BIBLIOTERAPIA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
 • Borecka, Irena : Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych : „Unus”, 2002
 • Borecka, Irena, Wontorowska-Roter, Sylwia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych : „Unus”, 2003
 • Brett, Doris : Bajki, które leczą. Cz. 1. – Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 • Brett, Doris : Bajki, które leczą. Cz. 2. – Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 • Drużyńska, Monika : Jak oswoić potwory? : opowiadania terapeutyczne. Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, copyright 2018
 • Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona. Warszawa : Difin, 2015
 • Franaszuk – Truszkowska, Marta : Biblioterapia dla klasy IV – VI szkoły podstawowej. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006
 • Kańciurzewska, Anna : Tomcio rozwiązuje problemy : trudne emocje. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018
 • Kołyszko, Wojciech : Strach i Pogromca Potworów. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018
 • Laskowska, Joanna : A kiedy... : opowiadania biblioterapeutyczne. Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia, 2018
 • Molicka, Maria : Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie. Poznań : Media Rodzina, cop. 2011
 • Rozumienie świata : o warsztatach pracy z książką i czytelnikami / Elżbieta Hornowska, Małgorzata Karasińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, Magdalena Sowik, Beata Świderek, Marta Todys, Grażyna Walczewska-Klimczak. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : we współpracy z Instytutem Książki, 2017
 • Szeliga, Katarzyna : Historia Guziołka czyli jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców rodziców nauczycieli. Kraków : Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2005
 • Wilamowska, Ewa, Walczak, Joanna : Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno – wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I – III szkoły podstawowej. Lublin : Wydaw. Klanza, 2005
 • Zubrzycka, Elżbieta : Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017

ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW ZWARTYCH

 • Czerwińska, Małgorzata : Książka w rehabilitacji niewidzących seniorów. Uwagi o biblioterapii reminiscencyjnej, [w:] Wybrane problemy osób starszych / pod red. Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 239-251
 • Szczupał, Bernadeta : Biblioterapia i czytelnictwo jako forma uczestnictwa w kulturze i metoda terapii młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 273-284
 • Ziarkiewicz, Edyta : Wykorzystanie poradników w procesie samopomocy. Wprowadzenie do biblioterapii rozwojowej, [w:] Edukacyjne konteksty kultury popularnej / pod red. Witolda Jakubowskiego i Edyty Zierkiewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. – S. 23-42

