Wydawnictwa zwarte

 

 1. Andrzejewska, Anna : Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa : Difin,  2014
 2. Borkowska, Anna, Witkowska, Marta : Media społecznościowe w szkole.  Warszawa : NASK Państwowy Instytut Badawczy, 2017
 3. Cash, Hilarie, McDaniel, Kim : Dzieci konsoli : uzależnienie od gier. Poznań : Media Rodzina, cop. 2014
 4. Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. Warszawa : Difin, 2017
 5. Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA J-R ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017
 6. Danowski, Bartosz : E-booki : poradnik dla początkujących e-czytelników. Gliwice : Wydawnictwo Helion,  2017
 7. Danowski, Bartosz, Krupińska, Alicja : Dziecko w sieci. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007
 8. Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod redakcją Stanisława Juszczyka. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003
 9. Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych / redakcja naukowa Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek.  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016
 10. Kardaras, Nicholas :  Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu. Warszawa : CeDeWu, 2018
 11. Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej / pod redakcją Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienieckiego.Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
 12. Kulig-Kozłowska, Agnieszka :  Facebook w szkolnej ławce : media społecznościowe a edukacja polonistyczna. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017
 13. Mitnick, Kevin D., Vamosi, Robert : Niewidzialny w sieci : sztuka zacierania śladów. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017
 14. Morawiec, Barbara Maria : Biblioteki cyfrowe : tworzenie, zarządzanie, odbiór. Gliwice : Helion, 2016
 15. Ogonowska, Agnieszka : Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014
 16. Ostrowska, Małgorzata, Sterna, Danuta : Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki. Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015
 17. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. Warszawa : WSP ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 18. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 1 / redakcja naukowa Bronisław Siemieniecki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 19. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 2 / redakcja naukowa Bronisław Siemieniecki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 20. Piersa, Krzysztof : Komputerowy ćpun. Warszawa : Muza, 2015
 21. Pitler, Howard, Hubbell, Elizabeth R., Kuhn, Matt : Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach. Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015
 22. Plebańska, Marlena : E-learning : tajniki edukacji na odległość. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011
 23. Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
 24. Szabłowski, Stanisław. E-learning dla nauczycieli. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2009
 25. Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym / red. Maciej Tanaś ; [aut. Józef Bednarek et al.].  Warszawa : Wydawnictwo MIKOM, 2005
 26. Wałek, Anna : Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009
 27. Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych : materiały z konferencji naukowej, Opole, 23-24 września 2008 r. /[red. tomu Katarzyna Wolff]. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009

 

Wydawnictwa ciągłe

 

