HEJT, MOWA NIENAWIŚCI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Andrzejewska, Anna : Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa : Difin, 2014
 • Cooper, Pamela J. : Sprawne porozumiewanie się : 114 scenariuszy ćwiczeń z mówienia i słuchania. – Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2002
 • Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. Warszawa : Difin, 2017
 • Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; redakcja naukowa: Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper ; [tłumaczenie: Angelika Konieczna]. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA J-R ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017
 • Guerin, Suzanne, Hennessy, Eilis : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. - 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
 • Grzenia, Jan : Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
 • Kardaras, Nicholas : Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu. - Wydanie I. - Warszawa : CeDeWu, 2018
 • Kowalski, Robin M., Limber, Susan P., Agatstone, Patricia : Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010
 • Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006
 • Spitzer, Manfred : Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. - - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015
 • Zubrzycka, Elżbieta : Tajemnice pod lupą : o czym młodzież mówi, a nie powinna : o czym młodzież nie mówi, a powinna. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2018]

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Barlińska, Julia : Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej? Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 s. [53]-66
 • Bocheńska-Włostowska, Katarzyna : Szkoła bez hejtu. Remedium 2020 nr 4 s. 17-19
 • "Dodaj znajomego" - nie hejtuj! Remedium 2015 nr 2 s. 26-27
 • Ippoldt, Lidia : Z hejtem można wygrać : o sposobach reagowania na hejt i mowę nienawiści. Biblioteka w Szkole 2019 nr 10. Dod. "Biblioterapia w szkole” s. 20-21
 • Juszczyk, Stanisław : Komunikacja dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej. Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 s. [81]-103
 • Kaca, Przemysław : Nie masz prawa mnie poniżać - @peluję ja: dziecko - odbiorca hejtu. Edukacja Wczesnoszkolna 2019/2020 nr 2 s. 97-106
 • Kolek, Agnieszka, Zachowania dyssocjalne młodzieży w przestrzeni internetowej : implikacje pedagogiczne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018 nr 1 s. 47-53
 • Łaszczych, Agnieszka : STOP hejtowi. Biblioteka w Szkole 2019 nr 1 s. 36-39
 • Marczewska, Elżbieta: Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 5 s. 51-55
 • Mysior, Radosław : Agresja elektroniczna : program zajęć dla uczniów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 10 s. 29-34
 • Mysior, Radosław : Flaming : „wojna” na słowa. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 9 s. 31-35
 • Mysior, Radosław : Stalking -gdzie kończy się szacunek, a zaczyna nienawiść. Remedium 2013 nr 4 s. 8-10
 • Paszkiewicz, Aneta : Hejterzy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014 nr 9 s. 27-33
 • Peter, Tadeusz : Czy dzieci wiedzą czym jest hejt? Nowa Szkoła 2015 nr 4 s. 61-62
 • Prądzyński, Jacek : Hejt i mowa nienawiści. Od źródeł do przeciwdziałania. Poradnik Bibliotekarza 2019 nr 3 s. 4-6
 • Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych. Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 s. 31-51
 • Pyżalski, Jacek : Rówieśnicza agresja elektroniczna - co wiemy po dekadzie badań ? Cz. I. Remedium 2013 nr 9 s. 26-27
 • Raczkowska, Jadwiga : O brutalizacji języka i zachowań. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 9 s. 9-21. – Bibliogr
 • Sawiński, Julian Piotr : Jak wyleczyć mowę agresji i ignorancji? Nowa Szkoła 2017 nr 9 s. 9-15
 • Szpunar, Magdalena : Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie. Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 s. 67-80
 • Teodorczyk, Marcin : "Gimbopatriotyzm". Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2015, nr 10, s. 58-60
 • Teodorczyk, Marcin : Hejting jako niechlubny trend w komunikacji rówieśniczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 7 s. 60-62
 • Teodorczyk, Marcin : Jak popkultura pomaga przezwyciężyć strach przed innym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 8 57-59
 • Teodorczyk, Marcin : Utracona niewinność : podsumowanie młodzieżowych zjawisk i trendów w 2015 roku. Cz. 1, Relacje społeczne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016 nr 1 s. 60-62
 • Tłuściak-Deliowska, Aleksandra T. : Funkcje internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 8 s. 30-34

Oprac. Anna Wesołowska

Copyright