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Bałka, Agnieszka : Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych. Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 12, s. 28-29
 • Białoń-Siuda, Alicja, Lewandowska, Monika : Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego: program wychowawczy z elementami biblioterapii. Biblioteka w Szkole 2007 nr 5 s. 20-21
 • Błaszczyk-Smolec, Aneta : Edukacja czytelnicza, a biblioterapia. Biblioteka w Szkole 2002 nr 6 s. 4-5
 • Borecka, Irena : Są takie ogrody : program biblioterapeutyczny dla seniorów. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 6 s. 29-32
 • Borowska, Anna : Przezorność i uczynność. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. Biblioteka w Szkole 2011 nr 11 s. 14
 • Budzyńska, Kamila : Bajki terapeutyczne i ich rola. Życie Szkoły 2013 nr 11 s. 8-9
 • Bukowiec, Elżbieta : Mogę być w waszej paczce? : czytelniczy klub przyjaźni. Biblioteka w Szkole 2019 nr 10 Dod. "Biblioterapia w szkole" s. 12-13
 • Bukowska, Iwona : Oswajać lęki. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 9 s. 33-38
 • Chachuła, Maria : Każdy z nas jest wyjątkowy! : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2007 nr 11 s. 8
 • Chmielewska, Olga : Biblioterapia. Życie Szkoły 2005 nr 10 s. 29-31
 • Diduszko, Hanna : Natura prezentów. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s. 37-39
 • Droździewicz, Krystyna, Gerc, Krzysztof, Świątek, Roman : Leczyć i wychowywać książką. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s. 18-19
 • Dunin-Wilczyńska, Ewa : Biblioterapia jako metoda w pedagogice. Nowa Szkoła 2016, nr 7, s. 12-19
 • Englert, Janina : Uwierz w siebie! Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii. Biblioteka w Szkole 2019 nr 12 s. 18-19
 • Gajek, Grażyna : Haiku – słowa – motyle, słowa – kropelki rosy, słowa – szum strumyka : przykłady poezjoterapii. Biblioteka w Szkole 2008 nr 4 s. 13-14
 • Gajek, Grażyna : Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2008 nr 4 s. 10-12
 • Gajek, Grażyna : Wysyłaj ludziom eksperymentalne sygnały dobra : scenariusz zajęć na podstawie fragmentu powieści Małgorzaty Musierowicz "Kwiat kalafiora". Biblioteka w Szkole 2008 nr 6 s. 18-19
 • Gallos, Sylwia : Biblioterapia - terapia i wychowanie przez czytanie. Życie Szkoły 2013 nr 2 s. 8-10
 • Gromek, Renata : Rozmowa z innymi. scenariusz biblioterapeutyczny. Biblioteka w Szkole 2009 nr 12 s. 7
 • Gromek, Renata : Rozmowa z samym sobą. Scenariusz biblioterapeutyczny. Biblioteka w Szkole 2009 nr 12 s. 6-7
 • Gryniuk – Toruń, Iwona : Czytanie jako klucz do świata. Psychologia w Szkole 2005 nr 4 s. 73-76
 • Ippoldt, Lidia : Kiedy muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Poradnik Bibliotekarza 2009 nr 3 s. 33-37
 • Ippoldt, Lidia : Odrzucenie w szkole z powodu biedy : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii. Biblioteka w Szkole 2019 nr 1 s. 26
 • Ippoldt, Lidia : Tolerancyjnie przez życie : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych o postawie tolerancji. Biblioteka w Szkole 2019 nr 10. Dod. "Biblioterapia w szkole" s. 26-27
 • Ippoldt, Lidia : Z hejtem można wygrać : o sposobach reagowania na hejt i mowę nienawiści. Biblioteka w Szkole 2019 nr 10. Dod. "Biblioterapia w szkole" s. 20-21
 • Janeczko – Witkowska, Krystyna : Ja też coś potrafię. Poradnik Bibliotekarza 2010 nr 10 s. 41-42
 • Janeczko – Witkowska, Krystyna : Pokonywanie słabości : konspekt zajęć z biblioterapii. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 9 s. 39-40
 • Jasiak, Elżbieta : Program biblioterapii dla ucznia z nauczycielem indywidualnym. Biblioteka w Szkole 2009 nr 12 s. 11-13
 • Jezierski, Paweł : Wolę wesołość, nie lubię się bać ani smucić : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. Biblioteka w Szkole 2019 nr 11 s. 32-33
 • John, Katarzyna : Frant z Czubkiem. Warsztaty z biblioterapii. Biblioteka w Szkole 2011 nr 1 s. 18-19
 • John, Katarzyna : Igła do cerowania. Czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości. Scenariusz baśnioterapii. Biblioteka w Szkole 2009 nr 12 s. 14-15
 • John, Katarzyna : Kochamy mimo odmienności. Scenariusz baśnioterapii. Biblioteka w Szkole 2008 nr 12 s. 16
 • John, Katarzyna : Księżniczka na ziarnku grochu. Czyli o prawdzie w życiu. Scenariusz baśnioterapii. Biblioteka w Szkole 2009 nr 12 s. 14
 • Kajl-Jankowska Teresa : Rozejrzyj się, nie jesteś sam ! Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. Biblioteka w Szkole 2008 nr 12 s. 17. - Bibliogr.
 • Kasprzyszak, Elżbieta : Jak osiągnąć radość życia? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. Biblioteka w Szkole 2019 nr 4 s. 28-29
 • Kasprzyszak, Elżbieta : Nie warto się złościć. Przyjaźń jest ważniejsza : scenariusz warsztatów biblioterapeutycznych. Biblioteka w Szkole 2019 nr 11 s. 18-19
 • Klein, Aldona : Książka – zabawka w biblioterapii. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 1 s. 27-28
 • Kociołek, Roksana : Dlaczego marzenia powinny do nas pasować? : scenariusz zajęć warsztatowych z elementami biblioterapii. Biblioteka w Szkole 2019 nr 10 Dod. "Biblioterapia w szkole" s. 6-7
 • Konopnicka, Iwona : Terapia czytelnicza. Życie Szkoły 2007 nr 5 s. 12-16
 • Kożuchowska, Maria : Bajka lekiem na całe zło. Remedium 2017 nr 4 s. 10-11
 • Kożuchowska, Maria : Biblioterapia dziecka ze specjalnymi potrzebami. Remedium 2017 nr 1 s. 13-14
 • Kożuchowska, Maria : Gdy trudno być starszym bratem. Remedium 2017 nr 3 s. 11-12
 • Kożuchowska, Maria : Złość i przemoc a biblioterapia. Remedium 2017 nr 5 s. 14-15
