×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 43.
Aktualności - Kliknij przycisk aby rozwinąć informację!

Oferta szkoleniowa - styczeń 2020

 

 

 

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych – styczeń 2020 r.

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie

 • Geometria kartki papieru – warsztaty metodyczne 23.01.2020 r.
 • Trudny próg do pokonania, czyli jak pomóc czwartoklasiście w nauce matematyki - warsztaty metodyczne 28.01.2020 r.
 • Nauczycielskie plany metodyczne – drogowskazem w pracy młodego nauczyciela - kurs doskonalący 15-01-2020 - 14-02-2020
 • Wyniki egzaminu zawodowego jako informacja zwrotna o efektach uczenia się – warsztaty metodyczne 11-01-2020 09:00-14:00,
 • Seminarium dla nauczycieli wychowania fizycznego – seminarium 29-01-2020 14:00-18:15,
 • Obserwacja pedagogiczna w wychowaniu przedszkolnym zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – warsztaty metodyczne 25-01-2020 08:30-17:00,
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych dzieci w przedszkolu  i w edukacji wczesnoszkolnej – konferencja 16-01-2020 13:00-15:00,
 • NAUCZYCIEL NA STARCIE kurs doskonalący 23-01-2020 14:30-18:30,

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/oferta2/w/Warszawa

 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

 

 • Platforma LearningApps w pracy nauczyciela - 20 godz. Online 07.01.2020 - 03.02.2020
 • Bezpłatny Office 365, część I – wprowadzenie - 5 godz. Stacjonarnych, 07.01.2020 - 07.01.2020
 • Realizacja filmów edukacyjnych w aplikacjach Web 2.0 - 10 godz. stacjonarnych + 5 godz. Online, 07.01.2020 - 28.01.2020
 • E-portfolio w pracy nauczyciela cz.1 - 20 godz. Online, 07.01.2020 - 17.02.2020
 • Zabawy nie tylko z komputerem - 5 godz. Stacjonarnych, 07.01.2020 - 07.01.2020
 • Python cz. 1.2 – grafika żółwia - 20 godz. Online, 09.01.2020 - 06.02.2020
 • Twoje dane – Twoja sprawa, 5 godz. Stacjonarnych, 09.01.2020 - 09.01.2020
 • Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały - 5 godz. Stacjonarnych, 15.01.2020 - 15.01.2020
 • TIK w edukacyjnym projekcie przyrodniczym - 5 godz. Stacjonarnych, 16.01.2020 - 16.01.2020
 • Matura z informatyki – symulacje - 4 godz. stacjonarnych + 5 godz. Online, 23.01.2020 - 23.01.2020
 • Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty - 5 godz. Stacjonarnych, 28.01.2020 - 28.01.2020

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”

 

2.01 czw. 16.00-20.00 Arteterapia w pracy z dziećmi. Pomysły i inspiracje          

3.01 pt. 10.00-14.00   Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu (w tym            z zespołem Aspergera)

3.01 pt. 16.00-20.00   Grać i śpiewać każdy może, czyli umuzykalnianie dzieci z wykorzystaniem muzykoterapii

4.01 sob. 9.30-13.30   Zabawy muzyczne z wykorzystaniem elementów metody Batii Strauss

4.01 sob. 14.00-18.00 Ciekawe techniki plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym      

11.01 sob. 9.30-13.30 Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)

11.01 sob. 9.30-13.30 Pomyśl, ułóż, napisz – wypowiedzi pisemne w edukacji wczesnoszkolnej (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)

11.01 sob. 9.30-13.30 Grab the exam by its horns – o przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

11.01 sob. 14.00-18.00 Awans zawodowy w praktyce (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)         

11.01 sob. 9.30-14.30 To, co rączki pokażą, to co nóżki zatańczą, to, co buzia wypowie (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)

11.01 sob. 9.30-14.15 Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej cz.1

16.01 czw. 16.30-20.15 Warsztat polonisty – lektury obowiązkowe w kontekście egzaminu ósmoklasisty         

18.01 sob. 9.30-13.30 Sprawne ręce – ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój grafomotoryczny dzieci

18.01 sob. 14.00-18.45 Kreatywna świetlica

24.01 pt. 16.00-20.00 Asertywne budowanie relacji z rodzicami uczniów i przedszkolaków

25.01 sob. 9.30-14.15 Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej cz.2

25.01 sob. 9.30-13.30 Kompetencje kluczowe – nie tylko wymóg, ale i obowiązek (szkolenie odbywa się           w SP nr 316, ul. Szobera 1)

25.01 sob. 9.30-13.30 Lepsza biała niż czarna – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera

25.01 sob. 14.00-18.00 Raz, dwa, trzy – liczysz ty! – zajęcia matematyczne w przedszkolu (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)         

26.01 nd. 10.00-14.00 Tańczę, tupię, podskakuję – zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu      

28.01 wt. 16.30-19.45 Warsztat polonisty – wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań

ACADEMICA w Bibliotece Pedagogicznej w Mławie

Biblioteka Pedagogiczna w Mławie zwiększając zakres świadczonych usług, przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

CWPN ACADEMICA oferuje zasoby Biblioteki Narodowej w postaci cyfrowej.

ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji, książek i czasopism naukowych.

Terminal dostępowy znajduje się  w Bibliotece Pedagogicznej w Mławie, ul Sądowa 3a.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bezpłatnie korzystać z Academici w celu założenia indywidualnego konta wypożyczeń.

Szczegóły dotyczące projektu: www.academica.edu.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

nprc

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 (Priorytet 3). Zapraszamy biblioteki szkolne, z najbliższego terenu siedziby naszej Biblioteki, które również otrzymały wsparcie finansowe do współpracy w zakresie planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Kontakt:: 23 654 32 82 

Wszystkim zainteresowanym nauczycielom bibliotekarzom polecamy poradniki zawierające podstawowe informacje związane z dofinansowaniem zakupu książek dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 na stronachhttp://bibliotekawszkole.edu.pl/ oraz http://www.mkidn.gov.pl/

Na stronie internetowej MEN zamieszczone są przykładowe formularze, według których dyrektorzy szkół i dyrektorzy bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej/pedagogicznej. Można się również zapoznać z aktami prawnymi, harmonogramem realizacji Priorytetu 3 oraz bazą pytań i odpowiedzi dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2019/20

 

 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.


Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA dla czytelnikow Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie oferuje dostęp do ponad 1000 tytułów książek z wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu.. 

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl


Godziny otwarcia:

Pon. –pt. : 8.oo-17.00

Sobota- 8.oo-13.00