ROZWIJANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UCZNIÓW

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Glinka, Beata, Gudkova, Svetlana : Przedsiębiorczość. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011
 • Kupisiewicz, Małgorzata : Edukacja ekonomiczna dzieci : z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004
 • Piecuch, Teresa : Przedsiębiorczość : podstawy teoretyczne. – Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
 • Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach : podręcznik : praca zbiorowa / pod red. Romana Sobieckiego; [odpowiedzi na pytania Janina Mierzejewska-Majcherek et al.]. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2003
 • Projekt : akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej : raport szkoleniowy / oprac. Zakład Systemów Informacyjnych Instytutu Maszyn Matematycznych. Warszawa : Instytut Maszyn Matematycznych, 2012
 • Przedsiębiorczość : źródła i uwarunkowania psychologiczne / Zofia Ratajczak (red.). Warszawa : Difin, 2012
 • Szmidt, Krzysztof J. : Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017


ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW ZWARTYCH

 • Kołodziej, Sabina, Goszczyńska, Maryla : Kulturowe uwarunkowania skłonności do ryzyka osób przedsiębiorczych, [w:] Psychologia zachowań ryzykownych : koncepcje, badania, praktyka / red. Maryla Goszczyńska, Ryszard Studenski. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006. – S. 193-215


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Andrusiewicz, Aleksandra : SKO - nie tylko oszczędzanie. Życie Szkoły 2015 nr 10 s. 2-3
 • Barański, Szczepan : Wykształcić „rekina”. Nowa Szkoła 2008 nr 9-12
 • Chodakowski, Jędrzej : SKO - oszczędzanie dziecinnie proste... Życie Szkoły 2012 nr 6 s. 14-15
 • Dziamska, Dorota : Cyfrowe, matematyczne, społeczne, komunikacyjne, kluczowe... kompetencje : czy podstawa programowa wychowania przedszkolnego o nich zapomniała? Wychowanie w Przedszkolu 2019 nr 4 s. 34-38
 • Jaworska, Joanna : Inicjatywność i przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa (nauczyciela) XXI wieku. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018 nr 8 s. 3-10
 • Kałuba-Korczak, Anna : Podstawy ekonomii w przedszkolu? Wychowanie w Przedszkolu 2016 nr 9 s. 6-10
 • Kożuchowska, Maria : Bajka psychoedukacyjna a nauka gospodarowania pieniędzmi. Cz. 1. Remedium 2017 nr 6 s. 14-15
 • Kożuchowska, Maria : Bajka psychoedukacyjna a nauka gospodarowania pieniędzmi. Cz. 2. Remedium 2017 nr 7/8 s. 42-43
 • Łada, Małgorzata : Uczymy się przedsiębiorczości. Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 9 s. 48-52
 • Maciąg, Anna : Mądry Polak po... nieudanych zakupach? : scenariusz lekcji edukacji konsumenckiej : przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2010 nr 12 s. 20-21
 • Marszałek, Anna : Rola ośrodków akademickich w promowaniu zachowań przedsiębiorczych wśród studentów i absolwentów. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2006 nr 2 s. 44-54
 • Oleksa, Karolina : . Pierwsze oszczędności : scenariusz zajęć dla klasy I-II. Życie Szkoły 2015 nr 8 s. 42-43
 • Pokrzycka, Lidia : . Innowacyjna przedsiębiorczość : formy spin off/spin out. Nowa Szkoła 2011 nr 1 s. 34-37
 • Pokrzycka, Lidia : Przedsiębiorczość i zarządzanie w edukacji. Nowa Szkoła 2015 nr 9 s. 42-45
 • Pyrkosz, Joanna : Być jak Rockefeller. Psychologia w Szkole 2009 nr 1 s. 91-98
 • Sawiński, Julian Piotr : O potrzebie uczenia przedsiębiorczości. Geografia w Szkole 2011 nr 6 s. 5-8
 • Szaro, Marta : Wychowanie do przedsiębiorczości na przykładzie działań Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2018 nr 3 s. 24-31
 • Szeląg, Marlena : Wychowanie ekonomiczne najmłodszych. Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 10 s. 60-63
 • Uwolnić przedsiębiorczość ze sztywnych ram programowych : z Dariuszem Żukiem, prezesem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości / rozm. przepr. Beata Igielska. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 3, s. 26-27
 • Woźniak, Joanna : Wiedza ekonomiczna sześciolatków. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 5 s. 50-53
 • Żuk, Aleksander : Uwolnić przedsiębiorczość ze sztywnych ram programowych. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2010 nr 3 s. 26-29

Oprac. Anna Wesołowska

 

Copyright