 • Kruszewski, Tomasz : Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia. Biblioteka w Szkole 2008 nr 3 s. 6 – 8
 • Kuśpit, Małgorzata : Opowieści w edukacji i terapii. Remedium 2003 nr 11 s. 14-15
 • Lach, Monika : Mieć czy być ? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. Biblioteka w Szkole 2013 nr 4 s. 16-17
 • Lachowska, Edyta : „Każdy z nas jest inny”. Poradnik Bibliotekarza 2010 nr 10 s. 39-41
 • Leśniak, Alicja : Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia – czyli parę słów o biblioterapii. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 6 s. 10-11
 • Litwinow, Monika : Bajkoterapia a wyciszenie. Wychowanie w Przedszkolu 2020 nr 3 s. 44-48
 • Marchlewska, Joanna : Czy umiemy słuchać innych? : zajęcia z edukacji emocjonalnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Biblioteka w Szkole 2019 nr 10 Dod. "Biblioterapia w szkole" s. 4-5
 • Matras-Mastalerz, Wanda : Kiedy boję się szkoły? Poradnik Bibliotekarza 2009 nr 6 s. 36-39
 • Mazurkiewicz-Krause, Ilona : Książki do zadań specjalnych. Polonistyka 2009 nr 10 s. 20-25
 • Michalska, Ewa : Biblioterapia może pomóc : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Biblioteka w Szkole 2002 nr 2 s. 27
 • Miernik, Agnieszka : Biblioterapia i wczesna edukacja, czyli o przydatności słów, które leczą. Nauczanie Początkowe 2014/2015 nr 4 s. 29-38
 • Misztal, Teresa : Nie rób drugiemu tego, co tobie niemiłe. Biblioteka w Szkole 2019 nr 10. Dod. "Biblioterapia w szkole" s. 14-15
 • Molenda-Bieniecka, Jolanta : Dziewczynki (i chłopcy) latają wysoko. Biblioteka w Szkole 2019 nr 10. Dod. "Biblioterapia w szkole" s. 21-23
 • Oleszek, Jadwiga : Świat należy do mnie. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. Biblioteka w Szkole 2016 nr 2 s. 17
 • Olszewska, Gabriela : Czarodziejski ołówek. Biblioteka w Szkole 2019 nr 10. Dod. "Biblioterapia w szkole" s. 16-17
 • Pawłowska, Jolanta : Książka i ja. Program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii. Biblioteka w Szkole 2012 nr 6 s. 9-10
 • Pawłowska, Jolanta : Podróż do Krainy Radości. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. Biblioteka w Szkole 2012 nr 6 s. 11
 • Pietrzykowska, Lilia : „Komputer nie jest realnym światem” : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 5 s. 31-32
 • Polińska, Barbara : Moja własna wojna : scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii. Biblioteka w Szkole 2019 nr 1 s. 44-47
 • Rzeszowski, Mirosław : Biblioterapia i Biblioteka. Odrodzenie i nowa szansa. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s. 20
 • Simonjetz, Monika : Liczy się tylko zewnętrzność? : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii. Biblioteka w Szkole 2019 nr 3 s. 14-15
 • Sobol, Małgorzata : Książka? Czytanie? Po co to, komu? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. Biblioteka w Szkole 2015 nr 4 s. 11
 • Srebnicka, Joanna : Bajkoterapia - skuteczna pomoc w łagodzeniu dziecięcych lęków. Wychowanie w Przedszkolu 2017 nr 6 s. 49-51
 • Stanek, Katarzyna M. : Biblioterapia w procesie kształtowania kompetencji społecznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze 2017 nr 4 s. 17-26
 • Staniszewski, Dariusz : Niech nam się zazieleni! : Dariusz Staniszewski. Biblioteka w Szkole 2019 nr 10. Dod. "Biblioterapia w szkole" s. 8-11
 • Staniszewski, Dariusz : Licho nie śpi? Pal licho! : scenariusz zajęć o lękach i obawach. Biblioteka w Szkole 2019 nr 10 Dod. "Biblioterapia w szkole" s. 24-25
 • Szefler, Elżbieta : Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2010 nr 8 s. 35-47
 • Świerczyńska, Mariola : Biblioterapia. Szkolenie dla nauczycieli. Biblioteka w Szkole 2008 nr 12 s. 13-15
 • Trella, Violetta, Wojciechowska, Katarzyna : Zastosowanie komputera w biblioterapii : współpraca między terapeutą i informatykiem w bibliotece dziecięco – młodzieżowej – bibliografia. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 7/8 s. 10-12
 • Widerowa, Maria : Tworzenie książki łatwej w czytaniu i książki zabawki : scenariusz zajęć warsztatowych. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s. 37
 • Widerowska, Maria : Warsztat biblioterapeuty. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 1 s. 34-36
 • Widzowska-Pasiak, Agata : Program biblioterapeutyczny - oswajanie starszaków. Cz. 1. Poradnik Bibliotekarza 2009 nr 1 s. 34-36
 • Widzowska-Pasiak, Agata : Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków. Cz. 2. Poradnik Bibliotekarza 2009 nr 2 s. 35-39
 • Witkowska-Tomaszewska, Anna : Bajka terapeutyczna jako narzędzie wspomagające pracę wychowawczą nauczyciela. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2019 nr 2 s. 14-26
 • Wyględowska, Emilia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Biblioteka w Szkole 2010 nr 6 s. 12-14
 • Wyględowska, Emilia : Co znaczy opiekować się kimś? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2007 nr 11 s. 11-12
 • Wyględowska, Emilia : Księżniczka : scenariusze zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2007 nr 9 s. 14-15
 • Zawadzka, Renata : zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku. Biblioteka w Szkole 2002 nr 5 s. 16
 • Zybura-Zadworna, Urszula : Co zrobisz z pomysłem? : scenariusz biblioterapeutyczny. Biblioteka w Szkole 2019 nr 10 Dod. "Biblioterapia w szkole" s. 17-19
 • Zych, Agnieszka, Tuk, Renata : „Książka leczy” – biblioterapeutyczne działanie książki. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 6 s. 25-26

Oprac. Anna Wesołowska

Copyright