Regulamin konkursu fotograficznego

 „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”

 

Sleeveface polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą  przez okładkę książki, czasopisma, płyty częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego. Okładka ma stanowić spójną całość z twarzą lub sylwetką.

Przykładowe zdjęcia na stronie: https://www.google.pl/search?q=sleeveface&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi7q93g3LPWAhVL2BoKHVHqCUEQ_AUICigB&biw=1280&bih=895

Cele konkursu:

 1. Promocja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób.
 2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów.
 3. Rozwijanie zainteresowań i pasji czytelniczych.
 4. Promocja Biblioteki Pedagogicznej w środowisku lokalnym.

Organizator:

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie, 06-500 Mława, ul. Sądowa 3A

Uczestnicy:

Uczniowie klas szkół ponadpodstawowych powiatu mławskiego.

Termin nadesłania prac: do 11 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: czerwiec 2021 r.

Zasady konkursu:

 • Należy samodzielnie wykonać fotografię zgodnie z założeniami projektu sleeveface.
 • Praca powinna posiadać jednego autora, każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szkół ponadpodstawowych powiatu mławskiego.
 • Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 • Do zgłaszanych na konkurs fotografii należy dołączyć informacje o autorze pracy (załącznik 1).
 • Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.
 • Zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie elektronicznej w formacie JPEG jako załącznik na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych oraz przeniesieniem praw autorskich na Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu, w tym także nagrodzone  i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora bpmlawa.edu.pl.
 • Uczestnicy konkursu zostaną telefonicznie lub mailowo powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

INFORMACJE O AUTORZE PRACY:

 

………………………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko autora pracy

…………………………………………………………………………………………………………………nazwa i adres szkoły

…………………………………………………………………………………………………………………nr tel. i adres e-mailowy

…………………………………………………………………………………………………………………nauczyciel sprawujący opiekę nad projektem – imię i nazwisko oraz adres e-mailowy

 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETIEGO UCZESTNIKA

 

imię i  nazwisko uczestnika………………………………………………………………………

ucznia szkoły………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na mój udział w konkursie fotograficznym „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Mławie.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na opublikowanie w mediach mojego wizerunku i danych osobowych, a także wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich prac i materiałów, które zostały wykonane przeze mnie w trakcie trwania i na potrzeby akcji.

 

…………………………………………………………….

                                                                                  data i podpis uczestnika

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ opiekuna

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………...

ucznia szkoły…………………………………………………………………………………………………

w konkursie fotograficznym „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Mławie.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na opublikowanie w mediach wizerunku i danych osobowych mojego dziecka a także wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich prac i materiałów, które zostały wykonane przez moje dziecko w trakcie trwania i na potrzeby akcji.

 

……………………………………………………………..

                                                                                 data i podpis rodzica /opiekuna

 

 

 

 

 

 

Copyright