 s. 6-8
 • Romański, Roberto : Media wobec samobójstw. Remedium 2017 nr 4 s. 26-27
 • Sikorski, Wiesław : Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2001 nr 3 s. 49-63
 • Sikorski, Wiesław : Smutny uczeń. Psychologia w Szkole 2012 nr 2 s. 134-142
 • Szymańska, Joanna : Ryzykowna profilaktyka samobójstw. Remedium 2008 nr 9 s. 4-5
 • Tłuściak-Deliowska, Aleksandra : Obalając mity na temat samobójstw. Remedium 2012 nr 2 s. 12
 • Tłuściak-Deliowska, Aleksandra : Samobójstwa a Internet. Remedium 2012 nr 5 s. 12
 • Wieczorek, Monika : Zachowania samobójcze młodzieży (w świetle wyników badań). Nowa Szkoła 2009 nr 2 s. 39-51
 • Włodarczyk, Marta : W sidłach skrajnych emocji. Remedium 2013 nr 7-8 s. 25-27

 

Oprac. Anna Wesołowska

Copyright