 1. Andrzejewska, Anna : Cyberprzestrzeń kreatorem zachowań seksualnych młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017 nr 3, s. 3-11
 2. Andrzejewski, Adam : Pedagogiczny kontekst orientacji merkantylnej młodzieży aktywnej w mediach społecznościowych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2019 nr 4, s. 3-10
 3. Basaj, Hanna : Jaki jest pożytek z umiejętności programowania? Biblioteka w Szkole 2016 nr 5, dodatek „Biblioteka – Centrum Informacji” 2016 nr 2, s. 3-5
 4. Bednarek, Józef, Andrzejewska Anna : Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla działalności opiekuńczo-wychowawczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018 nr 1, s. 3-11
 5. Boryczka, Bożena : Ankieta w chmurze. Biblioteka w Szkole 2019 nr 2, dodatek „Biblioteka – Centrum Informacji” 2019 nr 1, s. 3-7
 6. Boryczka, Bożena : Czas na własne puzzle i audiobooki w bibliotece. Biblioteka           w Szkole 2019 nr 2, dodatek „Biblioteka – Centrum Informacji” 2019 nr 1, s. 12-14
 7. Breguła, Izabela : Kodowanie i dekodowanie w edukacji muzycznej. Życie Szkoły 2018 nr 11, s. 23-28
 8. Breguła, Izabela : Kodowanie – dekodowanie w edukacji polonistycznej. Życie Szkoły 2018 nr 4, s. 2-6
 9. Breguła, Izabela : Ucząc dzieci wczorajszymi metodami, zabieramy im jutro. Życie Szkoły 2017 nr 7, s. 2-7
 10. Dębski, Maciej : Fonoholizm – nadużywanie smartfonów. Najważniejsze symptomy oraz czynniki ryzyka. Życie Szkoły 2018 nr 10, s. 2-9
 11. Dębski, Maciej : W jaki sposób rozwiązywać problem nadużywania smartfonów? Życie Szkoły 2018 nr 12, s. 17-22
 12. Drzewiecki, Marcin : Biblioteka wobec kompetencji informacyjnych młodzieży. Bibliotekarz 2011 nr 2, 9-13
 13. Dziubak, Ewa: Telefon komórkowy – towarzysz życia dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2019 nr 4, s. 20-29
 14. Halicka, Agnieszka : Genial.ly – genialna platforma dla nowoczesnych nauczycieli. Biblioteka w Szkole 2019 nr 5, dodatek „Biblioteka – Centrum Informacji” 2019     nr 2, s. 8-13
 15. Hul’ova, Zlatica, Parlak Mirosława : Multimedia jako pośrednik w zdobywaniu wiedzy przez uczniów w młodszym wieku szkolnym. Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane 2015/2016 nr 2, s. 23-31
 16. Janczak, Dorota : Programowanie od przedszkola. Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 7, dodatek s. 6-8
 17. Jaros, Izabela : Implementacja technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej. Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. 2015/2016 nr 2, s. 59-71
 18. Kolek, Agnieszka : Zachowania dyssocjalne młodzieży w przestrzeni internetowej. Implikacje pedagogiczne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018 nr 1, s. 47-53
 19. Konaszewski, Karol, Prymak Tomasz : Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia Y. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016 nr 10, s. 31-39
 20. Kubala-Kulpińska, Aleksandra : Escape room, czyli zamknięci w świecie zagadek. Życie Szkoły 2018 nr 1, s. 45-48
 21. Kubala-Kulpińska, Aleksandra : Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni wśród najmłodszych. Życie Szkoły 2017 nr 2, s. 29-32
 22. Łęski, Zbigniew : Nowa rzeczywistość – stara szkoła. Nieformalne aspekty szkolnej cyberprzestrzeni. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018 nr 9, s. 23-29
 23. Małysz, Zbigniew : Agresywność, agresja, przemoc, bullying i cyberbullying jako problemy opiekuńczo - wychowawcze XXI wieku. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018 nr 1, s. 12-20
 24. Małysz, Zbigniew : Gry komputerowe a agresywność i agresja / zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Przyczynek do psychopedagogicznej analizy problemu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2019 nr 4, s. 39-51
 25. Nowakowski, Krzysztof : Szkodliwość cyberprzemocy w ocenie młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018 nr 7, s. 44-51
 26. Olszewska, Margaret, Oterman Marzena : Jak stawić czoła kodowaniu            w nowej podstawie programowej? Środowisko „Klocki” według metody prof. Hejnego jako sposób na rozwój myślenia komputacyjnego. Życie Szkoły 2018 nr 1,    10-16
 27. Olszewska, Margareta, Oterman Marzena : Uczę ciekawiej – kodowanie i programowanie. Życie Szkoły 2018 nr 5, s. 19-23
 28. Ostarek, Ewa : TIK w szkole. Życie Szkoły 2019 nr 1, s. 11-16
 29. Ostarek, Ewa : Wykorzystanie narzędzi technologicznych do tworzenia własnych materiałów do pracy. Życie Szkoły 2018 nr 4, s. 38-42
 30. Paradowski, Mateusz : Noc TIK-owych naukowców. Biblioteka w Szkole 2019 nr 5, dodatek „Biblioteka – Centrum Informacji” 2019 nr 2, s. 14-17
 31. Pawelec, Lidia : Internet – kreatywne narzędzie wspomagania edukacji na etapie wczesnoszkolnym. Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane 2015/2016 nr 2, s. 7-15
 32. Pierzchała, Anna : Nowe technologie w edukacji – wyzwania dla nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018    nr 8, s. 19-26
 33. Płusa, Sylwia : Media w edukacji i wychowaniu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017 nr 5, s. 37-45
 34. Podemska-Kałuża, Anna : Nowe technologie sprzymierzeńcem nauczyciela języka polskiego. Szkoła otwarta na innowacje cyfrowe. Życie Szkoły 2017 nr 7, s. 15-20
 35. Polcyn, Sylwia : Wyzwania dla edukacji medialnej w kontekście destrukcyjnego fenomenu patostreamerów. 2018 nr 10, s. 3-10
 36. Pylypiak, Irena : Media cyfrowe jako źródło przemian relacji rodzinnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018 nr 9, s. 45-53
 37. Rejszel-Stępień, Kamila Olga : Nowoczesne technologie w świecie edukacji. Jak wprowadzić, korzystać i … pamiętać o rozwoju ucznia? Życie szkoły 2019 nr 2, s. 50-53
 38. Rojek, Marcin : Cyberprzestrzeń jako miejsce międzypokoleniowego uczenia się. Przykład projektu „ICT Guides”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2019 nr 4, 52-63
 39. Solak, Adam, Smoleń Jerzy : Wychowanie do kultury komunikowania się za pomocą nowych mediów. Ogólne wprowadzenie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2019 nr 4, s.11-19
 40. Stolarczyk, Ewa : Nauka programowania od klasy pierwszej. Życie Szkoly 2017 nr 7, s. 10-14
 41. Wieczorek, Zbigniew : Nowe technologie jako substytut bliskości. Problematyka korzystania ze smartfonów w perspektywie analizy transakcyjnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018 nr 8, s. 35-41
 42. Wolińska, Iwona : Nomofobia – nowa choroba cywilizacyjna. Biblioteka w Szkole 2019 nr 2, s. 4-6
 43. Zaborek, Renata : Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie uczenia się i tworzenia wiedzy. Nauczania Początkowe. Kształcenie Zintegrowane 2015/2016     nr 2, s. 16-22

 

Zbiory specjalne

 

 1. Zwolnij w sieci [DVD] / scen. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Henryk Konieczny ; real. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Monika Tomczyk. Warszawa : Ministerstwo Edukacji i Nauki,Telewizja Polska S.A, 2005
 2. Wirtualne uzależnienie [DVD] / reż. Paweł Nawrocki. Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2007
 3. Lekcje przestrogi 2 [Film] : www. W sieci / scen. i reż. Dariusz Regucki ; wyk. Alina Kamińska [et al.]. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007

 

 

Opracowała Bogumiła Tańska

Copyright